Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Curs 2023-2024

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2015)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques. Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d'estudis dóna prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia. Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d'intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada, unes competències que, per assolir-les, requereixen posar l'estudiant en situacions reals d'aprenentatge, a través de simulacions, anàlisis de casos i jocs de rol.

Punts essencials dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Quan acabis els estudis, has d'haver assolit els objectius següents:

 1. Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques.
 2. Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia.
 3. Conèixer l'estructura dels mitjans i suports publicitaris.
 4. Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva.
 5. Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l'argumentació.
 6. Protegir l'ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l'ordenament jurídic, tant de l'àmbit de la publicitat com de les relacions públiques.
 7. Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació.
 8. Actuar amb principis d'igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del medi ambient.
 9. Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels efectes socials que té.
 10. Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Una estructura modular

El pla d'estudis s'estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió i evitar les repeticions de continguts dels plans d'estudis amb moltes assignatures. A més, amb l'estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81002
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Com a professionals de la publicitat:

 • Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i offline on apareixeran els anuncis.
 • Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

 • Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació.
 • Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades.
 • Gabinets de premsa.
 • Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Continuar estudiant

Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines que a més et donaran pas al doctorat si estàs interessat. En concret, dins la Facultat de Turisme s’imparteixen tres màsters que inclouen continguts d’especialització relacionats amb l’àmbit de comunicació.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Fonaments de la Comunicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments i història de la comunicació Fundamentos e historia de la comunicación Foundations and History of Communications  (3108G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació Teoría de la Comunicación Theory of Communications  (3108G03002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual12.00 crèdits

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret i comunicació Derecho y comunicación Law and Communications   (3108G03010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques Ética en la publicidad y las Relaciones Públicas Ethics in Advertising and Public Relations  (3108G03011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments del màrqueting Fundamentos del Marketing Foundations of Marketing  (3108G03012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llenguatge i narrativa audiovisual6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral Expresión escrita y técnicas de comunicación oral Written Expression and Oral Communication Techniques   (3108G03015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Relacions públiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments de les Relacions Públiques Fundamentos de las Relaciones Públicas Foundations of Public Relations   (3108G03019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments de la Publicitat Fundamentos de la Publicidad Foundations of Advertising   (3108G03026)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual14.00 crèdits

Llenguatge i narrativa audiovisual12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Narrativa i guió audiovisual Narrativa y guion audiovisual Audiovisual Scriptwriting and Narrative  (3108G03016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals Escrituras y lenguajes audiovisuales Audiovisual Writing and Languages  (3108G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques10.00 crèdits

Publicitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Processos i tècniques creatives publicitàries Procesos y técnicas creativas publicitarias Creative Advertising Processes and Techniques   (3108G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura de la Publicitat Estructura de la publicidad Advertising Structures  (3108G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital14.00 crèdits

Fonaments de la Comunicació4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Mètodes d'investigació en comunicació Métodos de investigación en comunicación Communication Research Methods   (3108G03003)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Consum i publicitat Consumo y publicidad Consumption and Advertising   (3108G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic i operatiu Marketing estratégico y operativo Strategic and Operational Marketing   (3108G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Comunicació interna i externa Comunicación interna y externa Internal and External Communications  (3108G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Planificació estratègica de les Relacions Públiques Planificación estratégica de las Relaciones Públicas Strategic Planning of Public Relations   (3108G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Protocol Protocolo Protocol  (3108G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Creativitat Creatividad Creativity  (3108G03029)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Innovació publicitària Innovación publicitaria Advertising Innovation   (3108G03030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura i planificació de mitjans Estructura y planificación de medios Media Structure and Planning   (3108G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tendències de l'audiovisual contemporani Tendencias del audiovisual contemporáneo Audiovisual contemporany tendencies  (3108G03038)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tècniques de producció audiovisual III Técnicas de producción audiovisual III Audiovisual Production Techniques III  (3108G03009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estratègies de creació de marca i de campanya Estrategias de creación de marca y de campaña Creation of brand strategies and advertising campaigns  (3108G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Social media i RP 2.0 Social media y RP 2.0 Social media and PR 2.0  (3108G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques addicionals Prácticas adicionalesAdditional practices  (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític Marketing político Political Marketing  (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat Género y publicidad Gender and Advertising   (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària Fotografía publicitaria Advertising Photography  (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis Gestión de crisis Crisis Management   (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Direcció d'art Dirección de arte Art Direction   (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC Responsabilidad social corporativa RSC Corporate Social Responsibility (CSR)   (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop   (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo Taller de video Video Workshop   (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'un "book" Creación de un "book" Creation of a Portfolio Book  (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de comunicació en anglès Seminario de comunicación en inglés Communications Seminar in English   (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Emprenedoria i creació d'empreses Emprendeduría y creación de empresas Entrepreneurship and the Creation of Businesses   (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Copy Copy Copy  (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Direcció de comptes Dirección de cuentas Account Management   (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Estètica i art en la Publicitat Estética y arte en la Publicidad Aesthetics and Art in Advertising   (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat Seminario de Publicidad Advertising Seminar   (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques Seminario de Relaciones Públicas Public Relations Seminar   (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual

Comunity manager Comunity manager Community Manager  (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual

Objectes i entorns 3DObjetos y entornos 3D3D objects and spaces  (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller MindFulnessTaller MindfulnessMindfulness workshop  (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Branded ContentBranded ContentBranded Content  (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

City BrandingCity BrandingCity Branding  (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions Públiques en organitzacions no lucrativesRelaciones Públicas en organizaciones no lucrativasPR for NGO’s  (3108G03094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de relació amb els mitjansTécnicas de relación con los mediosPR: Talking with the media   (3108G03095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny d'una campanya electoral Diseño de una campaña electoral Design of an Election Campaign   (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller de publicitat on-line Taller de publicidad on-line Online Advertising Workshop  (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional Comunicación institucional Institutional Communications  (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos Taller de eventos y congresos Event and Conference Workshop  (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'una campanya publicitària. Seminari Creación de una campaña publicitaria. Seminario Creation of an Advertising Campaign (seminar)  (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció Estudios de audiencia y recepción Audience Measurement and Reception Studies   (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Bases jurídiques per a publicistes Bases jurídicas para publicistas Legal Foundations for Publicists  (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa Práctica restaurativa Restorative Practices  (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació Análisis de los medios de comunicación Analysis of the Means of Communication  (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva Comunicación persuasiva Persuasive Communication   (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques Técnica y casos de Relaciones Públicas Public Relations Techniques and Case Studies   (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme Lobbysmo Lobbying   (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Nous dispositius i internet de les coses Nuevos dispositivos e internet de las cosas New Devices and the Internet of Things   (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global Comunicación local en la era global Local Communications in a Global Era   (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming Estructura de la Publicidad en advergaming Structure of Advertising in Advergaming  (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'estadística Taller de estadística Statistics Workshop   (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Podcàsting Podcasting Podcasting  (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Màrqueting social Márketing social Social Marketing   (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans Planificación estratégica de medios Strategic Media Planning   (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Opinió pública Opinión pública Public Opinion   (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació Seminario de Comunicación Communications Seminar   (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans Géneros periodísticos y medios Journalistic Genres and the Media   (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació i educació Comunicación y educación Communications and Education  (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy Media literacy Media Literacy  (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments Turismo de negocios y eventos Business and Event Tourism  (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques Promoción de destinos turísticos Promoting Tourism Destinations  (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació Derecho en los medios de comunicación Law in the Media   (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua Seminario de comunicación en cuarta lengua Seminar on Communications in a Fourth Language  (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa Economia de la empresa Business Economics  (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionalsRelaciones institucionalesInstitutional relations  (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller de ràdio Taller de radio Radio workshop  (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Grups de comunicacióGrupos de comunicaciónNational & Internacional media companies   (3108G03096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal Degree Project  (3108G03087)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràctiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques Prácticas Practical Training  (3108G03040)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques addicionals Prácticas adicionalesAdditional practices  (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític Marketing político Political Marketing  (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat Género y publicidad Gender and Advertising   (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària Fotografía publicitaria Advertising Photography  (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis Gestión de crisis Crisis Management   (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Direcció d'art Dirección de arte Art Direction   (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC Responsabilidad social corporativa RSC Corporate Social Responsibility (CSR)   (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop   (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo Taller de video Video Workshop   (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'un "book" Creación de un "book" Creation of a Portfolio Book  (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de comunicació en anglès Seminario de comunicación en inglés Communications Seminar in English   (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Emprenedoria i creació d'empreses Emprendeduría y creación de empresas Entrepreneurship and the Creation of Businesses   (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Copy Copy Copy  (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Direcció de comptes Dirección de cuentas Account Management   (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Estètica i art en la Publicitat Estética y arte en la Publicidad Aesthetics and Art in Advertising   (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat Seminario de Publicidad Advertising Seminar   (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques Seminario de Relaciones Públicas Public Relations Seminar   (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual

Comunity manager Comunity manager Community Manager  (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual

Objectes i entorns 3DObjetos y entornos 3D3D objects and spaces  (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller MindFulnessTaller MindfulnessMindfulness workshop  (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Branded ContentBranded ContentBranded Content  (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

City BrandingCity BrandingCity Branding  (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions Públiques en organitzacions no lucrativesRelaciones Públicas en organizaciones no lucrativasPR for NGO’s  (3108G03094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de relació amb els mitjansTécnicas de relación con los mediosPR: Talking with the media   (3108G03095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny d'una campanya electoral Diseño de una campaña electoral Design of an Election Campaign   (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller de publicitat on-line Taller de publicidad on-line Online Advertising Workshop  (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional Comunicación institucional Institutional Communications  (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos Taller de eventos y congresos Event and Conference Workshop  (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'una campanya publicitària. Seminari Creación de una campaña publicitaria. Seminario Creation of an Advertising Campaign (seminar)  (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció Estudios de audiencia y recepción Audience Measurement and Reception Studies   (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Bases jurídiques per a publicistes Bases jurídicas para publicistas Legal Foundations for Publicists  (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa Práctica restaurativa Restorative Practices  (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació Análisis de los medios de comunicación Analysis of the Means of Communication  (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva Comunicación persuasiva Persuasive Communication   (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques Técnica y casos de Relaciones Públicas Public Relations Techniques and Case Studies   (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme Lobbysmo Lobbying   (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Nous dispositius i internet de les coses Nuevos dispositivos e internet de las cosas New Devices and the Internet of Things   (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global Comunicación local en la era global Local Communications in a Global Era   (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming Estructura de la Publicidad en advergaming Structure of Advertising in Advergaming  (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'estadística Taller de estadística Statistics Workshop   (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Podcàsting Podcasting Podcasting  (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Màrqueting social Márketing social Social Marketing   (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans Planificación estratégica de medios Strategic Media Planning   (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Opinió pública Opinión pública Public Opinion   (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació Seminario de Comunicación Communications Seminar   (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans Géneros periodísticos y medios Journalistic Genres and the Media   (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació i educació Comunicación y educación Communications and Education  (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy Media literacy Media Literacy  (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments Turismo de negocios y eventos Business and Event Tourism  (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques Promoción de destinos turísticos Promoting Tourism Destinations  (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació Derecho en los medios de comunicación Law in the Media   (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua Seminario de comunicación en cuarta lengua Seminar on Communications in a Fourth Language  (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa Economia de la empresa Business Economics  (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionalsRelaciones institucionalesInstitutional relations  (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller de ràdio Taller de radio Radio workshop  (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Grups de comunicacióGrupos de comunicaciónNational & Internacional media companies   (3108G03096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.