Grau en Comptabilitat i Finances

Grau en Comptabilitat i Finances

Curs 2018-2019

El grau de Comptabilitat i Finances capacita tant per a l'exercici lliure d'un ampli ventall de professions empresarials i econòmiques com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comptabilitat i Finances
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Comptabilitat i Finances per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
140
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió financera i comptable de l’empresa, amb un perfil professionalitzador. També l’instruirà perquè sigui capaç de contextualitzar els principals reptes vinculats a la gestió de les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: assessoria i gestió d'empreses –especialment en les àrees funcionals de comptabilitat i finances–, auditoria, consultoria i intermediació financera, i control financer i de gestió.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Instruments d'anàlisi 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

BBàsica 12.00 AAnual

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economia (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Història econòmica (3107G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instruments d'anàlisi 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística (3107G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques financeres (3107G02005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de l'empresa (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Finances 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria econòmica financera (3107G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat financera (3107G02070)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió comercial (3107G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Finances 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió financera I (3107G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mercats financers (3107G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió financera II (3107G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat de costos (3107G02069)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret laboral (3107G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de recursos humans (3107G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normativa comptable internacional (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comerç exterior (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIME (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestió (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancària (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmic financer (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat social (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societats (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financera (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliació (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interior (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directives (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques de comerç electrònic (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmica (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicada (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovació (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarial (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Planificació financera (3107G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat avançada (3107G00027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normativa comptable internacional (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comerç exterior (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIME (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestió (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancària (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmic financer (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat social (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societats (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financera (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliació (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interior (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directives (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques de comerç electrònic (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmica (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicada (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovació (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarial (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Avaluació global de competències de la titutació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball fi de grau (3107G02064)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normativa comptable internacional (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comerç exterior (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIME (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestió (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancària (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmic financer (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat social (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societats (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financera (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliació (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interior (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directives (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques de comerç electrònic (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmica (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicada (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovació (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarial (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció

Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
18 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula