Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Química

Curs 2020-2021

El Grau en Enginyeria Química et proporcionarà coneixements i competències d’actuació en el sector industrial, que és un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual. En concret, té un paper clau en el camp de la indústria química, farmacèutica i de gestió de recursos naturals....

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Química
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Química per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al Grau en Enginyeria en Química aprendràs les bases de l’Enginyeria Tècnica Industrial, i particularment a la branca de la Química Industrial. A dissenyar, desenvolupar i analitzar:

 • Processos químics i de gestió mediambiental
 • Control de processos
 • Disseny de plantes químiques

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per a fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en qualsevol d’aquests àmbits així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

La formació de graduat en Enginyeria Química es complementa naturalment amb el Màster en Enginyeria Industrial, adquirint les competències de l’Enginyer Industrial, una professió amb una tradició de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals del Grau en Enginyeria Química es poden emmarcar des de punts de vista molt diferents. Podràs desenvolupar la teva carrera professional al sector privat: indústria química, farmacèutica, plantes de gestió d’aigües residuals, indústria alimentària i d’altres. En aquest àmbit podràs ocupar llocs de treball de:

 • Direcció de línia de producció i planta
 • Gestor de laboratoris de qualitat
 • Assessors de companyes d’assegurances
 • Gestor enèrgic
 • Caps de producció
 • Director de processos

Al sector públic: docència secundària i universitària, assessorament d’institucions nacionals, comarcals i municipals, recerca en institucions i organismes.

També podràs desenvolupar la teva carrera de forma lliure, mitjançant la creació de la teva pròpia empresa de disseny i gestió de projectes sota la cobertura del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials.

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria Química et dóna accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. A més, aquesta titulació et dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si vols continuar estudiant en l’àmbit de la recerca pots accedir al programa de Doctoral en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de matemàtiques15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00003) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00004) BBàsica 9.00 SSemestral
Fonaments de física12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of physics 1 (3105G00001) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of physics 2 (3105G00002) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica 7.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Expressió gràfica   Expresión gráfica   Graphical representation (3105G00005) BBàsica 7.00 SSemestral
Fonaments de química 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3105G00006) BBàsica 6.00 SSemestral
Informàtica8.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Informàtica   Informática   Informatics (3105G00007) BBàsica 8.00 SSemestral
Fonaments de mecànica i resistència de materials6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de mecànica   Fundamentos de mecánica   Fundamentals of mechanics (3105G00011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de ciència de materials   Fundamentos de ciencia de materiales   Fundamentals of Materials Science (3105G00013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estadística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estadística   Estadística   Stadistics (3105G00015) BBàsica 6.00 SSemestral
Organització i gestió d'empreses6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business management (3105G00008) BBàsica 6.00 SSemestral
Mecànica de fluids i termotècnia12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Enginyeria fluïdomecànica   Ingeniería fluidomecánica   Fluid and Mechanical Engineering (3105G00009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Termotècnia aplicada   Termotecnia aplicada   Applied Heat Engineering (3105G00010) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Tecnologia elèctrica   Tecnología eléctrica   Electrical technology (3105G00016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments de mecànica i resistència de materials6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Resistència de materials   Resistencia de materiales   Strength of materials (3105G00012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ampliació de química12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Ampliació de química orgànica   Ampliación de química orgánica   Advanced organic chemistry (3105G05021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química física   Química física   Physical chemistry (3105G05022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Anàlisi química en processos i productes12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi química   Análisis químico   Chemical analysis (3105G05023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Experimentació en química I   Experimentación en química I   Experimentation in chemistry I (3105G05025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Electrònica i control   Electrónica y control   Electronics and Control (3105G00017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Producció industrial i medi ambient8.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Gestió de la producció   Gestión de la producción   Operation Management (3105G00014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Tecnologies de protecció del medi ambient   Tecnologías de protección del medio ambiente   Environmental protection techniques (3105G05017) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Anàlisi química en processos i productes8.00 crèdits
Enginyeria química industrial19.00 crèdits
Processos químics industrials14.00 crèdits
Optatius5.00 crèdits
Producció industrial i medi ambient4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Processos industrials sostenibles   Procesos industriales sostenibles   Sustainable Industrial Processes (3105G05019) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Projectes6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes   Proyectos   Projects (3105G05040) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria química industrial12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Química industrial   Química industrial   Industrial Chemistry (3105G05030) OBObligatòria 7.00 SSemestral
Experimentació en enginyeria química II   Experimentación en ingeniería química II   Chemical engineering experiments II (3105G05032) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Processos químics industrials3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Simulació i optimització de processos químics   Simulación y optimización de procesos químicos   Simulation and Optimisation of Chemical Processes (3105G05035) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Optatius15.00 crèdits
Projecte fi de grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3105G05038) OBObligatòria 15.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic25.00 crèdits

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Química podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació.

El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el Treball Final de Grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i un enllaç per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi.
 3. Utilitza l'enllaç proporcionat en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 4. Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 5. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 6. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia d'automatrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Properament disponible

Automatrícula

Testimonials

Valoro molt positivament el fet de poder fer un Erasmus durant l’últim any de la carrera, i a més a més en un país com UK .
Les sortides professionals que té el grau en enginyeria química tenen un gran interès per mi. I a més a més, em van agradar les assignatures que vaig cursar durant la carrera.

Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)

La Universitat de Girona i en concret la Politècnica no té res a envejar a altres universitats catalanes/espanyoles. És més, comptem amb unes instal·lacions de primer nivell i amb una atenció molt més personalitzada que en altres universitats. Això suposa conèixer millor als alumnes amb la conseqüent millora/optimització de la qualitat de l'ensenyament.

Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)

Estudiar a la UdG m’ha proporcionat els coneixements necessaris per entrar a la industria farmacèutica. Gràcies a la oferta de pràctiques al entorn laboral he pogut posar en pràctica i expandir els coneixements adquirits i finalment trobar la feina desitjada.

Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)

Formació de base equilibrada en diferents àmbits: enginyeria de processos, ciència de materials, gestió i control de qualitat. Hi ha un ambient molt proper professor-alumne a causa del caràcter gironí i el nombre d’alumnes per curs.

Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)