Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

Curs 2018-2019

El Grau en Enginyeria Mecànica et proporcionarà coneixements i competències d’actuació en un dels sectors de base més importants per al desenvolupament econòmic actual, així com una versatilitat i capacitat d’adaptació i innovació que ofereixen grans possibilitats d’inserció immediata en el món laboral. Té un paper clau en àmbits del sector industrial tan importants com l’automoció, la producció energètica, el disseny i producció de nous productes industrials, el projecte de plantes i instal·lacions industrials, i, en general, en la realització de projectes d’enginyeria.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Mecànica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al Grau en Enginyeria Mecànica adquiriràs les competències necessàries pel disseny, desenvolupament i càlcul de maquines, motors, vehicles, estructures i instal·lacions industrials.

Al mateix temps aprendràs les bases de coneixement científic tecnològic necessàries per a fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en l’àmbit industrial, així com poder interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

A més de la formació transversal en matèries fonamentals de l’enginyeria, el Grau pretén preparar professionals per fer front als reptes de la societat actual amb especial incidència en l’optimització de dissenys i processos, l’eficiència en la utilització de recursos materials i energètics, i el respecte al medi ambient i la millora de la sostenibilitat.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Grau en Enginyeria Mecànica t'habilita per a l’exercici de l’enginyeria tècnica industrial i dóna la formació adequada per planificar, gestionar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial.

Pots:

 • Treballar al món de la indústria en departaments d’enginyeria per a la creació i desenvolupament de nous productes, en departaments de producció, o en departaments diversos on el suport tècnic sigui essencial.
 • Dur a terme l’exercici de la professió d’enginyer, treballant en enginyeries i consultories on s’elaboren projectes, estudis i assessoraments tècnics i econòmics, peritatges, etc. Treballar a l’Administració pública, l’ensenyament, o la recerca i la transferència de tecnologia.

Aquestes ocupacions poden tenir un caire específicament tècnic, o poden derivar-se cap a tasques d’organització i direcció, en camps significatius com per exemple: 

 • El disseny, control i construcció de màquines i accionaments
 • El disseny i control de sistemes de producció industrial
 • El disseny i construcció d’instal·lacions industrials, estructures i plantes en general

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria Mecànica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. A més, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de Doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de matemàtiques 2Fundamentos de matemáticas 2Fundamentals of mathematics 2 (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1Fundamentos de matemáticas 1Fundamentals of mathematics 1 (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 1Fundamentos de física 1Fundamentals of physics 1 (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2Fundamentos de física 2Fundamentals of physics 2 (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràficaExpresión gráficaGraphical representation (3105G00005)

BBàsica 7.00 SSemestral

Fonaments de química 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry (3105G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

InformàticaInformáticaInformatics (3105G00007)

BBàsica 8.00 SSemestral

Fonaments de mecànica i resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de mecànicaFundamentos de mecánicaFundamentals of mechanics (3105G00011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de ciència de materialsFundamentos de ciencia de materialesFundamentals of Materials Science (3105G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

EstadísticaEstadísticaStadistics (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Organització i gestió d'empreses6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització i gestió d'empresesOrganización y gestión de empresasBusiness management (3105G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria fluïdomecànicaIngeniería fluidomecánicaFluid and Mechanical Engineering (3105G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de mecànica i resistència de materials12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de màquinesTeoría de máquinasTheory of machines (3105G04016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de resistència de materialsFundamentos de resistencia de materialesFundamentals of strength of materials (3105G04017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria gràfica i disseny8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria gràfica i dissenyIngeniería gráfica y diseñoEngineering design graphics (3105G04022)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Estructures i resistència de materials9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Elasticitat i resistència de materialsElasticidad y resistencia de materialesElasticity and strength of materials (3105G04025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria de materialsIngeniería de materialesMaterials engineering (3105G04028)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Càlcul i disseny de màquines6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Càlcul de mecanismesCálculo de mecanismosMechanism analysis (3105G04029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologia elèctricaTecnología eléctricaElectrical technology (3105G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Termotècnia aplicadaTermotecnia aplicadaApplied Heat Engineering (3105G00010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Electrònica i controlElectrónica y controlElectronics and Control (3105G00017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Control de sistemes mecànicsControl de sistemas mecánicosControl of mechanical systems (3105G04014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió de la produccióGestión de la producciónOperation Management (3105G00014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tecnologies del medi ambientTecnologías del medio ambienteEnvironmental Technologies (3105G00018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria tèrmica i de fluids12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria tèrmicaIngeniería térmicaThermal engineering (3105G04023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes i màquines fluïdomecàniquesSistemas y máquinas fluidomecánicasFluid and mechanical systems and devices (3105G04024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures i resistència de materials12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

EstructuresEstructurasStructures (3105G04026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció i instal·lacions industrials Construcción e instalaciones industriales Industrial Constructions and Installations (3105G04027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Càlcul i disseny de màquines6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Càlcul de màquinesCálculo de máquinasMachine analysis (3105G04030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Processos de fabricació9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos de fabricació 1Procesos de fabricación 1Manufacturing processes 1 (3105G04031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Processos de fabricació 2Procesos de fabricación 2Manufacturing processes 2 (3105G04032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ProjectesProyectosProjects (3105G04021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives35.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3105G04033)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica Gestión y eficiencia energéticaEnergy management (3105G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies d'automatització i controlTecnologías de automatización y controlAutomation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dadesSistemas de adquisición de datosData Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de percepcióSistemas de percepciónPerception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions elèctriques IIInstalaciones eléctricas IIElectrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologia de materials polímersTecnología de materiales polímerosPolymeric Materials Technology (3105G05044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria de la polimeritzacióIngeniería de la polimerizaciónPolymerisation Engineering (3105G05045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàsticsDiseño y fabricación con materiales plásticosDesign and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dinàmica de fluids computacionalDinámica de fluidos computacionalComputational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulicaNeumática y oleohidráulicaPneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovablesInstalaciones de energías renovablesRenewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Vehicles de tracció elèctricaVehículos de tracción eléctricaElectric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismesDiseño de mecanismosMechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de màquines Diseño de máquinasMachine Design (3105G04035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies avançades de fabricacióTecnologías avanzadas de fabricaciónAdvanced manufacturing technologies (3105G04036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de producteDiseño de productoProduct design (3105G04037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Elements de màquinesElementos de máquinasMachine elements (3105G04043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures de formigóEstructuras de hormigónConcrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liquesEstructuras metálicasMetal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ampliació d'instal·lacions industrialsAmpliaciones de instalaciones industriales Advanced Industrial Installations (3105G04040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions de climatitzacióInstalaciones de climatizaciónAir conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Proveïment i depuració d'aigüesSuministro y depuración de aguasWater supply and purification (3105G04044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project (3105G04042)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+ reconeixement acadèmic40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3105G04033)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica Gestión y eficiencia energéticaEnergy management (3105G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies d'automatització i controlTecnologías de automatización y controlAutomation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dadesSistemas de adquisición de datosData Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de percepcióSistemas de percepciónPerception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions elèctriques IIInstalaciones eléctricas IIElectrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologia de materials polímersTecnología de materiales polímerosPolymeric Materials Technology (3105G05044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria de la polimeritzacióIngeniería de la polimerizaciónPolymerisation Engineering (3105G05045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàsticsDiseño y fabricación con materiales plásticosDesign and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dinàmica de fluids computacionalDinámica de fluidos computacionalComputational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulicaNeumática y oleohidráulicaPneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovablesInstalaciones de energías renovablesRenewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Vehicles de tracció elèctricaVehículos de tracción eléctricaElectric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismesDiseño de mecanismosMechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de màquines Diseño de máquinasMachine Design (3105G04035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies avançades de fabricacióTecnologías avanzadas de fabricaciónAdvanced manufacturing technologies (3105G04036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de producteDiseño de productoProduct design (3105G04037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Elements de màquinesElementos de máquinasMachine elements (3105G04043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures de formigóEstructuras de hormigónConcrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liquesEstructuras metálicasMetal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ampliació d'instal·lacions industrialsAmpliaciones de instalaciones industriales Advanced Industrial Installations (3105G04040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions de climatitzacióInstalaciones de climatizaciónAir conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Proveïment i depuració d'aigüesSuministro y depuración de aguasWater supply and purification (3105G04044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optatives intensificació20.00 crèdits

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures del Grau tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Mecànica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades en l’entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Imatge 1 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar Imatge 2 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar Imatge 3 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar

® Roger Lleixà

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que hauràs adquirit durant la teva formació.

El Treball Final de Grau és un Projecte d’Enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor tutor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que donen suport a l’Escola i els Col·legis professionals d’Enginyers premien anualment els millors projectes de cada Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior disposa de programes de mobilitat internacional que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures o realitzar el Projecte final de Grau.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Testimonials

“El coneixement i l’experiència adquirida a la Universitat de Girona m’ha permès especialitzar-me en simulacions de grans estructures mitjançant elements finits”

Gerard Guillamet 
Promoció 2008

Gerard Guillamet Promoció 2008

Postdoctoral Researcher at Barcelona Supercomputing Center

“Estudio a la UdG perquè el pla d’estudis que hi ha per al meu grau és molt bo”
Manel Alcalà

Manel Alcalà

Estudiant del Grau d'Enginyeria Mecànica