Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Curs 2023-2024

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès, aprofitant la sinergia entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (centre adscrit a la Universitat de Girona) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (centre adscrit a la Universitat de Barcelona) per treballar competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona i per la Universitat de Barcelona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat
42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Web:
Grau en Fisioteràpia – Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)
Memòria vigent:
Memòria (2015)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu.

Les classes seran pràcticament en anglès en la seva totalitat. L'anglès és imprescindible en l’actualitat i més en el món sanitari i la industria tecnològica amb la qual treballarem coordinadament en aquest grau a través de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB), desenvolupant recursos multimèdia per la fisioteràpia. Aquest Grau Interuniversitari en Fisioteràpia afegeix a la qualitat ja contrastada d’EUSES el fet de treballar amb un tercer idioma de forma vehicular, dotant als estudiant d’una eina eficaç com és l’idioma pel seu desenvolupament professional un cop finalitzats els estudis, tant dins com fora de les nostres fronteres. La convivència diària amb l’anglès es un fet que obre noves portes als professionals de la fisioteràpia i dona un toc diferenciador dins el mercat Europeu. El pla d’estudis preveu la possibilitat de cursar algunes assignatures optatives en francès per tal de facilitar la inclusió en el mercat laboral sobretot de França i Bèlgica per part del nostre alumnat.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

  • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
  • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
  • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
  • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
  • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
91908 (per a estudiants amb nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat)
91909 (per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat)
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

A més, l’oferta formativa impartida per ENTI-UB –centre pioner en oferir a Catalunya el primer Grau Universitari en Continguts Digitals Interactius (Videojocs i Serious Games)– permetrà a l’alumne desenvolupar-se professionalment en el camp de l’aplicació tecnològica al camp de la Fisioteràpia, un àmbit innovador, en potència i amb ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, en aliar aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves tecnologies.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

  • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
  • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Anatomofisiologia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Anatomia IAnatomía IAnatomy I  (3159G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia IIAnatomía IIAnatomy II  (3159G03002)

BBàsica 8.00 SSemestral

FisiologiaFisiologíaPhysiology  (3159G03003)

BBàsica 10.00 SSemestral

Ciències bàsiques 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

BiologiaBiologíaBiology  (3159G03004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BioquimicaBioquímicaBiochemistry  (3159G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

FísicaFísicaPhysics  (3159G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anglès científic 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Anglès CientíficInglés CientíficoScientific English  (3159G03007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de FisioteràpiaFundamentos de FisioterapiaBases of Physical Therapy  (3159G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Valoració en fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Valoració en FisioteràpiaValoración en FisioterapiaEvaluation Methods in Physical Therapy  (3159G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències socials 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Introducció a la PsicologiaIntroducción a la PsicologíaIntroduction to Psychology  (3159G03008)

BBàsica 6.00 SSemestral

AntropologiaAntropologíaAnthropology  (3159G03009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Procediments generals en fisioteràpia 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

MassoteràpiaMasoterapiaMassotherapy  (3159G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicació d'Agents FísicsAplicación de Agentes FísicosUse of Physical Agents in Physical-Therapy  (3159G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Biomecànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i BiomecànicaDesarrollo de Estudios Tecnológicos y BiomecánicaTechnological Projects Development and Biomechanics  (3159G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinesiteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

CinesiteràpiaCinesiterapiaKinesiotherapy  (3159G03015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell LocomotorAtención de Fisioterapia en las Lesiones del Aparato LocomotorPhysiotherapy-based Approach in Locomotor System Injuries  (3159G03017)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Teràpia ManualTerapia ManualManual Therapy  (3159G03018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cadenes MuscularsCadenas MuscularesMuscular Chains  (3159G03019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Afeccions médico quirúrgiques I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Afeccions Médico QuirúrgiquesAfecciones Médico-QuirúrgicasMedico-Chirurgical Pathologies  (3159G03025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Patologia TraumatológicaPatología TraumatológicaTraumatic Pathology  (3159G03026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Atenció Sanitaria BásicaAtención Sanitaria BásicaHealth-related Assistance  (3159G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fisioteràpia en especialitats clíniques 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fisioteràpia en Especialitats ClíniquesFisioterapia en Especialidades ClínicasPhysiotherapy in Clinical Specialties  (3159G03016)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fisioteràpia en NeurologiaFisioterapia en NeurologíaNeurologic Physical Therapy  (3159G03020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fisioteràpia CardiorespiratoriaFisioterapia CardiorespiratoriaRespiratory Physiotherapy and Cardiac Rehabilitation  (3159G03021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ATM (Articulació Temporo-Mandibular)ATM (Articulación Temporo-Mandibular)TMJ (Temporomandibular Joint)  (3159G03022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Legislació, salut pública i administració sanitària 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Legislació, Salut Pública i Administració SanitàriaLegislación, Salud Pública y Administración SanitariaLegislation, Public Health and Healthcare Administration  (3159G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia d'investigació en fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Metodologia de la investigació en fisioteràpiaMetodología de la investigación en fisioterapiaResearch methodology in physiotherapy   (3159G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Afeccions médico quirúrgiques II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Patologia NeurològicaPatologia NeurológicaNeurological Pathology  (3159G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Patologia CardiorespiratòriaPatología CardiorespiratoriaCardiorespiratory Pathology  (3159G03029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patologia ReumatològicaPatología ReumatológicaRheumatic Pathology  (3159G03030)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pràcticum IPrácticum IPracticum I  (3159G03037)

