Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Filosofia

Grau en Filosofia

Curs 2024-2025

L'objectiu del Grau en Filosofia és promoure una actitud vital compromesa amb el pensament rigorós i crític a partir de l'anàlisi sistemàtica del raonament, l'estudi de les respostes que han donat els principals pensadors i pensadores de la nostra tradició cultural a les grans qüestions sobre el coneixement, la moralitat, la societat, la política, l'art i la vida, i el tractament sistemàtic d'aquestes qüestions, tal com fan avui dia els investigadors i investigadores més rellevants.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Filosofia
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
35
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2021)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Es consideren com a habilitats especialment recomanables per a l'estudi de la Filosofia, la capacitat de comprensió i expressió verbal i les habilitats d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi conceptual.

Competències adquirides

 • Conèixer les teories i els arguments dels filòsofs més rellevants, així com els dels diversos àmbits de la filosofia.
 • Interpretar i analitzar críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques.
 • Expressar de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre alhora les estratègies seguides per resoldre'ls.
 • Aplicar teories i arguments filosòfics, i una manera adequada de raonament, a debats filosòfics contemporanis.
 • Construir textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient.
 • Utilitzar en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques argumentatives i d'anàlisi propis de la filosofia. 

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: arts i humanitats
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81072
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

 • Docència i recerca a la universitat o en centres d'investigació superior.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Gestió pública i privada: assessorament d'empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Treball en editorials o empreses culturals.
 • Ensenyament en instituts de secundària.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Crèdits bàsics30.00 crèdits

Crèdits obligatoris30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estètica I Estética IAesthetics I   (3102G03054)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ètica ÉticaEthics  (3102G03055)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia Moral Filosofía Moral Moral Philosophy  (3102G03056)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la Filosofia Antiga IHistoria de la Filosofía Antigua IHistory of Ancient Philosophy   (3102G03057)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la Filosofia Antiga IIHistoria de la Filosofia Antiga IIHistory of Ancient Philosophy II  (3102G03058)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Crèdits bàsics30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Món actual IMundo actual I Current world I  (3102G00051)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de Literatura Universal ILecturas de Literatura Universal I Readings in World Literature I  (3102G00053)

BBàsica 6.00 SSemestral

Filosofia Política I Filosofía Política I Political Philosophy I   (3102G00065)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universal II Lecturas de literatura universal II Readings in World Literature II   (3102G00071)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II Mundo actual II Current world II  (3102G00072)

BBàsica 6.00 SSemestral

Crèdits obligatoris30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Història de la Filosofia Medieval Historia de la Filosofia MedievalHistory of Medieval Philosophy  (3102G03060)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la Filosofia Moderna IHistoria de la Filosofía Moderna I History of Modern Philosophy I   (3102G03061)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica ILógica ILogic I  (3102G03062)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la Filosofia Moderna IIHistoria de la Filosofia Moderna IIHistory of Modern Philosophy II  (3102G03063)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica IILógica IILogic II  (3102G03064)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Crèdits obligatoris42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Filosofia del Llenguatge I Filosofía del Lenguaje IPhilosophy of Language I  (3102G03065)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Història de la Filosofia ContemporàniaHistoria de la Filosofía ContemporáneaHistory of Contemporary Philosophy  (3102G03066)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Metafísica I Metafísica I Metaphysics I  (3102G03067)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Filosofia del Llenguatge IIFilosofía del Lenguaje IIPhilosophy of Language II  (3102G03068)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Lectures de Filosofia Lecturas de Filosofía Philosophy Readings  (3102G03069)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Metafísica IIMetafísica IIMetaphysics II  (3102G03070)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Teoria del Coneixement Teoría del Conocimiento Theory of Knowledge  (3102G03071)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Crèdits optatius18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Idees i problemes de la Història de la FilosofiaIdeas y problemas de la Historia de la FilosofiaIdeas and problems in the History of Philosophy  (3102G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats propis del pensament filosòficDebates propios del pensamiento filosóficoDebates typical of philosophical thought  (3102G00084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I  (3102G03076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II  (3102G03077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic courser I  (3102G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II  (3102G03079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III  (3102G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics ILectura y comentario de textos filosóficos IReading and commentary on philosophical texts I  (3102G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IILectura y comentario de textos filosóficos IIReading and commentary on philofophical texts II  (3102G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IIILectura y comentario de textos filosóficos IIIReading and commentary on philosophical texts III  (3102G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'Història de la Filosofia I Temas de Historia de la Filosofia I Topics on the History of Philosophy I  (3102G03084)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'Història de la Filosofia IITemas de Historia de la Filosofia IITopics on the History of Philosophy II  (3102G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals del cinema Corrientes actuales del cine Contemporary cinema trends   (3102G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món Culturas artísticas del mundo Artistic cultures of the world   (3102G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Evolució humana Evolución humana Human evolution   (3102G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura comparada i estudis culturals Literatura comparada y estudios culturales Comparative Literature and Cultural Studies   (3102G00083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estudi monogràfic Estudio monográfico Case study   (3102G00086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua Italiana Lengua Italiana Italian Language   (3102G00088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura Italiana Literatura Italiana Italian Literature   (3102G00089)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura Llatina Literatura Latina Latin Literature   (3102G00090)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cinema: propaganda, relacions públiques i poder Cine: propaganda, relaciones públicas y poder Cinema: propaganda, public relations and power   (3102G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crèdits obligatoris24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Corrents actuals de la FilosofiaCorrientes actuales de la FilosofíaCurrent Trends in Philosophy  (3102G03072)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Filosofia de la Ciència Filosofía de la CIenciaPhylosophy of Science  (3102G03073)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Estètica IIEstética IIAesthtics II  (3102G03074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Filosofia Política IIFilosofía Política IIPolitical Philosophy II  (3102G03075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Crèdits optatius18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Idees i problemes de la Història de la FilosofiaIdeas y problemas de la Historia de la FilosofiaIdeas and problems in the History of Philosophy  (3102G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats propis del pensament filosòficDebates propios del pensamiento filosóficoDebates typical of philosophical thought  (3102G00084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I  (3102G03076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II  (3102G03077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic courser I  (3102G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II  (3102G03079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III  (3102G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics ILectura y comentario de textos filosóficos IReading and commentary on philosophical texts I  (3102G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IILectura y comentario de textos filosóficos IIReading and commentary on philofophical texts II  (3102G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IIILectura y comentario de textos filosóficos IIIReading and commentary on philosophical texts III  (3102G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'Història de la Filosofia I Temas de Historia de la Filosofia I Topics on the History of Philosophy I  (3102G03084)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'Història de la Filosofia IITemas de Historia de la Filosofia IITopics on the History of Philosophy II  (3102G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques ExternesPrácticas ExternasExternal Practice  (3102G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals del cinema Corrientes actuales del cine Contemporary cinema trends   (3102G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món Culturas artísticas del mundo Artistic cultures of the world   (3102G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Evolució humana Evolución humana Human evolution   (3102G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura comparada i estudis culturals Literatura comparada y estudios culturales Comparative Literature and Cultural Studies   (3102G00083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estudi monogràfic Estudio monográfico Case study   (3102G00086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua Italiana Lengua Italiana Italian Language   (3102G00088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura Italiana Literatura Italiana Italian Literature   (3102G00089)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura Llatina Literatura Latina Latin Literature   (3102G00090)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cinema: propaganda, relacions públiques i poder Cine: propaganda, relaciones públicas y poder Cinema: propaganda, public relations and power   (3102G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball de Fi de GrauTrabajo de Fin de GradoDegree Final Project  (3102G03087)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual No

Crèdits optatius + reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Idees i problemes de la Història de la FilosofiaIdeas y problemas de la Historia de la FilosofiaIdeas and problems in the History of Philosophy  (3102G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats propis del pensament filosòficDebates propios del pensamiento filosóficoDebates typical of philosophical thought  (3102G00084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I  (3102G03076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II  (3102G03077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic courser I  (3102G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II  (3102G03079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III  (3102G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics ILectura y comentario de textos filosóficos IReading and commentary on philosophical texts I  (3102G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IILectura y comentario de textos filosóficos IIReading and commentary on philofophical texts II  (3102G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IIILectura y comentario de textos filosóficos IIIReading and commentary on philosophical texts III  (3102G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'Història de la Filosofia I Temas de Historia de la Filosofia I Topics on the History of Philosophy I  (3102G03084)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'Història de la Filosofia IITemas de Historia de la Filosofia IITopics on the History of Philosophy II  (3102G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques ExternesPrácticas ExternasExternal Practice  (3102G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals del cinema Corrientes actuales del cine Contemporary cinema trends   (3102G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món Culturas artísticas del mundo Artistic cultures of the world   (3102G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Evolució humana Evolución humana Human evolution   (3102G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura comparada i estudis culturals Literatura comparada y estudios culturales Comparative Literature and Cultural Studies   (3102G00083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estudi monogràfic Estudio monográfico Case study   (3102G00086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua Italiana Lengua Italiana Italian Language   (3102G00088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura Italiana Literatura Italiana Italian Literature   (3102G00089)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura Llatina Literatura Latina Latin Literature   (3102G00090)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cinema: propaganda, relacions públiques i poder Cine: propaganda, relaciones públicas y poder Cinema: propaganda, public relations and power   (3102G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requeriment de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Optatives específiques Filosofia

Optatives específiques Filosofia30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Idees i problemes de la Història de la FilosofiaIdeas y problemas de la Historia de la FilosofiaIdeas and problems in the History of Philosophy  (3102G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats propis del pensament filosòficDebates propios del pensamiento filosóficoDebates typical of philosophical thought  (3102G00084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I  (3102G03076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II  (3102G03077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic courser I  (3102G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II  (3102G03079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III  (3102G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics ILectura y comentario de textos filosóficos IReading and commentary on philosophical texts I  (3102G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IILectura y comentario de textos filosóficos IIReading and commentary on philofophical texts II  (3102G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lectura i comentari de textos filosòfics IIILectura y comentario de textos filosóficos IIIReading and commentary on philosophical texts III  (3102G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'Història de la Filosofia I Temas de Historia de la Filosofia I Topics on the History of Philosophy I  (3102G03084)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'Història de la Filosofia IITemas de Historia de la Filosofia IITopics on the History of Philosophy II  (3102G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques ExternesPrácticas ExternasExternal Practice  (3102G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.