Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria Biomèdica

Curs 2018-2019

Aplicació de l’enginyeria, les ciències de les dades i la tecnologia per a l’avenç en medicina, biologia, salut i benestar. Formació instrumental sòlida, de nivell d’enginyeria, que combina un perfil mixt entre la informàtica, l’electrònica industrial i la biomecànica que, d’altra banda, aporta al graduat el coneixement de l’entorn sanitari i de l’ús i pràctica de les tecnologies, mètodes, instruments i dispositius usats en tasques de monitoratge, diagnòstic i teràpia. Titulació d’especial interès per a les persones que, tenint una tendència a l’enginyeria, hi busquen l’aplicabilitat social i tenen sensibilitat pels temes de salut.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Biomèdica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Em convé saber

Els estudis d’Enginyeria Biomèdica combinen disciplines d’enginyeria i de medicina, per la qual proporcionen una formació vertical en tres tecnologies facilitadores (informàtica, instrumentació electrònica, i biomecànica i materials) i una formació transversal, aplicada al diagnòstic i a la teràpia. La dimensió formativa transversal es garanteix amb la col·laboració entre el personal mèdic i sanitari de la Facultat de Medicina i Infermeria i el personal enginyer i tecnòleg de l’Escola Politècnica Superior, a través de cinc àrees d’interès: anatomia i fisiologia aplicades, imatge mèdica, patologia mèdica i malalties cròniques, patologia quirúrgica i sistema sanitari.

Les característiques més importants en la formació del graduat en Enginyeria Biomèdica són:

 • Formació fonamental i instrumental de nivell d’enginyeria, en la intersecció de l’enginyeria informàtica, la industrial i l’electrònica.
 • Coneixements de l’anatomia i la fisiologia humanes suficients per interaccionar amb personal sanitari amb fluïdesa (recollir especificacions, avaluar solucions, etc.) i millorar la comprensió de l’ús de les tecnologia mèdiques.
 • Pràctiques en la creació de solucions informàtiques, d’instrumentació i mecàniques i la seva interrelació per al suport al diagnòstic mitjançant aplicacions, instruments i dispositius (ECG, CMG, EEG, monitors de signes vitals, ecografies, etc.).

Pulsioxímetre connectat a una tauleta

Pulsioxímetre connectat a una tauleta que proporciona informació de signes vitals d’un nadó prematur per a la tranquil·litat dels pares.

Competències

L’objectiu principal del Grau en Enginyeria Biomèdica és proporcionar una formació de qualitat en tecnologies biomèdiques de suport al diagnòstic i la teràpia mèdica amb competències per:

 • Dirigir, gestionar i participar en projectes d’enginyeria biomèdica, amb capacitats per especificar requisits i desenvolupar aplicacions, instruments, dispositius i solucions de suport al diagnòstic i la teràpia i la seva gestió.
 • Dissenyar, desenvolupar, provar i avaluar aplicacions, instruments i dispositius de suport al diagnòstic i a la intervenció.
 • Gestionar i facilitar la penetració de la tecnologia en els processos de salut, i en particular en els relacionats amb el diagnòstic, el monitoratge, la intervenció i la teràpia assistida, així com la gestió informatitzada d’aquests processos.

Sandàlia sensoritzada

Sandàlia sensoritzada per monitorar el procés de recuperació d’una persona operada de maluc.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

 • Nombre orientatiu de places: 40

Sortides professionals

L’informe de Deloitte (novembre 2015) encarregat per Barcelona Activa sobre les “Ocupacions més demanades en el sector de la biotecnologia”, destaca el subsector de les tecnologies mèdiques com un dels més prometedors, pel qual aposten, cada vegada més, els gestors de capital risc i d’inversió estrangers dins el sector biomèdic.

El mercat de la tecnologia mèdica mou a tot el món més de 200.000 milions d’euros anuals, amb un creixement sostingut del 4 % durant els últims anys, i estudis internacionals situen l’enginyeria biomèdica en els primers llocs. Catalunya està exercint un paper de lideratge, alineada amb aquesta tendència, i actualment més de 300 empreses cobreixen uns 15.000 llocs de treball, amb una facturació de 3.600 milions d’euros, que significa un 2 % del PIB català, i amb una inversió del 4,5 % en R+D en el sector.

L’enginyer biomèdic està preparat per exercir una carrera professional tant en empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques com en institucions mèdiques (hospitals i clíniques, centres de diagnòstic i teràpia, mútues, etc.) i centres de recerca, desenvolupant-hi les tasques següents:

 • Direcció i gestió de projectes de disseny, fabricació, avaluació i certificació de tecnologies, productes i serveis hospitalaris en l’àmbit biomèdic i de les tecnologies sanitàries.
 • Disseny, manteniment i ús d’equips de diagnòstic, monitoratge, intervenció i teràpia, incloent-hi la instrumentació electrònica, els biosensors, el control i la robòtica.
 • Disseny, desenvolupament i manteniment de sistemes basats en les tecnologies de la informació i les comunicacions per a processos clínics, hospitalaris i de telemedicina.
 • Disseny, desenvolupament i ús d’eines per al processament de senyals biomèdics i d’imatges per a la diagnosi i el monitoratge, i de sistemes de suport a la presa de decisions que incorporin intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i mineria de dades en els diferents processos clínics (pre, inter i postintervenció) i de salut en general.
 • Científic de dades biotecnològiques, visualització de resultats i disseny de sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions.
 • Enginyer de control en processos biomèdics, amb capacitat per modelar i dissenyar algorismes de control, manipuladors i sistemes robòtics i de cirurgia assistida per ordinador.
 • Anàlisi, disseny i suport al desenvolupament de solucions biomecàniques i de materials.
 • Enginyeria en informàtica mèdica, incloent-hi xarxes i sistemes de comunicació en sanitat, disseny de solucions basades en dispositius mòbils i sistemes d’interacció i visualització d’informació.
 • Gestió d’empreses de tecnologia mèdica.
 • Departaments d’R+D en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
 • Docència i recerca.

Sistema de visualització

Sistema de visualització que integra imatges mèdiques provinents de diferents dispositius.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Formació Bàsica54.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 1 (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2 (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

BBàsica 6.00 SSemestral

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomofisiologa 1 (3105G15001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'enginyeria biomèdica (3105G15003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anatomofisiologia 2 (3105G15004)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Formació Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral No

Informàtica19.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

OBObligatòria 9.00 SSemestral No

Intel.ligència artificial (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Electrònica i Instrumentació18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de circuits (3105G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Electrònica analògica (3105G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Suport al Diagnòstic i la Teràpia17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Imatges i senyals biomèdiques (3105G15005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Mecànica i Biomaterials (3105G15006)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Informàtica14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte de programació (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Bases de dades (3105G07021)

OBObligatòria 9.00 SSemestral No

Electrònica i Instrumentació13.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Instrumentació electrònica (3105G03023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Sistemes robotitzats (3105G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Suport al Diagnòstic i la Teràpia27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Disseny de dispositius d'assistència i teràpia (3105G15007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Equips de Monitorització i Diagnòstic (3105G15008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Gestió intel·ligent de dades i coneixement mèdic (3105G15009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Anàlisi d'imatge mèdica per el diagnòstic (3105G15010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Modelització i control de sistemes biomèdics (3105G15011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Gestió6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Suport al Diagnòstic i la Teràpia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes d'informació en àmbit sanitari (3105G15012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Intervenció Assistida i Computaritzada (3105G15013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Gestió5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Regulació ético-legal en l'enginyeria biomèdica (3105G15014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seguretat i protecció de dades (3105G15015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visió per Computador (3105G15016)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes empotrats (3105G15017)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dispositius i xarxes sense fils per a la salut (3105G15018)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neurociència i Neuroimatge (3105G15019)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge (3105G15020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Smart Contracts en Smart Health (3105G15021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neuroenginyeria biomèdica (3105G15022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria biomèdica de l'esport (3105G15023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques Avavançades d'Intel·ligència Artificial (3105G15024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visualització de la informació (3105G15025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biofabricació (3105G15026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics (3105G15027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny d'experiments i control de qualitat (3105G15028)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (3105G15029)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques acadèmiques externes (3105G15030)

OPOptativa 15.00 AAnual No

Treball Fi de Grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Fi de Grau (3105G15031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seguretat i protecció de dades (3105G15015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visió per Computador (3105G15016)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes empotrats (3105G15017)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dispositius i xarxes sense fils per a la salut (3105G15018)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neurociència i Neuroimatge (3105G15019)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge (3105G15020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Smart Contracts en Smart Health (3105G15021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neuroenginyeria biomèdica (3105G15022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria biomèdica de l'esport (3105G15023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques Avavançades d'Intel·ligència Artificial (3105G15024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visualització de la informació (3105G15025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biofabricació (3105G15026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics (3105G15027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny d'experiments i control de qualitat (3105G15028)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (3105G15029)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques acadèmiques externes (3105G15030)

OPOptativa 15.00 AAnual No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants poden cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, fins a 15 crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el Grau d’Enginyeria Biomèdica.

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau consisteix en la presentació i defensa d’un exercici original, realitzat individualment, davant d’un tribunal universitari. L’exercici ha de ser un projecte integral de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzin les competències adquirides en les diferents assignatures.

Mobilitat

A mesura que es desplegui el nou grau es preveu obrir convenis Erasmus amb algunes de les universitats amb les quals es col·labora, per oferir mobilitat als nous estudiants dins de la seva especialitat, així com programes de mobilitat Erasmus Work Placement per facilitar estades en entorns laborals internacionals, tal com s’ha anat fent amb la resta de graus i màsters del centre.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula