Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Curs 2018-2019

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aglutina totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química i forma part de la formació necessària per a esdevenir Enginyer Industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
70
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aprendràs les bases de tots els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia. A dissenyar, desenvolupar i analitzar:

 • vehicles, màquines i estructures (enginyeria mecànica) 
 • components electrònics, sistemes automàtics i robots (enginyeria electrònica i automàtica)
 • processos químics i de gestió mediambiental (enginyeria química).

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per a fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en qualsevol d’aquests àmbits, així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

Imatge decorativa

La formació de l'Enginyer en Tecnologies Industrials es complementa naturalment amb el Màster en Enginyeria Industrial, donant lloc a l'Enginyer Industrial, una professió amb una tradició de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Un lema recent del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que podràs treballar en els principals sectors industrials:

 • Maquinària: des de maquinària per la indústria cárnica (un sector molt important a les comarques gironines) fins turbines, o equipament per 
 • Automatització i control: robòtica, sistemes automàtics, comunicacions.
 • Producció: gestió de la planta de producció, automatització de la producció, manteniment, producció farmacèutica, energètica, alimentària, etc.
 • Materials: producció metal·lúrgica, plàstics, materials compòsits (fibra de carboni, fibra de vidre) reciclatge i revalorització de residus.
 • Automoció: cadena de producció, disseny de components
 • Seguretat i qualitat: seguretat en el treball, seguretat en les instal·lacions, seguretat en el disseny, assegurament de la qualitat.
 • Energia: instal·lacions d’energies renovables, subministrament i estalvi energètic, disseny de turbines.
 • Transport i logística: mitjans de transport, magatzems i distribució, gestió d’instal·lacions.
 • Gestió industrial: gestió de projectes, gestió de compres, patents, direcció d’empresa.
 • Construcció industrial: estructures d’acer i formigó, instal·lacions de subministrament, projectes d’edificacions i instal·lacions industrials i direcció d’obres.
 • Camps més particulars: recerca i desenvolupament, aplicacions a la medicina, aplicacions a l’esport.

La taxa d’atur dels Enginyers Industrials és molt baixa, ja que més del 90% s’ocupen amb feines relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia, segons diverses fonts com l’Agència de Qualitat Universitària (Generalitat de Catalunya), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i diaris com El País i La Vanguardia. En la següent infografia es resumeixen les dades més rellevants de les feines, recollida.

Gràfic 2.400 vacants publicades per enginyers industrials, dades gener 2016

Font: Fulls dels Enginyers, Febrer 2016

Estudiar enginyeria en tecnologies industrials et donarà l'opció d'accedir a ofertes com ara:

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials està dissenyat per ser complementat amb el Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. Tot i que el més natural per al graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és fer el Màster en Enginyeria Industrial, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de Doctoral en Tecnologia.

Mira el que n'opinen alguns dels estudiants que ja han acabat el grau i estan estudiant el Màster: revista Fulls dels Enginyers de l'abril de 2015 (pàgina 22) .

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de matemàtiques 1Fundamentos de matemáticas 1Fundamentals of mathematics 1 (3105G08001)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2Fundamentos de matemáticas 2Fundamentals of mathematics 2 (3105G08002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 1Fundamentos de física 1Fundamentals of physics 1 (3105G08003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2Fundamentos de física 2Fundamentals of physics 2 (3105G08004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràfica Expresión gráfica Technical Drawing (3105G08048)

BBàsica 9.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry (3105G08005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

InformàticaInformáticaInformatics (3105G08049)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'organització d'empresesFundamentos de organización de empresasFundamentals of business organisation (3105G08006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de ciència de materialsFundamentos de ciencia de materialesFundamentals of Materials Science (3105G08050)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

EstadísticaEstadísticaStatistics (3105G08047)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de fluidsIngeniería de fluidosFluid Mechanics (3105G08007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

TermodinàmicaTermodinámicaThermodynamics (3105G08008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de circuits i fonaments d'electrònicaTeoría de circuitos y fundamentos de electrónicaCircuit Theory and Basic Electronics (3105G08009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Màquines elèctriquesMáquinas eléctricasElectrical Machines (3105G08010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de controlFundamentos de controlFundamentals of Control Theory (3105G08011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mecànica i resistència de materials17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de mecànicaFundamentos de mecánicaApplied Mechanics (3105G08012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de màquinesTeoría de máquinasTheory of Machines (3105G08013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elasticitat i resistència de materialsElasticidad y resistencia de materialesElasticity and Strength of Materials (3105G08014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies de materialsTecnologías de materialesMaterials Technology (3105G08022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Informàtica i comunicacionsInformática y comunicacionesComputer science and communications (3105G08026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ampliació de matemàtiques 1Ampliación de matemáticas 1Advanced Mathematics 1 (3105G08028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies de fabricacióTecnologías de fabricaciónManufacturing Processes (3105G08015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics 11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria tèrmicaIngeniería térmicaThermal Energy (3105G08018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes fluidomecànicsSistemas fluidomecánicosHydraulic Systems (3105G08019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a les estructuresIntroducción a las estructurasIntroduction to Structures (3105G08020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elements de màquinesElementos de máquinasMachine Elements (3105G08021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions elèctriques i electròniques14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes electrònics i automàticsSistemas electrónicos y automáticosElectronic and Automated Systems (3105G08023)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Electrotècnia i accionaments elèctricsElectrotecnia y accionamientos eléctricosElectric Power (3105G08024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Regulació automàticaRegulación automáticaControl Engineering (3105G08025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria química5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologia de processosTecnología de procesosProcess Technology (3105G08027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ampliació de matemàtiques 2Ampliación de matemáticas 2Advanced Mathematics 2 (3105G08029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aptituds professionals3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Taller d'ensinistrament professionalTaller de adiestramiento profesionalProfessional training workshop (3105G08031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió de la produccióGestión de la producciónOperations Management (3105G08016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambientCiencia y tecnología del medio ambienteEnvironmental Engineering (3105G08017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Projectes4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ProjectesProyectosProjects (3105G08051)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Investigació operativaInvestigación operativaOperations Research (3105G08030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Càlcul mecànic per elements finitsCálculo mecánico por elementos finitosMechanical Calculations Using Finite Elements (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànicsSimulación de sistemas mecánicosMechanical System Simulation (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacionalDinámica de fluidos computacionalComputational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Modelització i simulació en enginyeriaModelización y simulación en ingenieríaEngineering Modelling and Simulation (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de la conformació de materialsSimulación de la conformación de materialesMaterial Forming Simulation (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment industrialMantenimiento industrialIndustrial Maintenance (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productiusPlanificación de procesos productivosProduction Process Plannning (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pneumàtica i oleohidràulicaNeumática y oleohidráulicaPneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxesAnálisis de redesNetwork Analysis (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en serveiComportamiento en servicioService Behaviour of Materials (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Robòtica industrialRobótica industrialIndustrial Robotics (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial Intelligence (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de supervisióSistemas de supervisiónSupervision Systems (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Organització de la informacióOrganización de la informaciónInformation Science (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresesPrácticas en empresasInternships in companies (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Energies renovablesEnergías renovablesRenewable energy (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismesDiseño de mecanismosMechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatitzacióInstalaciones de climatizaciónAir conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàsticsDiseño y fabricación con materiales plásticosDesign and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovablesInstalaciones de energías renovablesRenewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmats programablesAutómatas programablesProgrammable Automatons (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercialDirección comercialCommercial management (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IDirección financiera IFinancial management I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IIDirección financiera IIFinancial management II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públicEmpresa y sector públicoThe public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte fi de grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal project (3105G08052)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Càlcul mecànic per elements finitsCálculo mecánico por elementos finitosMechanical Calculations Using Finite Elements (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànicsSimulación de sistemas mecánicosMechanical System Simulation (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacionalDinámica de fluidos computacionalComputational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Modelització i simulació en enginyeriaModelización y simulación en ingenieríaEngineering Modelling and Simulation (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de la conformació de materialsSimulación de la conformación de materialesMaterial Forming Simulation (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment industrialMantenimiento industrialIndustrial Maintenance (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productiusPlanificación de procesos productivosProduction Process Plannning (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pneumàtica i oleohidràulicaNeumática y oleohidráulicaPneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxesAnálisis de redesNetwork Analysis (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en serveiComportamiento en servicioService Behaviour of Materials (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Robòtica industrialRobótica industrialIndustrial Robotics (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial Intelligence (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de supervisióSistemas de supervisiónSupervision Systems (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Organització de la informacióOrganización de la informaciónInformation Science (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresesPrácticas en empresasInternships in companies (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Energies renovablesEnergías renovablesRenewable energy (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismesDiseño de mecanismosMechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatitzacióInstalaciones de climatizaciónAir conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàsticsDiseño y fabricación con materiales plásticosDesign and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovablesInstalaciones de energías renovablesRenewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmats programablesAutómatas programablesProgrammable Automatons (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercialDirección comercialCommercial management (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IDirección financiera IFinancial management I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IIDirección financiera IIFinancial management II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públicEmpresa y sector públicoThe public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació.

El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Disseny d'una màquina de tall per arrossegamentDisseny dels alerons d'un monoplaça de la Fórmula Student

Mostres de treballs finals de grau

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula