Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Medicina

Grau en Medicina

Curs 2018-2019

La metodologia principal que s'empra en els estudis de Medicina de la UdG és l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Aquesta metodologia estimula que l'estudiant construeixi activament el coneixement a partir de l'anàlisi crítica i discussió en grups petits de situacions o casos clínics i, simultàniament, desenvolupa competències cabdals per al seu futur professional, com el treball en equip, les habilitats comunicatives, la identificació de problemes, l'anàlisi situacional o la gestió de la incertesa.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Medicina
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Medicina per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Medicina
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.315 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T'oferim una docència de qualitat caracteritzada pels aspectes següents:

 • Participació activa en el teu procés d'aprenentatge per tal que desenvolupis les teves capacitats de raonament, d'autoaprenentatge i d'avaluació.
 • Aprenentatge basat en la pràctica, que facilita que adquireixis les competències clíniques i socials necessàries per al desenvolupament de la professió mèdica.
 • Aprenentatge transversal i multidisciplinari, que integra en una mateixa unitat d'aprenentatge aspectes bàsics, clínics i psicosocials.
 • Potenciació de la teva competència en anglès mitjançant classes d'anglès mèdic, mòduls en anglès i pràctiques a l'estranger.
 • Avenç respecte al model clàssic de pràctiques clíniques: deixes de ser subjecte passiu i ets responsable de veure el malalt, examinar-lo i prendre les decisions.

L'aprenentatge basat en problemes, organitzat al voltant de grups reduïts i del treball en grup, et fa més responsable i afavoreix les teves habilitats de comunicació, de col·laboració i de coordinació.

L'aprenentatge en el medi clínic

Fer l'aprenentatge en el medi clínic parteix del convenciment que l'estudiant ha d'adquirir una sòlida competència professional durant els sis cursos dels estudis de Medicina. És per això que aquesta metodologia pretén potenciar, a través de l'adquisició de les competències per part dels estudiants i mitjançant el treball sobre els coneixements, habilitats i actituds, les especificitats següents:

 • La integració dels coneixements adquirits amb les tècniques clíniques associades.
 • L'adequació al context en què s'apliquen aquestes tècniques clíniques.
 • La utilització àgil de la informació.
 • El treball en equip.
 • El coneixement dels diferents sistemes de salut.
 • El coneixement de les relacions metge-pacient.

Aquest aprenentatge específic es realitzarà a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, així com en els hospitals comarcals i en la xarxa de centres sociosanitaris i d'atenció primària de la demarcació de Girona i comarques properes. La immersió en el medi clínic anirà prenent més importància a mesura que els estudiants avancin els estudis.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals van lligades a les tasques que desenvolupen els professionals de la medicina. Es diferencien en:

 • Assistencials: atenció primària; atenció en ambulatoris, clíniques i hospitals; medicina preventiva; medicina del treball; medicina forense; salut internacional (ONG); bioquímica i analítica clínica...
 • Docents: professor en facultats de Medicina o en altres estudis universitaris vinculats amb l'àmbit de la salut; docència sanitària no universitària...
 • De gestió: clínica i hospitalària, universitària, de la sanitat pública...
 • De recerca biomèdica: bàsica, clínica, epidemiològica; tant en universitats i centres de recerca com a la indústria.

Aquestes sortides professionals no són excloents; la majoria dels professionals combinen diverses d'aquestes activitats.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació15.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 115.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 215.00 crèdits

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació10.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 310.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 412.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 112.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 215.00 crèdits

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicacióPrograma de habilidades 2. Habilidades de comunicaciónSkills programme 2. Communication skills (3109G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salutEconomía de la saludHealth economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependènciaFragilidad y dependenciaFragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salutGestión de la calidad en los servicios de saludQuality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccionsIntervención en adiccionesAddiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativaMetodología de investigación cualitativaQualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínicaModelos estadísticos avanzados en la investigación clínicaAdvanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salutTelemedicina: tecnologías de Internet para la saludTelemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mentalAtención a las personas con discapacidad y problemas en salud mentalCare for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vidaBienestar y calidad de vidaWell-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)Investigación de resultados en salud (IRS)Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salutAntropología de la saludAnthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambientSalud y medio ambienteEnvironmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entornUrgencias médicas. Conocimiento y entornoMedical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosaEnfermedad tromboembólica venosaVenous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolorAnestesiología, reanimación y terapéutica del dolorAnesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt críticEnfermo críticoCritical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humanaGenética humanaHuman genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniquesTécnicas avanzadas en análisis clínicosAdvanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogenRegulación molecular de la relación huésped-patógenoMolecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènicaGenética viral y aplicaciones en terapia génicaViral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecularBiología molecularMolecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnesTécnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínasRecombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologiesAmpliación de las bases moleculares de las patologíasAdvanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdicaQuímica médicaMedicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançadaModelos estadísticos en epidemiología avanzadaStatistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproduccióBiología de la reproducciónReproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimentalCirugía experimentalExperimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergentsMedicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentesGlobal Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiquesEnfermedad y medicina en las artes plásticasDisease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literaturaMedicina en literaturaMedicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut públicaLas enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud públicaNeglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràcticaCiencia en medicina: vínculo entre la investigación i la prácticaScience in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicamentsLa dimensión social de los medicamentosThe social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdicaUn enfoque teórico y práctico para la investigación biomédicaA Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salutDeterminantes sociales y estructurales de la saludSocial and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi naturalMedicina del medio naturalWilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacientMedicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del pacienteTranslational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanesOsteología humana aplicada I: identificación de restos humanosApplied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos saFisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sanoPhysiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàsticaCirugía plásticaPlastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exerciciFisiología del ejercicioPhysiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

CronomedicinaCronomedicinaChronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiquesIntroducción a las humanidades médicasIntroduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina modernaCómo la imagen médica está mejorando la medicina modernaHow medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular15.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics10.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció12.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació12.00 crèdits

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salutEconomía de la saludHealth economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependènciaFragilidad y dependenciaFragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salutGestión de la calidad en los servicios de saludQuality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccionsIntervención en adiccionesAddiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativaMetodología de investigación cualitativaQualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínicaModelos estadísticos avanzados en la investigación clínicaAdvanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salutTelemedicina: tecnologías de Internet para la saludTelemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mentalAtención a las personas con discapacidad y problemas en salud mentalCare for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vidaBienestar y calidad de vidaWell-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)Investigación de resultados en salud (IRS)Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salutAntropología de la saludAnthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambientSalud y medio ambienteEnvironmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entornUrgencias médicas. Conocimiento y entornoMedical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosaEnfermedad tromboembólica venosaVenous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolorAnestesiología, reanimación y terapéutica del dolorAnesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt críticEnfermo críticoCritical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humanaGenética humanaHuman genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniquesTécnicas avanzadas en análisis clínicosAdvanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogenRegulación molecular de la relación huésped-patógenoMolecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènicaGenética viral y aplicaciones en terapia génicaViral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecularBiología molecularMolecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnesTécnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínasRecombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologiesAmpliación de las bases moleculares de las patologíasAdvanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdicaQuímica médicaMedicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançadaModelos estadísticos en epidemiología avanzadaStatistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproduccióBiología de la reproducciónReproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimentalCirugía experimentalExperimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergentsMedicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentesGlobal Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiquesEnfermedad y medicina en las artes plásticasDisease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literaturaMedicina en literaturaMedicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut públicaLas enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud públicaNeglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràcticaCiencia en medicina: vínculo entre la investigación i la prácticaScience in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicamentsLa dimensión social de los medicamentosThe social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdicaUn enfoque teórico y práctico para la investigación biomédicaA Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salutDeterminantes sociales y estructurales de la saludSocial and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi naturalMedicina del medio naturalWilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacientMedicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del pacienteTranslational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanesOsteología humana aplicada I: identificación de restos humanosApplied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos saFisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sanoPhysiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàsticaCirugía plásticaPlastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exerciciFisiología del ejercicioPhysiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

CronomedicinaCronomedicinaChronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiquesIntroducción a las humanidades médicasIntroduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina modernaCómo la imagen médica está mejorando la medicina modernaHow medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori12.00 crèdits

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 1. 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Els sistemes de comunicació al cos humàLos sistemas de comunicación en el cuerpo humanoHuman body communication systems (3109G01018)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 2. 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La reproducció humana i les hormones sexuals La reproducción humana y las hormonas sexualesHuman reproduction and sex hormones (3109G01019)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana10.00 crèdits

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salutEconomía de la saludHealth economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependènciaFragilidad y dependenciaFragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salutGestión de la calidad en los servicios de saludQuality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccionsIntervención en adiccionesAddiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativaMetodología de investigación cualitativaQualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínicaModelos estadísticos avanzados en la investigación clínicaAdvanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salutTelemedicina: tecnologías de Internet para la saludTelemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mentalAtención a las personas con discapacidad y problemas en salud mentalCare for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vidaBienestar y calidad de vidaWell-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)Investigación de resultados en salud (IRS)Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salutAntropología de la saludAnthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambientSalud y medio ambienteEnvironmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entornUrgencias médicas. Conocimiento y entornoMedical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosaEnfermedad tromboembólica venosaVenous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolorAnestesiología, reanimación y terapéutica del dolorAnesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt críticEnfermo críticoCritical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humanaGenética humanaHuman genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniquesTécnicas avanzadas en análisis clínicosAdvanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogenRegulación molecular de la relación huésped-patógenoMolecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènicaGenética viral y aplicaciones en terapia génicaViral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecularBiología molecularMolecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnesTécnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínasRecombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologiesAmpliación de las bases moleculares de las patologíasAdvanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdicaQuímica médicaMedicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançadaModelos estadísticos en epidemiología avanzadaStatistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproduccióBiología de la reproducciónReproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimentalCirugía experimentalExperimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergentsMedicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentesGlobal Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiquesEnfermedad y medicina en las artes plásticasDisease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literaturaMedicina en literaturaMedicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut públicaLas enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud públicaNeglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràcticaCiencia en medicina: vínculo entre la investigación i la prácticaScience in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicamentsLa dimensión social de los medicamentosThe social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdicaUn enfoque teórico y práctico para la investigación biomédicaA Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salutDeterminantes sociales y estructurales de la saludSocial and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi naturalMedicina del medio naturalWilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacientMedicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del pacienteTranslational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanesOsteología humana aplicada I: identificación de restos humanosApplied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos saFisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sanoPhysiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàsticaCirugía plásticaPlastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exerciciFisiología del ejercicioPhysiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

CronomedicinaCronomedicinaChronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiquesIntroducción a las humanidades médicasIntroduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina modernaCómo la imagen médica está mejorando la medicina modernaHow medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració críticaPrograma de habilidades 5. Bioética. Valoración críticaSkills programmes 5. Bioethics. Critical appraisal (3109G01012)

OBObligatòria 7.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 218.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Òrgans dels sentits: la pellÓrganos de los sentidos: la pielSense organs: Touch (3109G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Òrgans dels sentits: OftalmologiaÓrganos de los sentidos: OftalmologíaSense organs: Vision (3109G01022)

OBObligatòria 5.50 SSemestral

Òrgans dels sentits: OtorinolaringologiaÓrganos de los sentidos: OtorrinolaringologíaSense organs: Hearing, taste, smell (3109G01023)

OBObligatòria 6.50 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions15.00 crèdits

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotorEl sistema de soporte y movimiento: El aparato locomotorSupport and movement system: Locomotor apparatus (3109G01025)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salutEconomía de la saludHealth economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependènciaFragilidad y dependenciaFragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salutGestión de la calidad en los servicios de saludQuality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccionsIntervención en adiccionesAddiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativaMetodología de investigación cualitativaQualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínicaModelos estadísticos avanzados en la investigación clínicaAdvanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salutTelemedicina: tecnologías de Internet para la saludTelemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mentalAtención a las personas con discapacidad y problemas en salud mentalCare for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vidaBienestar y calidad de vidaWell-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)Investigación de resultados en salud (IRS)Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salutAntropología de la saludAnthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambientSalud y medio ambienteEnvironmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entornUrgencias médicas. Conocimiento y entornoMedical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosaEnfermedad tromboembólica venosaVenous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolorAnestesiología, reanimación y terapéutica del dolorAnesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt críticEnfermo críticoCritical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humanaGenética humanaHuman genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniquesTécnicas avanzadas en análisis clínicosAdvanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogenRegulación molecular de la relación huésped-patógenoMolecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènicaGenética viral y aplicaciones en terapia génicaViral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecularBiología molecularMolecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnesTécnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínasRecombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologiesAmpliación de las bases moleculares de las patologíasAdvanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdicaQuímica médicaMedicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançadaModelos estadísticos en epidemiología avanzadaStatistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproduccióBiología de la reproducciónReproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimentalCirugía experimentalExperimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergentsMedicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentesGlobal Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiquesEnfermedad y medicina en las artes plásticasDisease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literaturaMedicina en literaturaMedicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut públicaLas enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud públicaNeglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràcticaCiencia en medicina: vínculo entre la investigación i la prácticaScience in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicamentsLa dimensión social de los medicamentosThe social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdicaUn enfoque teórico y práctico para la investigación biomédicaA Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salutDeterminantes sociales y estructurales de la saludSocial and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi naturalMedicina del medio naturalWilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacientMedicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del pacienteTranslational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanesOsteología humana aplicada I: identificación de restos humanosApplied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos saFisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sanoPhysiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàsticaCirugía plásticaPlastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exerciciFisiología del ejercicioPhysiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

CronomedicinaCronomedicinaChronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiquesIntroducción a las humanidades médicasIntroduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina modernaCómo la imagen médica está mejorando la medicina modernaHow medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adultaLa continuidad vital 1. Del nacimiento a la edad adultaVital cycle 1. From birth to adulthood (3109G01026)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Situacions especials en l'atenció mèdica: atenció al pacient ancià i atenció a les urgències 12.00 crèdits

Integració: abordatge biològic, psicològic, social i cultural10.00 crèdits

Treball final de grau18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo final de grado Final project (3109G01030)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salutEconomía de la saludHealth economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependènciaFragilidad y dependenciaFragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salutGestión de la calidad en los servicios de saludQuality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccionsIntervención en adiccionesAddiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativaMetodología de investigación cualitativaQualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínicaModelos estadísticos avanzados en la investigación clínicaAdvanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salutTelemedicina: tecnologías de Internet para la saludTelemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mentalAtención a las personas con discapacidad y problemas en salud mentalCare for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vidaBienestar y calidad de vidaWell-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)Investigación de resultados en salud (IRS)Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salutAntropología de la saludAnthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambientSalud y medio ambienteEnvironmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entornUrgencias médicas. Conocimiento y entornoMedical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosaEnfermedad tromboembólica venosaVenous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolorAnestesiología, reanimación y terapéutica del dolorAnesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt críticEnfermo críticoCritical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humanaGenética humanaHuman genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniquesTécnicas avanzadas en análisis clínicosAdvanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogenRegulación molecular de la relación huésped-patógenoMolecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènicaGenética viral y aplicaciones en terapia génicaViral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecularBiología molecularMolecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnesTécnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínasRecombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologiesAmpliación de las bases moleculares de las patologíasAdvanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdicaQuímica médicaMedicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançadaModelos estadísticos en epidemiología avanzadaStatistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproduccióBiología de la reproducciónReproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimentalCirugía experimentalExperimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergentsMedicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentesGlobal Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiquesEnfermedad y medicina en las artes plásticasDisease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literaturaMedicina en literaturaMedicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut públicaLas enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud públicaNeglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràcticaCiencia en medicina: vínculo entre la investigación i la prácticaScience in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicamentsLa dimensión social de los medicamentosThe social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdicaUn enfoque teórico y práctico para la investigación biomédicaA Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salutDeterminantes sociales y estructurales de la saludSocial and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi naturalMedicina del medio naturalWilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacientMedicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del pacienteTranslational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanesOsteología humana aplicada I: identificación de restos humanosApplied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos saFisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sanoPhysiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàsticaCirugía plásticaPlastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exerciciFisiología del ejercicioPhysiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

CronomedicinaCronomedicinaChronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiquesIntroducción a las humanidades médicasIntroduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina modernaCómo la imagen médica está mejorando la medicina modernaHow medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salutEconomía de la saludHealth economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependènciaFragilidad y dependenciaFragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salutGestión de la calidad en los servicios de saludQuality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccionsIntervención en adiccionesAddiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativaMetodología de investigación cualitativaQualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínicaModelos estadísticos avanzados en la investigación clínicaAdvanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salutTelemedicina: tecnologías de Internet para la saludTelemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mentalAtención a las personas con discapacidad y problemas en salud mentalCare for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vidaBienestar y calidad de vidaWell-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)Investigación de resultados en salud (IRS)Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salutAntropología de la saludAnthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambientSalud y medio ambienteEnvironmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entornUrgencias médicas. Conocimiento y entornoMedical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosaEnfermedad tromboembólica venosaVenous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolorAnestesiología, reanimación y terapéutica del dolorAnesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt críticEnfermo críticoCritical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humanaGenética humanaHuman genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniquesTécnicas avanzadas en análisis clínicosAdvanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogenRegulación molecular de la relación huésped-patógenoMolecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènicaGenética viral y aplicaciones en terapia génicaViral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecularBiología molecularMolecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnesTécnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínasRecombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologiesAmpliación de las bases moleculares de las patologíasAdvanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdicaQuímica médicaMedicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançadaModelos estadísticos en epidemiología avanzadaStatistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproduccióBiología de la reproducciónReproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimentalCirugía experimentalExperimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergentsMedicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentesGlobal Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiquesEnfermedad y medicina en las artes plásticasDisease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literaturaMedicina en literaturaMedicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut públicaLas enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud públicaNeglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràcticaCiencia en medicina: vínculo entre la investigación i la prácticaScience in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicamentsLa dimensión social de los medicamentosThe social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdicaUn enfoque teórico y práctico para la investigación biomédicaA Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salutDeterminantes sociales y estructurales de la saludSocial and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi naturalMedicina del medio naturalWilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacientMedicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del pacienteTranslational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanesOsteología humana aplicada I: identificación de restos humanosApplied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos saFisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sanoPhysiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàsticaCirugía plásticaPlastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacialIntroducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exerciciFisiología del ejercicioPhysiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

CronomedicinaCronomedicinaChronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiquesIntroducción a las humanidades médicasIntroduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina modernaCómo la imagen médica está mejorando la medicina modernaHow medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 0 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* ACOE

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat de Medicina
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat de Medicina
Dates de matrícula
En primera preferència
13, 17 o 18 de juliol, a les 10 h, a l'aula 423 (4a planta) de la Facultat de Medicina
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, a les 10 h, a l'aula 423 (4a planta) de la Facultat de Medicina
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
De segona reassignació de juny
14 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
Inici de les classes
Data d'inici
21 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 96 16
Correu electrònic
secacad.areasalut@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula