Grau en Màrqueting

Grau en Màrqueting

Curs 2018-2019

Una carrera totalment actualitzada i enfocada a formar els millors experts en màrqueting

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.020 euros. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

En un mercat laboral tan competit com l’actual, els nous graduats necessiten coneixements especialitzats en una àrea molt concreta per destacar. El nostre grau, a diferència de la resta, s’especialitza completament en màrqueting per cobrir la demanda d’un dels sectors amb més oportunitats i creixement de Barcelona, amb professionals realment preparats. En tots els informes sobre l’evolució del mercat laboral i les carreres més demandades trobem el màrqueting en les primeres posicions. A més, dins el grau de màrqueting de la nostra Escola Universitària, s’imparteix formació de màrqueting digital, una branca imprescindible per a nous professionals que treballaran en aplicar els seus coneixements a l’àmbit online.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Màrqueting està present a totes les organitzacions i per tant és una excel·lent oportunitat per a la realització pràctica dels nostres alumnes. Per això a Mediterrani gestionem una dinàmica borsa de pràctiques i borsa de treball amb moltes ofertes vinculades a les diferents propostes professionals relacionades amb el Màrqueting, com ara:

 • Departaments de màrqueting i departaments comercials de les empreses.
 • Consultoria i direcció de màrqueting: auditories de màrqueting, formació i disseny d’estratègies.
 • Consultoria i direcció comercial: organització i gestió de l’equip de vendes.
 • Investigació comercial: confecció d’estudis de mercat, anàlisi d’oportunitats de negoci, creació i desenvolupament de nous productes o estudis de viabilitat comercial.
 • Distribució comercial: gestió de centres comercials, marxandatge, logística o trade marketing.
 • Màrqueting i publicitat: gestió estratègica de comptes.
 • Entitats no lucratives: organismes públics, fundacions i ONG-ONL .
 • Community Management: Social Media, disseny de websites i posicionament SEO-SEM.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de l'Empresa24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'administració d'empreses (3152G02001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting (3152G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Recursos humans (3152G02003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economia (3152G02004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Principis del Màrqueting12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al màrqueting (3152G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi comercial (3152G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comportament de compra12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comportament de compra del consumidor (3152G02008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra de les organitzacions (3152G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'estadística (3152G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de l'Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dimensió jurídica del màrqueting (3152G02005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Investigació comercial12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística I (3152G02011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadistica II (3152G02012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament de productes i marques (3152G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny d'estratègies i programes sobre preus (3152G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estratègies sobre distribució i logística de la distribució (3152G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Venda personal i màrqueting directe (3152G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat, promoció i relacions públiques (3152G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting específic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting Internacional (3152G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès II (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial (3152G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament del pla de màrqueting (3152G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting específic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting Industrial i de Serveis (3152G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting social i de les institucions no lucratives (3152G02030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting digital30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La conducta de compra online (3152G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació i xarxes socials (3152G02032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estudis de mercat per Internet (3152G02033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny i desenvolupament de websites (3152G02034)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès III (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3152G02035)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Optatives21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turisme (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turisme (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turisme (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicatives (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting Ecològic (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control Pressupostari (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de Comunicació (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient Mitjà (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: Amèrica (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el Pacífic (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Europa (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoral (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Emprenedoria (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum II (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercats (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en Màrqueting (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectes (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'Empresa (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdia (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Treball Final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Final de Grau (3152G02036)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès IV (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turisme (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turisme (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turisme (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicatives (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting Ecològic (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control Pressupostari (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de Comunicació (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient Mitjà (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: Amèrica (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el Pacífic (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Europa (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoral (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Emprenedoria (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum II (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercats (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en Màrqueting (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectes (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'Empresa (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdia (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

M5+Requeriment llengües24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral
* Nivell B2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula