Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Curs 2018-2019

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs està orientat a donar les eines necessàries per desenvolupar un joc sencer, i a donar la formació que cal per incorporar-se a l’equip d’enginyers de desenvolupament de videojocs i poder interactuar amb qualsevol dels altres equips que hi treballen.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El món dels videojocs ha passat en els últims 20 anys de ser una afició que es desenvolupava a estones perdudes en un garatge a una indústria pròspera i avantguardista que involucra molts sectors professionals, des d’escriptors, artistes i dissenyadors, fins a programadors i experts en distribució i comercialització. Avui dia, el desenvolupament d’un videojoc comercial és un projecte multidisciplinari que requereix una formació específica. En el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs es dona la formació necessària perquè el graduat es pugui incorporar a l’equip d’enginyers que s’encarrega de tots els aspectes del desenvolupament d’un videojoc. A més, el grau s'orienta a donar les eines necessàries per interactuar amb qualsevol dels equips que treballen en un videojoc i tenir la capacitat de desenvolupar-ne un de sencer. D’aquesta manera, el graduat haurà adquirit una formació global de tots els aspectes del desenvolupament, amb un èmfasi especial en els relacionats amb del desenvolupament i el disseny d’un videojoc.

Així doncs, el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs t’interessa si:

 • Vols formar part de l’equip d’enginyers d’una empresa de desenvolupament de videojocs.
 • Vols entendre el funcionament i els diferents aspectes involucrats en la creació de videojocs.
 • Vols formar part d’una indústria capdavantera i estratègica per al futur.
 • Vols aprendre d’investigadors amb molts anys d’experiència.

Gràfic projecte multidisciplinari

Perfils d'estudis i perfils professionals

Els estudis de videojocs es poden classificar en dos grans perfils: artístic i informàtic. El nostre estudi és del segon tipus. Si bé el pla d'estudis inclou assignatures d'art, narrativa i creació de personatges (entre d'altres de perfil artístic), l'enfocament principal és informàtic.

Els tres equips de treball principals per al desenvolupament d’un videojoc (a part dels productors, guionistes i altres especialistes puntuals) són l’equip d’art, l’equip de disseny de jugabilitat (gameplay) i l’equip d'enginyeria (els programadors o developers). El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la UdG et forma per incorporar-te als dos últims (gameplay i developers), mentre que els estudis orientats a la part artística et formen per entrar als dos primers (art i gameplay).

Gràfic interrelació estudis d'art i estudis d'informàtica

Així doncs, a la secció de gameplay s'hi pot accedir des de l’art o des de la informàtica, però sempre es necessiten fonaments de programació: la màgia als videojocs no existeix. Cada vegada que premem un botó i s’obre una porta, o quan pengem d’una corda i aquesta es trenca, el que passa és que s’executen una sèrie de programets curts (anomenats scripts) que produeixen aquest comportament. Per als més senzills només es necessita un fonament de programació, però per dissenyar i programar comportaments més complexos, com els que hi ha a la part d’intel·ligència artificial (els enemics, els amics, els acompanyants del personatge principal), es necessita una formació més sòlida en informàtica.

Quines assignatures hi trobaré?

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs comparteix un fort tronc comú amb el grau en Enginyeria Informàtica, per la qual cosa et trobaràs amb assignatures de introducció a la programació, de metodologia de la programació, d’enginyeria del software, d’estructures de dades, d’algorísmia, etc. Però també hi trobaràs assignatures específiques, com ara d'arquitectura de consoles, cultura visual i mitjans de comunicació, narrativa de videojocs, informàtica gràfica, multimèdia i interfícies d’usuari, intel·ligència artificial, motors de videojocs, disseny 2D, 3D i de personatges, sistemes multijugador i tot un conjunt d’assignatures que et permetran no només integrar-te sense problemes en l’equip d'enginyeria d’una empresa de videojocs, sinó també poder entendre i comunicar-te amb tots els equips que hi intervenen, des de la conceptualització fins al màrqueting.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L'OCDE defineix els continguts digitals com un aspecte predominant del desenvolupament socioeconòmic, i afirma que les indústries i les activitats creatives són considerades com a estratègiques en l'economia de la informació.

