Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Màrqueting

Grau en Màrqueting

Curs 2018-2019

Una carrera totalment actualitzada i enfocada a formar els millors experts en màrqueting

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.020 euros. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

En un mercat laboral tan competit com l’actual, els nous graduats necessiten coneixements especialitzats en una àrea molt concreta per destacar. El nostre grau, a diferència de la resta, s’especialitza completament en màrqueting per cobrir la demanda d’un dels sectors amb més oportunitats i creixement de Barcelona, amb professionals realment preparats. En tots els informes sobre l’evolució del mercat laboral i les carreres més demandades trobem el màrqueting en les primeres posicions. A més, dins el grau de màrqueting de la nostra Escola Universitària, s’imparteix formació de màrqueting digital, una branca imprescindible per a nous professionals que treballaran en aplicar els seus coneixements a l’àmbit online.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Màrqueting està present a totes les organitzacions i per tant és una excel·lent oportunitat per a la realització pràctica dels nostres alumnes. Per això a Mediterrani gestionem una dinàmica borsa de pràctiques i borsa de treball amb moltes ofertes vinculades a les diferents propostes professionals relacionades amb el Màrqueting, com ara:

 • Departaments de màrqueting i departaments comercials de les empreses.
 • Consultoria i direcció de màrqueting: auditories de màrqueting, formació i disseny d’estratègies.
 • Consultoria i direcció comercial: organització i gestió de l’equip de vendes.
 • Investigació comercial: confecció d’estudis de mercat, anàlisi d’oportunitats de negoci, creació i desenvolupament de nous productes o estudis de viabilitat comercial.
 • Distribució comercial: gestió de centres comercials, marxandatge, logística o trade marketing.
 • Màrqueting i publicitat: gestió estratègica de comptes.
 • Entitats no lucratives: organismes públics, fundacions i ONG-ONL .
 • Community Management: Social Media, disseny de websites i posicionament SEO-SEM.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de l'Empresa24.00 crèdits

Principis del Màrqueting12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al màrquetingIntroducción al marketingIntroduction to Marketing (3152G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi comercialAnálisis comercialBusiness analysis (3152G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comportament de compra12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comportament de compra del consumidorComportamiento de compra del consumidorConsumer purchasing behavior (3152G02008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra de les organitzacionsComportamiento de compra de las organizacionesBuying behavior of organizations (3152G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'estadísticaFundamentos de estadísticaBases of Statistics (3152G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès IInglés IEnglish Language I (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IChino mandarín 1Chinese Language 1 (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de l'Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dimensió jurídica del màrquetingDimensión jurídica del marketingLegal dimension of Marketing (3152G02005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Investigació comercial12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística I Estadística I Statistics 1 (3152G02011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadistica IIEstadística IIStatistics 2 (3152G02012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic18.00 crèdits

Comunicació12.00 crèdits

Màrqueting específic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting InternacionalMarketing InternacionalInternational Marketing (3152G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès II Inglés IIEnglish Language II (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIChino mandarín IIChinese Language II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Màrqueting estratègic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament del pla de màrquetingDesarrollo del plan de marketingMarketing Plan Development (3152G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting específic12.00 crèdits

Màrqueting digital30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La conducta de compra online La conducta de compra onlineOnline shopping behavior (3152G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació i xarxes socialsComunicación y redes socialesCommunication and social networks (3152G02032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estudis de mercat per InternetEstudios de mercado por InternetInternet Market Research (3152G02033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny i desenvolupament de websitesDiseño y desarrollo de websitesDesign and development of websites (3152G02034)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès IIIInglés IIIEnglish Language III (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIIChino mandarín IIIChinese Language III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PràcticumPrácticumProfessional Placements (3152G02035)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Optatives21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turismeIntroducción al turismoTourism introduction (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turismeDimensión socio-cultural del turismo The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turismeDimensión territorial del turismoRegional dimensions of tourism (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicativesTécnicas informáticas y comunicativasComputer and communicative skills (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

AlemanyAlemánGerman Language (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

FrancèsFrancésFrench Language (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus RusoRussian Language (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting NeuromarketingNeuromarketing (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting EcològicMarketing EcológicoGreen Marketing (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control PressupostariControl PresupuestarioBudgetary Control (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de ComunicacióHabilidades Directivas y de ComunicaciónCommunication and Managment Skills (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient MitjàCultura Internacional: Norte de África y Oriente MedioInternational Culture: North of Africa and Middle East (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: AmèricaCultura Internacional: AméricaInternational Culture: America (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el PacíficCultura Internacional: Asia y el PacíficoInternational Culture: Asia and the Pacific (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: EuropaCultura Internacional: EuropaInternational Culture: Europe (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoralMarketing Político y electoralPolitical and electoral Marketing (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

EmprenedoriaEmprendeduríaEntrepreneurship (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum IIPrácticum IIProfessional Placements II (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercatsIntegración de mercadosMarket integration (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en MàrquetingJuego de Simulación en MarketingMarketing Business Game (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectesProgramación temporal del proyectosProject time schedule (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'EmpresaDerecho de la EmpresaBusiness Law (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdiaInformática aplicada al diseño multimediaComputing applied to multimedia design (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal Smart Cities: marketing y branding municipalSmart Cities: marketing and municipal branding (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Treball Final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Final de GrauTrabajo Final de GradoFinal Project (3152G02036)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès IVInglés IVEnglish Language IV (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IVChino mandarín IVChinese Language IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turismeIntroducción al turismoTourism introduction (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turismeDimensión socio-cultural del turismo The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turismeDimensión territorial del turismoRegional dimensions of tourism (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicativesTécnicas informáticas y comunicativasComputer and communicative skills (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

AlemanyAlemánGerman Language (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

FrancèsFrancésFrench Language (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus RusoRussian Language (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting NeuromarketingNeuromarketing (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting EcològicMarketing EcológicoGreen Marketing (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control PressupostariControl PresupuestarioBudgetary Control (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de ComunicacióHabilidades Directivas y de ComunicaciónCommunication and Managment Skills (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient MitjàCultura Internacional: Norte de África y Oriente MedioInternational Culture: North of Africa and Middle East (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: AmèricaCultura Internacional: AméricaInternational Culture: America (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el PacíficCultura Internacional: Asia y el PacíficoInternational Culture: Asia and the Pacific (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: EuropaCultura Internacional: EuropaInternational Culture: Europe (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoralMarketing Político y electoralPolitical and electoral Marketing (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

EmprenedoriaEmprendeduríaEntrepreneurship (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum IIPrácticum IIProfessional Placements II (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercatsIntegración de mercadosMarket integration (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en MàrquetingJuego de Simulación en MarketingMarketing Business Game (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectesProgramación temporal del proyectosProject time schedule (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'EmpresaDerecho de la EmpresaBusiness Law (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdiaInformática aplicada al diseño multimediaComputing applied to multimedia design (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal Smart Cities: marketing y branding municipalSmart Cities: marketing and municipal branding (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

M5+Requeriment llengües24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès IInglés IEnglish Language I (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II Inglés IIEnglish Language II (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IIIInglés IIIEnglish Language III (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IVInglés IVEnglish Language IV (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IChino mandarín 1Chinese Language 1 (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIChino mandarín IIChinese Language II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIIChino mandarín IIIChinese Language III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IVChino mandarín IVChinese Language IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral
* Nivell B2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula