Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Curs 2023-2024

El grau en Gestió Hotelera i Turística té per objectiu dotar l’estudiantat dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris perquè pugui ocupar de forma efectiva i eficaç un ampli ventall de funcions directives en empreses hoteleres, gastronòmiques i de restauració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/da en Gestió Hotelera i Turística
Centre docent:
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
30
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:

  • un nivell C1 o equivalent d'anglès
  • un nivell B1 o equivalent de francès, o bé un nivell B1 o equivalent d'alemany
Web:
Grau universitari en Gestió Hotelera i Turística
Memòria vigent:
Memòria de verificació (2011)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Primer grau oficial en Gestió Hotelera i Turística a l’Estat espanyol, a l’Espai d’Educació Superior.

Cursar aquesta titulació proporciona a l’estudiant els coneixements, les habilitats i tècniques de treball, així com les actituds i els comportaments necessaris per ocupar de forma efectiva i eficaç un ampli ventall de funcions directives en empreses hoteleres, gastronòmiques i de restauració.

En finalitzar els seus estudis, l’estudiant ha de ser capaç de prendre decisions de tipus operatiu i de tipus estratègic.

L’estudiant realitzarà fins a quatre períodes de pràctiques en els departaments d’empreses hoteleres i de restauració, segons la seva especialització i nivell. Les pràctiques de 1r i 3r curs són curriculars; a més, l’Escola ofereix pràctiques extracurriculars a 2n curs i a 4t curs. Aquestes últimes són d’inserció laboral i estan relacionades amb les Jornades de Desenvolupament Professional (JDP) que el centre organitza anualment.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81014
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

  • Direcció hotelera internacional: director/a d’hotel, director/a de restaurant, director/a d’aliments i begudes, posicions corporatives en cadenes hoteleres, consultor/a d’hoteleria, consultor/a de restaurants, cap departamental d’hotel...
  • Gastronomia, restauració i esdeveniments: cap de cuina, xef executiu/executiva, xef emprenedor/a, director/a d'empreses de restauració social col·lectiva, director/a d'esdeveniments, director/a d'aliments i begudes, director/a de restaurant, consultor/a de restaurants, consultor/a gastronòmic/a.

Continuar estudiant

  • Master in Hospitality Management (en anglès)
  • Master in Culinary Arts and Kitchen Management (en anglès)
  • Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina (en castellà)

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria24.00 crèdits

Mètodes comunicatius i quantitatius6.00 crèdits

Operacions d'allotjament i restauració15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Operacions de Food & BeverageOperaciones de Food & BeverageFood & Beverage operations  (3153G01097)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Operacions de Front & Back OfficeOperaciones de Front & Back OfficeFront & Back Office operations  (3153G01098)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Introducció al turisme i hostaleriaIntroducción al turismo y hosteleríaIntroduction to tourism and hospitality industry  (3153G01141)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Fonaments d'empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Organització i gestió d'empresesOrganización y gestión de empresasBusiness organisation and management  (3153G01100)

BBàsica 6.00 AAnual

Pràcticum9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques d'empresa 1Prácticas de empresa 1Industry internship 1  (3153G01139)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Mètodes comunicatius i quantitatius12.00 crèdits

Fonaments d'empresa15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Organització i gestió d'empresesOrganización y gestión de empresasBusiness organisation and management  (3153G01100)

BBàsica 6.00 AAnual

MàrquetingMarketingMarketing  (3153G01101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accountancy  (3153G01142)

BBàsica 9.00 AAnual

Gastronomia i restauració18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tecnologia dels alimentsTecnología de los alimentos Food technology  (3153G01104)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de processos de Food & BeverageGestión de procesos de Food & BeverageFood & Beverage processes management  (3153G01106)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Cultura gastronòmica 1Cultura gastronómica 1Gastronomic culture 1  (3153G01144)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cultura gastronòmica 2Cultura gastronómica 2Gastronomic culture 2  (3153G01145)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió del turisme3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Gestió de destinacions turístiquesGestión de destinos turísticosDestination management  (3153G01107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes d'intermediació turísticaSistemas de intermediación turísticaTourist intermediary systems   (3153G01143)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Idioma bàsic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès C-1Inglés C-1 English C1  (3153G01102)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Idioma bàsic6.00 crèdits

Gestió del turisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Gestió de destinacions turístiquesGestión de destinos turísticosDestination management  (3153G01107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'hotels i restaurants24.00 crèdits

Idioma professional turístic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès professional turísticInglés profesional turísticoProfessional English for tourism  (3153G01115)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma professional turísticSegundo idioma profesional turístico 2nd professional language for tourism  (3153G01116)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Pràcticum18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques d'empresa 2Prácticas de empresa 2Industry internship 2  (3153G01140)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Estrategies d'empresa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Direcció estratègicaDirección estratégicaManagement strategies  (3153G01118)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estratègies de comercialitzacióEstrategias de comercializaciónCommercialization strategies  (3153G01119)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Relacions publiques i comunicacióRelaciones públicas y comunicación Public relations and communication  (3153G01120)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Qualitat, mediambient i sostenibilitatCalidad, medioambiente y sostenibilidadQuality, environment and sustainability  (3153G01121)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Legislació hotelera i laboralLegislación hotelera y laboralHotel and labor legislation  (3153G01122)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Responsabilitat social corporativaResponsabilidad social corporativaSocial corporate responsability  (3153G01126)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalarisTipología y gestión de empresas de catering y colectividades y servicios generales hospitalariosTypology and management of catering business,social collectivities and general services in hospitals  (3153G01127)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Sistemes de franquícia en hostaleriaSistemas de franquicia en hosteleríaFranchyse systems in hotel management  (3153G01128)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'esdevenimentsPlanificación y gestión de eventosPlanning and management of events  (3153G01129)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleriaArquitectura y mantenimiento de establecimientos de hosteleríaArchitecture and maintenance of hotel establishments  (3153G01130)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tecnologies culinàriesNuevas tecnologías culinariasNew culinary technologies  (3153G01132)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveisPsicomorfología aplicada a la empresa de serviciosPsychomorphology applied to service business  (3153G01123)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma B1Tercer Idioma B13rd language B1  (3153G01124)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma professional turísticTercer Idioma profesional turístico3rd professional language for tourism  (3153G01125)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la multiculturalitatGestión de la multiculturalidadMulticultural management  (3153G01131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer idioma estranger bàsic (alemany)Tercer idioma extranjero básico (alemán)Fundamentals of third foreign language (German)  (3153G01137)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer idioma estranger bàsic (francès)Tercer idioma extranjero básico (francés)Fundamentals of third foreign language (French)  (3153G01138)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany professional hotelerAlemán profesional hoteleroProfessional German for the Hospitality Industry  (3153G01146)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès professional hotelerFrancés profesional hoteleroProfessional French for the Hospitality Industry  (3153G01147)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès professional hoteler6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès professional hotelerInglés profesional hoteleroProfessional English for hotels  (3153G01133)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball final de grauTrabajo final de gradoDegree thesis  (3153G01134)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Qualitat, mediambient i sostenibilitatCalidad, medioambiente y sostenibilidadQuality, environment and sustainability  (3153G01121)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Legislació hotelera i laboralLegislación hotelera y laboralHotel and labor legislation  (3153G01122)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Responsabilitat social corporativaResponsabilidad social corporativaSocial corporate responsability  (3153G01126)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalarisTipología y gestión de empresas de catering y colectividades y servicios generales hospitalariosTypology and management of catering business,social collectivities and general services in hospitals  (3153G01127)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Sistemes de franquícia en hostaleriaSistemas de franquicia en hosteleríaFranchyse systems in hotel management  (3153G01128)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'esdevenimentsPlanificación y gestión de eventosPlanning and management of events  (3153G01129)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleriaArquitectura y mantenimiento de establecimientos de hosteleríaArchitecture and maintenance of hotel establishments  (3153G01130)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tecnologies culinàriesNuevas tecnologías culinariasNew culinary technologies  (3153G01132)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveisPsicomorfología aplicada a la empresa de serviciosPsychomorphology applied to service business  (3153G01123)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma B1Tercer Idioma B13rd language B1  (3153G01124)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma professional turísticTercer Idioma profesional turístico3rd professional language for tourism  (3153G01125)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la multiculturalitatGestión de la multiculturalidadMulticultural management  (3153G01131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer idioma estranger bàsic (alemany)Tercer idioma extranjero básico (alemán)Fundamentals of third foreign language (German)  (3153G01137)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer idioma estranger bàsic (francès)Tercer idioma extranjero básico (francés)Fundamentals of third foreign language (French)  (3153G01138)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany professional hotelerAlemán profesional hoteleroProfessional German for the Hospitality Industry  (3153G01146)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès professional hotelerFrancés profesional hoteleroProfessional French for the Hospitality Industry  (3153G01147)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

M05+Reconeixement de llengua12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès C-1Inglés C-1 English C1  (3153G01102)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma estranger bàsic (alemany)Segundo idioma extranjero básico (alemán)Fundamentals of second foreign language (German)  (3153G01135)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma estranger bàsic (francès)Segundo idioma extranjero básico (francés)Fundamentals of second foreign language (French)  (3153G01136)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma B-1Segundo idioma B-12nd language B1  (3153G01103)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Cal superar 0 dels mòduls següents

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell B1 - Italià
* Nivell C1 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

La secretaria acadèmica del centre et proporcionarà la informació necessària per formalitzar la matrícula.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.