Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Història

Grau en Història

Curs 2023-2024

L'objectiu del Grau en Història és aconseguir historiadors excel·lents, bons coneixedors de la història i de les seves relacions amb el present, competents en la investigació i difusió de coneixements, en la gestió d'informació i de recursos relacionats amb el patrimoni cultural, capaços de formar-se al llarg de la vida i d'adaptar-se als canvis constants del món actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Història
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Història per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
55
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2021)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

L'estudiant d'història ha de tenir curiositat i interès per les qüestions socials, polítiques i econòmiques del passat i del present. També per la lectura de memòries, biografies i llibres d'història i sensibilitat envers el patrimoni arqueològic, documental i històric en general. El coneixement de llengües li serà de gran utilitat.

Competències adquirides

Conèixer el passat i relacionar-lo amb el present, localitzar i analitzar informació, debatre i comunicar idees i arguments, dissenyar i aplicar projectes d'investigació històrica o relacionats amb el patrimoni cultural, analitzar la societat amb les teories i metodologies adequades, treballar en equip, usar tecnologies de la informació aplicades a les ciències socials, usar progressivament la llengua anglesa.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: arts i humanitats
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81074
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

El grau d’Història permet a l’alumne orientar-se cap a diverses sortides professionals, en alguns casos amb complements formatius posteriors: ensenyament en instituts de secundària i en nivells acadèmics superiors, direcció d’excavacions i realització d’estudis arqueològics, treball en arxius i biblioteques, investigació històrica, gestió del patrimoni històric i cultural, indústria editorial, documentalisme i mitjans de comunicació, assessoria cultural, treball a l’administració pública, gestió de projectes internacionals...

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Bàsic36.00 crèdits

Diacrònic24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Historia Antiga I Historia Antigua I Ancient History I   (3102G04062)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història Antiga II Historia Antigua II Ancient History II   (3102G04063)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Prehistòria I Prehistoria IPrehistory I  (3102G04064)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Prehistòria IIPrehistoria II Prehistory II   (3102G04065)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bàsic24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

IconografiaIconografíaIconography   (3102G00058)

BBàsica 6.00 SSemestral

Filosofia Política I Filosofía Política I Political Philosophy I   (3102G00065)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II Mundo actual II Current world II  (3102G00072)

BBàsica 6.00 SSemestral

La construcció de la Ciutat: arquitectura i urbanisme La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo The making of the City: Architecture and urbanism   (3102G00073)

BBàsica 6.00 SSemestral

Diacrònic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Història contemporània II Historia contemporánea II Contemporary history II   (3102G04069)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història Medieval II Historia Medieval II Medieval History II   (3102G04070)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història Moderna II Historia Moderna II Early Modern History II   (3102G04071)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història contemporània I Historia contemporánea I Contemporary history I   (3102G04066)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història Medieval I Historia Medieval I Medieval History I   (3102G04067)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història Moderna I Historia Moderna I Early Modern History I   (3102G04068)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Espanya i Amèrica24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Al-Andalus i els regnes cristians medievals Al-Andalus y los reinos cristianos medievales Al-Andalus and the medieval Christian kingdoms   (3102G04072)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica Conquista y colonización de América Conquest and colonization of the Americas   (3102G04073)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Espanya contemporània España contemporánea Contemporary Spain   (3102G04076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

La monarquia hispànica La monarquía hispánica The Hispanic Monarchy   (3102G04077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Metodològic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Paleografia i Diplomàtica Paleografía y Diplomática Palaeography and Diplomatics   (3102G04074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Arxius i fons documentals Archivos y fondos documentales Archives and documentary sources   (3102G04075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de l'Arqueologia Métodos y técnicas de la Arqueología Methods and techniques of Archaeology   (3102G04078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Optatiu18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Cultures artístiques del món Culturas artísticas del mundo Artistic cultures of the world   (3102G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Evolució humana Evolución humana Human evolution   (3102G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estudi monogràfic Estudio monográfico Case study   (3102G00086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arqueologia romana Arqueología romana Roman archaeology   (3102G04084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arqueologia i Antropologia de les migracions Arqueología y Antropología de las migraciones Archaeology and Anthropology of Migrations   (3102G04085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Arqueologia i Antropologia dels orígens dels estats. Del Pròxim Orient a Amèrica Arqueología y Antropología de los orígenes del estado. Del Próximo Oriente a América Archaeology and Anthropology of the origins of states. From the Middle East to America   (3102G04086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La Mediterrània medieval El Mediterráneo medieval The Medieval Mediterranean   (3102G04087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història dels jueus a l'Edat Mitjana Historia de los judíos en la Edad Media History of Jews in the Middle Ages   (3102G04088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània Historia económica contemporánea Contemporary economic history   (3102G04089)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història política i cultural de Catalunya a l'època moderna Historia política y cultural de Cataluña en la época moderna Political and cultural history of Catalonia in early modern times   (3102G04090)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història política i cultural de l'època moderna Historia política y cultural de la época moderna Political and cultural history of early modern times   (3102G04091)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Historia política i cultural a la Catalunya contemporània Historia política y cultural en la Cataluña contemporánea Political and cultural history in contemporary Catalonia   (3102G04092)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història política i cultural a l'època contemporània Historia política y cultural en la época contemporánea Political and cultural history in the contemporary era   (3102G04093)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història social de la Catalunya Medieval Historia social de la Cataluña Medieval Social history of Medieval Catalonia   (3102G04094)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història Social i Econòmica de la Catalunya (èpoques moderna i contemporània) Historia Social y Económica de Cataluña (épocas moderna y contemporánea) Social and Economic History of modern and contemporary Catalonia   (3102G04095)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mudèjars a la Corona d'Aragó Mudéjares en la Corona de Aragón Mudejars in the Crown of Aragon   (3102G04096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Paleolític inferior i mitjà de la península Ibèrica Paleolítico inferior y medio de la Península Ibérica Lower and Middle Palaeolithic of the Iberian Peninsula   (3102G04097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Paleolític superior de la península Ibèrica Paleolítico superior de la Península Ibérica Recent Prehistory of the Iberian Peninsula   (3102G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la península Ibèrica Prehistoria reciente de la Península Ibérica Recent Prehistory of the Iberian Peninsula   (3102G04099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Protohistòria i Història antiga de la península Ibèrica mediterrània Protohistoria e Historia antigua de la Península Ibérica mediterránea Protohistory and Ancient History of the Mediterranean Iberian Peninsula   (3102G04100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari d'Història Agrària de Catalunya Seminario de Historia agraria de Cataluña Seminar on Agrarian History of Catalonia   (3102G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història cultural Seminario de Historia cultural Cultural History Seminar   (3102G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d’Història Econòmica i global Seminario de Historia económica y global Seminar on Economic and Global History   (3102G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política Seminario de Historia política Political History Seminar   (3102G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política i cultural de la Catalunya moderna Seminario de Historia política y cultural de la Cataluña moderna Seminar on the political and cultural history of early modern Catalonia   (3102G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política i cultural de l'època moderna Seminario de Historia política y cultural de la época moderna Political and cultural history in early modern times   (3102G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Espanya i Amèrica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Història d'Amèrica Contemporània Historia contemporánea de América History of Contemporary America   (3102G04079)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Metodològic12.00 crèdits

Historiogràfic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Historiografia Historiografía Historiography   (3102G04081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Optatiu12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Cultures artístiques del món Culturas artísticas del mundo Artistic cultures of the world   (3102G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Evolució humana Evolución humana Human evolution   (3102G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estudi monogràfic Estudio monográfico Case study   (3102G00086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arqueologia romana Arqueología romana Roman archaeology   (3102G04084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arqueologia i Antropologia de les migracions Arqueología y Antropología de las migraciones Archaeology and Anthropology of Migrations   (3102G04085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Arqueologia i Antropologia dels orígens dels estats. Del Pròxim Orient a Amèrica Arqueología y Antropología de los orígenes del estado. Del Próximo Oriente a América Archaeology and Anthropology of the origins of states. From the Middle East to America   (3102G04086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La Mediterrània medieval El Mediterráneo medieval The Medieval Mediterranean   (3102G04087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història dels jueus a l'Edat Mitjana Historia de los judíos en la Edad Media History of Jews in the Middle Ages   (3102G04088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània Historia económica contemporánea Contemporary economic history   (3102G04089)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història política i cultural de Catalunya a l'època moderna Historia política y cultural de Cataluña en la época moderna Political and cultural history of Catalonia in early modern times   (3102G04090)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història política i cultural de l'època moderna Historia política y cultural de la época moderna Political and cultural history of early modern times   (3102G04091)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Historia política i cultural a la Catalunya contemporània Historia política y cultural en la Cataluña contemporánea Political and cultural history in contemporary Catalonia   (3102G04092)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història política i cultural a l'època contemporània Historia política y cultural en la época contemporánea Political and cultural history in the contemporary era   (3102G04093)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història social de la Catalunya Medieval Historia social de la Cataluña Medieval Social history of Medieval Catalonia   (3102G04094)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història Social i Econòmica de la Catalunya (èpoques moderna i contemporània) Historia Social y Económica de Cataluña (épocas moderna y contemporánea) Social and Economic History of modern and contemporary Catalonia   (3102G04095)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mudèjars a la Corona d'Aragó Mudéjares en la Corona de Aragón Mudejars in the Crown of Aragon   (3102G04096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Paleolític inferior i mitjà de la península Ibèrica Paleolítico inferior y medio de la Península Ibérica Lower and Middle Palaeolithic of the Iberian Peninsula   (3102G04097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Paleolític superior de la península Ibèrica Paleolítico superior de la Península Ibérica Recent Prehistory of the Iberian Peninsula   (3102G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la península Ibèrica Prehistoria reciente de la Península Ibérica Recent Prehistory of the Iberian Peninsula   (3102G04099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Protohistòria i Història antiga de la península Ibèrica mediterrània Protohistoria e Historia antigua de la Península Ibérica mediterránea Protohistory and Ancient History of the Mediterranean Iberian Peninsula   (3102G04100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari d'Història Agrària de Catalunya Seminario de Historia agraria de Cataluña Seminar on Agrarian History of Catalonia   (3102G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història cultural Seminario de Historia cultural Cultural History Seminar   (3102G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d’Història Econòmica i global Seminario de Historia económica y global Seminar on Economic and Global History   (3102G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política Seminario de Historia política Political History Seminar   (3102G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política i cultural de la Catalunya moderna Seminario de Historia política y cultural de la Cataluña moderna Seminar on the political and cultural history of early modern Catalonia   (3102G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política i cultural de l'època moderna Seminario de Historia política y cultural de la época moderna Political and cultural history in early modern times   (3102G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques externes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques externes Prácticas externas External Internship   (3102G04107)

PEPràctiques externes 6.00 SSemestral No

Treball de fi de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball de Final de Grau Trabajo de Fin de Grado Final degree project   (3102G04108)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Cultures artístiques del món Culturas artísticas del mundo Artistic cultures of the world   (3102G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Evolució humana Evolución humana Human evolution   (3102G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estudi monogràfic Estudio monográfico Case study   (3102G00086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arqueologia romana Arqueología romana Roman archaeology   (3102G04084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arqueologia i Antropologia de les migracions Arqueología y Antropología de las migraciones Archaeology and Anthropology of Migrations   (3102G04085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Arqueologia i Antropologia dels orígens dels estats. Del Pròxim Orient a Amèrica Arqueología y Antropología de los orígenes del estado. Del Próximo Oriente a América Archaeology and Anthropology of the origins of states. From the Middle East to America   (3102G04086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La Mediterrània medieval El Mediterráneo medieval The Medieval Mediterranean   (3102G04087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història dels jueus a l'Edat Mitjana Historia de los judíos en la Edad Media History of Jews in the Middle Ages   (3102G04088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània Historia económica contemporánea Contemporary economic history   (3102G04089)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història política i cultural de Catalunya a l'època moderna Historia política y cultural de Cataluña en la época moderna Political and cultural history of Catalonia in early modern times   (3102G04090)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història política i cultural de l'època moderna Historia política y cultural de la época moderna Political and cultural history of early modern times   (3102G04091)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Historia política i cultural a la Catalunya contemporània Historia política y cultural en la Cataluña contemporánea Political and cultural history in contemporary Catalonia   (3102G04092)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història política i cultural a l'època contemporània Historia política y cultural en la época contemporánea Political and cultural history in the contemporary era   (3102G04093)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història social de la Catalunya Medieval Historia social de la Cataluña Medieval Social history of Medieval Catalonia   (3102G04094)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història Social i Econòmica de la Catalunya (èpoques moderna i contemporània) Historia Social y Económica de Cataluña (épocas moderna y contemporánea) Social and Economic History of modern and contemporary Catalonia   (3102G04095)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mudèjars a la Corona d'Aragó Mudéjares en la Corona de Aragón Mudejars in the Crown of Aragon   (3102G04096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Paleolític inferior i mitjà de la península Ibèrica Paleolítico inferior y medio de la Península Ibérica Lower and Middle Palaeolithic of the Iberian Peninsula   (3102G04097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Paleolític superior de la península Ibèrica Paleolítico superior de la Península Ibérica Recent Prehistory of the Iberian Peninsula   (3102G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la península Ibèrica Prehistoria reciente de la Península Ibérica Recent Prehistory of the Iberian Peninsula   (3102G04099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Protohistòria i Història antiga de la península Ibèrica mediterrània Protohistoria e Historia antigua de la Península Ibérica mediterránea Protohistory and Ancient History of the Mediterranean Iberian Peninsula   (3102G04100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari d'Història Agrària de Catalunya Seminario de Historia agraria de Cataluña Seminar on Agrarian History of Catalonia   (3102G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història cultural Seminario de Historia cultural Cultural History Seminar   (3102G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d’Història Econòmica i global Seminario de Historia económica y global Seminar on Economic and Global History   (3102G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política Seminario de Historia política Political History Seminar   (3102G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política i cultural de la Catalunya moderna Seminario de Historia política y cultural de la Cataluña moderna Seminar on the political and cultural history of early modern Catalonia   (3102G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari d'Història política i cultural de l'època moderna Seminario de Historia política y cultural de la época moderna Political and cultural history in early modern times   (3102G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requeriment de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Italià
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.