Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Elèctrica

Curs 2023-2024

El grau en Enginyeria Elèctrica et proporcionarà coneixements i competències per actuar en el sector industrial, un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual. Com a graduat en Enginyeria Elèctrica tindràs un paper clau en el camp de l’electricitat, l’electrònica industrial i l’automàtica. I, si vols continuar estudiant, podràs esdevenir enginyer industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Elèctrica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Enginyeria Elèctrica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2010)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El grau en Enginyeria Elèctrica et proporcionarà atribucions professionals reconegudes per l’Estat (Llei 12/1986). Això vol dir que, com a graduat en Enginyeria Elèctrica, podràs fer tasques que altres professionals no poden fer. Evidentment, també podràs realitzar totes les activitats relacionades amb el sector industrial que no requereixin atribucions professionals regulades per llei. Així, podràs actuar en àmbits propis de l’enginyeria industrial en general i de l’enginyeria elèctrica en particular:

 • Generació, transport, distribució i utilització de l’energia elèctrica.
 • Accionaments electromecànics (motors elèctrics): regulació de velocitat i posició.
 • Automatització i control de processos industrials.
 • Plantes industrials: instal·lacions elèctriques i comunicacions.
 • Sostenibilitat: energies renovables, gestió eficient de l'energia, distribució intel·ligent d’energia elèctrica, impacte social i mediambiental i vehicles elèctrics.
 • Domòtica.
 • Disseny, desenvolupament, elaboració i direcció de projectes d’enginyeria industrial.
 • Peritatges, estudis i informes.
 • Assessorament tècnic i econòmic, verificació, control, manteniment, comercialització, gestió, explotació, direcció, organització, planificació, producció, qualitat i seguretat.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81040
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Al grau en Enginyeria Elèctrica adquiriràs una formació especialitzada i, al mateix temps, una bona formació generalista en enginyeria. Això et donarà versatilitat i capacitat d’adaptació a diferents tipus de feines i, per tant, tindràs moltes i diverses possibilitats d’inserció laboral:

 • En empreses d’enginyeria i consultoria.
 • En empreses del sector elèctric.
 • En empreses d’energies renovables.
 • En empreses de serveis energètics.
 • A la indústria en general.
 • Als serveis.
 • A l’Administració.
 • A l’ensenyament.
 • En recerca i transferència de tecnologia.
 • Exercint d’enginyer lliurement.
 • Creant la teva pròpia empresa.

Els estudis d’ocupabilitat més recents indiquen que els graduats en Enginyeria Elèctrica troben feina ràpidament, fins i tot abans d’acabar els estudis, i que aquesta feina està relacionada amb el que han estudiat. Pots fer-te una idea de les múltiples sortides professionals consultant les borses de treball dels diferents col·legis d’enginyers com, per exemple, la d'enginyersgi.cat.

Continuar estudiant

Els continguts d'especialitat del grau en Enginyeria Elèctrica i del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica estan relacionats amb l'electrònica industrial, l'automàtica i l'electricitat. El que varia és la proporció d'aquests continguts. Aquesta afinitat et permetrà obtenir també, només en un any acadèmic més, el grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica. Si ja tens clar de bon principi que vols estudiar els dos graus, els pots fer simultàniament matriculant-te a la doble titulació en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica.

Quan acabis el grau en Enginyeria Elèctrica també podràs estudiar el màster en Enginyeria Industrial de la Universitat de Girona, l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial.

A més, amb el grau en Enginyeria Elèctrica podràs accedir a altres màsters tant tecnològics com científics. Entre els màsters que ofereix la Universitat de Girona n’hi ha amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball i també n’hi ha d’enfocats a la recerca, amb els quals podràs accedir al doctorat en Tecnologia.

També podràs fer cursos d’especialització i altres activitats de postgrau a través de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, que té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior de tots els camps del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de matemàtiques 2Fundamentos de matemáticas 2Fundamentals of mathematics 2  (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1Fundamentos de matemáticas 1Fundamentals of mathematics 1  (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de física 1Fundamentos de física 1Fundamentals of physics 1  (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2Fundamentos de física 2Fundamentals of physics 2  (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Expressió gràficaExpresión gráficaGraphical representation  (3105G00005)

BBàsica 7.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry  (3105G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

InformàticaInformáticaInformatics  (3105G00007)

BBàsica 8.00 SSemestral

Fonaments de mecànica y resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de mecànicaFundamentos de mecánicaFundamentals of mechanics  (3105G00011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència dels materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de ciència de materialsFundamentos de ciencia de materialesFundamentals of Materials Science  (3105G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

EstadísticaEstadísticaStadistics  (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Organització i gestió d'empresesOrganización y gestión de empresasBusiness management  (3105G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Enginyeria fluïdomecànicaIngeniería fluidomecánicaFluid and Mechanical Engineering  (3105G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termotècnia aplicadaTermotecnia aplicadaApplied Heat Engineering  (3105G00010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Teoria de circuitsTeoría de circuitosCircuit theory  (3105G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'electrònicaFundamentos de electrónicaFundamentals of electronics  (3105G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'automatització i controlFundamentos de automatización y controlFundamentals of automation and control  (3105G03014)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Electrotècnia i màquines elèctriquesElectrotecnia y máquinas eléctricasElectrotechnology and electric machines  (3105G03015)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Fonaments de mecànica y resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Resistència de materialsResistencia de materialesStrength of materials  (3105G00012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Circuits i instal·lacions elèctriques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometriaAnálisis de sistemas eléctricos y electrometríaAnalysis of Electrical Systems and Electrometry  (3105G09028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Gestió de la produccióGestión de la producciónOperation Management  (3105G00014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tecnologies del medi ambientTecnologías del medio ambienteEnvironmental Technologies  (3105G00018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Electrònica i automàtica16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Electrònica de potènciaElectrónica de potenciaHigh Voltage Electronics  (3105G00035)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Regulació automàticaRegulación automáticaAutomated Regulation  (3105G09018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologies d'automatitzacióTecnologías de automatizaciónAutomation Technologies  (3105G09019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màquines elèctriques i accionaments9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Disseny de màquines elèctriquesDiseño de máquinas eléctricasDesign of Electric Machines  (3105G09020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Control de màquines elèctriquesControl de máquinas eléctricasControl of Electric Machines   (3105G09021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Generació i sistemes eléctrics de potència14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Sistemes de generació elèctricaSistemas de generación eléctricaElectrical Energy Production Systems  (3105G09022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Energies renovablesEnergías renovablesRenewable Energies  (3105G09023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Sistemes elèctrics de potència ISistemas eléctricos de potencia IHigh Voltage Electrical Systems I  (3105G09024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Circuits i instal·lacions elèctriques5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Instal·lacions elèctriques IInstalaciones eléctricas IElectrical Installations I  (3105G09026)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives5.00 crèdits

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

ProjectesProyectosProjects  (3105G09041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Generació i sistemes eléctrics de potència8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Sistemes elèctrics de potència IISistemas eléctricos de potencia IIHigh Voltage Electrical Systems II  (3105G09025)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Circuits i instal·lacions elèctriques10.00 crèdits

Optatives20.00 crèdits

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal project  (3105G09042)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Totes les assignatures del grau en Enginyeria Elèctrica tenen un vessant pràctic que té un pes molt important per as estudis i per facilitar-te la incorporació a la vida professional. Les pràctiques es fan en grups reduïts i en laboratoris moderns amb equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa és molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau en Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen a cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el treball final de grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant el grau. El treball final de grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dona suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’enginyers cada any donen premis als millors treballs finals de grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el treball final de grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Testimonials

“Els coneixements tecnològics sobre els sistemes elèctrics i sobre automatització i control que necessito en el meu dia a dia estan clarament relacionats amb les assignatures que vaig cursar.”

Fernando Cruz (promoció 2003)

Tècnic de manteniment i instal·lacions elèctriques d’ENDESA.

“La visió que em va donar la universitat tant en aspectes humans com empresarials m'ha permès, a dia d'avui, ser el director general de l'empresa.”

Màxim Vidal (promoció 1995)

Director general d'AETECH.

“Els coneixements tecnològics sobre els sistemes elèctrics i sobre automatització i control que necessito en el meu dia a dia estan clarament relacionats amb les assignatures que vaig cursar.”

Fernando Cruz (promoció 2003)

Tècnic de manteniment i instal·lacions elèctriques d’ENDESA.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.