Grau en Dret

Grau en Dret

Curs 2018-2019

L'objectiu principal del grau de Dret és donar-te una formació jurídica sòlida que et capaciti per treballar i aplicar el dret en un entorn canviant i dinàmic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
155
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El que aprendràs en el grau de Dret no s'assemblarà a allò que has vist en els teus estudis previs. Per començar, has de saber que qualsevol jurista treballa parlant o escrivint. Per tant, és imprescindible que tinguis la capacitat d'expressar-te oralment i per escrit de manera correcta, en català i en castellà. En segon lloc, és necessari que tinguis l'hàbit de la lectura atès que el jurista utilitza documents escrits. Els professors t'ajudaran a comprendre els documents jurídics i t'ajudaran a emprar el llenguatge especialitzat per tal de resoldre problemes jurídics. Veuràs que el Dret t'ajudarà a comprendre la nostra organització social, els seus conflictes i les formes de resoldre'ls.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d'utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l'ordenament, raonar i argumentar jurídicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic, etc.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El grau de Dret t'obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l'exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic.

Un altre camp professional és el de l'Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La titulació també et permetrà integrar-te a l'Administració pública, tant l'estatal, auto­nòmica o local, com la de la Unió Europea o d'altres organismes internacionals.

Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca del dret.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Dret administratiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret civil I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la persona (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència política i economia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la ciència política (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret processal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret processal (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la ciència jurídica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret romà (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Filosofia del dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria del dret (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret civil I3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret civil II5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret mercantil I (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret de societats (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret internacional públic I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments del dret penal (3104G01033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret processal civil I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret administratiu8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret civil II3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de família (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret tributari (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret internacional privat I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret internacional públic II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret penal. Part especial (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret processal penal (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final de grau 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia jurídica (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrial (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humans (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consum (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets lingüístics (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambient (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanístic (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret català (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Propietat immobiliària i registre de la propietat (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica contenciosa administrativa (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió tributària (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret social europeu (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació local (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assistència judicial internacional (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret concursal (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribució (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de les assegurances privades (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenil (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia jurídica (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de processos i procediments administratius (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques a Catalunya (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Espanya (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicial (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties reals (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat internacional i comunitària (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèdit (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea II (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercial (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologia (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administració (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitat (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmica (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penal (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídica (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret civil II4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de successions (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret internacional privat II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dret4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Filosofia del dret (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final de grau 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Final de Grau (3104G01119)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optativitat27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrial (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humans (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consum (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets lingüístics (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambient (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanístic (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret català (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Propietat immobiliària i registre de la propietat (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica contenciosa administrativa (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió tributària (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret social europeu (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació local (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assistència judicial internacional (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret concursal (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribució (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de les assegurances privades (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenil (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia jurídica (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de processos i procediments administratius (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques a Catalunya (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Espanya (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicial (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties reals (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat internacional i comunitària (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèdit (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea II (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercial (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologia (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administració (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitat (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmica (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penal (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídica (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrial (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humans (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consum (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets lingüístics (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambient (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanístic (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret català (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Propietat immobiliària i registre de la propietat (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica contenciosa administrativa (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió tributària (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret social europeu (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació local (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assistència judicial internacional (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret concursal (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribució (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de les assegurances privades (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenil (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia jurídica (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de processos i procediments administratius (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques a Catalunya (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Espanya (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicial (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties reals (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat internacional i comunitària (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèdit (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea II (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercial (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologia (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administració (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitat (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmica (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penal (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídica (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 10.30 h, aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula