Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2020-2021

Es tracta d’un grau adreçat a formar professionals per a la indústria alimentària. Especialment focalitzat a les disciplines relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, i per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra.

Aquest és un grau dissenyat per dotar els professionals de competències que els permetin desenvolupar la seva activitat en el sector alimentari en un sentit ampli, “des de la granja a la taula” ("from farm to fork"), tant en la indústria alimentària com en els organismes públics de gestió i control, així com en els diferents estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació, atenent les demandes dels consumidors, que és una prioritat inclosa en el 7è programa marc de recerca europeu (EU 7th Framework Programme).

El grau té un perfil de formació diferenciat d’altres estudis de l’àmbit de la Ciència i Tecnologia dels Aliments, centrat en aquests dos aspectes:

 • La seguretat alimentària, incloent els conceptes referents a la salut (safety) i els relacionats amb el dret de tots els ciutadans a disposar d’aliments sans i suficients (security).
 • La innovació en productes i processos tecnològics, en la producció, la transformació i la conservació d’aliments en general, incloent-hi tots els ingredients, matèries primeres i additius, així com les diferents possibilitats en l’elaboració, el disseny i el desenvolupament de nous productes alimentaris destinats a diferents sectors de consumidors o capaços d’aportar nous gustos i textures.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Directiu o tècnic en indústries alimentàries:

 • Departaments d'R+D+I
 • Desenvolupament de nous productes
 • Millora dels sistemes de producció, noves tecnologies de processament
 • Noves formes i presentacions
 • Departaments de qualitat
 • Desenvolupament, gestió i aplicació de sistemes de seguretat (APPCC, traçabilitat)
 • Aplicació i gestió de sistemes d’assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, SFQ)
 • Realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aliments

Tècnic en centres d’institucions relacionades amb la seguretat alimentària:

 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)
 • Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)
 • Departaments i laboratoris de Sanitat

Investigador en temes relacionats amb la innovació alimentària i la seguretat (preferiblement després de la realització d’un màster) com ara:

 • Biotecnologia alimentària
 • Aliments funcionals i saludables
 • Tecnologies emergents de conservació i transformació
 • Creació de nous ingredients i aliments per a diferents sectors de població
 • Millora de la seguretat de tot tipus d’aliments

En institucions nacionals o estrangeres com ara:

 • Universitats
 • Centres públics de recerca (IRTA, CSIC)
 • Centres privats de recerca (LESTAT, Gayker)

Docent sobre temes relacionats amb l’alimentació en institucions d’ensenyament secundari, universitari i formació continuada

Continuar estudiant

Per continuar estudiant, la UdG ofereix màsters oficials, professionalitzadors i/o de recerca, que donen accés a una formació especialitzada per treballar al sector o a continuar la formació en un programa de doctorat.

Concretament en l’àmbit alimentari s’ofereix el màster en Biotecnologia Alimentària.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Assignatures Bàsiques54.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Matemàtiques 2   Matemáticas 2   Mathematics 2 (3105G06002) BBàsica 6.00 SSemestral
Estadística i informàtica   Estadística e informática   Statistics and Computer Science (3105G06003) BBàsica 6.00 SSemestral
Física 1   Física 1   Physics 1 (3105G06004) BBàsica 6.00 SSemestral
Física 2   Física 2   Physics 2 (3105G06005) BBàsica 6.00 SSemestral
Química   Química   Chemistry (3105G06053) BBàsica 6.00 SSemestral
Empresa   Empresa   Business (3105G06055) BBàsica 6.00 SSemestral
Biologia   Biología   Biology (3105G06056) BBàsica 6.00 SSemestral
Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3105G10001) BBàsica 6.00 SSemestral
Microbiologia general   Microbiología general   General Microbiology (3105G10002) BBàsica 6.00 SSemestral
Ciència i Tecnologia d'Aliments6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Matèries primeres   Materias primas   Raw materials (3105G10005) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Assignatures Bàsiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Nutrició humana   Nutrición humana   Human Nutrition (3105G10004) BBàsica 6.00 SSemestral
Ciència i Tecnologia d'Aliments27.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Operacions bàsiques d'aliments 1   Operaciones básicas de alimentos 1   Basic Food Operations 1 (3105G06035) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Bioquímica dels aliments   Bioquímica de los alimentos   Food Biochemistry (3105G06039) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química analítica   Química analítica   Analytical Chemistry (3105G10007) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Dietètica i alimentació   Dietética y alimentación   Dietetics and nutrition (3105G10008) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Tecnologia dels processos alimentaris   Tecnología de los procesos alimentarios   Food processing technology (3105G10009) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Seguretat Alimentària20.00 crèdits
Innovació5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Ingredients i aliments funcionals   Ingredientes y alimentos funcionales   Functional ingredients and Food (3105G10019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Ciència i Tecnologia d'Aliments16.00 crèdits
Seguretat Alimentària15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Alimentació i salut   Alimentación y salud   Food and health (3105G10003) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Seguretat alimentària I   Seguridad alimentaria I   Food Safety I (3105G10016) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària   Calidad y aseguramiento de la calidad alimentaria   Quality and food quality assurance (3105G10018) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Innovació25.00 crèdits
Seguretat Alimentària5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Seguretat alimentària II   Seguridad alimentaria II   Food Safety II (3105G10017) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Innovació10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Desenvolupament de nous productes alimentaris   Desarrollo de nuevos productos alimentarios   New food product development (3105G10006) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Innovació i emprenedoria   Innovación y emprendimiento   Innovation and entrepreneurship (3105G10024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Optativitat30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Enologia i indústries derivades   Enología e industrias derivadas   Oenology and Related Industries (3105G06044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries hortofructícoles   Industrias horto-frutícolas   Fruit and Vegetable Industries (3105G06046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries de l'oli i la farina   Industrias del aceite y la harina   Oil and Flour Industries (3105G10031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries làcties i d'ovoproductes   Industrias lácticas y de ovoproductos   Dairy and Egg Industries (3105G06049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies   Industrias cárnicas   Meat industries (3105G10032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Productes de la pesca i plats preparats   Productos de la pesca y platos preparados   Fish and Ready Meal (3105G10033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament d'I+D   Prácticas en un Departamento de I+D   (3105G10026) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició   Prácticas en un Departamento de formulación o nutrición   (3105G10027) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de qualitat   Prácticas en un Departamento de calidad   (3105G10028) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària   Prácticas en un Departamento de seguridad alimentaria   (3105G10029) OPOptativa 15.00 SSemestral
Eines per a l'avaluació i gestió del risc   Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo   Tools for the assessment and management of risk (3105G10034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Seguretat alimentària en l'àmbit internacional   Seguridad alimentaria en el ámbito internacional   International food safety (3105G10035) OPOptativa 5.00 AAnual No
Dret universal a l'alimentació.   Derecho universal a la alimentación   Food Security (3105G10036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentària   Valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria   Upgrading of byproducts and wastes of food industry (3105G10037) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació culinària i gastronomia   Innovación culinaria y gastronomía   Culinary innovation and gastronomy (3105G10038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tecnologies emergents de conservació d'aliments   Tecnologías emergentes de conservación de alimentos   Emerging technologies for food preservation (3105G10039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Treball fi de grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball final de Grau   Trabajo fin de Grado   Thesis (3105G10030) OBObligatòria 15.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Enologia i indústries derivades   Enología e industrias derivadas   Oenology and Related Industries (3105G06044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries hortofructícoles   Industrias horto-frutícolas   Fruit and Vegetable Industries (3105G06046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries de l'oli i la farina   Industrias del aceite y la harina   Oil and Flour Industries (3105G10031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries làcties i d'ovoproductes   Industrias lácticas y de ovoproductos   Dairy and Egg Industries (3105G06049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies   Industrias cárnicas   Meat industries (3105G10032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Productes de la pesca i plats preparats   Productos de la pesca y platos preparados   Fish and Ready Meal (3105G10033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament d'I+D   Prácticas en un Departamento de I+D   (3105G10026) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició   Prácticas en un Departamento de formulación o nutrición   (3105G10027) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de qualitat   Prácticas en un Departamento de calidad   (3105G10028) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària   Prácticas en un Departamento de seguridad alimentaria   (3105G10029) OPOptativa 15.00 SSemestral
Eines per a l'avaluació i gestió del risc   Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo   Tools for the assessment and management of risk (3105G10034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Seguretat alimentària en l'àmbit internacional   Seguridad alimentaria en el ámbito internacional   International food safety (3105G10035) OPOptativa 5.00 AAnual No
Dret universal a l'alimentació.   Derecho universal a la alimentación   Food Security (3105G10036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentària   Valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria   Upgrading of byproducts and wastes of food industry (3105G10037) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació culinària i gastronomia   Innovación culinaria y gastronomía   Culinary innovation and gastronomy (3105G10038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tecnologies emergents de conservació d'aliments   Tecnologías emergentes de conservación de alimentos   Emerging technologies for food preservation (3105G10039) OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Un percentatge elevat de la formació del grau és de caràcter pràctic, per això es realitza docència en laboratoris especialitzats.

 • Laboratoris, parcel·la de pràctiques i planta de Tecnologia de l’EPS
 • Aules d’informàtica de l’EPS
 • Campus Agroalimentari de Girona
 • Visites a empreses

Pràctiques en laboratoris Parcel·la de pràctiques Planta de tecnologia Aula d'informàtica Campus agroalimentari Campus agroalimentari Visites a empreses Visites a empreses

També existeix la possibilitat de cursar 15 crèdits optatius en una estada a l’entorn laboral de 300 hores com a mínim.

Treball de fi de grau

Al final dels estudis, al darrer curs, es realitza un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a l’IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Desprès de la realització del treball experimental, els resultats s’han de presentar davant d’una comissió avaluadora.

Aquest treball té una càrrega docent de 15 crèdits.

Mobilitat

L’EPS té convenis amb universitats estrangeres que permeten realitzar algunes assignatures de l’estudi o el treball final de grau en una altra universitat.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i un enllaç per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi.
 3. Utilitza l'enllaç proporcionat en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 4. Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 5. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 6. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia d'automatrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Properament disponible

Automatrícula