Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Treball Social

Grau en Treball Social

Curs 2023-2024

El grau en Treball Social és una formació universitària basada en una perspectiva teòrica i pràctica en què l’estudiant desenvolupa un conjunt d’eines analítiques, relacionals i d’intervenció sobre els problemes socials per millorar el benestar de les persones, grups i comunitats.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Treball Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Treball Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2009)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El grau en Treball Social de la Universitat de Girona proposa que els estudiants adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió d'acord amb les referències aprovades pels òrgans col·legials i tenint en compte les definides als principals països europeus.

Els plans d'estudis del grau en Treball Social de la Universitat de Girona assumeixen com a objectiu que l'alumnat adquireixi els coneixements i les competències necessaris per desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional:

 • Assistència: detecció i tractament psicosocial de les necessitats individuals, grupals, familiars i de la comunitat, al costat de la gestió de serveis i prestacions que facilitin i garanteixin l'exercici dels drets de la ciutadania.
 • Prevenció: prevenció de l'aparició de desenvolupament de situacions d'exclusió social, pobresa i marginalitat, així com de la cronificació de problemes psicosocials derivats del desenvolupament evolutiu i de les situacions de dependència i vulnerabilitat.
 • Mediació: mediació en la resolució de conflictes entre persones, famílies i grups socials, incloent les relacions entre les institucions i la ciutadania.
 • Promoció: promoció i desenvolupament d'iniciatives socials per donar suport a persones i grups socials en l'adquisició d'habilitats i competències que els permetin afrontar les seves necessitats i conflictes, els processos de presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats. Donar a conèixer les oportunitats que els grups socials tenen a la seva disposició, motivar-los per tenir accés a aquestes oportunitats i ajudar a les persones, famílies i grups socials a desenvolupar les respostes emocionals, intel·lectuals i socials necessàries per permetre'ls aprofitar aquestes oportunitats.
 • Mobilització: mobilització dels individus, famílies, grups organitzacions i comunitats amb la finalitat de millorar-ne el benestar i la capacitat per resoldre els seus problemes.
 • Transformació: modificació de les condicions socials generadores de situacions de desigualtat, exclusió, discriminació i injustícia a través del desenvolupament de programes i projectes dirigits a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i, especialment, dels col·lectius vulnerables.
 • Planificació i avaluació: disseny, desenvolupament i execució de programes i projectes socials amb grups i xarxes, contribuint al desenvolupament de les polítiques socials. Ajustar els recursos institucionals a la situació concreta de cada persona o grup en el nivell d'assistència facilitant informació precisa detallada sobre les possibilitats i límits dels recursos institucionals en funció de les circumstàncies específiques de cada cas.
 • Gerència i administració: direcció, coordinació i administració de serveis i programes socials.
 • Recerca: disseny i desenvolupament de projectes de recerca orientats a incrementar el coneixement de la realitat social, de les característiques de les poblacions ateses, de les necessitats persistents i emergents i el desenvolupament de bones pràctiques professionals.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81044
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

L’exercici del treball social es desenvolupa en un conjunt molt ampli d’àmbits d’intervenció i en serveis de promoció de l’autonomia i de suport a la dependència: en l’Administració pública, en iniciatives socials i ONG i en entitats privades i empreses. Entre altres, volem assenyalar els àmbits següents:

 • Serveis socials bàsics: equips d’atenció social bàsica i primària (d’ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.), serveis d’atenció domiciliària, centres oberts per a infants, etc.
 • Serveis socials especialitzats: atenció a la infància (centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa –CRAE–, serveis d’integració familiar i d’adopcions, etc.), atenció a la família (dones en situació de violència masclista, acolliment residencial, etc.), atenció a la gent gran en dependència o risc social (centres de dia, centres residencials, etc.), atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (centres de dia d’atenció especialitzada, centres ocupacionals, serveis d’acolliment residencial, etc.), atenció a problemes socials derivats de malalties mentals, prevenció i atenció en l’àmbit de les drogodependències, acolliment i atenció social a persones immigrades i refugiades, acolliment i atenció a persones sense llar, etc.
 • Salut: centres de salut, hospitals, serveis de salut mental, serveis i centres sociosanitaris, etc.
 • Justícia: justícia juvenil (serveis d’assessorament tècnic, mediació amb les víctimes, aplicació de mesures en medi obert i medi tancat, etc.), jutjats (serveis d’assessorament tècnic, oficina d’atenció a les víctimes, mediació familiar, etc.), institucions penitenciàries (comissions d’assistència social penitenciària, serveis de reinserció, etc.).
 • Educació: equips d’assessorament i orientació psicopedagògics, mediació escolar, detecció i tractament de l’absentisme, centres d’educació especial, etc.
 • Habitatge: col·laboració en programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de protecció social, etc.
 • Dinamització comunitària: centres socials, centres cívics, esplais, centres oberts, col·laboració amb les associacions de veïns, plans de desenvolupament comunitari, etc.
 • Altres: administració, gerència i planificació de serveis de benestar, serveis relacionats amb el sector laboral (empreses, sindicats, mutualitats, cooperatives), exercici privat (consultories, supervisió), etc.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Aproximació al fenomen educatiuAproximación al fenómeno educativoAn approach to education  (3101G00100)

BBàsica 6.00 SSemestral

SociologiaSociologíaSociology  (3101G00103)

BBàsica 6.00 SSemestral

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pensament contemporaniPensamiento contemporáneoContemporary thought  (3101G00105)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments d'economiaFundamentos de economíaThe fundamentals of economics   (3101G00107)

BBàsica 6.00 SSemestral

LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Processos psicològics i desenvolupament humàProcesos psicológicos y desarrollo humanoPsychological processes and human development  (3101G00101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia socialPsicología socialSocial psychology  (3101G00102)

BBàsica 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Teories del treball socialTeorías del trabajo socialTheories of social work  (3101G06013)

OBObligatòria 12.00 AAnual

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Els àmbits del treball socialLos ámbitos del trabajo socialThe areas of social work  (3101G06017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Habilitats socials i comunicacióHabilidades sociales y comunicaciónSocial skills and communication  (3101G06025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

AntropologiaAntropologíaAnthropology  (3101G00104)

BBàsica 6.00 SSemestral

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Claus històriques del món actualClaves históricas del mundo actualKey historical events in today’s world  (3101G00106)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Funcions i conceptes bàsics del dretFunciones y conceptos básicos del derechoFunctions and basic concepts of law  (3101G00108)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret i garanties constitucionalsDerecho y garantías constitucionalesConstitutional rights and guarantees  (3101G06008)

BBàsica 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Bases de la investigació Bases de la investigación Research foundations  (3101G00109)

BBàsica 6.00 SSemestral

Treball social amb individus i familiesTrabajo social con individuos y famíliasSocial work case man families  (3101G06014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball social amb grups i comunitatsTrabajo social con grupos y comunidadesSocial work with collectives and community groups   (3101G06015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Desigualtat, pobresa i exclusió socialDesigualdad, pobreza y exclusión socialInequality, poverty and social exclusion  (3101G06018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Política i legislació social i educativaPolítica y legislación social y educativaSocial and educational policy and legislation  (3101G00110)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teories i processos organitzatiusTeorías y procesos organizativosTheories and organizational processes  (3101G00111)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de la personaDerecho de la personaIndividual rights  (3101G06009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Investigació i diagnòsticInvestigación y diagnósticoResearch and diagnosis  (3101G06016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Salut, autonomia i benestar socialSalud, autonomía y bienestar socialHealth, independence and social well-being  (3101G06019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Direcció i gestió de centres i projectesDirección y gestión de centros y proyectosProject and centre management  (3101G00112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Avaluació de centres, programes i professionalsEvaluación de centros, programas y profesionalesEvaluation of centres, programmes and professionals  (3101G00113)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Serveis socialsServicios socialesSocial services  (3101G06023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anàlisi de casos i situacions d'intervencióAnálisis de casos y situaciones de intervenciónCase analysis and intervention   (3101G06026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatgeDificultades de aprendizajeLearning difficulties  (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques de convivència i igualtatPolíticas de convivencia e igualdadPolicies on gender equality and coexistence  (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Infància i adolescència en riscInfancia y adolescencia en riesgoAt risk children and adolescents  (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSocial education activities for the elderly  (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut mentalSalud mentalMental health  (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball socialDiscapacidades y trabajo socialSocial work and people with disabilities  (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat socialDerecho del trabajo y de la seguridad socialLabour and social security law  (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat culturalLos nuevos contextos de diversidad culturalNew cultural diversity contexts  (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en violències masclistesIntervención social en violencias machistasSocial intervention in sexist violence  (3101G06082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Participació i acció comunitàriaParticipación y acción comunitariaParticipation and community action  (3101G06083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Social en drogodependènciesIntervención social en drogodepenciasSocial intervention in drug treatment   (3101G06084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly  (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development  (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment  (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships  (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours  (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health  (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects  (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes  (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues  (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth  (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education  (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings  (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques  (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention   (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling  (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling  (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy  (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientacióEstrategias y técnicas de orientaciónCounseling strategies and techniques  (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboralMercado de trabajo e inserción laboralThe labour market and job placement  (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities  (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectesElaboración y gestión de proyectosProject creation and management   (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grupsPsicología y dinámica de gruposPsychology and group dynamics  (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívicaEl tercer sector y la participación cívica The third sector and civic participation  (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Diversitat religiosa, avuiDiversidad religiosa hoyReligious life and diversity today  (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deuresInmigración y extranjería: derechos, libertades y deberesImmigration and foreign status: rights, freedoms and duties  (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiuTrabajo social y sistema educativoSocial work and the education system  (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feinaPolíticas de empleo y de formación para el empleoEmployment policy and work placement  (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball socialLa función de supervisión en el trabajo socialSupervision in social work  (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling  (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menors: de la protecció a la justícia juvenilMenores: de la protección a la justicia juvenil Minors: child protection in the juvenile justice system  (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctimes de violència domèstica i de gènereVíctimas de violencia doméstica y de género Victims of gender-based and domestic violence   (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social en l'àmbit penitenciariTrabajo social en el ámbito penitenciarioSocial education activities in prisons  (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drogoaddiccions i intervenció socialDrogadicciones e intervención social Drug addiction and intervention  (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónSocial education programmes in situations of social exclusion   (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socialsComunicación e imagen en relación con temas sociales.Communication and image in relation to social issues  (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiuLas tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativoInformation and communication technologies as socio-education tools   (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmicPlanificación y control financiero y económicoEconomic and financial planning and control  (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitatGestión financiera y contabilidadAccounting and financial management  (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia i estat del benestarEconomía y estado del bienestarEconomics and the welfare state  (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socialsEvaluación económica de proyectos y políticas socialesEconomic evaluation of projects and social policies  (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penalDerecho penalCriminal law  (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation  (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaCitizen participation and community intervention projects  (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tecnologies de la informació i la comunicacióTecnologías de la información y la comunicaciónInformation and communication technologies  (3101G00114)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ètica i deontologia professionalÉtica y deontología profesionalEthics and professional deontology  (3101G00115)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRÀCTICUM30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

PràcticumPrácticumFieldwork  (3101G06077)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

TREBALL DE FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoFinal project  (3101G06078)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

OPTATIVES6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatgeDificultades de aprendizajeLearning difficulties  (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques de convivència i igualtatPolíticas de convivencia e igualdadPolicies on gender equality and coexistence  (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Infància i adolescència en riscInfancia y adolescencia en riesgoAt risk children and adolescents  (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSocial education activities for the elderly  (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut mentalSalud mentalMental health  (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball socialDiscapacidades y trabajo socialSocial work and people with disabilities  (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat socialDerecho del trabajo y de la seguridad socialLabour and social security law  (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat culturalLos nuevos contextos de diversidad culturalNew cultural diversity contexts  (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en violències masclistesIntervención social en violencias machistasSocial intervention in sexist violence  (3101G06082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Participació i acció comunitàriaParticipación y acción comunitariaParticipation and community action  (3101G06083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Social en drogodependènciesIntervención social en drogodepenciasSocial intervention in drug treatment   (3101G06084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly  (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development  (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment  (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships  (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours  (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health  (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects  (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes  (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues  (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth  (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education  (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings  (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques  (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention   (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling  (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling  (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy  (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientacióEstrategias y técnicas de orientaciónCounseling strategies and techniques  (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboralMercado de trabajo e inserción laboralThe labour market and job placement  (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities  (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectesElaboración y gestión de proyectosProject creation and management   (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grupsPsicología y dinámica de gruposPsychology and group dynamics  (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívicaEl tercer sector y la participación cívica The third sector and civic participation  (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Diversitat religiosa, avuiDiversidad religiosa hoyReligious life and diversity today  (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deuresInmigración y extranjería: derechos, libertades y deberesImmigration and foreign status: rights, freedoms and duties  (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiuTrabajo social y sistema educativoSocial work and the education system  (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feinaPolíticas de empleo y de formación para el empleoEmployment policy and work placement  (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball socialLa función de supervisión en el trabajo socialSupervision in social work  (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling  (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menors: de la protecció a la justícia juvenilMenores: de la protección a la justicia juvenil Minors: child protection in the juvenile justice system  (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctimes de violència domèstica i de gènereVíctimas de violencia doméstica y de género Victims of gender-based and domestic violence   (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social en l'àmbit penitenciariTrabajo social en el ámbito penitenciarioSocial education activities in prisons  (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drogoaddiccions i intervenció socialDrogadicciones e intervención social Drug addiction and intervention  (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónSocial education programmes in situations of social exclusion   (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socialsComunicación e imagen en relación con temas sociales.Communication and image in relation to social issues  (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiuLas tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativoInformation and communication technologies as socio-education tools   (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmicPlanificación y control financiero y económicoEconomic and financial planning and control  (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitatGestión financiera y contabilidadAccounting and financial management  (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia i estat del benestarEconomía y estado del bienestarEconomics and the welfare state  (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socialsEvaluación económica de proyectos y políticas socialesEconomic evaluation of projects and social policies  (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penalDerecho penalCriminal law  (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation  (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaCitizen participation and community intervention projects  (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education  (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities   (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatgeDificultades de aprendizajeLearning difficulties  (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community  (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques de convivència i igualtatPolíticas de convivencia e igualdadPolicies on gender equality and coexistence  (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Infància i adolescència en riscInfancia y adolescencia en riesgoAt risk children and adolescents  (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSocial education activities for the elderly  (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut mentalSalud mentalMental health  (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball socialDiscapacidades y trabajo socialSocial work and people with disabilities  (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union  (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat socialDerecho del trabajo y de la seguridad socialLabour and social security law  (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat culturalLos nuevos contextos de diversidad culturalNew cultural diversity contexts  (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems  (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention  (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en violències masclistesIntervención social en violencias machistasSocial intervention in sexist violence  (3101G06082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Participació i acció comunitàriaParticipación y acción comunitariaParticipation and community action  (3101G06083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Social en drogodependènciesIntervención social en drogodepenciasSocial intervention in drug treatment   (3101G06084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly  (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development  (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment  (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships  (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours  (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health  (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects  (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes  (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues  (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth  (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education  (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings  (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques  (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention   (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling  (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling  (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy  (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientacióEstrategias y técnicas de orientaciónCounseling strategies and techniques  (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboralMercado de trabajo e inserción laboralThe labour market and job placement  (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities  (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectesElaboración y gestión de proyectosProject creation and management   (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grupsPsicología y dinámica de gruposPsychology and group dynamics  (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívicaEl tercer sector y la participación cívica The third sector and civic participation  (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Diversitat religiosa, avuiDiversidad religiosa hoyReligious life and diversity today  (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deuresInmigración y extranjería: derechos, libertades y deberesImmigration and foreign status: rights, freedoms and duties  (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiuTrabajo social y sistema educativoSocial work and the education system  (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feinaPolíticas de empleo y de formación para el empleoEmployment policy and work placement  (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball socialLa función de supervisión en el trabajo socialSupervision in social work  (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling  (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menors: de la protecció a la justícia juvenilMenores: de la protección a la justicia juvenil Minors: child protection in the juvenile justice system  (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctimes de violència domèstica i de gènereVíctimas de violencia doméstica y de género Victims of gender-based and domestic violence   (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social en l'àmbit penitenciariTrabajo social en el ámbito penitenciarioSocial education activities in prisons  (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drogoaddiccions i intervenció socialDrogadicciones e intervención social Drug addiction and intervention  (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónSocial education programmes in situations of social exclusion   (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socialsComunicación e imagen en relación con temas sociales.Communication and image in relation to social issues  (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiuLas tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativoInformation and communication technologies as socio-education tools   (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmicPlanificación y control financiero y económicoEconomic and financial planning and control  (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitatGestión financiera y contabilidadAccounting and financial management  (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia i estat del benestarEconomía y estado del bienestarEconomics and the welfare state  (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socialsEvaluación económica de proyectos y políticas socialesEconomic evaluation of projects and social policies  (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penalDerecho penalCriminal law  (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation  (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaCitizen participation and community intervention projects  (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

El pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Treball Social perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li son pròpies.

El pràcticum permet desenvolupar els tres eixos de la formació del grau: coneixements, habilitats i actituds. 

Els objectius generals del pràcticum són:

 • Interrelacionar l'espai teòric de les classes amb la praxi que s’exerceix des del món professional. 
 • Intercalar i aplicar la formació centrada en la metodologia, els continguts i els procediments tècnics amb la pràctica professional tenint en compte els valors i les actituds com a elements rellevants.
 • Realimentar la necessària relació entre el món universitari i el món professional.

Es realitza durant el primer semestre del quart curs del grau de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de l’experiència de les pràctiques.

Treball de fi de grau

El treball final de grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la qual l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió o tribunal de docents.

En aquest treball es pretén que s’apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el grau i en l’exercici de la professió.

En la realització d’aquest treball, l’estudiant és assessorat individualment i en grup per un professor tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.