Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Curs 2023-2024

L’objectiu fonamental és formar fisioterapeutes capacitats per atendre persones en l’àmbit preventiu, el tractament de lesions i patologies associades als moviments, utilitzant metodologies àgils que apropin als alumnes a l’activitat laboral i el treball en equip.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
150
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Web:
Grau en Fisioteràpia - Campus de Salt
Memòria vigent:
Memòria (2009)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

  • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
  • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
  • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
  • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
  • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81025
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

  • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
  • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

ANATOMO-FISIOLOGIA24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

FISIOLOGIAFISIOLOGIAPHISIOLOGY  (3159G01002)

BBàsica 10.00 SSemestral

Anatomia 1Anatomia 1Anatomy 1  (3159G01046)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia 2Anatomia 2Anatomy 2  (3159G01047)

BBàsica 8.00 SSemestral

ANATOMIAANATOMIAANATOMY  (3159G01001)

BBàsica 14.00 AAnual No

CIÈNCIES BÀSIQUES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGY  (3159G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

FÍSICAFÍSICAPHYSICS  (3159G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOCHEMICS  (3159G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

LLENGUA MODERNA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

LLENGUA MODERNALENGUA MODERNAMODERN LANGUAGE  (3159G01030)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIAFUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS  (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIAVALORACION EN FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY VALUATION  (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CIÈNCIES SOCIALS12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

PSICOLOGIAPSICOLOGIAPSICHOLOGY  (3159G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

ANTROPOLOGIA ANTROPOLOGIA ANTHROPOLOGY  (3159G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

MASSOTERAPIAMASOTERAPIATHERAPY OF MASSAGE  (3159G01008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICSAPLICACIÓN DE AGENTES FISICOSAPPLICATION OF PHYSICAL AGENTS   (3159G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BIOMECÀNICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

BIOMECÀNICABIOMECÁNICABIOMECHANICS  (3159G01033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

CINESITERÀPIACINESITERAPIAKINESITHERAPY  (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTORATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTORATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR  (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

TERÀPIA MANUALTERAPIA MANUALMANUAL THERAPY  (3159G01011)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

CADENES MUSCULARSCADENAS MUSCULARESMUSCULAR CHAINS  (3159G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUESAFECCIONES MEDICOQUIRURGICASMEDICAL SURGICAL PATHOLOGY   (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICAPATOLOGÍA TRAUMATOLOGICATRAUMATOLOGY DISEASE  (3159G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICAATENCIÓN SANITARIA BÁSICASANITARY ASSISTANCE BASICA  (3159G01018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUESFISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICASSPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS  (3159G01035)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II10.00 crèdits

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIALEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIALEGISLATION, PUBLIC HEALTH AND SANITARY ADMINISTRATION  (3159G01036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

METODOLOGIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETHODOLOGY  (3159G01037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

PATOLOGIA EN NEUROLOGIAPATOLOGIA EN NEUROLOGIANEUROLOGY DISEASE  (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIAPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIACARDIORESPIRATORY DISEASE  (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIAPATOLOGIA EN REUMATOLOGIAREUMATOLOGY DISEASE  (3159G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRACTICUM I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

PRACTICUM I PRACTICUM I PRACTICUM I   (3159G01038)

PEPràctiques externes 18.00 AAnual

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS  (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR  (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte  (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales  (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàticaFisioterapia viscerosomáticaViscerosomatic physiotherapy  (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Salut digital aplicada a la fisioteràpiaSalud digital aplicada a la fisioterapiaDigital health applied to physiotherapy  (3159G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisioteràpia vestibular: valoració i tractament del vertigen i la inestabilitatFisioterapia vestibular: valoración y tratamiento del vértigo y la inestabilidadFisioterapia vestibular: valoración y tratamiento del vértigo y la inestabilidad  (3159G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY  (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY  (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

LLENGUA FRANCESALENGUA FRANCESAFRENSCH LANGUAGE  (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY  (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICIDADPSICHOMOTOR  (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY  (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY  (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Anglès IIInglés IIEnglish 2  (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i tractament del pacient vertiginós i/o inestableValoración y tratamiento del paciente vertiginoso y/o inestableClinical assessment and treatment of the patient with vertigo and/or dizziness  (3159G03049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Transformació digital i innovació aplicada a la fisioteràpiaTransformación digital e innovación aplicada a la fisioterapiaDigital Transformation and innovation applied to physiotherapy  (3159G03050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i Intervenció en el pacient neurològicValoración e Intervención en el paciente neurológicoEvaluation and Intervention in neurological patient  (3159G01056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i anàlisi del movimentValoración i análisis del movimientoAssessment and movement anlysis  (3159G01057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

PRACTICUM II 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

PRACTICUM II PRACTICUM II PRACTICUM II  (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual

TREBALL FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

TREBALL FI DE GRAUTRABAJO FIN DE GRADOFINAL WORK OF DEGREE  (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS  (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR  (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte  (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales  (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàticaFisioterapia viscerosomáticaViscerosomatic physiotherapy  (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Salut digital aplicada a la fisioteràpiaSalud digital aplicada a la fisioterapiaDigital health applied to physiotherapy  (3159G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisioteràpia vestibular: valoració i tractament del vertigen i la inestabilitatFisioterapia vestibular: valoración y tratamiento del vértigo y la inestabilidadFisioterapia vestibular: valoración y tratamiento del vértigo y la inestabilidad  (3159G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY  (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY  (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

LLENGUA FRANCESALENGUA FRANCESAFRENSCH LANGUAGE  (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY  (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICIDADPSICHOMOTOR  (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY  (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY  (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Anglès IIInglés IIEnglish 2  (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i tractament del pacient vertiginós i/o inestableValoración y tratamiento del paciente vertiginoso y/o inestableClinical assessment and treatment of the patient with vertigo and/or dizziness  (3159G03049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Transformació digital i innovació aplicada a la fisioteràpiaTransformación digital e innovación aplicada a la fisioterapiaDigital Transformation and innovation applied to physiotherapy  (3159G03050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i Intervenció en el pacient neurològicValoración e Intervención en el paciente neurológicoEvaluation and Intervention in neurological patient  (3159G01056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i anàlisi del movimentValoración i análisis del movimientoAssessment and movement anlysis  (3159G01057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.