OBObligatòria 18.00 AAnual

Optatives 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Teràpia de l'EsportTerapia del DeporteSports Therapy  (3159G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la FisioteràpiaProyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la FisioterapiaProjects in design and development of Physiotherapy-related contents   (3159G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius MòbilsProgramación de Apps de Fisioterapia para dispositivos MóvilesPhysiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices  (3159G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès avançat per fisioteràpia Inglés avanzado para fisioterapiaAdvanced english for physiotherapy  (3159G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Terapias Holísticas en fisioteràpiaTerapias Holísticas en fisioterapiaTrends in Holistic Physical Therapy  (3159G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ortesis i PròtesisOrtesis y PrótesisOrthotic and Prosthetic Devices  (3159G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Reeducació Postural i del MovimentReeducación Postural y del MovimientoPostural and Movement-based Reeducation  (3159G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per fisioteràpia Inglés para fisioterapiaEnglish for physiotherapy  (3159G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G03044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G03045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G03046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i tractament del pacient vertiginós i/o inestableValoración y tratamiento del paciente vertiginoso y/o inestableClinical assessment and treatment of the patient with vertigo and/or dizziness  (3159G03049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Transformació digital i innovació aplicada a la fisioteràpiaTransformación digital e innovación aplicada a la fisioterapiaDigital Transformation and innovation applied to physiotherapy  (3159G03050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i Intervenció en el pacient neurològicValoración e Intervención en el paciente neurológicoEvaluation and Intervention in neurological patient  (3159G01056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i anàlisi del movimentValoración i análisis del movimientoAssessment and movement anlysis  (3159G01057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràcticum II30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pràcticum IIPrácticum IIPracticum II  (3159G03038)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Treball de final de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Treball de Fi de GrauTrabajo de Fin de GradoFinal Project  (3159G03039)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Teràpia de l'EsportTerapia del DeporteSports Therapy  (3159G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la FisioteràpiaProyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la FisioterapiaProjects in design and development of Physiotherapy-related contents   (3159G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius MòbilsProgramación de Apps de Fisioterapia para dispositivos MóvilesPhysiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices  (3159G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès avançat per fisioteràpia Inglés avanzado para fisioterapiaAdvanced english for physiotherapy  (3159G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Terapias Holísticas en fisioteràpiaTerapias Holísticas en fisioterapiaTrends in Holistic Physical Therapy  (3159G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ortesis i PròtesisOrtesis y PrótesisOrthotic and Prosthetic Devices  (3159G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Reeducació Postural i del MovimentReeducación Postural y del MovimientoPostural and Movement-based Reeducation  (3159G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per fisioteràpia Inglés para fisioterapiaEnglish for physiotherapy  (3159G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G03044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G03045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G03046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i tractament del pacient vertiginós i/o inestableValoración y tratamiento del paciente vertiginoso y/o inestableClinical assessment and treatment of the patient with vertigo and/or dizziness  (3159G03049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Transformació digital i innovació aplicada a la fisioteràpiaTransformación digital e innovación aplicada a la fisioterapiaDigital Transformation and innovation applied to physiotherapy  (3159G03050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i Intervenció en el pacient neurològicValoración e Intervención en el paciente neurológicoEvaluation and Intervention in neurological patient  (3159G01056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració i anàlisi del movimentValoración i análisis del movimientoAssessment and movement anlysis  (3159G01057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.