Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria Biomèdica

Curs 2024-2025

Aplicació de l’enginyeria, les ciències de les dades i la tecnologia per a l’avenç en medicina, biologia, salut i benestar. Formació instrumental sòlida, de nivell d’enginyeria, que combina un perfil mixt entre la informàtica, l’electrònica industrial i la biomecànica, que, d’altra banda, aporta al graduat el coneixement de l’entorn sanitari i de l’ús i pràctica de les tecnologies, mètodes, instruments i dispositius usats en tasques de monitoratge, diagnòstic i teràpia. Titulació d’especial interès per a les persones que, tenint una tendència a l’enginyeria, hi busquen l’aplicabilitat social i tenen sensibilitat pels temes de salut.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Biomèdica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià
Memòria vigent:
Memòria (2016)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Els estudis d’Enginyeria Biomèdica combinen disciplines d’enginyeria i de medicina, per la qual cosa proporcionen una formació vertical en tres tecnologies facilitadores (informàtica, instrumentació electrònica i biomecànica i materials) i una formació transversal, aplicada al diagnòstic i a la teràpia. La dimensió formativa transversal es garanteix amb la col·laboració entre el personal mèdic i sanitari de la Facultat de Medicina i Infermeria i el personal enginyer i tecnòleg de l’Escola Politècnica Superior, a través de cinc àrees d’interès: anatomia i fisiologia aplicades, imatge mèdica, patologia mèdica i malalties cròniques, patologia quirúrgica i sistema sanitari.

Pulsioxímetre connectat a una tauleta
Pulsioxímetre connectat a una tauleta que proporciona informació de signes vitals d’un nadó prematur per a la tranquil·litat dels pares.

Les característiques més importants en la formació del grau en Enginyeria Biomèdica són:

 • Formació fonamental i instrumental de nivell d’enginyeria, en la intersecció de l’enginyeria informàtica, la industrial i l’electrònica.
 • Coneixements de l’anatomia i la fisiologia humanes suficients per interaccionar amb personal sanitari amb fluïdesa (recollir especificacions, avaluar solucions, etc.) i millorar la comprensió de l’ús de les tecnologia mèdiques.
 • Pràctiques en la creació de solucions informàtiques, d’instrumentació i mecàniques i la seva interrelació per al suport al diagnòstic mitjançant aplicacions, instruments i dispositius (ECG, CMG, EEG, monitors de signes vitals, ecografies, etc.).

Competències

L’objectiu principal del grau en Enginyeria Biomèdica és proporcionar una formació de qualitat en tecnologies biomèdiques de suport al diagnòstic i la teràpia mèdica amb competències per:

 • Dirigir, gestionar i participar en projectes d’enginyeria biomèdica, amb capacitats per especificar requisits i desenvolupar aplicacions, instruments, dispositius i solucions de suport al diagnòstic i la teràpia i la seva gestió.
 • Dissenyar, desenvolupar, provar i avaluar aplicacions, instruments i dispositius de suport al diagnòstic i a la intervenció.
 • Gestionar i facilitar la penetració de la tecnologia en els processos de salut i en particular en els relacionats amb el diagnòstic, el monitoratge, la intervenció i la teràpia assistida, així com la gestió informatitzada d’aquests processos.

Sandàlia sensoritzada
Sandàlia sensoritzada per monitorar el procés de recuperació d’una persona operada de maluc.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81063
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Reconeixement de CFGS
Assignatures i crèdits reconeguts de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

L’informe de Deloitte (novembre 2015) encarregat per Barcelona Activa sobre les “Ocupacions més demanades en el sector de la biotecnologia” destaca el subsector de les tecnologies mèdiques com un dels més prometedors, pel qual aposten cada vegada més els gestors de capital de risc i d’inversió estrangers dins el sector biomèdic.

El mercat de la tecnologia mèdica mou a tot el món més de 200.000 milions d’euros anuals, amb un creixement sostingut del 4 % durant els últims anys, i els estudis internacionals situen l’enginyeria biomèdica en els primers llocs. Catalunya està exercint un paper de lideratge, alineada amb aquesta tendència, i actualment més de 300 empreses cobreixen 15.000 llocs de treball, amb una facturació de 3.600 milions d’euros, que significa un 2 % del PIB català, i amb una inversió del 4,5 % en R+D en el sector.

L’enginyer biomèdic està preparat per exercir una carrera professional tant en empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques com en institucions mèdiques (hospitals i clíniques, centres de diagnòstic i teràpia, mútues, etc.) i centres de recerca, desenvolupant-hi les tasques següents:

 • Direcció i gestió de projectes de disseny, fabricació, avaluació i certificació de tecnologies, productes i serveis hospitalaris en l’àmbit biomèdic i de les tecnologies sanitàries.
 • Disseny, manteniment i ús d’equips de diagnòstic, monitoratge, intervenció i teràpia, incloent-hi la instrumentació electrònica, els biosensors, el control i la robòtica.
 • Disseny, desenvolupament i manteniment de sistemes basats en les tecnologies de la informació i les comunicacions per a processos clínics, hospitalaris i de telemedicina.
 • Disseny, desenvolupament i ús d’eines per al processament de senyals biomèdics i d’imatges per a la diagnosi i el monitoratge, i de sistemes de suport a la presa de decisions que incorporin intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i mineria de dades en els diferents processos clínics (preintervenció, intervenció i postintervenció) i de salut en general.
 • Científic de dades biotecnològiques, visualització de resultats i disseny de sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions.
 • Enginyer de control en processos biomèdics, amb capacitat per modelar i dissenyar algorismes de control, manipuladors i sistemes robòtics i de cirurgia assistida per ordinador.
 • Anàlisi, disseny i suport al desenvolupament de solucions biomecàniques i de materials.
 • Enginyeria en informàtica mèdica, incloent-hi xarxes i sistemes de comunicació en sanitat, disseny de solucions basades en dispositius mòbils i sistemes d’interacció i visualització d’informació.
 • Gestió d’empreses de tecnologia mèdica.
 • Departaments d’R+D en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
 • Docència i recerca.

Sistema de visualització
Sistema de visualització que integra imatges mèdiques provinents de diferents dispositius.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Formació Bàsica54.00 crèdits

Suport al Diagnòstic i la Teràpia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció a l'enginyeria biomèdicaIntroducción a la ingeniería biomédica Introduction to biomedical engineering   (3105G15003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anatomofisiologia 2Anatomofisiología 2Anatomophysiology 2  (3105G15004)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Formació Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

EstadísticaEstadísticaStadistics  (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica19.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estructura i tecnologia de computadors IEstructura y tecnología de computadores IComputers structure and technology I  (3105G07005)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial intelligence  (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Electrònica i Instrumentació18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Teoria de circuitsTeoría de circuitosCircuit theory  (3105G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'electrònicaFundamentos de electrónicaFundamentals of electronics  (3105G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Electrònica analògicaElectrónica analógicaAnalogue electronics  (3105G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anatomia funcional i biomecànicaAnatomía funcional y biomecánicaFunctional anatomy and biomechanics  (3109G01057)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Imatges i senyals biomèdiquesImágenes y señales biomédicasBiomedical signals and images  (3105G15005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mecànica i biomaterialsMecánica y biomaterialesMechanics and Biomaterials  (3105G15006)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Informàtica14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Projecte de programacióProyecto de programaciónProgramming Project  (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Bases de dadesBases de datosDatabases  (3105G07021)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Electrònica i Instrumentació13.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Instrumentació electrònicaInstrumentación electrónicaElectronic instrumentation  (3105G03023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes robotitzatsSistemas robotizadosRobotic systems  (3105G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Desenvolupament de projectes d'electrònicaDesarrollo de proyectos de electrónicaDevelopment of electronics projects  (3105G03032)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia27.00 crèdits

Gestió6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Organització i gestió d'empresesOrganización y gestión de empresasBusiness management  (3105G00008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes d'informació en àmbit sanitariSistemas de información en ámbito sanitarioInformation Systems in healhcare  (3105G15012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Intervenció assistida i computaritzadaIntervención asistida y computarizadaComputer Assisted Intervention  (3105G15013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Regulació ético-legal en l'enginyeria biomèdicaRegulación ético-legal en la Ingeniería BiomédicaEthical-legal regulation in Biomedical engineering  (3105G15014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Seguretat i protecció de dadesSeguridad y protección de datosSecurity and data protection  (3105G15015)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G15016)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Neurociència i neuroimatgeNeurociencia y neuroimagenNeuroscience and Neuroimaging  (3105G15019)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte d’ajut al diagnòstic per la imatgeProyecto de ayuda al diagnóstico por la imagenComputer aided diagnosis project  (3105G15020)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Neuroenginyeria biomèdicaNeuroingeniería biomédicaNeuroengineering biomedical  (3105G15022)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificialTécnicas avanzadas de inteligencia artificialAdvanced Artificial Intelligence Techniques  (3105G15024)

OPOptativa 5.00 SSemestral

BiofabricacióBiofabricaciónBiofabrication  (3105G15026)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques acadèmiques externesPrácticas académicas externasAcademic Internship  (3105G15030)

OPOptativa 15.00 AAnual

Sistemes empotratsSistemas empotradosEmbedded systems  (3105G15017)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dispositius i xarxes sense fils per a la salutDispositivos y redes inalámbricas para la saludWireless devices and networks for healthcare  (3105G15018)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Smart Contracts en Smart HealthSmart Contracts en Smart HealthSmart Contracts in Smart Health  (3105G15021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria biomèdica de l'esportIngeniería biomédica del deporteBiomedical engineering in sports  (3105G15023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visualització de la informacióVisualización de la informaciónInformation Visualization  (3105G15025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdicsTecnologías de fabricación de dispositivos médicosMedical devices manufacturing processes  (3105G15027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny d'experiments i control de qualitatDiseño de experimentos y control de calidadExperimental design and quality control  (3105G15028)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'ajuda a la presa de decisionsSistemas de ayuda a la toma de decisionesDecission-making sistems  (3105G15029)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball Fi de Grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball Fi de GrauTrabajo Fin de GradoFinal Degree Project  (3105G15031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Seguretat i protecció de dadesSeguridad y protección de datosSecurity and data protection  (3105G15015)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G15016)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Neurociència i neuroimatgeNeurociencia y neuroimagenNeuroscience and Neuroimaging  (3105G15019)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte d’ajut al diagnòstic per la imatgeProyecto de ayuda al diagnóstico por la imagenComputer aided diagnosis project  (3105G15020)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Neuroenginyeria biomèdicaNeuroingeniería biomédicaNeuroengineering biomedical  (3105G15022)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificialTécnicas avanzadas de inteligencia artificialAdvanced Artificial Intelligence Techniques  (3105G15024)

OPOptativa 5.00 SSemestral

BiofabricacióBiofabricaciónBiofabrication  (3105G15026)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques acadèmiques externesPrácticas académicas externasAcademic Internship  (3105G15030)

OPOptativa 15.00 AAnual

Sistemes empotratsSistemas empotradosEmbedded systems  (3105G15017)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dispositius i xarxes sense fils per a la salutDispositivos y redes inalámbricas para la saludWireless devices and networks for healthcare  (3105G15018)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Smart Contracts en Smart HealthSmart Contracts en Smart HealthSmart Contracts in Smart Health  (3105G15021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria biomèdica de l'esportIngeniería biomédica del deporteBiomedical engineering in sports  (3105G15023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visualització de la informacióVisualización de la informaciónInformation Visualization  (3105G15025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdicsTecnologías de fabricación de dispositivos médicosMedical devices manufacturing processes  (3105G15027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny d'experiments i control de qualitatDiseño de experimentos y control de calidadExperimental design and quality control  (3105G15028)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'ajuda a la presa de decisionsSistemas de ayuda a la toma de decisionesDecission-making sistems  (3105G15029)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants poden cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, fins a 15 crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau en Enginyeria Biomèdica.

Treball de fi de grau

El treball final de grau consisteix en la presentació i defensa d’un exercici original, realitzat individualment, davant d’un tribunal universitari. L’exercici ha de ser un projecte integral de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzin les competències adquirides en les diferents assignatures.

Mobilitat

A mesura que es desplegui el nou grau es preveu obrir convenis Erasmus amb algunes de les universitats col·laboradores per oferir mobilitat als nous estudiants dins la seva especialitat, així com programes de mobilitat Erasmus Work Placement per facilitar estades en entorns laborals internacionals, tal com s’ha anat fent amb la resta de graus i màsters del centre.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.