D'una banda, el món dels videojocs (i en particular el joc en línia) s’està consolidant a la primera línia de l’entreteniment. El sector dels videojocs al món va moure el 2009 una xifra estimada de facturació propera als 45.000 milions d'euros i s'espera que la indústria mundial creixi per sobre del 9% anual (informe de Global Entertainment and Media Outlook). L'informe "Casual Gaming Market Update" de Park Associates conclou que un 34 % dels usuaris adults dels EUA juguen en línia cada setmana.

D’altra banda, el sector de serious games (jocs seriosos) està en expansió. Més de 250 companyies a Europa i Amèrica estan produint i venent jocs seriosos (GALA, Gaming and Learning Alliance) i es preveu que el mercat global de jocs seriosos arribarà als deu mil milions d'euros l'any 2015 (IDATE).

A l'informe "La indústria del desenvolupament de videojocs a Espanya 2010. Resum actualitzat de les oportunitats de negoci del sector", de l'Associació Espanyola d'Empreses Desenvolupadores de Videojocs i Software d'Entreteniment, es destaquen els punts següents:

 1. Més de la meitat de les aplicacions desenvolupades per a iPhone són jocs i són els continguts més demandats per a aquest dispositiu.
 2. Les marques augmenten el seu interès per l'advergaming: desenvolupament d’un joc exclusivament centrat al voltant d'una marca.
 3. L'àmbit dels videojocs i l'animació aporta una àmplia experiència en el desenvolupament d'aplicacions (serious games) en sectors com la medicina, la refineria, la defensa o l'educació.
 4. Els videojocs poden ser eines importants en teràpies i processos d’aprenentatge. 

A més, l'Informe anual dels continguts digitals a Espanya de 2009 afirma que Espanya es va mantenir com al setè país del món i quart europeu en facturació per consum de videojoc. Actualment, el sector dels videojocs a Espanya acapara el 53 % del mercat d'entreteniment audiovisual i interactiu.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dóna accés al màster en Enginyeria Informàtica de la Universitat de Girona. A més, aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Bàsic40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

BBàsica 9.00 SSemestral

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Elements matemàtics per a videojocs (3105G13001)

BBàsica 9.00 SSemestral

Arquitectures de consoles i dispositius de videojocs (3105G13009)

BBàsica 7.00 SSemestral

Interacció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Formació d'imatges i interacció entre objectes (3105G13010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art i Producció14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Art i videojocs (3105G13031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Expressió gràfica i artística (3105G13032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bàsic23.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

BBàsica 9.00 SSemestral

Bases de dades (3105G07021)

BBàsica 9.00 SSemestral

Enginyeria del software I (3105G07022)

BBàsica 5.00 SSemestral

Interacció5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes operatius (3105G07025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny i Desenvolupament15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Diseny i desenvolupament de jocs web (3105G13020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Programació de jocs 2D i 2.5D (3105G13021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny conceptual dels vídeojocs (3105G13027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Art i Producció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Narrativa dels vídeojocs (3105G13029)

OBObligatòria 7.00 SSemestral

Disseny 2D i 3D (3105G13033)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Bàsic5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria del software II (3105G07023)

BBàsica 5.00 SSemestral

Interacció10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Informàtica gràfica (3105G07035)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Intel.ligència artificial (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Xarxes (3105G07027)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Legislació i ètica professional (3105G07029)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny i Desenvolupament14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Disseny de motors de jocs I (3105G13022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny de motors de jocs II (3105G13023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cloud computing i sistemes distribuïts per a videojocs (3105G13026)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Art i Producció10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny de personatges i animació (3105G13034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Interacció5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques d’interacció avançada (3105G13014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Disseny i Desenvolupament9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programació de dispositius mòbils (3105G13024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes multijugador (3105G13025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computador (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Jocs seriosos (3105G13035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Síntesi d'imatges expressives (3105G13036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Eines de creació de continguts (3105G13037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació de drivers (ent/sort) (3105G13039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Advergaming (3105G13041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gamificació (3105G13042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Història i evolució dels videojocs (3105G13043)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Iniciativa empresarial (3105G13044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques (3105G13045)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Treball Final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball fi de Grau (3105G13046)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computador (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Jocs seriosos (3105G13035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Síntesi d'imatges expressives (3105G13036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Eines de creació de continguts (3105G13037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació de drivers (ent/sort) (3105G13039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Advergaming (3105G13041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gamificació (3105G13042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Història i evolució dels videojocs (3105G13043)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Iniciativa empresarial (3105G13044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques (3105G13045)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula