Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Curs 2023-2024

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aglutina totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química, i forma part de la formació necessària per per ser enginyer industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
70
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2009)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Al grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aprendràs les bases de tots els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia, com també a dissenyar, desenvolupar i analitzar:

 • Vehicles, màquines i estructures (enginyeria mecànica).
 • Components electrònics, sistemes automàtics i robots (enginyeria electrònica i automàtica).
 • Processos químics i de gestió mediambiental (enginyeria química).

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en qualsevol d’aquests àmbits, així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

Imatge decorativa

La formació de l'enginyer en tecnologies industrials es complementa amb el màster en Enginyeria Industrial, que dona lloc al títol d'enginyer industrial, una professió amb una trajectòria de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81041
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Un lema recent del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que podràs treballar en els principals sectors industrials:

 • Maquinària: des de maquinària per a la indústria càrnia (un sector molt important a les comarques gironines) fins a turbines o equipament per a automatització i control: robòtica, sistemes automàtics i comunicacions.
 • Producció: gestió de la planta de producció, automatització de la producció, manteniment, producció farmacèutica, energètica, alimentària, etc.
 • Materials: producció metal·lúrgica, plàstics, materials compòsits (fibra de carboni, fibra de vidre), reciclatge i revalorització de residus.
 • Automoció: cadena de producció i disseny de components.
 • Seguretat i qualitat: seguretat en el treball, seguretat en les instal·lacions, seguretat en el disseny i assegurament de la qualitat.
 • Energia: instal·lacions d’energies renovables, subministrament i estalvi energètic i disseny de turbines.
 • Transport i logística: mitjans de transport, magatzems i distribució i gestió d’instal·lacions.
 • Gestió industrial: gestió de projectes, gestió de compres, patents i direcció d’empresa.
 • Construcció industrial: estructures d’acer i formigó, instal·lacions de subministrament, projectes d’edificacions i instal·lacions industrials i direcció d’obres.
 • Camps més particulars: recerca i desenvolupament i aplicacions a la medicina i a l’esport.

La taxa d’atur dels enginyers industrials és molt baixa, ja que més del 90 % s’ocupen amb feines relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia, segons diverses fonts com ara l’Agència de Qualitat Universitària (Generalitat de Catalunya), el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i diaris com El País i La Vanguardia. A la següent infografia es resumeixen les dades més rellevants de les feines.

Gràfic 2.400 vacants publicades per enginyers industrials, dades gener 2016
Font: Fulls dels Enginyers, febrer 2016

Estudiar Enginyeria en Tecnologies Industrials et donarà l'opció d'accedir a ofertes com ara les de la borsa de treball dels enginyers industrials de Catalunya .

Continuar estudiant

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es complementa amb el màster en Enginyeria Industrial, l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer/a industrial. Tot i que el més natural per al graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és fer el màster en Enginyeria Industrial, aquesta titulació també dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctoral en Tecnologia.

Comprova què en pensen els estudiants que ja han acabat el grau i estan estudiant el màster: revista Fulls dels Enginyers d'abril de 2015 (pàgina 22) .

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de matemàtiques 1Fundamentos de matemáticas 1Fundamentals of mathematics 1  (3105G08001)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2Fundamentos de matemáticas 2Fundamentals of mathematics 2  (3105G08002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de física 1Fundamentos de física 1Fundamentals of physics 1  (3105G08003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2Fundamentos de física 2Fundamentals of physics 2  (3105G08004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Expressió gràfica Expresión gráfica Technical Drawing  (3105G08048)

BBàsica 9.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry  (3105G08005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

InformàticaInformáticaInformatics  (3105G08049)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments d'organització d'empresesFundamentos de organización de empresasFundamentals of business organisation  (3105G08006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de ciència de materialsFundamentos de ciencia de materialesFundamentals of Materials Science  (3105G08050)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

EstadísticaEstadísticaStatistics  (3105G08047)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Enginyeria de fluidsIngeniería de fluidosFluid Mechanics  (3105G08007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

TermodinàmicaTermodinámicaThermodynamics  (3105G08008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Teoria de circuits i fonaments d'electrònicaTeoría de circuitos y fundamentos de electrónicaCircuit Theory and Basic Electronics  (3105G08009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Màquines elèctriquesMáquinas eléctricasElectrical Machines  (3105G08010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de controlFundamentos de controlFundamentals of Control Theory  (3105G08011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mecànica i resistència de materials17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de mecànicaFundamentos de mecánicaApplied Mechanics  (3105G08012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de màquinesTeoría de máquinasTheory of Machines  (3105G08013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elasticitat i resistència de materialsElasticidad y resistencia de materialesElasticity and Strength of Materials  (3105G08014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Tecnologies de materialsTecnologías de materialesMaterials Technology  (3105G08022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Informàtica i comunicacionsInformática y comunicacionesComputer science and communications  (3105G08026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Ampliació de matemàtiques 1Ampliación de matemáticas 1Advanced Mathematics 1  (3105G08028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Tecnologies de fabricacióTecnologías de fabricaciónManufacturing Processes  (3105G08015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics 11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Enginyeria tèrmicaIngeniería térmicaThermal Energy  (3105G08018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes fluidomecànicsSistemas fluidomecánicosHydraulic Systems  (3105G08019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Introducció a les estructuresIntroducción a las estructurasIntroduction to Structures  (3105G08020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elements de màquinesElementos de máquinasMachine Elements  (3105G08021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions elèctriques i electròniques14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Sistemes electrònics i automàticsSistemas electrónicos y automáticosElectronic and Automated Systems  (3105G08023)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Electrotècnia i accionaments elèctricsElectrotecnia y accionamientos eléctricosElectric Power  (3105G08024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Regulació automàticaRegulación automáticaControl Engineering  (3105G08025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria química5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Tecnologia de processosTecnología de procesosProcess Technology  (3105G08027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Ampliació de matemàtiques 2Ampliación de matemáticas 2Advanced Mathematics 2  (3105G08029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aptituds professionals3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Taller d'ensinistrament professionalTaller de adiestramiento profesionalProfessional training workshop  (3105G08031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Gestió de la produccióGestión de la producciónOperations Management  (3105G08016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambientCiencia y tecnología del medio ambienteEnvironmental Engineering  (3105G08017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Projectes4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

ProjectesProyectosProjects  (3105G08051)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Investigació operativaInvestigación operativaOperations Research  (3105G08030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Càlcul mecànic per elements finitsCálculo mecánico por elementos finitosMechanical Calculations Using Finite Elements  (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànicsSimulación de sistemas mecánicosMechanical System Simulation  (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacionalDinámica de fluidos computacionalComputational Fluid Dynamics  (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Modelització i simulació en enginyeriaModelización y simulación en ingenieríaEngineering Modelling and Simulation  (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Manteniment industrialMantenimiento industrialIndustrial Maintenance  (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productiusPlanificación de procesos productivosProduction Process Plannning  (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica industrialRobótica industrialIndustrial Robotics  (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Organització de la informacióOrganización de la informaciónInformation Science  (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresesPrácticas en empresasInternships in companies  (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Simulació de la conformació de materialsSimulación de la conformación de materialesMaterial Forming Simulation  (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulicaNeumática y oleohidráulicaPneumatics and Hydraulics  (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxesAnálisis de redesNetwork Analysis   (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en serveiComportamiento en servicioService Behaviour of Materials  (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial Intelligence  (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de supervisióSistemas de supervisiónSupervision Systems  (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems  (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Energies renovablesEnergías renovablesRenewable energy  (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismesDiseño de mecanismosMechanism Design  (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatitzacióInstalaciones de climatizaciónAir conditioning installations  (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàsticsDiseño y fabricación con materiales plásticosDesign and Manufacture Plastic Materials  (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovablesInstalaciones de energías renovablesRenewable Energy Installations  (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmats programablesAutómatas programablesProgrammable Automatons  (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercialDirección comercialCommercial management  (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IDirección financiera IFinancial management I  (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IIDirección financiera IIFinancial management II  (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públicEmpresa y sector públicoThe public sector and the firm (Public Finance)  (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting  (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis  (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte fi de grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal project  (3105G08052)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Càlcul mecànic per elements finitsCálculo mecánico por elementos finitosMechanical Calculations Using Finite Elements  (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànicsSimulación de sistemas mecánicosMechanical System Simulation  (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacionalDinámica de fluidos computacionalComputational Fluid Dynamics  (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Modelització i simulació en enginyeriaModelización y simulación en ingenieríaEngineering Modelling and Simulation  (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Manteniment industrialMantenimiento industrialIndustrial Maintenance  (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productiusPlanificación de procesos productivosProduction Process Plannning  (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica industrialRobótica industrialIndustrial Robotics  (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Organització de la informacióOrganización de la informaciónInformation Science  (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresesPrácticas en empresasInternships in companies  (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Simulació de la conformació de materialsSimulación de la conformación de materialesMaterial Forming Simulation  (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulicaNeumática y oleohidráulicaPneumatics and Hydraulics  (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxesAnálisis de redesNetwork Analysis   (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en serveiComportamiento en servicioService Behaviour of Materials  (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial Intelligence  (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de supervisióSistemas de supervisiónSupervision Systems  (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems  (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Energies renovablesEnergías renovablesRenewable energy  (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismesDiseño de mecanismosMechanism Design  (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatitzacióInstalaciones de climatizaciónAir conditioning installations  (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàsticsDiseño y fabricación con materiales plásticosDesign and Manufacture Plastic Materials  (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovablesInstalaciones de energías renovablesRenewable Energy Installations  (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmats programablesAutómatas programablesProgrammable Automatons  (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercialDirección comercialCommercial management  (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IDirección financiera IFinancial management I  (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera IIDirección financiera IIFinancial management II  (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públicEmpresa y sector públicoThe public sector and the firm (Public Finance)  (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting  (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis  (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en aquest grau. Les pràctiques es fan en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa és molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau en Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen a cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el treball final de grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació.

El treball final de grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dona suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’enginyers cada any donen premis als millors treballs finals de grau.

Disseny d'una màquina de tall per arrossegamentDisseny dels alerons d'un monoplaça de la Fórmula Student
Mostres de treballs finals de grau

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.