Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Curs 2018-2019

El Grau en Enginyeria Agroalimentària estudia la branca de l’enginyeria dedicada a la producció d’aliments. Té dues especialitats: explotacions agropecuàries (agricultura i ramaderia) i indústries agràries i alimentàries (indústries elaboradores d’aliments).

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Agroalimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Agroalimentària per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya i, per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra (vegeu La Politècnica i el sector agroalimentari ). Disposar d’aliments sans i de qualitat és vital per la societat. És en el disseny i en la gestió de la producció d’aquests aliments on intervé l’enginyer agroalimentari.

Els titulats de GEA són enginyers, amb capacitat plena en el disseny i el projecte: són els únics professionals del sector amb coneixements integrals de la producció d’aliments, que no descuiden cap dels aspectes que intervenen en el procés productiu: processos, infraestructures, instal·lacions, matèries primeres, economia, energia, medi ambient, qualitat, etc.

Gràfic del procés Producció -> Indústria alimentària -> Comercialització

En aquests estudis oferim dues especialitats: explotacions agropecuàries (especialització en el sector primari) i indústries agràries i alimentàries (especialització en el sector secundari).

Gràfic de les dues especialitats del grau

Hi ha una important demanda de titulats: en el nostre entorn proper el sector de la indústria alimentària és molt potent (de fet, és el sector industrial més potent de Catalunya), mentre que el sector agrari és estratègic, ja que és el proveïdor de les matèries primeres alimentàries.

Són estudis amb una gran relació amb el món empresarial: estem contínuament en contacte amb les empreses, organitzem visites i possibilitem la realització de pràctiques en empreses del sector amb les estades a l'entorn laboral.

Logotips d'empreses del sector

I no sols això: a part dels aliments hi ha altres àmbits de treball que també desenvolupem: disseny de camps esportius, enjardinaments i paisatgisme, gestió ambiental, eficiència energètica, biotecnologia...

Finalment, són estudis amb atribucions professionals reconegudes per l’Estat (Llei 12/1986); això vol dir que hi ha feines que l’enginyer podrà fer i un altre tipus de professional del mateix àmbit, no. És un avantatge important en l'aspecte laboral. Evidentment, també pot realitzar totes les activitats relacionades amb el sector que no requereixin atribucions regulades.

Els estudis del Grau en Enginyeria Agroalimentària en el seu itinerari en Explotacions agropecuàries permeten assolir el títol habilitant per tenir la condició d'assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) segons el RD 1311/2012. Aquest RD estableix la obligatorietat de cursar 12 crèdits en matèries de protecció vegetal per obtenir aquest títol, condició assolible en funció de l’optativitat escollida per l'estudiant. A l'apartat d'Observacions de la fitxa de cada assignatura s'especifiquen els crèdits vàlids per aquesta finalitat.

Aquests mateixos estudis permeten convalidar el títol de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader segons l'Ordre AAM/329/2014, de 27 d'octubre. Aquesta Ordre estableix que les enginyeries que reben en el pla d'estudis corresponent els continguts d'aquest curs, se’ls convalidarà el mateix. Per tal d'assolir aquests continguts, caldrà que l'alumne hagi cursat les assignatures optatives de producció animal. 

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Seràs un enginyer: un enginyer es dedica a aplicar el coneixement científic per trobar solucions als problemes tècnics reals. En el nostre cas, som els enginyers dels processos amb éssers vius. La nostra titulació utilitza coneixements de l’enginyeria (com ara la construcció o el disseny d’instal·lacions) aplicats a la producció d’aliments (vegetals, animals i els seus transformats; en resum, materials biològics) de forma respectuosa amb el medi ambient (sostenibilitat) i amb un objectiu de rendibilitat (economia).

Podràs:

 • Projectar des de zero una indústria alimentària (moviments de terra, fonaments, estructura, instal·lacions i línies productives), una instal·lació agrícola (com ara un sistema de reg o una granja) o un enjardinament o un camp esportiu, portar la direcció d'obres, realitzar informes tècnics, etc.
 • Ser directiu o tècnic d’una indústria alimentària en diferents àmbits, com ara responsable de control de qualitat, producció, logística, gestió ambiental, R+D, ...
 • Ser directiu o tècnic de cooperatives agràries o empreses auxiliars (fertilitzants, llavors, additius, fitosanitaris, maquinària, etc.).
 • Ser assessor tècnic d’explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions de defensa vegetal, comunitats de regants, associacions i sindicats agraris, etc.
 • Ser pèrit en valoracions i taxacions agràries. 
 • Accedir al cos tècnic de l’administració pública (en organismes d’agricultura, alimentació o medi Ambient, entre altres).
 • Accedir al cos tècnic de l’administració pública (en organismes d’agricultura, alimentació o medi Ambient, entre altres).
 • Ser investigador en centres i organismes públics o privats (habitualment, després de completar la formació amb un màster o un doctorat).
 • Ser empresari (creant la teva pròpia empresa).

Són uns estudis amb un gran futur: l’any 2012, la revista Forbes , una de les publicacions americanes més conegudes per temes d’economia i finances, incloïa l’enginyeria agroalimentària en la llista de les 10 titulacions universitàries amb més futur en un horitzó de 10 anys. Es preveu que en els propers anys hi hagi una reducció de la superfície mundial disponible pel conreu, així com un encariment dels aliments. Al mateix temps, els països rics demanaran productes més saludables i millor produïts. Tot això provocarà, segons Forbes, que els professionals que sàpiguen donar resposta a aquestes necessitats globals tinguin un lloc de treball assegurat.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dóna accés al màster en Biotecnologia Alimentària o a qualsevol dels màsters tecnològics i científics. Si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Matemàtiques18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 1Matemáticas 1Mathematics 1 (3105G06001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques 2Matemáticas 2Mathematics 2 (3105G06002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística i informàticaEstadística e informáticaStatistics and Computer Science (3105G06003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Física 1Física 1Physics 1 (3105G06004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 2Física 2Physics 2 (3105G06005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

QuímicaQuímicaChemistry (3105G06053)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió GràficaExpresión GráficaTechnical Drawing (3105G06054)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

EmpresaEmpresaBusiness (3105G06055)

BBàsica 6.00 SSemestral

Biologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BiologiaBiologíaBiology (3105G06056)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Geologia, edafologia i climatologiaGeología, edafología y climatologíaGeology, Edaphology and Climatology (3105G06006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Bases tecnològiques de la producció vegetal12.00 crèdits

Bases tecnològiques de la producció animal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases tecnològiques de la producció animalBases tecnológicas de la producción animalTechnological Bases of Animal Production (3105G06057)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambient12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia i enginyeria ambientalEcología e ingeniería ambientalEcology and Environmental Engineering (3105G06009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi agroalimentària i ambientalAnálisis agroalimentario y ambientalAgrifood and Environmental Analysis (3105G06010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria del medi rural24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Topografia i SIGTopografía y SIGTopography and GIS (3105G06011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EstructuresEstructurasStructures (3105G06012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Hidràulica i ElectrotècniaHidráulica y ElectrotecniaHydraulics and Electrotechnics (3105G06013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ProjectesProyectosProjects (3105G06014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia Agrària6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comercialització i valoració agroalimentàriaComercialización y valoración agroalimentariaAgri-food marketing and valuation (3105G06015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia i genètica animalFisiología y genética animalAnimal Physiology and Genetics (3105G06016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Alimentació animalAlimentación animalAnimal Nutrition (3105G06017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FitotècniaFitotecniaPhytotechnics (3105G06018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Protecció vegetalProtección vegetalPlant Protection (3105G06019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultius herbacisCultivos herbáceosArable Crops (3105G06020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construccions i instal·lacions agropecuàriesConstrucciones e instalaciones agropecuariasMixed Farm Constructions and Installations (3105G06021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Maquinària agrícolaMaquinaria agrícolaAgricultural Machinery (3105G06022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

RegsRiegosIrrigation (3105G06023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política agrària i desenvolupament ruralPolítica agraria y desarrollo ruralAgricultural Politics and Rural Development (3105G06024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Operacions bàsiques d'aliments 1Operaciones básicas de alimentos 1Basic Food Operations 1 (3105G06035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Operacions bàsiques d'aliments 2Operaciones básicas de alimentos 2Basic Food Operations 2 (3105G06036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologia de processos en les agroindústriesTecnología de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Process Technology (3105G06037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de la qualitat i seguretat alimentàriaGestión de la calidad y seguridad alimentariaFood Quality and Safety Management (3105G06038)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioquímica dels alimentsBioquímica de los alimentosFood Biochemistry (3105G06039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria i disseny de les agroindústriesIngeniería y diseño de las agroindustriasAgro-Industrial Engineering and Design (3105G06040)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Automatització i control de processos en les agroindústriesAutomatización y control de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Automation and Process Control (3105G06041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construccions i instal·lacions agroindustrialsConstrucciones e instalaciones agroindustrialesAgro-Industrial Constructions and Installations (3105G06042)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia dels alimentsMicrobiología de los alimentosFood Microbiology (3105G06043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projecte Fi de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal Degree Project (3105G06058)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Optativitat+ reconeixement acadèmic51.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Producció integrada i ecològicaProducción integrada y ecológicaIntegrated and Organic Agricultural Production (3105G06025)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de fruiters i viversProducción de frutales y viverosFruit Production and Nurseries (3105G06026)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció hortícolaProducción hortícolaVegetable Production (3105G06027)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de monogàstricsProducción de monogástricosMonogastric Production (3105G06028)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de remugantsProducción de rumiantesRuminant Production (3105G06029)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Produccions ramaderes alternativesProducciones ganaderas alternativasAlternative Livestock Production (3105G06030)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Avaluació i gestió de sòlsEvaluación y gestión de suelosSoil Testing and Management (3105G06031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Jardineria i camps esportiusJardinería y campos deportivosGardening and Sports Fields (3105G06032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgísticaProyectos de restauración ambiental y paisajísticaEnvironmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPráctica en empresaPractical Work Placement (3105G06034)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i greixosIndustrias del aceite y grasasOil and Fats Industries (3105G06045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies 1Industrias cárnicas 1Meat Industries 1 (3105G06047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies 2Industrias cárnicas 2Meat Industries 2 (3105G06048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tractaments de residus a les agroindústriesTratamientos de residuos en las agroindustriasAgro-Industrial Waste Treatment (3105G06050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments d'aigües residuals a les agroindústriesTratamientos de aguas residuales en las agroindustriasAgro-Industrial Wastewater Treatment (3105G06051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió energètica a les agroindústriesGestión energética en las agroindustriasAgro-Industrial Energy Management (3105G06052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Aquesta titulació dóna un especial èmfasi a les classes de tipus pràctic. Totes les assignatures tenen pràctiques assignades, de diferent tipologia en funció dels requisits formatius específics de l’assignatura. Entre les diferents tipologies de pràctiques hi ha:

 • Pràctiques de laboratori i de planta de Tecnologia de l’EPS
 • Pràctiques de camp (a la parcel·la experimental de l’EPS o al Campus Agroalimentari de Girona)
 • Pràctiques en aula d’informàtica
 • Visites a empreses

Pràctiques en laboratori 1 Pràctiques en laboratori 2

Fotografies de pràctiques en laboratori (@Roger Lleixà)


Visita a la planta de cervesa San Miguel Visita a l'estadi del RCD Espanyol

Fotografies de visites tècniques a la planta de cervesa San Miguel i a l’estadi del RCD Espanyol

Tot i que aquests tipus de pràctiques són força comuns a les diferents titulacions de l’EPS, les de camp i les de la planta de Tecnologia són exclusives de l’àmbit agroalimentari. A part, la titulació de GEA és la que realitza més visites a empreses, doncs per sobre de tot es vol fomentar el contacte directe dels estudiants amb la realitat del sector productiu del nostre entorn.

Amb la mateixa filosofia, des de GEA es promou que l’estudiant realitzi estades de pràctiques en empreses reals (anomenades “estades en entorn laboral”, EEL), amb l’objectiu amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Treball de fi de grau

Com a pas previ per a l’obtenció del títol, l’estudiant de GEA ha de realitzar un treball final de grau (TFG) en que s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats adquirides al llarg dels estudis. Aquest treball pot ser de diferents tipus: un projecte d’enginyeria, un treball de recerca, etc.

Mobilitat

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dóna al vessant internacional. Això és possible gràcies a les relacions institucionals que s’estableixen i regulen per mitjà de convenis i als programes de mobilitat i d’intercanvi, així com també als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat (que inclouen també ajuts per a persones amb necessitats especials).

A la Universitat de Girona, tots aquests elements es gestionen des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE). L’ORE és el servei administratiu de la Universitat que té cura de programes tan coneguts com ERASMUS o SICUE que cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Per extensió, és també la unitat administrativa que es responsabilitza de l’Acollida dels participants en aquests programes provinents d’altres universitats. La cap de l'Oficina és, a més, la responsable de l’allotjament a la UdG que, tot i formar part de l'acollida dels estudiants, és un servei externalitzat.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Testimonials

“Estudiar aquesta enginyeria a la UdG m’ha ajudat molt a poder optar a totes les oportunitats i no trobar-me cap porta tancada dins el sector agrícola i dels espais verds. I, sobretot, em va ajudar a adquirir l’hàbit de formació contínua, cada vegada més necessària en aquest món per no quedar fora de joc."
Xevi Salvi

Xevi Salvi

AgroSALVI, SL-Espais Verds, responsable tècnic-comercial.

“Tot i tenir un començament incert, al final t'adones del ventall de portes que t'obre aquesta carrera cap al món laboral. Jo vaig dirigir-me cap l'assessorament tècnic en cultius extensius, en fitosanitaris i en llavors.”

Montse Bassas Galià

Montse Bassas Galià

Agricamp, assessorament, tècnic en cultius extensius.

"Recordo amb claredat per què vaig escollir aquests estudis: volia unir l'enginyeria més puntera amb l'entorn que més m'estimo, el rural. Estava, i estic, convençuda que aplicant les noves tecnologies al sector agropecuari no només el fem més productiu, sinó que el fem més competitiu, i alhora aprofi­tem millor els recursos."
Anna Carabús Flores

Anna Carabús Flores

IRTA Monells, investigadora en tomografia computada aplicada al porcí. Fundadora de l'empresa de Xai Pigallat

"Entre altres activitats, estem fent el manteniment de gespa esportiva en diferents camps de futbol de primera i segona divisió: FC Barcelona, RCD Espanyol, Córdoba CF, UD Almería, R Betis B, Hércules CF, entre altres, i hem construït 7 dels 12 camps de futbol del mundial de Brasil, entre ells, l'estadi de Maracaná. La meva formació com a enginyer tècnic agrícola, a més d'haver estat fonamental per a la feina que estic desenvolupant lligada a l'horticultura, l'agricultura i la jardineria, m'ha ajudat a valorar, entendre i respectar els processos de la natura i a sentir-m'hi més proper."
Quim Morera Salis

Quim Morera Salis

Conseller delegat del Grup Morera