Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Curs 2018-2019

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aglutina totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química i forma part de la formació necessària per a esdevenir Enginyer Industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
70
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aprendràs les bases de tots els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia. A dissenyar, desenvolupar i analitzar:

 • vehicles, màquines i estructures (enginyeria mecànica) 
 • components electrònics, sistemes automàtics i robots (enginyeria electrònica i automàtica)
 • processos químics i de gestió mediambiental (enginyeria química).

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per a fer recerca i desenvolupament (R+D+i) en qualsevol d’aquests àmbits, així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

Imatge decorativa

La formació de l'Enginyer en Tecnologies Industrials es complementa naturalment amb el Màster en Enginyeria Industrial, donant lloc a l'Enginyer Industrial, una professió amb una tradició de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Un lema recent del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que podràs treballar en els principals sectors industrials:

 • Maquinària: des de maquinària per la indústria cárnica (un sector molt important a les comarques gironines) fins turbines, o equipament per 
 • Automatització i control: robòtica, sistemes automàtics, comunicacions.
 • Producció: gestió de la planta de producció, automatització de la producció, manteniment, producció farmacèutica, energètica, alimentària, etc.
 • Materials: producció metal·lúrgica, plàstics, materials compòsits (fibra de carboni, fibra de vidre) reciclatge i revalorització de residus.
 • Automoció: cadena de producció, disseny de components
 • Seguretat i qualitat: seguretat en el treball, seguretat en les instal·lacions, seguretat en el disseny, assegurament de la qualitat.
 • Energia: instal·lacions d’energies renovables, subministrament i estalvi energètic, disseny de turbines.
 • Transport i logística: mitjans de transport, magatzems i distribució, gestió d’instal·lacions.
 • Gestió industrial: gestió de projectes, gestió de compres, patents, direcció d’empresa.
 • Construcció industrial: estructures d’acer i formigó, instal·lacions de subministrament, projectes d’edificacions i instal·lacions industrials i direcció d’obres.
 • Camps més particulars: recerca i desenvolupament, aplicacions a la medicina, aplicacions a l’esport.

La taxa d’atur dels Enginyers Industrials és molt baixa, ja que més del 90% s’ocupen amb feines relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia, segons diverses fonts com l’Agència de Qualitat Universitària (Generalitat de Catalunya), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i diaris com El País i La Vanguardia. En la següent infografia es resumeixen les dades més rellevants de les feines, recollida.

Gràfic 2.400 vacants publicades per enginyers industrials, dades gener 2016

Font: Fulls dels Enginyers, Febrer 2016

Estudiar enginyeria en tecnologies industrials et donarà l'opció d'accedir a ofertes com ara:

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials està dissenyat per ser complementat amb el Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. Tot i que el més natural per al graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és fer el Màster en Enginyeria Industrial, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de Doctoral en Tecnologia.

Mira el que n'opinen alguns dels estudiants que ja han acabat el grau i estan estudiant el Màster: revista Fulls dels Enginyers de l'abril de 2015 (pàgina 22) .

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 1 (3105G08003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2 (3105G08004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràfica (3105G08048)

BBàsica 9.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de química (3105G08005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Informàtica (3105G08049)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'organització d'empreses (3105G08006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística (3105G08047)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de fluids (3105G08007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termodinàmica (3105G08008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Màquines elèctriques (3105G08010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de control (3105G08011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mecànica i resistència de materials17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de mecànica (3105G08012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de màquines (3105G08013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies de materials (3105G08022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics 11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions en màquines i estructures10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a les estructures (3105G08020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elements de màquines (3105G08021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aplicacions elèctriques i electròniques14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Automàtica i informàtica industrial5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Regulació automàtica (3105G08025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria química5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologia de processos (3105G08027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tècniques analítiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aptituds professionals3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió de la producció (3105G08016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Projectes4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes (3105G08051)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques analítiques4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Investigació operativa (3105G08030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Càlcul mecànic per elements finits (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànics (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacional (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Modelització i simulació en enginyeria (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de la conformació de materials (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment industrial (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productius (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pneumàtica i oleohidràulica (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxes (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en servei (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Robòtica industrial (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificial (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de supervisió (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitals (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Organització de la informació (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Energies renovables (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmates programables (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercial (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públic (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte fi de grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte fi de grau (3105G08052)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Càlcul mecànic per elements finits (3105G08032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de sistemes mecànics (3105G08033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dinàmica de fluids computacional (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Modelització i simulació en enginyeria (3105G08035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Simulació de la conformació de materials (3105G08036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment industrial (3105G08037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Planificació de processos productius (3105G08038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pneumàtica i oleohidràulica (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anàlisi de xarxes (3105G08040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Comportament en servei (3105G08041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Robòtica industrial (3105G08042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificial (3105G08043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de supervisió (3105G08044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes digitals (3105G08045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Organització de la informació (3105G08046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses (3105G08053)

OPOptativa 15.00 AAnual

Energies renovables (3105G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Autòmates programables (3105G09034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Direcció comercial (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció financera II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa i sector públic (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació.

El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Disseny d'una màquina de tall per arrossegamentDisseny dels alerons d'un monoplaça de la Fórmula Student

Mostres de treballs finals de grau

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula