Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Turisme

Grau en Turisme

Curs 2018-2019

Els objectius del grau en Turisme són oferir una formació bàsica en turisme de caràcter transdisciplinari, utilitzant eines específiques del turisme, analitzar el fenomen turístic i els seus processos, i generar perfils específics en els camps de la gestió empresarial turística, la gestió de destinació, dels recursos i els productes turístics i dels àmbits emergents en turisme.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Turisme
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
120
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Turisme tenen caràcter pluridisciplinari, obert a perfils molt diversos. Per això estan adreçats a estudiants interessats pel món de l'empresa, de la cultura, del territori, les comunicacions interpersonals, els idiomes o les aplicacions de les noves tecnologies, entre altres. Els estudiants de Turisme han de ser persones amb iniciativa i creativitat, i interessades per alguns dels diversos àmbits del sector turístic.

Què és el grau de Turisme?

El grau de Turisme a la UdG es planteja com un nou corpus formatiu de caràcter superior en turisme, que ha de permetre generar perfils d'especialització específics. Per això, es presenta com un ensenyament transdisciplinari que ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb qüestions (a) socials, (b) humanístiques, (c) científiques i (d) tècniques.

Per això, els estudis de grau de Turisme es caracteritzen per la transdisciplinarietat del seu programa formatiu. Una oferta plural, la perspectiva de diverses disciplines tant des del punt de vista conceptual com metodològic, la voluntat del contacte amb el sector a través de la formació pràctica, l'aposta per una àmplia formació lingüística... en són alguns exemples.

Aquests estudis encaixen, alhora, en un context acadèmic de canvi. El sistema educatiu va acompanyat d'una profunda renovació dels mètodes docents, amb l'aplicació d'un nou model d'ensenyament i aprenentatge. Es plantegen uns objectius de formació que inclouen tant l'adquisició de coneixements com la capacitació dels alumnes per seguir estudiant (competències acadèmiques i competències professionals). Es redueixen les hores de docència directa (classes magistrals) i es dóna més importància a tot el procés d'aprenentatge de l'estudiant, que té un rol més actiu i participatiu durant tot el seu procés de formació. L'estudiant aprèn d'una forma diferent i amb una avaluació que va més enllà dels clàssics exàmens, i que té en compte el seu esforç (treballs individuals, estudi, seminaris, treballs en equip, tutories...).

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Entre els diferents àmbits professionals als quals es pot accedir amb el grau de Turisme destaquen els següents: les empreses d'allotjament turístic (hotels, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d'empreses d'allotjament...), en càrrecs de gestió i d'alta direcció empresarial; les empreses d'intermediació, com ara agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d'empreses vinculades, com ara centrals de reserves; les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com empreses d'altres serveis logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, d'assegurances o de banca.

Així mateix, un dels àmbits més rellevants és el de la gestió i planificació d'espais turístics, ja sigui en l'àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal o internacional, com a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), tècnic turístic, tècnic cultural, director de projectes, assessor, consultor, promotor, dissenyador de productes...

En l'àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar tasques associades a la informació turística (ja sigui en oficines de turisme o donant un servei directe exercint de guia de turisme), i tasques vinculades a la publicitat i el màrqueting (agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres d'iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions...).

Dins de l'àmbit de l'oci i del temps lliure, que configura l'anomenada oferta complementària, un graduat en Turisme pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, centres d'interpretació, conjunts monumentals, monuments, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d'animació, estacions d'esquí i de muntanya, empreses d'organització de congressos, empreses d'esports d'aventura o complexos recreatius i comercials.

Continuar estudiant

Un cop acabat el grau de Turisme pots accedir als màsters universitaris oficials, que, en cas que t'interessi, et donaran accés al doctorat. La Facultat de Turisme ofereix aquests tres màsters:

  • Màster en Direcció i Planificació del Turisme (60 ECTS). Dissenyat per formar especialistes amb coneixements avançats en turisme, per assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses amb especialització en destins o productes turístics, tant en un vessant professionalitzador com de recerca. www.udg.edu/masterturisme
  • Màster en Turisme Cultural (60 ECTS). Dissenyat per formar especialistes en conceptualització i gestió del turisme cultural; aquest és l’únic màster oficial en turisme cultural a l’Estat espanyol. www.udg.edu/mtc
  • European Master in Tourism Management (120 ECTS). Únic màster a Europa en gestió del turisme inclòs en el prestigiós programa Erasmus Mundus de la Comissió Europea. L’EMTM és coordinat per la UdG i desenvolupat conjuntament amb la University of Southerm Denmark (Dinamarca) i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia). www.emtmmaster.net

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments i dimensions del turisme30.00 crèdits

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting turísticMárqueting turísticoTourism marketing (3108G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat d'empreses turístiquesContabilidad de empresas turísticasAccountancy for Tourism businesses (3108G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques turístiques12.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicialAlemán inicialBeginning German (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsicAlemán básicoBasic German (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1Inglés avanzado 1Vantage English 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicialFrancés inicialBeginning French (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsicFrancés básicoBasic French (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicialItaliano inicialElementary Italian (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicialRuso inicialElementary Russian (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2Inglés avanzado 2Vantage English 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1Inglés dominio funcional efectivo 1Effective operational proficiency English 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2Inglés dominio funcional efectivo 2Effective operational proficiency English 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1Alemán umbral 1Threshold German 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2Alemán umbral 2Threshold German 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindarFrancés umbralThreshold French 1 (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1Francés avanzado 1Advantage French 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat IIFrancés avanzado IIUpper Intermediate French 2 (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat IAlemán avanzado IIntermediate German 1 (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicialAlemán inicialBeginning German (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsicAlemán básicoBasic German (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1Inglés avanzado 1Vantage English 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicialFrancés inicialBeginning French (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsicFrancés básicoBasic French (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicialItaliano inicialElementary Italian (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicialRuso inicialElementary Russian (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2Inglés avanzado 2Vantage English 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1Inglés dominio funcional efectivo 1Effective operational proficiency English 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2Inglés dominio funcional efectivo 2Effective operational proficiency English 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1Alemán umbral 1Threshold German 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2Alemán umbral 2Threshold German 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindarFrancés umbralThreshold French 1 (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1Francés avanzado 1Advantage French 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat IIFrancés avanzado IIUpper Intermediate French 2 (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat IAlemán avanzado IIntermediate German 1 (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Destinacions turístiques24.00 crèdits

Organització i gestió de l'empresa turística12.00 crèdits

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística12.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicialAlemán inicialBeginning German (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsicAlemán básicoBasic German (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1Inglés avanzado 1Vantage English 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicialFrancés inicialBeginning French (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsicFrancés básicoBasic French (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicialItaliano inicialElementary Italian (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicialRuso inicialElementary Russian (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2Inglés avanzado 2Vantage English 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1Inglés dominio funcional efectivo 1Effective operational proficiency English 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2Inglés dominio funcional efectivo 2Effective operational proficiency English 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1Alemán umbral 1Threshold German 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2Alemán umbral 2Threshold German 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindarFrancés umbralThreshold French 1 (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1Francés avanzado 1Advantage French 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat IIFrancés avanzado IIUpper Intermediate French 2 (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat IAlemán avanzado IIntermediate German 1 (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Recursos i productes turístics24.00 crèdits

Direcció estratègica d'empreses turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi estratègica de mercats turísticsAnálisis estratégica de mercados turísticosStrategic analysis of Tourism Markets (3108G01086)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic Management (3108G01087)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Gestió de la dinàmica competitivaGestión de la dinámica competitivaManagement of Competitive dynamics (3108G01088)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PràcticumPrácticumInternship (3108G01016)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicialAlemán inicialBeginning German (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsicAlemán básicoBasic German (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1Inglés avanzado 1Vantage English 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicialFrancés inicialBeginning French (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsicFrancés básicoBasic French (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicialItaliano inicialElementary Italian (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicialRuso inicialElementary Russian (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2Inglés avanzado 2Vantage English 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1Inglés dominio funcional efectivo 1Effective operational proficiency English 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2Inglés dominio funcional efectivo 2Effective operational proficiency English 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1Alemán umbral 1Threshold German 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2Alemán umbral 2Threshold German 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindarFrancés umbralThreshold French 1 (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1Francés avanzado 1Advantage French 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat IIFrancés avanzado IIUpper Intermediate French 2 (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat IAlemán avanzado IIntermediate German 1 (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Optatives 33.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi cultural turísticaAnálisis cultural turísticaCultural tourism analysis (3108G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi estratègica del sector turísticAnálisis estratégico del sector turísticoStrategic analysis of tourism markets (3108G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turísticsComercialización de productos turísticosMarketing of tourism products (3108G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiquesCreación de empresas turísticasThe Creationof Tourism Businesses (3108G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció hoteleraDirección hoteleraHotel Management (3108G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de personalDirección y gestión de personalPersonnel management (3108G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de processos operatius en el turismeDiseño de procesos operativos en el turismoDesign of Operational Processes in Tourism (3108G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia del turisme a CatalunyaEconomía del turismo en CatalunyaEconomics of tourism in Catalonia (3108G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turísticaE-intermediación turísticaE-tourism (3108G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

EmprenedoriaEmprendeduríaEntrepreneurship (3108G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreses d'ociEmpresas de ocioLeisure Businesses (3108G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies dels espais turísticsEstrategias de los espacios turísticosStrategies of tourist areas (3108G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipamentsEstructuras y equipamientosStructures and Facilities (3108G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologiaGastronomía y enologíaGastronomy and enology (3108G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la informació turísticaGestión de la información turísticaTourist information management (3108G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiquesGestión de la calidad en las organizaciones turísticasQuality Management in Tourism Organizations (3108G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitatGestión de la rentabilidadCost effectiveness (profitabiliy) management (3108G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió del turisme urbàGestión del turismo urbanoUrban Tourism Management (3108G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiquesGestión de empresas de actividades turísticasLeisure Business Management (3108G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatgesGestión financiera de agencias de viajesFinancial Management of Travel Agencies (3108G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'agències de viatgesGestión operativa de agencias de viajesOperational management of travel agencies (3108G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'allotjamentsGestión operativa de alojamientosOperational management of lodging (3108G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Guiatge turísticGuiaje turísticoTour Guiding (3108G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'artHistoria del arteArt history (3108G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turismeInterpretación patrimonial del turismoInterpretation of Heritage Tourism (3108G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauracióIntroducción a la restauraciónIntroduction to restaurant management (3108G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació d'allotjamentsLegislación de alojamientosAccommodation Laws (3108G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatgesLiteratura y viajesTrips and Literature (3108G01052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Nutrició i dietèticaNutrición y dietéticaNutrition and Dietetics (3108G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oci i societat desenvolupadaOcio y sociedad desarrolladaLeisure and Developed Society (3108G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turísticaOficinas de turismo e información turísticaTourism Offices and Tourism Information (3108G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de 'room division'Operaciones de 'room division'Room division operations (3108G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ordenació d'espais turísticsOrdenación de espacios turísticosPlanning of tourism areas (3108G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni naturalPatrimonio naturalNatural Heritage (3108G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de CatalunyaPatrimonio turístico de CataluñaThe Cultural heritage of Catalonia (3108G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Patrimoni turístic d'EspanyaPatrimonio turístico de EspañaHeritage tourism of Spain (3108G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiquesPolíticas culturales turísticasCultural policies for tourism (3108G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de planificació del turismePolíticas de planificación del turismoTourism planning policies (3108G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ociPolíticas de ocioLeisure policies (3108G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiquesPotencialidades territoriales turísticasRegional tourism potential (3108G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programació d'itineraris turísticsProgramación de itinerarios turísticosTourism Itineraries Planning (3108G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribucióSistemas globales de distribuciónGlobal Distribution Systems (3108G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del turismeSociología del turismoSociology of tourism (3108G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turismeTécnicas de comunicación aplicadas al turismoCommunication techniques applied to tourism (3108G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transport turísticTransporte turísticoTourism transportation (3108G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i medi ambientTurismo y medio ambienteTourism and the environment (3108G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme sostenibleTurismo sostenibleSustainable tourism (3108G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatiusTurismos alternativosAlternative tourism (3108G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisiPolíticas turísticas y crisisTourism Policy and Crisis (3108G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia turística d'AmèricaGeografía turística de AméricaThe Tourism Geography of America (3108G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistesNuevos turistasNew Tourists (3108G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció del turista com a consumidorProtección del turista como consumidorTourism Consumer Protection (3108G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme solidari i de cooperacióTurismo solidario y de cooperaciónSocial Tourism (3108G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oficines de turisme i tècnics localsOficinas de turismo y técnicos localesTourism Offices and Local Managers (3108G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme de negocis i esdevenimentsTurismo de negocios y eventosBusiness and Event Tourism (3108G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protocol d'esdevenimentsProtocolo de eventosEvent protocol (3108G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Habilitats comunicativesHabilidades comunicativasCommunication Skills (3108G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahotelerAlojamiento extrahoteleroNon-Hotel Accommodation Sector (3108G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

e-Intermediació turística i venda en líniae-Intermediación turística y venta en líneae-tourism Intermediation and on-line sales (3108G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Instal·lacions d'ociInstalaciones de ocioLeisure Facilities (3108G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme 2.0Turismo 2.0Tourism 2.0 (3108G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiuTurismo deportivoSports Tourism (3108G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Viatge d'estudiViaje de estudioStudy Visit (3108G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum extra 1Prácticum extra 1Internship 1 (3108G01105)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràcticum extra 2Prácticum extra 2Internship 2 (3108G01106)

OPOptativa 6.00 AAnual

Animació socioculturalAnimación socioculturalSociocultural activities (3108G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures aborígensCulturas aborígenesAboriginal cultures (3108G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and communication skills (3108G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al clientGestión del servicio y atención al clienteCustomer Service and Management (3108G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdevenimentsOrganización de congresos y eventosEvents management (3108G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Publicitat i relacions públiquesPublicidad y relaciones públicasAdvertising and Public Relations (3108G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme ruralDirección del turismo ruralRural tourism management (3108G01113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuersGestión de crucerosCruise tourism management (3108G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme, distribució i logísticaTurismo, distribución y logísticaTourism, distribution and logistics (3108G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuàriaGestión aeroportuariaAirport management (3108G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventuraDirección de empresas deportivas y de aventuraSports business management (3108G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscalDerecho fiscalFiscal Legislation (3108G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacionalTurismo ético y cooperación internacionalEthical Tourism and International Cooperation (3108G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turísticsTècnicas de investigación de mercados turísticosTourism Markets Research Techniques (3108G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiquesGestión financiera para empresas turísticasFinancial management for tourism businesses (3108G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting (3108G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiquesContabilidad analítica y de costes en empresas turísticasCost accounting for tourism businesses (3108G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergentsMercados turísticos emergentesEmerging tourism markets (3108G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hoteleraAnimación turística y hoteleraHotel and tourist entertainment (3108G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Operacions i processos de producció en agències de viatgeOperaciones y procesos de producción en agencias de viajeTravel Agencies Operations and Production Processes (3108G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hostaleriaOperaciones y procesos de producción en hosteleríaHospitality Operations and Production Processes (3108G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hoteleraCalidad hoteleraHospitality Quality Systems (3108G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in EnglishPresentation skills and public speaking in EnglishPresentation skills and public speaking in English (3108G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teamwork and leadershipTeamwork and leadershipTeamwork and leadership (3108G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Customer relations for tourismCustomer relations for tourismCustomer relations for tourism (3108G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics Planificación y apertura de alojamientos turísticosBusiness plan for new accommodation companies (3108G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització i administració d'empreses d'intermediació turísticaOrganización y administración de empresas de intermediación turísticaOrganization and management of tourism distribution businesses (3108G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrquetingPlan de marketingMarketing Plan (3108G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitatDirección de calidadQuality Management (3108G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictesTécnicas de negociación y resolución de conflictosNegotiation Techniques and Conflict Resolution (3108G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasivaComunicación persuasivaPersuasive Communication (3108G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret administratiuDerecho administrativoAdministrative law (3108G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i EspanyaLegislación turística pública en Cataluña y EspañaSpain and Catalan Public Tourism Laws (3108G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europeaLegislació turística europeaEuropean Tourism Laws (3108G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turísticsInformación y comercialización de productos turísticosTourism Products Information and Distribution (3108G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turísticaGestión operativa de centros y redes de información turísticaTourism Centers and Information Networks Operational Management (3108G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeresMatemáticas financierasFinancial mathematics (3108G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost Accounting (3108G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recercaMétodos y técnicas para la investigaciónResearch Methods and Techniques (3108G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i multiculturalitatGlobalización y multiculturalidadGlobalization and Multiculturalism (3108G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturalsGestión de bienes culturalesCultural heritage management (3108G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturalsGestión de bienes naturalesNatural Goods Management (3108G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès IChino IChinese 1 (3108G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès IIChino IIChinese 2 (3108G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià IItaliano IItalian 1 (3108G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià IIItaliano IIItalian 2 (3108G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès IVFrancés IVFrench 4 (3108G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany IVAlemán IVGerman 4 (3108G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus IRuso IRussian 1 (3108G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus IIRuso IIRussian 2 (3108G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Mites i realitatsUSA: Mitos y realidadesUSA: Myths and realities (3108G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Business EnglishBusiness EnglishBusiness English (3108G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma ICuarto idioma IFourth language 1 (3108G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma IICuarto idioma IIFourth language 2 (3108G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma IAlemán 3r idioma IGerman 3rd language 1 (3108G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma IIAlemán 3r idioma IIGerman 3rd language 2 (3108G01162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma IFrancés 3r idioma IFrench 3rd language 1 (3108G01163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma IIFrancés 3r idioma IIFrench 3rd language 2 (3108G01164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural en el món orientalTurismo cultural en el mundo orientalTourism in Eastern countries (3108G01167)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural a occidentTurismo cultural a occidenteTourism in Western countries (3108G01168)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els grans museus del mónLos grandes museos del mundoThe world's great museums (3108G01169)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Temes d'actualitat turísticaTemas de actualidad turísticaTopics in Tourism Agenda (3108G01170)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques econòmiques turístiquesPolíticas económicas turísticasTourism Economic Policies (3108G01171)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni religiósPatrimonio religiosoReligious heritage (3108G01172)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinc espais turístics de gran rellevància turísticaCinco espacios turísticos de gran relevancia turísticaFive Main Tourism Important Areas (3108G01173)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'ÀsiaGeografía turística de AsiaAsian Tourism Geographies (3108G01174)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'ÀfricaGeografía turística de ÁfricaAfrican Tourism Geographies (3108G01175)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de tipologia turísticaAnálisis de tipología turísticaAnalysis of Tourism Typologies (3108G01176)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de destinació turísticaAnálisis de destinación turísticaAnalysis of Tourism Destinations (3108G01177)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

TIC i turismeTIC i turismoICT and Tourism (3108G01178)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Responsabilitat Social en turismeResponsabilidad Social en turismoSocial Responsibility in Tourism (3108G01179)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Competitivitat de les destinacions turístiquesCompetividad de las destinaciones turísticasCompetitiveness of Tourism Destinations (3108G01180)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Actualitat econòmico-turísticaActualidad económico-turísticaEconomic Tourism Agenda (3108G01181)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Noves demandes turístiquesNuevas demandas turísticasNew Tourism Demands (3108G01182)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme i de l’ociSociología del turismo y del ocioTourism and Leisure Sociology (3108G01183)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de creuersTurismo de crucerosCruise tourism (3108G01184)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Velles cultures, nous recursosViejas culturas, nuevos recursosOld cultures, new resources (3108G01185)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immobles d'ús turísticInmuebles de uso turísticoTourism Properties (3108G01186)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i gènereTurismo y generoTourism and gender (3108G01187)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Espais naturals protegitsEspacios naturales protegidosProtected Natural Areas (3108G01188)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activitat pública de foment al sector turísticActividad pública de fomento en el sector turísticoPublic Activities for Tourism Promotion (3108G01189)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatges i viatgersViajes y viajerosTravel and travelers (3108G01190)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Administració i direcció d'Allotjaments TurísticsAdministración y dirección de Alojamientos TurísticosAdministration and management of tourist accommodation (3108G01192)

OPOptativa 21.00 AAnual

Direcció d'allotjaments turístics Dirección de alojamientos turísticos Management of tourist accommodation (3108G01193)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Gestió de DMOGestión de DMODMO Management (3108G01194)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Seminari de Turisme Seminario de Turismo Tourism seminar (3108G01195)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulnessTaller MindfulnessMindfulness workshop (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City BrandingCity BrandingCity Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project (3108G01017)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic39.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi cultural turísticaAnálisis cultural turísticaCultural tourism analysis (3108G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi estratègica del sector turísticAnálisis estratégico del sector turísticoStrategic analysis of tourism markets (3108G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turísticsComercialización de productos turísticosMarketing of tourism products (3108G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiquesCreación de empresas turísticasThe Creationof Tourism Businesses (3108G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció hoteleraDirección hoteleraHotel Management (3108G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de personalDirección y gestión de personalPersonnel management (3108G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de processos operatius en el turismeDiseño de procesos operativos en el turismoDesign of Operational Processes in Tourism (3108G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia del turisme a CatalunyaEconomía del turismo en CatalunyaEconomics of tourism in Catalonia (3108G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turísticaE-intermediación turísticaE-tourism (3108G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

EmprenedoriaEmprendeduríaEntrepreneurship (3108G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreses d'ociEmpresas de ocioLeisure Businesses (3108G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies dels espais turísticsEstrategias de los espacios turísticosStrategies of tourist areas (3108G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipamentsEstructuras y equipamientosStructures and Facilities (3108G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologiaGastronomía y enologíaGastronomy and enology (3108G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la informació turísticaGestión de la información turísticaTourist information management (3108G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiquesGestión de la calidad en las organizaciones turísticasQuality Management in Tourism Organizations (3108G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitatGestión de la rentabilidadCost effectiveness (profitabiliy) management (3108G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió del turisme urbàGestión del turismo urbanoUrban Tourism Management (3108G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiquesGestión de empresas de actividades turísticasLeisure Business Management (3108G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatgesGestión financiera de agencias de viajesFinancial Management of Travel Agencies (3108G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'agències de viatgesGestión operativa de agencias de viajesOperational management of travel agencies (3108G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'allotjamentsGestión operativa de alojamientosOperational management of lodging (3108G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Guiatge turísticGuiaje turísticoTour Guiding (3108G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'artHistoria del arteArt history (3108G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turismeInterpretación patrimonial del turismoInterpretation of Heritage Tourism (3108G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauracióIntroducción a la restauraciónIntroduction to restaurant management (3108G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació d'allotjamentsLegislación de alojamientosAccommodation Laws (3108G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatgesLiteratura y viajesTrips and Literature (3108G01052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Nutrició i dietèticaNutrición y dietéticaNutrition and Dietetics (3108G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oci i societat desenvolupadaOcio y sociedad desarrolladaLeisure and Developed Society (3108G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turísticaOficinas de turismo e información turísticaTourism Offices and Tourism Information (3108G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de 'room division'Operaciones de 'room division'Room division operations (3108G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ordenació d'espais turísticsOrdenación de espacios turísticosPlanning of tourism areas (3108G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni naturalPatrimonio naturalNatural Heritage (3108G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de CatalunyaPatrimonio turístico de CataluñaThe Cultural heritage of Catalonia (3108G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Patrimoni turístic d'EspanyaPatrimonio turístico de EspañaHeritage tourism of Spain (3108G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiquesPolíticas culturales turísticasCultural policies for tourism (3108G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de planificació del turismePolíticas de planificación del turismoTourism planning policies (3108G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ociPolíticas de ocioLeisure policies (3108G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiquesPotencialidades territoriales turísticasRegional tourism potential (3108G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programació d'itineraris turísticsProgramación de itinerarios turísticosTourism Itineraries Planning (3108G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribucióSistemas globales de distribuciónGlobal Distribution Systems (3108G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del turismeSociología del turismoSociology of tourism (3108G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turismeTécnicas de comunicación aplicadas al turismoCommunication techniques applied to tourism (3108G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transport turísticTransporte turísticoTourism transportation (3108G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i medi ambientTurismo y medio ambienteTourism and the environment (3108G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme sostenibleTurismo sostenibleSustainable tourism (3108G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatiusTurismos alternativosAlternative tourism (3108G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisiPolíticas turísticas y crisisTourism Policy and Crisis (3108G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia turística d'AmèricaGeografía turística de AméricaThe Tourism Geography of America (3108G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistesNuevos turistasNew Tourists (3108G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció del turista com a consumidorProtección del turista como consumidorTourism Consumer Protection (3108G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme solidari i de cooperacióTurismo solidario y de cooperaciónSocial Tourism (3108G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oficines de turisme i tècnics localsOficinas de turismo y técnicos localesTourism Offices and Local Managers (3108G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme de negocis i esdevenimentsTurismo de negocios y eventosBusiness and Event Tourism (3108G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protocol d'esdevenimentsProtocolo de eventosEvent protocol (3108G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Habilitats comunicativesHabilidades comunicativasCommunication Skills (3108G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahotelerAlojamiento extrahoteleroNon-Hotel Accommodation Sector (3108G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

e-Intermediació turística i venda en líniae-Intermediación turística y venta en líneae-tourism Intermediation and on-line sales (3108G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Instal·lacions d'ociInstalaciones de ocioLeisure Facilities (3108G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme 2.0Turismo 2.0Tourism 2.0 (3108G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiuTurismo deportivoSports Tourism (3108G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Viatge d'estudiViaje de estudioStudy Visit (3108G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum extra 1Prácticum extra 1Internship 1 (3108G01105)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràcticum extra 2Prácticum extra 2Internship 2 (3108G01106)

OPOptativa 6.00 AAnual

Animació socioculturalAnimación socioculturalSociocultural activities (3108G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures aborígensCulturas aborígenesAboriginal cultures (3108G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and communication skills (3108G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al clientGestión del servicio y atención al clienteCustomer Service and Management (3108G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdevenimentsOrganización de congresos y eventosEvents management (3108G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Publicitat i relacions públiquesPublicidad y relaciones públicasAdvertising and Public Relations (3108G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme ruralDirección del turismo ruralRural tourism management (3108G01113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuersGestión de crucerosCruise tourism management (3108G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme, distribució i logísticaTurismo, distribución y logísticaTourism, distribution and logistics (3108G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuàriaGestión aeroportuariaAirport management (3108G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventuraDirección de empresas deportivas y de aventuraSports business management (3108G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscalDerecho fiscalFiscal Legislation (3108G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacionalTurismo ético y cooperación internacionalEthical Tourism and International Cooperation (3108G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turísticsTècnicas de investigación de mercados turísticosTourism Markets Research Techniques (3108G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiquesGestión financiera para empresas turísticasFinancial management for tourism businesses (3108G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting (3108G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiquesContabilidad analítica y de costes en empresas turísticasCost accounting for tourism businesses (3108G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergentsMercados turísticos emergentesEmerging tourism markets (3108G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hoteleraAnimación turística y hoteleraHotel and tourist entertainment (3108G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Operacions i processos de producció en agències de viatgeOperaciones y procesos de producción en agencias de viajeTravel Agencies Operations and Production Processes (3108G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hostaleriaOperaciones y procesos de producción en hosteleríaHospitality Operations and Production Processes (3108G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hoteleraCalidad hoteleraHospitality Quality Systems (3108G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in EnglishPresentation skills and public speaking in EnglishPresentation skills and public speaking in English (3108G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teamwork and leadershipTeamwork and leadershipTeamwork and leadership (3108G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Customer relations for tourismCustomer relations for tourismCustomer relations for tourism (3108G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics Planificación y apertura de alojamientos turísticosBusiness plan for new accommodation companies (3108G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització i administració d'empreses d'intermediació turísticaOrganización y administración de empresas de intermediación turísticaOrganization and management of tourism distribution businesses (3108G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrquetingPlan de marketingMarketing Plan (3108G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitatDirección de calidadQuality Management (3108G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictesTécnicas de negociación y resolución de conflictosNegotiation Techniques and Conflict Resolution (3108G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasivaComunicación persuasivaPersuasive Communication (3108G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret administratiuDerecho administrativoAdministrative law (3108G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i EspanyaLegislación turística pública en Cataluña y EspañaSpain and Catalan Public Tourism Laws (3108G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europeaLegislació turística europeaEuropean Tourism Laws (3108G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turísticsInformación y comercialización de productos turísticosTourism Products Information and Distribution (3108G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turísticaGestión operativa de centros y redes de información turísticaTourism Centers and Information Networks Operational Management (3108G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeresMatemáticas financierasFinancial mathematics (3108G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost Accounting (3108G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recercaMétodos y técnicas para la investigaciónResearch Methods and Techniques (3108G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i multiculturalitatGlobalización y multiculturalidadGlobalization and Multiculturalism (3108G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturalsGestión de bienes culturalesCultural heritage management (3108G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturalsGestión de bienes naturalesNatural Goods Management (3108G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès IChino IChinese 1 (3108G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès IIChino IIChinese 2 (3108G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià IItaliano IItalian 1 (3108G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià IIItaliano IIItalian 2 (3108G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès IVFrancés IVFrench 4 (3108G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany IVAlemán IVGerman 4 (3108G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus IRuso IRussian 1 (3108G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus IIRuso IIRussian 2 (3108G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Mites i realitatsUSA: Mitos y realidadesUSA: Myths and realities (3108G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Business EnglishBusiness EnglishBusiness English (3108G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma ICuarto idioma IFourth language 1 (3108G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma IICuarto idioma IIFourth language 2 (3108G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma IAlemán 3r idioma IGerman 3rd language 1 (3108G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma IIAlemán 3r idioma IIGerman 3rd language 2 (3108G01162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma IFrancés 3r idioma IFrench 3rd language 1 (3108G01163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma IIFrancés 3r idioma IIFrench 3rd language 2 (3108G01164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural en el món orientalTurismo cultural en el mundo orientalTourism in Eastern countries (3108G01167)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural a occidentTurismo cultural a occidenteTourism in Western countries (3108G01168)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els grans museus del mónLos grandes museos del mundoThe world's great museums (3108G01169)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Temes d'actualitat turísticaTemas de actualidad turísticaTopics in Tourism Agenda (3108G01170)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques econòmiques turístiquesPolíticas económicas turísticasTourism Economic Policies (3108G01171)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni religiósPatrimonio religiosoReligious heritage (3108G01172)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinc espais turístics de gran rellevància turísticaCinco espacios turísticos de gran relevancia turísticaFive Main Tourism Important Areas (3108G01173)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'ÀsiaGeografía turística de AsiaAsian Tourism Geographies (3108G01174)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'ÀfricaGeografía turística de ÁfricaAfrican Tourism Geographies (3108G01175)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de tipologia turísticaAnálisis de tipología turísticaAnalysis of Tourism Typologies (3108G01176)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de destinació turísticaAnálisis de destinación turísticaAnalysis of Tourism Destinations (3108G01177)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

TIC i turismeTIC i turismoICT and Tourism (3108G01178)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Responsabilitat Social en turismeResponsabilidad Social en turismoSocial Responsibility in Tourism (3108G01179)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Competitivitat de les destinacions turístiquesCompetividad de las destinaciones turísticasCompetitiveness of Tourism Destinations (3108G01180)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Actualitat econòmico-turísticaActualidad económico-turísticaEconomic Tourism Agenda (3108G01181)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Noves demandes turístiquesNuevas demandas turísticasNew Tourism Demands (3108G01182)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme i de l’ociSociología del turismo y del ocioTourism and Leisure Sociology (3108G01183)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de creuersTurismo de crucerosCruise tourism (3108G01184)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Velles cultures, nous recursosViejas culturas, nuevos recursosOld cultures, new resources (3108G01185)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immobles d'ús turísticInmuebles de uso turísticoTourism Properties (3108G01186)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i gènereTurismo y generoTourism and gender (3108G01187)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Espais naturals protegitsEspacios naturales protegidosProtected Natural Areas (3108G01188)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activitat pública de foment al sector turísticActividad pública de fomento en el sector turísticoPublic Activities for Tourism Promotion (3108G01189)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatges i viatgersViajes y viajerosTravel and travelers (3108G01190)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Administració i direcció d'Allotjaments TurísticsAdministración y dirección de Alojamientos TurísticosAdministration and management of tourist accommodation (3108G01192)

OPOptativa 21.00 AAnual

Direcció d'allotjaments turístics Dirección de alojamientos turísticos Management of tourist accommodation (3108G01193)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Gestió de DMOGestión de DMODMO Management (3108G01194)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Seminari de Turisme Seminario de Turismo Tourism seminar (3108G01195)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulnessTaller MindfulnessMindfulness workshop (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City BrandingCity BrandingCity Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment tercera llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès avançat 2Inglés avanzado 2Vantage English 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1Inglés dominio funcional efectivo 1Effective operational proficiency English 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2Inglés dominio funcional efectivo 2Effective operational proficiency English 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell C1 - Anglès

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany llindar 1Alemán umbral 1Threshold German 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2Alemán umbral 2Threshold German 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindarFrancés umbralThreshold French 1 (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1Francés avanzado 1Advantage French 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat IIFrancés avanzado IIUpper Intermediate French 2 (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat IAlemán avanzado IIntermediate German 1 (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No
* Nivell B2.1 - Francès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell B2.1 - Alemany
* Nivell B2 - Alemany
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El mòdul del Pràcticum et permetrà completar la teva formació a partir de la participació activa en el món professional. Podràs realitzar les pràctiques externes en un ampli ventall d'empreses i institucions col·laboradores de l'àmbit del turisme, seleccionades acuradament a partir d'un procediment de qualitat. Així mateix, podràs fer la teva estada de pràctiques en altres països i continents.

En aquest bloc de pràctiques es prepararà un pla de treball individual i personalitzat, traçat prèviament per totes les parts implicades. El tutor de l'empresa i la persona coordinadora de les pràctiques faran el seguiment de la teva activitat i vetllaran perquè puguis adquirir les competències marcades. D'aquesta manera podràs assolir una certa experiència laboral, podràs implementar les competències desenvolupades en altres mòduls del grau de Turisme i, alhora, podràs obtenir un coneixement del sector turístic molt valuós per a la teva inserció laboral posterior.

L'expertesa de professionals de prestigi del món de l'hoteleria, les agències de viatges, els operadors turístics, la informació turística, el turisme cultural, la planificació i gestió turística, el lleure, el transport, els esports d'aventura, el sector dels esdeveniments i congressos, entre molts altres, et permetran completar la teva formació en turisme.

A més, un cop finalitzats els estudis, podràs disposar d'una borsa de treball que et facilitarà l'accés a un lloc de treball o, si escau, fins i tot estaràs en condicions de desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10.15 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de setembre
27 de setembre, a les 9.45 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
27 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
En matrícula d’octubre   
9 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 418 220 / 972 419 703
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula