Doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica

Doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica

Curs 2018-2019

La doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica et proporcionarà coneixements i competències per actuar en el sector industrial, un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual. Com a graduat en Enginyeria Elèctrica i graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica podràs tenir un paper clau en el camp de l’electricitat, l’electrònica industrial i l’automàtica. I, si vols continuar estudiant, podràs esdevenir Enginyer Industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica
Branca de coneixement:
Tecnologia
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
303
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Enginyeria Elèctrica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
15
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El desplegament d’aquest doble grau té el seu fonament en l’evidència que ambdós graus comparteixen una part significativa dels crèdits docents, però també respon al fet que, en el context de les múltiples sortides professionals, s’aprecia una convergència d’aquests estudis tècnics. És la conseqüència, per exemple, de l’evolució de les empreses de distribució elèctrica, que amb l’extensió de les smart grids (xarxes elèctriques intel·ligents) evidencien la transformació tecnològica del sector i fan que ambdues enginyeries es desenvolupin més que mai en benefici dels professionals que les apliquen.

A més de les smart grids, cal afegir-hi altres camps com ara la microgeneració, les energies renovables, l’expansió dels vehicles elèctrics i la gestió dels recursos energètics, entre altres reptes tecnològics.

Per poder assolir la doble titulació en cinc cursos acadèmics l’estudiant ha de superar, de mitjana, uns 60 crèdits ECTS per curs, i haurà de realitzar un treball final de grau que aglutini coneixements de totes dues titulacions o un treball final de grau per a cada titulació.

Els crèdits ECTS es distribueixen com segueix:

 • 147 ECTS d’assignatures obligatòries comunes als dos graus
 • 15 ECTS d'assignatures obligatòries GEE que són optatives GEEIA
 • 4 ECTS d’una assignatura obligatòria GEEIA que és optativa GEE
 • 10 ECTS d’assignatures que són optatives en els dos graus
 • 33 ECTS d'altres assignatures obligatòries GEE
 • 39 ECTS d'altres assignatures obligatòries GEEIA
 • 15 ECTS d'altres assignatures optatives GEE
 • 10 ECTS d'altres assignatures optatives GEEIA
 • 30 ECTS del treball o treballs de final de grau

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

A la doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica adquiriràs una formació especialitzada i, al mateix temps, una bona formació generalista en enginyeria. Això et donarà versatilitat i capacitat d’adaptació a diferents tipus de feines i, per tant, tindràs moltes i diverses possibilitats d’inserció en el món laboral. Les sortides professionals que tindràs una vegada finalitzada la doble titulació es corresponen amb les sortides professionals de cada un dels graus, i això amplia el ventall de possibilitats, ja que suma dos perfils d’enginyer que es complementen molt bé i s’ajusten de forma molt adequada a múltiples perfils professionals:

 • empreses d’enginyeria i consultoria: automatització i control industrial, electrònica industrial, robòtica industrial
 • empreses del sector elèctric
 • empreses d’energies renovables
 • empreses de serveis energètics
 • a la indústria en general
 • als serveis
 • a l’Administració
 • a l’ensenyament
 • en recerca i transferència de tecnologia
 • exercint d’enginyer lliurement
 • creant la teva pròpia empresa

Els estudis d’ocupabilitat més recents indiquen que els graduats en Enginyeria Elèctrica i els graduats en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica troben feina ràpidament, fins i tot abans d’acabar els estudis, i que aquesta feina està relacionada amb el que han estudiat. Pots fer-te una idea de les múltiples sortides professionals mirant les borses de treball dels diferents col·legis d’enginyers com per exemple la de enginyersgi.cat.

Continuar estudiant

Quan acabis la doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica podràs estudiar el Màster en Enginyeria Industrial, que es fa a la Universitat de Girona i és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Industrial.

A més, podràs accedir a altres màsters tant tecnològics com científics. Entre els màsters que ofereix la Universitat de Girona n’hi ha amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball i també n’hi ha d’enfocats a la recerca, amb els que podràs accedir al Doctorat en Tecnologia.

També podràs fer cursos d’especialització i altres activitats de postgrau a través de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, que té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior de tots els camps del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 48,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràfica (3105G00005)

BBàsica 7.00 SSemestral

Fonaments de física 1 (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2 (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de química (3105G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica (3105G00007)

BBàsica 8.00 SSemestral

Cal superar 12,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de mecànica (3105G00011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 54,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria (3105G09028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Electrònica analògica (3105G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Electrotècnia i màquines elèctriques (3105G03015)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'automatització i control (3105G03014)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Resistència de materials (3105G00012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de circuits (3105G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termotècnia aplicada (3105G00010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 60,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Automatització industrial (3105G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Electrònica de potència (3105G00035)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Electrònica digital i dispositius programables (3105G03025)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Enginyeria de control (3105G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de la producció (3105G00014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Informàtica industrial i comunicacions (3105G03027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Instal·lacions elèctriques (3105G03031)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Instrumentació electrònica (3105G03023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes robotitzats (3105G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques de control (3105G03030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives comunes10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Vehicles de tracció elèctrica (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 37,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Control de màquines elèctriques (3105G09021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Desenvolupament de projectes d'automatització i control (3105G03033)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Disseny de màquines elèctriques (3105G09020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Energies renovables (3105G09023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Instal·lacions elèctriques II (3105G09027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes de generació elèctrica (3105G09022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives GEEIA10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aplicacions industrials dels microprocessadors (3105G03034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dispositius electrònics programables i reconfigurables (3105G03035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies d'automatització i control (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses (3105G03037)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dades (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de percepció (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optatives GEE10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Eines informàtiques per enginyeria elèctrica (3105G09030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques en empreses (3105G09036)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Cal superar 14,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes (3105G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Cal superar 30,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte fi de grau (3105G09042)

TFGTreball final de grau 15.00 SSemestral

Treball final de grau (3105G03038)

TFGTreball final de grau 15.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement26.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aplicacions industrials dels microprocessadors (3105G03034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dispositius electrònics programables i reconfigurables (3105G03035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies d'automatització i control (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses (3105G03037)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dades (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de percepció (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Eines informàtiques per enginyeria elèctrica (3105G09030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques en empreses (3105G09036)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures de la doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica tenen un vessant pràctic que té un pes molt important pels estudis i per facilitar-te la incorporació a la vida professional. Les pràctiques les faràs en grups reduïts i en laboratoris moderns amb equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant de la doble titulació Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final del Grau en Enginyeria Elèctrica i el Treball Final del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant els dos graus. Els Treballs Finals de Grau són projectes d’enginyeria sobre la matèria que escullis. Els realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, els podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el Treball Final de Grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula