Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Infermeria

Grau en Infermeria

Curs 2020-2021

NOU PLA D'ESTUDIS

 

La formació s'orienta cap a l'apoderament de les persones en la gestió de la salut, el desenvolupament del pensament crític i reflexiu, la capacitat autònoma d'aprenentatge i la resolució de problemes, l'aplicació dels principis científics, humanístics i ètics, així com la perspectiva d'equip multidisciplinari i de treball intersectorial amb el propòsit de formar professionals capaços de proporcionar les cures infermeres adequades per donar resposta a les demandes de la societat actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Infermeria
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Infermeria per la Universitat de Girona

Centre docent:
Facultat d'Infermeria
Nombre orientatiu de places:
130
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T’oferim una docència basada en diferents metodologies, entre les quals destaquen l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques de laboratori amb simuladors de pacients de diferents nivells de complexitat, l’avaluació objectiva de la competència clínica en cures infermeres i les pràctiques clíniques durant tot el grau.

Apostem per la internacionalització; això significa que tindràs l’oportunitat de participar en diferents programes de mobilitat internacionals i nacionals.

Competències

Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les quals atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Treballar com a infermera o infermer, en:
  • Centres hospitalaris
  • Centres d'atenció primària
  • Centres geriàtrics i sociosanitaris
  • Centres de salut mental
  • Centres docents (de formació professional i universitaris)
  • Serveis d'emergències mèdiques
  • Medicina d'empresa
  • Salut comunitària
 • Exercir com a professional autònom. Especialització en alguns àmbits a través de l'accés a les especialitats d'infermeria.

Continuar estudiant

Una vegada acabat el Grau en Infermeria pots accedir al Màster Universitari Oficial en Promoció de la Salut que t’ofereix la Universitat de Girona en aquesta Facultat.

El Màster Universitari en Promoció de la Salut té 60 crèdits ECTS. És una formació de postgrau que dona formació en promoció de la salut i recerca. Ofereix estratègies per incorporar la promoció de la salut en els diferents àmbits del sistema de salut i per dissenyar i implementar projectes de recerca en aquest àmbit. Aquest Màster dóna accés als estudis de doctorat.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Ciències bàsiques de la salut 19.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anatomofisiologia   Anatomofisiología   Anatomy and physiology (3106G02001) BBàsica 9.00 AAnual
Ciències bàsiques de la salut 215.00 crèdits
Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Psicologia de la salut i habilitats comunicatives   Psicología de la salud y habilidades comunicativas   Psychology of health and communication skills (3106G02005) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències bàsiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Llenguatge científic i sistemes d'informació   Lenguaje científico y sistemas de información   Scientific language and information systems (3106G02007) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències de la infermeria 115.00 crèdits
Pràctiques de simulació clínica3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques de simulació clínica I   Prácticas de simulación clínica I   Clinical simulation practicals I (3106G02022) OBObligatòria 3.00 AAnual
Pràcticum6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràcticum 1. Introductori   Prácticum 1. Introductorio   Traineeship 1. Introductory (3106G02025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ciències bàsiques de la salut 16.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fisiopatologia   Fisiopatología   Physiopathology (3106G02002) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Psicologia aplicada a les alteracions de salut   Psicología aplicada a las alteraciones de salud   Psychology applied to health disorders (3106G02006) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències bàsiques12.00 crèdits
Ciències de la infermeria 221.00 crèdits
Pràctiques de simulació clínica3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques de simulació clínica II   Prácticas de simulación clínica II   Clinical simulation practicals II (3106G02023) OBObligatòria 3.00 AAnual
Pràcticum12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràcticum 2. Entorn comunitari   Prácticum 2. Entorno comunitario   Traineeship 2. Primary care (3106G02026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràcticum 3. Entorn hospitalari   Prácticum 3. Entorno hospitalario   Traineeship 3. Hospital settings (3106G02027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ciències de la infermeria 312.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Atenció infermera en salut mental II   Atención enfermera en salud mental II   Nursing care in mental health II (3106G02016) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Gestió d'infermeria   Gestión de enfermería   Nursing management (3106G02017) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Infermeria comunitària II   Enfermería comunitaria II   Community nursing II (3106G02018) OBObligatòria 6.00 AAnual
Ciències de la infermeria 421.00 crèdits
Pràctiques de simulació clínica3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques de simulació clínica III   Prácticas de simulación clínica III   Clinical simulation practicals III (3106G02024) OBObligatòria 3.00 AAnual
Pràcticum18.00 crèdits
Assignatures optatives3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital   Abordaje enfermero de la sexualidad en el ciclo vital   Nursing approach to sexuality during the life cycle (3106G02038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Addiccions   Adicciones   Addictions (3106G02039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Aprendre a cuidar-me per cuidar   Aprender a cuidarme para cuidar   Learning to look after myself to be able to care (3106G02040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Atenció integral a les persones amb ferides cròniques   Atención integral a las personas con heridas crónicas   Comprehensive care for people with chronic wounds (3106G02041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Atenció urgent en salut mental   Atención urgente en salud mental   Emergency care in mental health (3106G02042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cures infermeres en l'atenció de les persones grans amb síndromes geriàtriques   Cuidados enfermeros en la atención de las personas mayores con síndromes geriátricos   Nursing care in the elderly with geriatric syndromes (3106G02043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per a la salut   Educación para la salud   Health education (3106G02044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Malalties tropicals i salut internacional   Enfermedades tropicales y salud internacional   Tropical diseases and international health (3106G02045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Infermeria de pràctica clínica avançada   Enfermería de práctica clínica avanzada   Advanced clinical practice nursing (3106G02046) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de les emocions   Gestión de las emociones   Managing emotions (3106G02047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anglès per a infermeria   Inglés para enfermería   English for nurses (3106G02048) OPOptativa 3.00 SSemestral
La infermera des del pensament crític i centrat en la persona   La enfermera desde el pensamiento crítico y centrado en la persona   The nurse from critical thinking and person-centered (3106G02049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lectura crítica de l'evidència científica   Lectura crítica de la evidencia científica   Critical reading of scientific evidence (3106G02050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mètodes i tècniques en recerca qualitativa en infermeria   Métodos y técnicas en investigación cualitativa en enfermería   Methods and techniques in qualitative research in nursing (3106G02051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans   Promoción del envejecimiento activo y saludable en las personas mayores   Promotion of active and healthy ageing in the elderly (3106G02052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Salut i multiculturalitat   Salud y multiculturalidad   Health and multiculturality (3106G02053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teràpies complementàries   Terapias complementarias   Complementary therapies (3106G02054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Presa de decisions amb dades   Toma de decisiones con datos   Decision-making with data (3106G02055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pràcticum42.00 crèdits
Treball de fi de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball de final de grau   Trabajo de fin de grado   Final project (nursing degree) (3106G02037) OBObligatòria 12.00 AAnual
Assignatures optatives3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital   Abordaje enfermero de la sexualidad en el ciclo vital   Nursing approach to sexuality during the life cycle (3106G02038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Addiccions   Adicciones   Addictions (3106G02039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Aprendre a cuidar-me per cuidar   Aprender a cuidarme para cuidar   Learning to look after myself to be able to care (3106G02040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Atenció integral a les persones amb ferides cròniques   Atención integral a las personas con heridas crónicas   Comprehensive care for people with chronic wounds (3106G02041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Atenció urgent en salut mental   Atención urgente en salud mental   Emergency care in mental health (3106G02042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cures infermeres en l'atenció de les persones grans amb síndromes geriàtriques   Cuidados enfermeros en la atención de las personas mayores con síndromes geriátricos   Nursing care in the elderly with geriatric syndromes (3106G02043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per a la salut   Educación para la salud   Health education (3106G02044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Malalties tropicals i salut internacional   Enfermedades tropicales y salud internacional   Tropical diseases and international health (3106G02045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Infermeria de pràctica clínica avançada   Enfermería de práctica clínica avanzada   Advanced clinical practice nursing (3106G02046) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de les emocions   Gestión de las emociones   Managing emotions (3106G02047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anglès per a infermeria   Inglés para enfermería   English for nurses (3106G02048) OPOptativa 3.00 SSemestral
La infermera des del pensament crític i centrat en la persona   La enfermera desde el pensamiento crítico y centrado en la persona   The nurse from critical thinking and person-centered (3106G02049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lectura crítica de l'evidència científica   Lectura crítica de la evidencia científica   Critical reading of scientific evidence (3106G02050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mètodes i tècniques en recerca qualitativa en infermeria   Métodos y técnicas en investigación cualitativa en enfermería   Methods and techniques in qualitative research in nursing (3106G02051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans   Promoción del envejecimiento activo y saludable en las personas mayores   Promotion of active and healthy ageing in the elderly (3106G02052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Salut i multiculturalitat   Salud y multiculturalidad   Health and multiculturality (3106G02053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teràpies complementàries   Terapias complementarias   Complementary therapies (3106G02054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Presa de decisions amb dades   Toma de decisiones con datos   Decision-making with data (3106G02055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Optativitat + reconeixement acadèmic12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital   Abordaje enfermero de la sexualidad en el ciclo vital   Nursing approach to sexuality during the life cycle (3106G02038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Addiccions   Adicciones   Addictions (3106G02039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Aprendre a cuidar-me per cuidar   Aprender a cuidarme para cuidar   Learning to look after myself to be able to care (3106G02040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Atenció integral a les persones amb ferides cròniques   Atención integral a las personas con heridas crónicas   Comprehensive care for people with chronic wounds (3106G02041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Atenció urgent en salut mental   Atención urgente en salud mental   Emergency care in mental health (3106G02042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cures infermeres en l'atenció de les persones grans amb síndromes geriàtriques   Cuidados enfermeros en la atención de las personas mayores con síndromes geriátricos   Nursing care in the elderly with geriatric syndromes (3106G02043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per a la salut   Educación para la salud   Health education (3106G02044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Malalties tropicals i salut internacional   Enfermedades tropicales y salud internacional   Tropical diseases and international health (3106G02045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Infermeria de pràctica clínica avançada   Enfermería de práctica clínica avanzada   Advanced clinical practice nursing (3106G02046) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de les emocions   Gestión de las emociones   Managing emotions (3106G02047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anglès per a infermeria   Inglés para enfermería   English for nurses (3106G02048) OPOptativa 3.00 SSemestral
La infermera des del pensament crític i centrat en la persona   La enfermera desde el pensamiento crítico y centrado en la persona   The nurse from critical thinking and person-centered (3106G02049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lectura crítica de l'evidència científica   Lectura crítica de la evidencia científica   Critical reading of scientific evidence (3106G02050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mètodes i tècniques en recerca qualitativa en infermeria   Métodos y técnicas en investigación cualitativa en enfermería   Methods and techniques in qualitative research in nursing (3106G02051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans   Promoción del envejecimiento activo y saludable en las personas mayores   Promotion of active and healthy ageing in the elderly (3106G02052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Salut i multiculturalitat   Salud y multiculturalidad   Health and multiculturality (3106G02053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teràpies complementàries   Terapias complementarias   Complementary therapies (3106G02054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Presa de decisions amb dades   Toma de decisiones con datos   Decision-making with data (3106G02055) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i un enllaç per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi.
 3. Utilitza l'enllaç proporcionat en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 4. Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 5. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 6. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia d'automatrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Properament disponible

Automatrícula