Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Curs 2018-2019

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Biologia / Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
318
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació en Biologia i Biotecnologia són les mateixes que corresponen als graus en Biologia i en Biotecnologia.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 60,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia fonamental (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Estadística aplicada (3103G00084)

BBàsica 6.00 AAnual

Física (3103G00081)

BBàsica 6.00 AAnual

Fonaments de química (3103G00078)

BBàsica 6.00 AAnual

Geologia (3103G01080)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques (3103G00080)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

BBàsica 6.00 AAnual

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioquímica (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Botànica (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Citologia i histologia (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria bioquímica (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia animal (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de botànica (3103G01086)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de genètica (3103G01085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímica (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Termodinàmica bàsica (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mòdul Biologia Fonamental I DT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Mòdul Fisiologia Animal9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia animal (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 48,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinètica química (3103G02087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria de bioreactors (3103G02086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia animal (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia vegetal (3103G01087)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de zoologia (3103G01083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques integrades (3103G02089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Zoologia (3103G00089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mòdul Biologia Fonamental I DT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioenergètica i metabolisme (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ecologia (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Evolució (3103G01089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia animal (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica humana (3103G01103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Immunologia (3103G00102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia clínica (3103G01102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació genètica d'organismes (3103G02078)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02081)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02080)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Virologia (3103G00103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives/Complements de Formació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lulars (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Cal superar 36,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aspectes socials i legals de la biotecnologia (3103G02088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia animal (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica aplicada (3103G00105)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes (3103G01100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3103G01101)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Treball de fi de grau (3103G02098)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lulars (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula