Grau en Turisme (EU Formatic Barcelona)

Grau en Turisme (EU Formatic Barcelona)

Curs 2018-2019

El Grau en Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona ofereix un model de formació innovador, amb una docència rigorosa, vinculada a la pràctica professional i amb un alt grau d’especialització. El graduat obtindrà un coneixement general del turisme i dels àmbits específics de gestió i planificació d’aquest sector a nivell d’organitzacions, d’activitats, destinacions, productes i recursos.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Turisme (EU Formatic Barcelona)
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Formatic Barcelona (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

3.635 euros. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Turisme
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L’Escola Universitària Formatic Barcelona (EUFB) està ubicada a la Casa Marfà, un edifici catalogat i emblemàtic, al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. L’EUFB compta amb més de 2500 metres quadrats d’instal·lacions equipats amb els mitjans i recursos docents més moderns. També disposem d’una Biblioteca que incorpora un fons bibliogràfic especialitzat en les àrees en què s’especialitzen els nostres estudis i que disposa d’ordinadors per a la realització de treballs, tant individuals com en grup i un servei de reprografia a disposició de l’estudiant. Gaudim, gràcies a la nostra localització, d’uns accessos immillorables i la màxima proximitat amb tot tipus de transport públic com ara metro, bus, tren de rodalies, entre d’altres.

El seguiment individualitzat de l’estudiant està orientat vers l’assessorament integral de l’alumne al llarg de tota la seva trajectòria formativa gràcies al Pla d’Acció Tutorial. Els estudis de Grau en Turisme tenen un marcat caràcter pluridisciplinari relacionat amb els àmbits de l'empresa, la cultura, el territori, les comunicacions interpersonals, els idiomes i les noves tecnologies. El professorat de l’EUFB té un perfil acadèmic excel·lent i alhora es caracteritza per tenir un coneixement profund de l’activitat professional en el sector del Turisme. L’EUFB manté alhora una relació molt estreta amb el món de l’empresa a través dels seus programes de pràctiques on es formen i projecten professionalment els seus estudiants.

Què és el grau de Turisme?

El Grau en Turisme té 4 cursos acadèmics (240 ECTS) i és un programa trilingüe en català, castellà i anglès que s’imparteix en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior que suposa una profunda renovació dels mètodes docents amb l'aplicació d'un nou model d'ensenyament i aprenentatge. Els estudiants assoleixen tant l'adquisició de coneixements com la capacitació per seguir estudiant (competències acadèmiques i competències professionals). Durant el Grau en Turisme aprendràs 3 llengües estrangeres: anglès, francès i alemany. L’EUFB és un centre examinador oficial dels certificats de Cambridge, el que et permet acreditar el teu nivell d’anglès durant els teus estudis. L’EUFB també ofereix la possibilitat de certificar oficialment el teu nivell de francès i d’alemany de la mà de l’Institut Francès i del Goethe-Institut, respectivament. Gràcies a la Carta Erasmus pròpia de l’EUFB podràs gaudir de l’experiència Erasmus + en una de las 20 universitats europees amb les tenim signats acords.

El nostre Grau en Turisme compleix tots els estàndards de qualitat que estableix l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i s’acredita anualment amb l’estàndard ISO 9001:2008. L’EUFB té un Grup de Recerca per l’Anàlisi i la Planificació del Turisme (GREPAT) reconegut oficialment per la UdG des del 2013 i una línia de publicacions científiques en turisme. L’EUFB organitza periòdicament diversos esdeveniments de transferència del coneixement en turisme com ara seminaris, congressos internacionals i universitats d’estiu.  A més, l’EUFB és membre des de fa anys dels 4 Campus Sectorials de la Universitat de Girona: Turisme, Alimentació i Gastronomia, Patrimoni Cultural i Natural i Comunicació Cultural i Corporativa i té una implicació directa amb el desenvolupament del territori mitjançant diferents convenis de col·laboració científica en turisme amb institucions públiques i privades. L’EUFB també atorga el títol oficial d’Amadeus Espanya amb el Grau en Turisme.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

L’objectiu de l’Escola Universitària Formatic Barcelona és dotar als estudiants de tots els coneixements, habilitats i competències que exigeix el mercat turístic per garantir el seu èxit professional futur. Entre els diferents camps professionals als quals es pot accedir amb el Grau en Turisme destaquen les empreses d'allotjament turístic com hotels, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural; les empreses d'intermediació, com ara agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, majoristes i centrals de reserves; les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com empreses d'altres serveis logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, d'assegurances o de banca.

Així mateix, una de les sortides professionals més rellevants és la de la gestió i planificació d'espais turístics, ja sigui en l'àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal o internacional, com a agent d'ocupació i desenvolupament local, tècnic turístic, tècnic cultural, director de projectes, assessor, consultor, promotor, dissenyador de productes i la direcció empresarial, en general. En l'àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar tasques associades a la informació turística ja sigui en oficines de turisme o donant un servei directe exercint de guia de turisme, i tasques vinculades a la publicitat i el màrqueting en agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres d'iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions, entre d’altres.

Dins de l'àmbit de l'oci i del temps lliure, que configura l'anomenada oferta complementària, un graduat en Turisme pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, centres d'interpretació, conjunts monumentals, monuments, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d'animació, estacions d'esquí i de muntanya, empreses d'organització de congressos, empreses d'esports d'aventura o complexos recreatius i comercials, entre d’altres.

Continuar estudiant

L’EUFB t’ofereix la possibilitat de seguir formant-te i especialitzant-te mitjançant diferents postgraus com ara els màsters de 60 ECTS aprovats per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) que s’imparteixen de forma online i presencial i d’altres programes com els diplomes d’especialització que et donaran un perfil professional molt atractiu per incorporar-te amb èxit en el mercat laboral del turisme, l’empresa, la comunicació, el lleure i l’esport.

 • Màster en Comunicació, Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments
 • Màster en Direcció i Gestió d’Hotels i Restaurants
 • Màster en Màrqueting Esportiu
 • Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci
 • Tripulant de Cabina de Passatgers (TCP). Certificat Oficial expedit per l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministeri de Foment)

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments i dimensions del turisme30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turisme (3160G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió socio-cultural del turisme (3160G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió econòmica del mercat turístic (3160G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió territorial del turisme (3160G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió jurídica del turisme (3160G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting turístic (3160G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat d'empreses turístiques (3160G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3160G01008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques informàtiques i comunicatives (3160G01009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3160G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3160G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3160G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3160G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès I (3160G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II (3160G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III (3160G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I (3160G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II (3160G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès IV (3160G01022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III (3160G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany IV (3160G01023)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Francès V (3160G01167)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3160G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3160G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3160G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3160G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Project Work llengües estrangeres (3160G01024)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès I (3160G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II (3160G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III (3160G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I (3160G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II (3160G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès IV (3160G01022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III (3160G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany IV (3160G01023)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Francès V (3160G01167)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Destinacions turístiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3160G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Patrimoni de les destinacions (3160G01026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Ordenació i planificació del territori (3160G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió pública de les destinacions (3160G01028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3160G01029)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Organització i gestió de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Creació i gestió de l'empresa turística (3160G01030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització empresarial de l'empresa turística (3160G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió d'allotjaments i restauració (3160G01032)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3160G01033)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3160G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3160G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3160G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3160G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Project Work llengües estrangeres II (3160G01111)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès I (3160G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II (3160G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III (3160G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I (3160G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II (3160G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès IV (3160G01022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III (3160G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany IV (3160G01023)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Francès V (3160G01167)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Recursos i productes turístics24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Creació d'itineraris i viatges combinats (3160G01034)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Creació i comercialització de nous productes (3160G01035)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Gestió del patrimoni cultural (3160G01036)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Administració pública de recursos (3160G01037)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Gestió de recursos turístics (3160G01038)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Direcció estratègica d'empreses turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció estratègica (3160G01039)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Gestió de la dinàmica competitiva (3160G01040)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3160G01041)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3160G01016)

PEPràctiques externes 12.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3160G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3160G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3160G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3160G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès I (3160G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II (3160G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III (3160G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I (3160G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II (3160G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès IV (3160G01022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III (3160G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany IV (3160G01023)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Francès V (3160G01167)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives 33.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció hotelera (3160G01042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Direcció i gestió de personal (3160G01043)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gestió de la rendibilitat (3160G01044)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gestió operativa d'agències de viatge (3160G01045)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió operativa d'allotjaments (3160G01046)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Guiatge turístic (3160G01047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Història de l'Art (3160G01048)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Patrimoni turístic de Catalunya (3160G01049)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Patrimoni turístic d'Espanya (3160G01050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Sistemes globals de distribució (3160G01051)

OPOptativa 3.00 AAnual

Transport turístic (3160G01052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme i medi ambient (3160G01053)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turismes alternatius (3160G01054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Animació socio cultural (3160G01055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comptabilitat financera (3160G01056)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3160G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrqueting (3160G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitat (3160G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3160G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasiva (3160G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret administratiu (3160G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3160G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europea (3160G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turístics (3160G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3160G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeres (3160G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3160G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes i tècniques per a la recerca (3160G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i multiculturalitat (3160G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturals (3160G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturals (3160G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intensificació de l'idioma francès (3160G01073)

OPOptativa 3.00 AAnual

Intensificació de l'idioma alemany (3160G01074)

OPOptativa 3.00 AAnual

Intensificació de l'idioma anglès (3160G01075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Anàlisi cultural turística (3160G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica del sector turístic (3160G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turístics (3160G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiques (3160G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny de processos operatius en el turisme (3160G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia del turisme a Catalunya (3160G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turística (3160G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Emprenedoria (3160G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreses d'oci (3160G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies del espais turístics (3160G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipaments (3160G01086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologia (3160G01087)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la informació turística (3160G01088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques (3160G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3160G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatges (3160G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turisme (3160G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauració (3160G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació d'allotjaments (3160G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatges (3160G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nutrició i dietètica (3160G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oci i societat desenvolupada (3160G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turística (3160G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de "room division" (3160G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ordenació d'espais turístics (3160G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni natural (3160G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiques (3160G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de planificació del turisme (3160G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'oci (3160G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiques (3160G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programació d'itineraris turístics (3160G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme (3160G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3160G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme sostenible (3160G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del turisme urbà (3160G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum extra 1 (3160G01112)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràcticum extra 2 (3160G01113)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures aborígens (3160G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicació (3160G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al client (3160G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdeveniments (3160G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Publicitat i relacions públiques (3160G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme rural (3160G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuers (3160G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, distribució i logísitca (3160G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuària (3160G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3160G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscal (3160G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme ètic i cooperació internacional (3160G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3160G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiques (3160G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comptabilitat financera (3160G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3160G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergents (3160G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Animació turística i hotelera (3160G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3160G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hosteleria (3160G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hotelera (3160G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in English (3160G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teamwork and leadership (3160G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Customer relations for tourism (3160G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3160G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès I (3160G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès II (3160G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià I (3160G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià II (3160G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus I (3160G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus II (3160G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Myths and realities (3160G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma I (3160G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma II (3160G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma I (3160G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma II (3160G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma I (3160G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma II (3160G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisi (3160G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Amèrica (3160G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistes (3160G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció del turista com a consumidor (3160G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme solidari i de cooperació (3160G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i tècnics locals (3160G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de negocis i esdeveniments (3160G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protocol d'esdeveniments (3160G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3160G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahoteler (3160G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

e-Intermediació turística i venda en línea (3160G01162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Instal·lacions d'oci (3160G01163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme 2.0 (3160G01164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiu (3160G01165)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatge d'estudi (3160G01166)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3160G01017)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Optativitat+Reconeixement acadèmic39.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció hotelera (3160G01042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Direcció i gestió de personal (3160G01043)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gestió de la rendibilitat (3160G01044)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gestió operativa d'agències de viatge (3160G01045)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió operativa d'allotjaments (3160G01046)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Guiatge turístic (3160G01047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Història de l'Art (3160G01048)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Patrimoni turístic de Catalunya (3160G01049)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Patrimoni turístic d'Espanya (3160G01050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Sistemes globals de distribució (3160G01051)

OPOptativa 3.00 AAnual

Transport turístic (3160G01052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme i medi ambient (3160G01053)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turismes alternatius (3160G01054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Animació socio cultural (3160G01055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comptabilitat financera (3160G01056)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3160G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrqueting (3160G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitat (3160G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3160G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasiva (3160G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret administratiu (3160G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3160G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europea (3160G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turístics (3160G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3160G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeres (3160G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3160G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes i tècniques per a la recerca (3160G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i multiculturalitat (3160G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturals (3160G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturals (3160G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intensificació de l'idioma francès (3160G01073)

OPOptativa 3.00 AAnual

Intensificació de l'idioma alemany (3160G01074)

OPOptativa 3.00 AAnual

Intensificació de l'idioma anglès (3160G01075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Anàlisi cultural turística (3160G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica del sector turístic (3160G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turístics (3160G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiques (3160G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny de processos operatius en el turisme (3160G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia del turisme a Catalunya (3160G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turística (3160G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Emprenedoria (3160G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreses d'oci (3160G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies del espais turístics (3160G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipaments (3160G01086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologia (3160G01087)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la informació turística (3160G01088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques (3160G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3160G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatges (3160G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turisme (3160G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauració (3160G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació d'allotjaments (3160G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatges (3160G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nutrició i dietètica (3160G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oci i societat desenvolupada (3160G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turística (3160G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de "room division" (3160G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ordenació d'espais turístics (3160G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni natural (3160G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiques (3160G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de planificació del turisme (3160G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'oci (3160G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiques (3160G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programació d'itineraris turístics (3160G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme (3160G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3160G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme sostenible (3160G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del turisme urbà (3160G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum extra 1 (3160G01112)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràcticum extra 2 (3160G01113)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures aborígens (3160G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicació (3160G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al client (3160G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdeveniments (3160G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Publicitat i relacions públiques (3160G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme rural (3160G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuers (3160G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, distribució i logísitca (3160G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuària (3160G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3160G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscal (3160G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme ètic i cooperació internacional (3160G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3160G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiques (3160G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comptabilitat financera (3160G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3160G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergents (3160G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Animació turística i hotelera (3160G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3160G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hosteleria (3160G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hotelera (3160G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in English (3160G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teamwork and leadership (3160G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Customer relations for tourism (3160G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3160G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès I (3160G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès II (3160G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià I (3160G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià II (3160G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus I (3160G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus II (3160G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Myths and realities (3160G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma I (3160G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma II (3160G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma I (3160G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma II (3160G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma I (3160G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma II (3160G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisi (3160G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Amèrica (3160G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistes (3160G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció del turista com a consumidor (3160G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme solidari i de cooperació (3160G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i tècnics locals (3160G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de negocis i esdeveniments (3160G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protocol d'esdeveniments (3160G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3160G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahoteler (3160G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

e-Intermediació turística i venda en línea (3160G01162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Instal·lacions d'oci (3160G01163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme 2.0 (3160G01164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiu (3160G01165)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatge d'estudi (3160G01166)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requeriment tercera llengua12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3160G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3160G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3160G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3160G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Project Work6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Project Work llengües estrangeres (3160G01024)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Project Work llengües estrangeres II (3160G01111)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Francès I (3160G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II (3160G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III (3160G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I (3160G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II (3160G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès IV (3160G01022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Requeriment quarta llengua18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Francès I (3160G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II (3160G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I (3160G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II (3160G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III (3160G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany IV (3160G01023)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Francès V (3160G01167)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d’acollida
Estudiants de primera opció
25 de setembre de 2018, 10 h. Passeig de Gràcia, 66
Estudiants de segona i posteriors opcions
25 de setembre de 2018, 10 h. Passeig de Gràcia, 66
Altres casos
Es posarà l’alumne en contacte amb la tutora de 1r de Grau de Turisme
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
De segona assignació (en qualsevol preferència)
Del 25 al 27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
Del 6 al 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
En matrícula d’octubre
9 d’octubre, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h. Passeig de Gràcia, 71
Inici de les classes
Data d'inici
1 d'octubre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
93 215 68 00 / 93 215 88 66
Correu electrònic
secretaria.academica@formatic-barna.com

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula