Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Curs 2023-2024

Els estudiants que obtinguin aquest títol podran treballar educant els infants de 6 a 12 anys en centres d’educació primària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Mestre/a d'Educació Primària
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )

Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2014)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s’han d’ensenyar a l’escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa a l’escola. Una base cultural que permeti a l’alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar.

Per a les especialitats, uns coneixements previs que li permetin adquirir els nivells necessaris per ser un bon mestre especialista. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il·lusió per millorar la societat des de l’ensenyament.

Objectius formatius

Formar professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.

Competències adquirides

Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent
Per accedir a aquest grau és un requisit indispensable superar una prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica. Més informació

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81018
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

La mestra i el mestre d’educació primària treballen en escoles —públiques, concertades o privades— educant els infants de 6 a 12 anys. També poden treballar en escoles d’adults, escoles hospitalàries o escoles de les institucions penitenciàries, entre altres centres, així com assumir la direcció de centres educatius.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Societat, família i escola15.00 crèdits

Ciència, salut i sostenibilitat 10.00 crèdits

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitatAprendizaje y desarrollo de la personalidadLearning and personality development   (3101G03003)

BBàsica 10.00 AAnual

Llengües i competències comunicatives 15.00 crèdits

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Observació sistemàtica i anàlisi de contextosObservación sistemática y análisis de contextosSystematic observation and contextual analysis  (3101G00002)

BBàsica 10.00 AAnual

Processos i contextos educatius 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Processos i contextos educatiusProcesos y contextos educativosEducational Processes and Contexts  (3101G03032)

OBObligatòria 7.00 SSemestral

Arts, qualitat i multiculturalitatArtes, calidad y multiculturalidadArts, quality and multiculturalism  (3101G03033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Processos i contextos educatius Procesos y contextos educativos Processes and educational contexts   (3101G03006)

OBObligatòria 10.00 AAnual No

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents 10.00 crèdits

Matemàtiques 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Matemàtiques 1Matemáticas 1Mathematics 1  (3101G03008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciències experimentals 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ciències experimentals 1Ciencias experimentales 1Experimental sciences 1  (3101G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Llengües 1Lenguas 1Languages 1  (3101G03010)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Educació física 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Educació física 1Educación física 1Physical education 1  (3101G03011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Educació musical, plàstica i visual 1Educación musical, plástica y visual 1Visual arts and crafts and musical education 1  (3101G03012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciències socials 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ciències socials 1Ciencias sociales 1Social sciences 1  (3101G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial Systems and teaching of visual and spatial representation  (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatiusDel patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativosFrom multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources  (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticosTwo-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes  (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticosThree-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes  (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiquesCriterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticasArt awareness criteria, strategies and methods   (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològicaEducación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológicaAesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological  (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitatInteligencias, múltiples, artes y creatividadMultiple intelligences, arts and creativity  (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansaLa expresión corporal y la danzaBody language and dance  (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació físicaDidáctica de la educación físicaTeaching physical education  (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició físicaSalud y condición físicaHealth and fitness  (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motriusDesarrollo y aprendizaje de las habilidades motricesDevelopment and learning of motor skills  (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esportsIniciación al deporteIntroduction to Sports  (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació físicaRecursos didácticos para la educación físicaTeaching resources for physical education  (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració socialLa actividad física como instrumento de la integración socialPhysical activity as an instrument of social integration  (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)Taller de expresión escrita (inglés, francés)Writing workshop (English, French)  (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )Teaching foreign languages (consolidation 3-12)  (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantilLiteratura infantilChildren's literature  (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aulaLa pronunciación del inglés en la claseEnglish pronunciation in the classroom  (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)Taller de expresión oral (inglés / francés)Oral expression workshop (English / French)  (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesaCultura inglesaEnglish culture  (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i contingutsAprendizaje integrado de lenguas y contenidosIntegrated learning of languages and content  (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicalsEducación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicalesVoice training and singing: Development of musical skills  (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisualsOído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisualesHearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies  (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musicalDidáctica de la educación musicalTeaching music education  (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escolaDanza en la escuelaDance at school  (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció coral i instrumentalDirección coral e instrumentalChoral and orchestral conducting  (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de la música: evolució, renovació i estilsHistoria de la música: evolución, renovación y estilosHistory of music: evolution, renovation and styles  (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música IIDidáctica de la música IIMusic education II  (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultesPsicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultasPsychosociology and learning characteristics of young people and adults  (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatiusLa imagen digital en contextos educativosDigital imaging in educational contexts  (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament computacional i programacióPensamiento computacional y programaciónComputational thinking and programming  (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadorsVídeo digital para educadoresDigital video for educators  (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàcticsRecursos digitales didácticosDidactic digital resources  (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeEntornos virtuales de enseñanza y aprendizajeVirtual environments of teaching and learning  (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocsGamificación y videojuegosGamification and video games  (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatiusSonido digital en contextos educativosDigital sound in educational contexts  (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Necessitats especials d'aprenentatgeNecesidades especiales de aprendizajeSpecial needs learning  (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolarDinamización de la biblioteca escolarPromoting school libraries   (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre, expressió i objectesTaller de teatro, expresión y objetosTheatre Workshop, expression and objects  (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolarLa matemática como recurso de dinamización y ambientación escolarMathematics as a resource to stimulate the school environment  (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificacióEl trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificaciónExperimental work: Types, resources and examples  (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluacióLa educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluaciónEnvironmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation  (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Escola ruralEscuela ruralRural school  (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia en un món de canviGeografía en un mundo de cambioGeography in a changing world  (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primàriaInvestigación matemática en el aula de educación infantil y educación primariaMathematical research in the classroom kindergarten and primary education  (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativaInnovación e investigación educativaEducational innovation and research  (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenilLiteratura infantil y juvenilChildren's and youth literature  (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escolesExperiencias de educación científica y ambiental en las escuelasScience and environmental education experiences in schools  (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestresNaturaleza de la Ciencia para maestrosThe nature of science for primary school teachers  (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològicsArte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicosArts, communication and visual games in technological contexts   (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escolaProyectos de teatro visual en la escuelaVisual drama projects at school  (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i artsEducación emocional y artesEmotional education and arts  (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàcticsEl dibujo y la imagen como instrumentos didácticosDrawing and pictures as educational tools  (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològicaEducación artística ecológicaEco - art education  (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre en anglèsTaller de teatro en inglésTheatre Workshop in English  (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entornCaracterísticas de las lenguas extranjeras presentes en el entornoCharacteristics of foreign languages ??in the school environment  (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francèsLiteratura infantil inglés y francésChildren’s literature in English and French  (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'anglès IIDidáctica de la lengua inglesa IIEnglish language teaching II  (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitatPráctica instrumental y creatividadInstrumental practice and creativity  (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especialMúsica en la educación especialMusic in Special Education  (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantilCanción y danza para infantilSong and Dance for Children  (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologiesEducación musical y nuevas tecnologíasMusical education and new technologies  (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació permanentEducación permanenteContinuing Education  (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultesModelos de aprendizaje y educación de personas adultasLearning models and adult education  (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Català com a nova llenguaCatalán como nueva lenguaCatalan as a new language  (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territoriEducación y trabajo en el territorioEducation and work in the territory  (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultesAlfabetización digital de personas adultasAdult digital literacy  (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüismeEstructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismoMultilingual perspectives on common linguistic structures   (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupamentEducación para el desarrolloEducation for development  (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3Video digital para educadores 0-3Digital Video for educators 0-3  (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactiusDiseño, creación y evaluación de materiales interactivosDesign, development and evaluation of interactive materials  (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeAnálisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizajeAnalysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments   (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educacióVideojuegos y educaciónVideo games and education  (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes multimèdia infantils i juvenilsProductos multimedia infantiles y juvenilesMultimedia products for children and young people   (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàcticsEl sonido digital en los materiales didácticosDigital sound in teaching materials  (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valorsReligión, cultura y valoresReligion, culture and values  (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristiàEl mensaje cristianoThe Christian message  (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moralLa iglesia, los sacramentos y la moralThe church, sacraments and morality  (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escolaPedagogía y didáctica de la religión en la escuelaReligious education and teaching in schools  (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3A day at pre-school for children aged 0-3  (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiquesCreación de entornos y acciones estéticasCreating environments and taking aesthetic action  (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporalEducación sensorial y expresión corporalSensory education and body expression  (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació InfantilEl taller en el primer ciclo de Educación InfantilThe workshop in pre-school education (children aged 0-3 years)  (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infànciaEl masaje en la primera infanciaEarly childhood massage  (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i movimentMúsica, emoción y movimientoMusic, emotion and movement  (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llenguatge de signes i BrailleLenguaje de signos y BrailleSign Language and Braille  (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contesLiteratura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentosChildren's literature in various languages??. Workshop tales  (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gènere i educacióGénero y educaciónGender and education  (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grupsDinámica de gruposGroup dynamics  (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escolaFilosofía en la escuelaPhilosophy in schools  (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela. Releases to the environment, activities and colonies from school  (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la bibliotecaGestión de la bibliotecaLibrary administration  (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificacióOrganización: catalogación y clasificaciónOrganisation: Cataloguing and classification  (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificacióPlan Lector: Experiencias y planificaciónReading plans: Experiences and planning  (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursosSelección crítica de información y recursosCritical selection of information and resources  (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat críticaLiteratura y literacidad críticaLiterature and critical literacy  (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científicsFundamentos del aprendizaje y razonamientos científicosFundamentals of learning and scientific reasoning  (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificacióEl trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificaciónFieldwork: Types, resources and examples  (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científicaImplicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científicaSocial implications of science. Scientific Communication  (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzatsCiencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizadosScience and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context  (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'escola sostenible i criteris de qualitatLa escuela sostenible y criterios de calidadSustainable school and quality criteria  (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i milloraElaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejoraDeveloping and managing innovation and improvement projects  (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionalsGestión de recursos humanos, materiales y funcionalesManagement of human, material and functional resources  (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolarsComunicación y conflictos en los centros escolaresCommunication and conflict in schools  (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucionalClima y cultura institucionalInstitutional climate and culture  (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i PrimàriaDirección de centros educativos de Infantil y PrimariaPre- and primary school management  (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científicPensamiento matemático y científicoMathematical and scientific thinking  (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellàLiteratura infantil en castellanoChildren’s literature in Spanish  (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escolaEuropa en la escuelaEurope at School  (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Catalunya, terra d'acollidaCataluña, tierra de acogidaCatalonia, land of welcome  (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutatsVivir y educar en las ciudadesLiving and educating in cities  (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativaTaller de escritura creativaCreative writing workshop  (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellanaLa oralidad en lengua castellanaOrality in Spanish  (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escolaTeatro en la escuelaTheatre at school  (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocionalEducación emocionalEmotional education  (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicacióIntervención en alumnos con dificultades de comunicaciónIntervention with students with communication difficulties  (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatgeDetección y diagnóstico de dificultades de aprendizajeDetection and diagnosis of learning difficulties  (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socialsTratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y socialesTreatment and intervention with students with psychological and social disorders  (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusivaEstrategias de la escuela inclusivaInclusive school strategies  (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oralMetodología de la geografía y de la historia local i oralMethodology of geography and of local and oral history   (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treballCoordinación y dinamización de equipos de trabajoCoordinating and promoting teamwork  (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàticsResolución de problemas, lógica y juegos matemáticosProblem solving, logic and mathematical games  (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educacióAntropología y educaciónAnthropology and education  (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionalsLengua catalana para usos académicos y profesionales  (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantilMasaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantilMassage, relaxation and body awareness in early childhood education  (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemesLógica, juego y resolución de problemasLogic, games and problem solving  (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escolaAmbientación matemática en la escuelaCreating an environment for mathematics at school  (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàticRecursos tecnológicos y aprendizaje matemáticoTechnological resources and mathematical learning  (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Matemàtiques 2Matemáticas 2Maths 2  (3101G03018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació física 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Educació física 2Educación física 2Physical education 2  (3101G03021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Educació musical, plàstica i visual 2Educación musical, plástica y visual 2Music, art and visual education 2  (3101G03022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Competències bàsiques i currículum 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Competències bàsiques i currículumCompetencias básicas y currículumBasic skills and curriculum  (3101G03034)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Anglès: aprenentatge per competènciesInglés: aprendizaje por competenciasEnglish: Competency-based learning  (3101G03035)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Competències bàsiques i currículum Competencias básicas y currículum Basic skills and curriculum  (3101G03014)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Pràcticum 1 i TFG 121.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràcticum 1 i TFG 1Prácticum 1 y TFG 1Prácticum 1 Final degree project 1  (3101G03016)

OBObligatòria 21.00 AAnual

Optatives 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial Systems and teaching of visual and spatial representation  (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatiusDel patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativosFrom multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources  (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticosTwo-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes  (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticosThree-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes  (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiquesCriterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticasArt awareness criteria, strategies and methods   (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològicaEducación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológicaAesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological  (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitatInteligencias, múltiples, artes y creatividadMultiple intelligences, arts and creativity  (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansaLa expresión corporal y la danzaBody language and dance  (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació físicaDidáctica de la educación físicaTeaching physical education  (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició físicaSalud y condición físicaHealth and fitness  (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motriusDesarrollo y aprendizaje de las habilidades motricesDevelopment and learning of motor skills  (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esportsIniciación al deporteIntroduction to Sports  (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació físicaRecursos didácticos para la educación físicaTeaching resources for physical education  (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració socialLa actividad física como instrumento de la integración socialPhysical activity as an instrument of social integration  (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)Taller de expresión escrita (inglés, francés)Writing workshop (English, French)  (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )Teaching foreign languages (consolidation 3-12)  (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantilLiteratura infantilChildren's literature  (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aulaLa pronunciación del inglés en la claseEnglish pronunciation in the classroom  (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)Taller de expresión oral (inglés / francés)Oral expression workshop (English / French)  (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesaCultura inglesaEnglish culture  (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i contingutsAprendizaje integrado de lenguas y contenidosIntegrated learning of languages and content  (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicalsEducación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicalesVoice training and singing: Development of musical skills  (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisualsOído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisualesHearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies  (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musicalDidáctica de la educación musicalTeaching music education  (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escolaDanza en la escuelaDance at school  (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció coral i instrumentalDirección coral e instrumentalChoral and orchestral conducting  (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de la música: evolució, renovació i estilsHistoria de la música: evolución, renovación y estilosHistory of music: evolution, renovation and styles  (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música IIDidáctica de la música IIMusic education II  (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultesPsicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultasPsychosociology and learning characteristics of young people and adults  (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatiusLa imagen digital en contextos educativosDigital imaging in educational contexts  (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament computacional i programacióPensamiento computacional y programaciónComputational thinking and programming  (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadorsVídeo digital para educadoresDigital video for educators  (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàcticsRecursos digitales didácticosDidactic digital resources  (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeEntornos virtuales de enseñanza y aprendizajeVirtual environments of teaching and learning  (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocsGamificación y videojuegosGamification and video games  (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatiusSonido digital en contextos educativosDigital sound in educational contexts  (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Necessitats especials d'aprenentatgeNecesidades especiales de aprendizajeSpecial needs learning  (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolarDinamización de la biblioteca escolarPromoting school libraries   (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre, expressió i objectesTaller de teatro, expresión y objetosTheatre Workshop, expression and objects  (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolarLa matemática como recurso de dinamización y ambientación escolarMathematics as a resource to stimulate the school environment  (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificacióEl trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificaciónExperimental work: Types, resources and examples  (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluacióLa educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluaciónEnvironmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation  (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Escola ruralEscuela ruralRural school  (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia en un món de canviGeografía en un mundo de cambioGeography in a changing world  (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primàriaInvestigación matemática en el aula de educación infantil y educación primariaMathematical research in the classroom kindergarten and primary education  (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativaInnovación e investigación educativaEducational innovation and research  (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenilLiteratura infantil y juvenilChildren's and youth literature  (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escolesExperiencias de educación científica y ambiental en las escuelasScience and environmental education experiences in schools  (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestresNaturaleza de la Ciencia para maestrosThe nature of science for primary school teachers  (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològicsArte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicosArts, communication and visual games in technological contexts   (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escolaProyectos de teatro visual en la escuelaVisual drama projects at school  (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i artsEducación emocional y artesEmotional education and arts  (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàcticsEl dibujo y la imagen como instrumentos didácticosDrawing and pictures as educational tools  (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològicaEducación artística ecológicaEco - art education  (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre en anglèsTaller de teatro en inglésTheatre Workshop in English  (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entornCaracterísticas de las lenguas extranjeras presentes en el entornoCharacteristics of foreign languages ??in the school environment  (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francèsLiteratura infantil inglés y francésChildren’s literature in English and French  (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'anglès IIDidáctica de la lengua inglesa IIEnglish language teaching II  (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitatPráctica instrumental y creatividadInstrumental practice and creativity  (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especialMúsica en la educación especialMusic in Special Education  (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantilCanción y danza para infantilSong and Dance for Children  (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologiesEducación musical y nuevas tecnologíasMusical education and new technologies  (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació permanentEducación permanenteContinuing Education  (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultesModelos de aprendizaje y educación de personas adultasLearning models and adult education  (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Català com a nova llenguaCatalán como nueva lenguaCatalan as a new language  (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territoriEducación y trabajo en el territorioEducation and work in the territory  (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultesAlfabetización digital de personas adultasAdult digital literacy  (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüismeEstructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismoMultilingual perspectives on common linguistic structures   (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupamentEducación para el desarrolloEducation for development  (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3Video digital para educadores 0-3Digital Video for educators 0-3  (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactiusDiseño, creación y evaluación de materiales interactivosDesign, development and evaluation of interactive materials  (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeAnálisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizajeAnalysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments   (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educacióVideojuegos y educaciónVideo games and education  (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes multimèdia infantils i juvenilsProductos multimedia infantiles y juvenilesMultimedia products for children and young people   (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàcticsEl sonido digital en los materiales didácticosDigital sound in teaching materials  (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valorsReligión, cultura y valoresReligion, culture and values  (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristiàEl mensaje cristianoThe Christian message  (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moralLa iglesia, los sacramentos y la moralThe church, sacraments and morality  (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escolaPedagogía y didáctica de la religión en la escuelaReligious education and teaching in schools  (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3A day at pre-school for children aged 0-3  (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiquesCreación de entornos y acciones estéticasCreating environments and taking aesthetic action  (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporalEducación sensorial y expresión corporalSensory education and body expression  (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació InfantilEl taller en el primer ciclo de Educación InfantilThe workshop in pre-school education (children aged 0-3 years)  (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infànciaEl masaje en la primera infanciaEarly childhood massage  (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i movimentMúsica, emoción y movimientoMusic, emotion and movement  (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llenguatge de signes i BrailleLenguaje de signos y BrailleSign Language and Braille  (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contesLiteratura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentosChildren's literature in various languages??. Workshop tales  (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gènere i educacióGénero y educaciónGender and education  (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grupsDinámica de gruposGroup dynamics  (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escolaFilosofía en la escuelaPhilosophy in schools  (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela. Releases to the environment, activities and colonies from school  (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la bibliotecaGestión de la bibliotecaLibrary administration  (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificacióOrganización: catalogación y clasificaciónOrganisation: Cataloguing and classification  (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificacióPlan Lector: Experiencias y planificaciónReading plans: Experiences and planning  (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursosSelección crítica de información y recursosCritical selection of information and resources  (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat críticaLiteratura y literacidad críticaLiterature and critical literacy  (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científicsFundamentos del aprendizaje y razonamientos científicosFundamentals of learning and scientific reasoning  (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificacióEl trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificaciónFieldwork: Types, resources and examples  (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científicaImplicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científicaSocial implications of science. Scientific Communication  (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzatsCiencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizadosScience and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context  (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'escola sostenible i criteris de qualitatLa escuela sostenible y criterios de calidadSustainable school and quality criteria  (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i milloraElaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejoraDeveloping and managing innovation and improvement projects  (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionalsGestión de recursos humanos, materiales y funcionalesManagement of human, material and functional resources  (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolarsComunicación y conflictos en los centros escolaresCommunication and conflict in schools  (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucionalClima y cultura institucionalInstitutional climate and culture  (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i PrimàriaDirección de centros educativos de Infantil y PrimariaPre- and primary school management  (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científicPensamiento matemático y científicoMathematical and scientific thinking  (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellàLiteratura infantil en castellanoChildren’s literature in Spanish  (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escolaEuropa en la escuelaEurope at School  (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Catalunya, terra d'acollidaCataluña, tierra de acogidaCatalonia, land of welcome  (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutatsVivir y educar en las ciudadesLiving and educating in cities  (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativaTaller de escritura creativaCreative writing workshop  (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellanaLa oralidad en lengua castellanaOrality in Spanish  (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escolaTeatro en la escuelaTheatre at school  (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocionalEducación emocionalEmotional education  (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicacióIntervención en alumnos con dificultades de comunicaciónIntervention with students with communication difficulties  (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatgeDetección y diagnóstico de dificultades de aprendizajeDetection and diagnosis of learning difficulties  (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socialsTratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y socialesTreatment and intervention with students with psychological and social disorders  (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusivaEstrategias de la escuela inclusivaInclusive school strategies  (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oralMetodología de la geografía y de la historia local i oralMethodology of geography and of local and oral history   (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treballCoordinación y dinamización de equipos de trabajoCoordinating and promoting teamwork  (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàticsResolución de problemas, lógica y juegos matemáticosProblem solving, logic and mathematical games  (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educacióAntropología y educaciónAnthropology and education  (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionalsLengua catalana para usos académicos y profesionales  (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantilMasaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantilMassage, relaxation and body awareness in early childhood education  (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemesLógica, juego y resolución de problemasLogic, games and problem solving  (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escolaAmbientación matemática en la escuelaCreating an environment for mathematics at school  (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàticRecursos tecnológicos y aprendizaje matemáticoTechnological resources and mathematical learning  (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciències experimentals 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ciències experimentals 2Ciencias experimentales 2Experimental sciences 2  (3101G03019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Llengües 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Llengües 2Lenguas 2Languages 2  (3101G03020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciències socials 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ciències socials 2Ciencias sociales 2Social sciences 2  (3101G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Instrumentals i aprenentatge interdisciplinari (llengua i matemàtiques)10.00 crèdits

Pràcticum 2 i TFG 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràcticum 2Prácticum 2Practicum 2  (3101G03038)

OBObligatòria 24.00 AAnual

Treball Final de GrauTrabajo Final de GradoFinal Degree project  (3101G03039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràcticum 2 i TFG 2Prácticum 2 y TFG 2Practicum 2 Final degree project 2  (3101G03017)

OBObligatòria 30.00 AAnual No

Optatives 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial Systems and teaching of visual and spatial representation  (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatiusDel patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativosFrom multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources  (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticosTwo-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes  (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticosThree-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes  (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiquesCriterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticasArt awareness criteria, strategies and methods   (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològicaEducación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológicaAesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological  (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitatInteligencias, múltiples, artes y creatividadMultiple intelligences, arts and creativity  (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansaLa expresión corporal y la danzaBody language and dance  (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació físicaDidáctica de la educación físicaTeaching physical education  (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició físicaSalud y condición físicaHealth and fitness  (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motriusDesarrollo y aprendizaje de las habilidades motricesDevelopment and learning of motor skills  (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esportsIniciación al deporteIntroduction to Sports  (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació físicaRecursos didácticos para la educación físicaTeaching resources for physical education  (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració socialLa actividad física como instrumento de la integración socialPhysical activity as an instrument of social integration  (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)Taller de expresión escrita (inglés, francés)Writing workshop (English, French)  (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )Teaching foreign languages (consolidation 3-12)  (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantilLiteratura infantilChildren's literature  (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aulaLa pronunciación del inglés en la claseEnglish pronunciation in the classroom  (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)Taller de expresión oral (inglés / francés)Oral expression workshop (English / French)  (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesaCultura inglesaEnglish culture  (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i contingutsAprendizaje integrado de lenguas y contenidosIntegrated learning of languages and content  (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicalsEducación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicalesVoice training and singing: Development of musical skills  (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisualsOído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisualesHearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies  (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musicalDidáctica de la educación musicalTeaching music education  (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escolaDanza en la escuelaDance at school  (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció coral i instrumentalDirección coral e instrumentalChoral and orchestral conducting  (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de la música: evolució, renovació i estilsHistoria de la música: evolución, renovación y estilosHistory of music: evolution, renovation and styles  (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música IIDidáctica de la música IIMusic education II  (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultesPsicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultasPsychosociology and learning characteristics of young people and adults  (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatiusLa imagen digital en contextos educativosDigital imaging in educational contexts  (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament computacional i programacióPensamiento computacional y programaciónComputational thinking and programming  (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadorsVídeo digital para educadoresDigital video for educators  (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàcticsRecursos digitales didácticosDidactic digital resources  (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeEntornos virtuales de enseñanza y aprendizajeVirtual environments of teaching and learning  (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocsGamificación y videojuegosGamification and video games  (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatiusSonido digital en contextos educativosDigital sound in educational contexts  (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Necessitats especials d'aprenentatgeNecesidades especiales de aprendizajeSpecial needs learning  (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolarDinamización de la biblioteca escolarPromoting school libraries   (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre, expressió i objectesTaller de teatro, expresión y objetosTheatre Workshop, expression and objects  (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolarLa matemática como recurso de dinamización y ambientación escolarMathematics as a resource to stimulate the school environment  (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificacióEl trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificaciónExperimental work: Types, resources and examples  (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluacióLa educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluaciónEnvironmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation  (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Escola ruralEscuela ruralRural school  (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia en un món de canviGeografía en un mundo de cambioGeography in a changing world  (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primàriaInvestigación matemática en el aula de educación infantil y educación primariaMathematical research in the classroom kindergarten and primary education  (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativaInnovación e investigación educativaEducational innovation and research  (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenilLiteratura infantil y juvenilChildren's and youth literature  (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escolesExperiencias de educación científica y ambiental en las escuelasScience and environmental education experiences in schools  (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestresNaturaleza de la Ciencia para maestrosThe nature of science for primary school teachers  (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològicsArte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicosArts, communication and visual games in technological contexts   (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escolaProyectos de teatro visual en la escuelaVisual drama projects at school  (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i artsEducación emocional y artesEmotional education and arts  (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàcticsEl dibujo y la imagen como instrumentos didácticosDrawing and pictures as educational tools  (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològicaEducación artística ecológicaEco - art education  (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre en anglèsTaller de teatro en inglésTheatre Workshop in English  (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entornCaracterísticas de las lenguas extranjeras presentes en el entornoCharacteristics of foreign languages ??in the school environment  (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francèsLiteratura infantil inglés y francésChildren’s literature in English and French  (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'anglès IIDidáctica de la lengua inglesa IIEnglish language teaching II  (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitatPráctica instrumental y creatividadInstrumental practice and creativity  (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especialMúsica en la educación especialMusic in Special Education  (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantilCanción y danza para infantilSong and Dance for Children  (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologiesEducación musical y nuevas tecnologíasMusical education and new technologies  (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació permanentEducación permanenteContinuing Education  (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultesModelos de aprendizaje y educación de personas adultasLearning models and adult education  (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Català com a nova llenguaCatalán como nueva lenguaCatalan as a new language  (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territoriEducación y trabajo en el territorioEducation and work in the territory  (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultesAlfabetización digital de personas adultasAdult digital literacy  (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüismeEstructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismoMultilingual perspectives on common linguistic structures   (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupamentEducación para el desarrolloEducation for development  (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3Video digital para educadores 0-3Digital Video for educators 0-3  (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactiusDiseño, creación y evaluación de materiales interactivosDesign, development and evaluation of interactive materials  (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeAnálisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizajeAnalysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments   (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educacióVideojuegos y educaciónVideo games and education  (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes multimèdia infantils i juvenilsProductos multimedia infantiles y juvenilesMultimedia products for children and young people   (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàcticsEl sonido digital en los materiales didácticosDigital sound in teaching materials  (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valorsReligión, cultura y valoresReligion, culture and values  (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristiàEl mensaje cristianoThe Christian message  (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moralLa iglesia, los sacramentos y la moralThe church, sacraments and morality  (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escolaPedagogía y didáctica de la religión en la escuelaReligious education and teaching in schools  (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3A day at pre-school for children aged 0-3  (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiquesCreación de entornos y acciones estéticasCreating environments and taking aesthetic action  (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporalEducación sensorial y expresión corporalSensory education and body expression  (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació InfantilEl taller en el primer ciclo de Educación InfantilThe workshop in pre-school education (children aged 0-3 years)  (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infànciaEl masaje en la primera infanciaEarly childhood massage  (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i movimentMúsica, emoción y movimientoMusic, emotion and movement  (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llenguatge de signes i BrailleLenguaje de signos y BrailleSign Language and Braille  (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contesLiteratura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentosChildren's literature in various languages??. Workshop tales  (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gènere i educacióGénero y educaciónGender and education  (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grupsDinámica de gruposGroup dynamics  (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escolaFilosofía en la escuelaPhilosophy in schools  (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela. Releases to the environment, activities and colonies from school  (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la bibliotecaGestión de la bibliotecaLibrary administration  (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificacióOrganización: catalogación y clasificaciónOrganisation: Cataloguing and classification  (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificacióPlan Lector: Experiencias y planificaciónReading plans: Experiences and planning  (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursosSelección crítica de información y recursosCritical selection of information and resources  (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat críticaLiteratura y literacidad críticaLiterature and critical literacy  (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científicsFundamentos del aprendizaje y razonamientos científicosFundamentals of learning and scientific reasoning  (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificacióEl trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificaciónFieldwork: Types, resources and examples  (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científicaImplicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científicaSocial implications of science. Scientific Communication  (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzatsCiencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizadosScience and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context  (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'escola sostenible i criteris de qualitatLa escuela sostenible y criterios de calidadSustainable school and quality criteria  (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i milloraElaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejoraDeveloping and managing innovation and improvement projects  (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionalsGestión de recursos humanos, materiales y funcionalesManagement of human, material and functional resources  (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolarsComunicación y conflictos en los centros escolaresCommunication and conflict in schools  (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucionalClima y cultura institucionalInstitutional climate and culture  (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i PrimàriaDirección de centros educativos de Infantil y PrimariaPre- and primary school management  (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científicPensamiento matemático y científicoMathematical and scientific thinking  (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellàLiteratura infantil en castellanoChildren’s literature in Spanish  (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escolaEuropa en la escuelaEurope at School  (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Catalunya, terra d'acollidaCataluña, tierra de acogidaCatalonia, land of welcome  (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutatsVivir y educar en las ciudadesLiving and educating in cities  (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativaTaller de escritura creativaCreative writing workshop  (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellanaLa oralidad en lengua castellanaOrality in Spanish  (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escolaTeatro en la escuelaTheatre at school  (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocionalEducación emocionalEmotional education  (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicacióIntervención en alumnos con dificultades de comunicaciónIntervention with students with communication difficulties  (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatgeDetección y diagnóstico de dificultades de aprendizajeDetection and diagnosis of learning difficulties  (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socialsTratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y socialesTreatment and intervention with students with psychological and social disorders  (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusivaEstrategias de la escuela inclusivaInclusive school strategies  (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oralMetodología de la geografía y de la historia local i oralMethodology of geography and of local and oral history   (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treballCoordinación y dinamización de equipos de trabajoCoordinating and promoting teamwork  (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàticsResolución de problemas, lógica y juegos matemáticosProblem solving, logic and mathematical games  (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educacióAntropología y educaciónAnthropology and education  (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionalsLengua catalana para usos académicos y profesionales  (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantilMasaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantilMassage, relaxation and body awareness in early childhood education  (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemesLógica, juego y resolución de problemasLogic, games and problem solving  (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escolaAmbientación matemática en la escuelaCreating an environment for mathematics at school  (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàticRecursos tecnológicos y aprendizaje matemáticoTechnological resources and mathematical learning  (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial Systems and teaching of visual and spatial representation  (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatiusDel patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativosFrom multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources  (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticosTwo-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes  (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artísticsTaller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticosThree-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes  (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiquesCriterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticasArt awareness criteria, strategies and methods   (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològicaEducación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológicaAesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological  (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitatInteligencias, múltiples, artes y creatividadMultiple intelligences, arts and creativity  (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansaLa expresión corporal y la danzaBody language and dance  (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació físicaDidáctica de la educación físicaTeaching physical education  (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició físicaSalud y condición físicaHealth and fitness  (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motriusDesarrollo y aprendizaje de las habilidades motricesDevelopment and learning of motor skills  (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esportsIniciación al deporteIntroduction to Sports  (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació físicaRecursos didácticos para la educación físicaTeaching resources for physical education  (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració socialLa actividad física como instrumento de la integración socialPhysical activity as an instrument of social integration  (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)Taller de expresión escrita (inglés, francés)Writing workshop (English, French)  (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )Teaching foreign languages (consolidation 3-12)  (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantilLiteratura infantilChildren's literature  (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aulaLa pronunciación del inglés en la claseEnglish pronunciation in the classroom  (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)Taller de expresión oral (inglés / francés)Oral expression workshop (English / French)  (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesaCultura inglesaEnglish culture  (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i contingutsAprendizaje integrado de lenguas y contenidosIntegrated learning of languages and content  (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicalsEducación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicalesVoice training and singing: Development of musical skills  (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisualsOído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisualesHearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies  (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musicalDidáctica de la educación musicalTeaching music education  (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escolaDanza en la escuelaDance at school  (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció coral i instrumentalDirección coral e instrumentalChoral and orchestral conducting  (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de la música: evolució, renovació i estilsHistoria de la música: evolución, renovación y estilosHistory of music: evolution, renovation and styles  (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música IIDidáctica de la música IIMusic education II  (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultesPsicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultasPsychosociology and learning characteristics of young people and adults  (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatiusLa imagen digital en contextos educativosDigital imaging in educational contexts  (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament computacional i programacióPensamiento computacional y programaciónComputational thinking and programming  (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadorsVídeo digital para educadoresDigital video for educators  (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàcticsRecursos digitales didácticosDidactic digital resources  (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeEntornos virtuales de enseñanza y aprendizajeVirtual environments of teaching and learning  (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocsGamificación y videojuegosGamification and video games  (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatiusSonido digital en contextos educativosDigital sound in educational contexts  (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Necessitats especials d'aprenentatgeNecesidades especiales de aprendizajeSpecial needs learning  (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolarDinamización de la biblioteca escolarPromoting school libraries   (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre, expressió i objectesTaller de teatro, expresión y objetosTheatre Workshop, expression and objects  (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolarLa matemática como recurso de dinamización y ambientación escolarMathematics as a resource to stimulate the school environment  (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificacióEl trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificaciónExperimental work: Types, resources and examples  (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluacióLa educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluaciónEnvironmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation  (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Escola ruralEscuela ruralRural school  (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia en un món de canviGeografía en un mundo de cambioGeography in a changing world  (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primàriaInvestigación matemática en el aula de educación infantil y educación primariaMathematical research in the classroom kindergarten and primary education  (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativaInnovación e investigación educativaEducational innovation and research  (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenilLiteratura infantil y juvenilChildren's and youth literature  (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en interveció educativa, social i psicològicaApoyo a la diversidad sexual y de género en intervención educativa, social y psicológicaSupport to sexual and gender diversity in educational, social and psychological intervention  (3101G00163)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció Crisis ecosocial: del análisis a la intervención Ecosocial crisis: from analysis to intervention   (3101G00164)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escolesExperiencias de educación científica y ambiental en las escuelasScience and environmental education experiences in schools  (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestresNaturaleza de la Ciencia para maestrosThe nature of science for primary school teachers  (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològicsArte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicosArts, communication and visual games in technological contexts   (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escolaProyectos de teatro visual en la escuelaVisual drama projects at school  (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i artsEducación emocional y artesEmotional education and arts  (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàcticsEl dibujo y la imagen como instrumentos didácticosDrawing and pictures as educational tools  (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològicaEducación artística ecológicaEco - art education  (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre en anglèsTaller de teatro en inglésTheatre Workshop in English  (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entornCaracterísticas de las lenguas extranjeras presentes en el entornoCharacteristics of foreign languages ??in the school environment  (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francèsLiteratura infantil inglés y francésChildren’s literature in English and French  (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'anglès IIDidáctica de la lengua inglesa IIEnglish language teaching II  (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitatPráctica instrumental y creatividadInstrumental practice and creativity  (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especialMúsica en la educación especialMusic in Special Education  (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantilCanción y danza para infantilSong and Dance for Children  (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologiesEducación musical y nuevas tecnologíasMusical education and new technologies  (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació permanentEducación permanenteContinuing Education  (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultesModelos de aprendizaje y educación de personas adultasLearning models and adult education  (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Català com a nova llenguaCatalán como nueva lenguaCatalan as a new language  (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territoriEducación y trabajo en el territorioEducation and work in the territory  (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultesAlfabetización digital de personas adultasAdult digital literacy  (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüismeEstructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismoMultilingual perspectives on common linguistic structures   (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupamentEducación para el desarrolloEducation for development  (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3Video digital para educadores 0-3Digital Video for educators 0-3  (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactiusDiseño, creación y evaluación de materiales interactivosDesign, development and evaluation of interactive materials  (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatgeAnálisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizajeAnalysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments   (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educacióVideojuegos y educaciónVideo games and education  (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes multimèdia infantils i juvenilsProductos multimedia infantiles y juvenilesMultimedia products for children and young people   (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàcticsEl sonido digital en los materiales didácticosDigital sound in teaching materials  (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valorsReligión, cultura y valoresReligion, culture and values  (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristiàEl mensaje cristianoThe Christian message  (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moralLa iglesia, los sacramentos y la moralThe church, sacraments and morality  (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escolaPedagogía y didáctica de la religión en la escuelaReligious education and teaching in schools  (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3A day at pre-school for children aged 0-3  (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiquesCreación de entornos y acciones estéticasCreating environments and taking aesthetic action  (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporalEducación sensorial y expresión corporalSensory education and body expression  (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació InfantilEl taller en el primer ciclo de Educación InfantilThe workshop in pre-school education (children aged 0-3 years)  (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infànciaEl masaje en la primera infanciaEarly childhood massage  (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i movimentMúsica, emoción y movimientoMusic, emotion and movement  (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llenguatge de signes i BrailleLenguaje de signos y BrailleSign Language and Braille  (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contesLiteratura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentosChildren's literature in various languages??. Workshop tales  (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gènere i educacióGénero y educaciónGender and education  (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grupsDinámica de gruposGroup dynamics  (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escolaFilosofía en la escuelaPhilosophy in schools  (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela. Releases to the environment, activities and colonies from school  (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la bibliotecaGestión de la bibliotecaLibrary administration  (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificacióOrganización: catalogación y clasificaciónOrganisation: Cataloguing and classification  (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificacióPlan Lector: Experiencias y planificaciónReading plans: Experiences and planning  (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursosSelección crítica de información y recursosCritical selection of information and resources  (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat críticaLiteratura y literacidad críticaLiterature and critical literacy  (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científicsFundamentos del aprendizaje y razonamientos científicosFundamentals of learning and scientific reasoning  (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificacióEl trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificaciónFieldwork: Types, resources and examples  (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científicaImplicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científicaSocial implications of science. Scientific Communication  (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzatsCiencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizadosScience and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context  (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'escola sostenible i criteris de qualitatLa escuela sostenible y criterios de calidadSustainable school and quality criteria  (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i milloraElaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejoraDeveloping and managing innovation and improvement projects  (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionalsGestión de recursos humanos, materiales y funcionalesManagement of human, material and functional resources  (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolarsComunicación y conflictos en los centros escolaresCommunication and conflict in schools  (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucionalClima y cultura institucionalInstitutional climate and culture  (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i PrimàriaDirección de centros educativos de Infantil y PrimariaPre- and primary school management  (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científicPensamiento matemático y científicoMathematical and scientific thinking  (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellàLiteratura infantil en castellanoChildren’s literature in Spanish  (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escolaEuropa en la escuelaEurope at School  (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Catalunya, terra d'acollidaCataluña, tierra de acogidaCatalonia, land of welcome  (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutatsVivir y educar en las ciudadesLiving and educating in cities  (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativaTaller de escritura creativaCreative writing workshop  (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellanaLa oralidad en lengua castellanaOrality in Spanish  (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escolaTeatro en la escuelaTheatre at school  (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocionalEducación emocionalEmotional education  (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicacióIntervención en alumnos con dificultades de comunicaciónIntervention with students with communication difficulties  (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatgeDetección y diagnóstico de dificultades de aprendizajeDetection and diagnosis of learning difficulties  (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socialsTratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y socialesTreatment and intervention with students with psychological and social disorders  (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusivaEstrategias de la escuela inclusivaInclusive school strategies  (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oralMetodología de la geografía y de la historia local i oralMethodology of geography and of local and oral history   (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treballCoordinación y dinamización de equipos de trabajoCoordinating and promoting teamwork  (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàticsResolución de problemas, lógica y juegos matemáticosProblem solving, logic and mathematical games  (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educacióAntropología y educaciónAnthropology and education  (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionalsLengua catalana para usos académicos y profesionales  (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantilMasaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantilMassage, relaxation and body awareness in early childhood education  (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemesLógica, juego y resolución de problemasLogic, games and problem solving  (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escolaAmbientación matemática en la escuelaCreating an environment for mathematics at school  (3101G00154)

OPOptativa