Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Comptabilitat i Finances

Grau en Comptabilitat i Finances

Curs 2018-2019

El grau de Comptabilitat i Finances capacita tant per a l'exercici lliure d'un ampli ventall de professions empresarials i econòmiques com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comptabilitat i Finances
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Comptabilitat i Finances per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
140
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió financera i comptable de l’empresa, amb un perfil professionalitzador. També l’instruirà perquè sigui capaç de contextualitzar els principals reptes vinculats a la gestió de les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: assessoria i gestió d'empreses –especialment en les àrees funcionals de comptabilitat i finances–, auditoria, consultoria i intermediació financera, i control financer i de gestió.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Instruments d'anàlisi 24.00 crèdits

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresaFundamentos de la empresaFoundations of the firm (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economiaIntroducción a la EconomíaIntroduction to Economics (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Història econòmicaHistoria económicaEconomic history (3107G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la comptabilitatIntroducción a la contabilidadAccounting introduction (3107G02063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instruments d'anàlisi 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

EstadísticaEstadísticaStatistics (3107G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques financeresMatemáticas financierasFinancial mathematics (3107G02005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de l'empresaEconomía de la empresaBusiness economics (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia espanyola i mundialEconomía española y mundialSpanish and world economy (3107G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Finances 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria econòmica financeraTeoría económica financieraEconomic financial theory (3107G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting (3107G02070)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis (3107G02071)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dretIntroducción al derechoIntroduction to law (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret mercantil Derecho mercantil Comercial law (3107G00023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió comercialGestión comercialMarketing management (3107G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Finances 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió financera IGestión financiera IFinancial management I (3107G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mercats financers Mercados financierosFinancial markets (3107G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió financera IIGestión financiera IIFinancial management II (3107G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost accounting (3107G02069)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat de societats Contabilidad de sociedades Corporate accounting (3107G02075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Dret empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret laboralDerecho laboralLabour Law (3107G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fiscalitat de l'empresaFiscalidad de la empresaBusiness and taxation (3107G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió d’operacions i serveisGestión de operaciones y serviciosOperations and service management (3107G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de recursos humansGestión de Recursos HumanosHuman resource management (3107G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a l'economiaInglés para la economíaEnglish for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarialsFiscalidad de las operaciones empresarialesTaxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiarEmpresa familiarFamily business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

AuditoriaAuditoriaAuditing (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitatAspectos teóricos de la contabilidadTheoretical aspects of accountancy (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat públicaContabilidad públicaPublic accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normativa comptable internacionalNormativa contable internacionalInternational accounting standards (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitatContabilidad i fiscalidadAccounting and taxation (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisionsMétodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisionesQuantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestesMetodología de encuestasSurvey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comerç exteriorComercio exteriorInternational business (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIMEGestión de PYMESME Management (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresaAnálisis estratégico aplicado a la empresaBusiness Strategical Analysis (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la poblacióDemografía y economía de la poblaciónDemography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'EspanyaHistoria económica de EspañaEconomic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrialHistoria industrialIndustrial History (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laboralsSociología de las relaciones laboralesSociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consumSociología del consumoSociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacionsDerecho de los contratos y de las obligacionesLaw of contract and obligations (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets realsDerecho de propiedad y derechos realesProperty law (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successionsDerecho de sucesionesSuccession's law (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançamentGasto público y recursos para su financiaciónPublic expenditure and its financing (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió EuropeaDerecho de la Unión EuropeaEuropean Union Law (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestióControl de gestiónManagement control (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancàriaGestión bancaria Financial institucions management (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Instruments derivats: futurs i opcionsInstrumentos derivados: futuros y opcionesDerivatives: futures and options (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmic financerAnálisis económico financieroEconomic and financial analysis (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat socialSeguridad socialSocial security (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financeraComunicación financieraFinancial communication (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliacióEmpresa y conciliaciónEnterprise and conciliation (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interiorEl funcionamiento del mercado interiorManagement of the internal market (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economiaMétodos matemáticos para la economíaMathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercatsDecisiones estratégicas y mercadosStrategies and markets (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financerEntorno macroeconómico del sistema financieroThe macroeconomic context of financial system (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes Gestión de proyectosProject management (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directivesHabilidades directivasManagement Skills (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques de comerç electrònicTécnicas de comercio electrónicoElectronic commerce (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresaPrácticas en la empresaExternal internship (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmicaTemas de actualidad económicaCurrent economic topics (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarialMatemática actuarialActuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicadaAnálisis sectorial aplicadoApplied sectoral analysis (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancariDerecho bancarioBanking law (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa IPrácticas en la empresa IExternal internship I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa IIPrácticas en la empresa IIExternal internship II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digitalEstrategias de negocio digitalDigital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovacióEstrategias de innovaciónInnovation Strategies (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empresesCreación de empresasBusiness creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarialTécnicas de previsión empresarialTechniques of business forecasting (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestióContabilidad de gestiónManagement Accounting (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzatLos sistemas fiscales en un mundo globalizado.Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeresMatemática de las operaciones financierasMathematics of the financial transactions (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives Finanzas corporativas Corporate finance (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimitzacióTécnicas y programas de optimización Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Optimització dinàmicaOptimización dinámicaDynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financersAnálisis de productos financierosAnalysing financial products (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat Mujer, empresa y sociedad Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal Derecho concursal Bankruptcy Law (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports Economia y Gestión en los Deportes Economy and Management in Sports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalitzacióEstrategias de internacionalizaciónInternationalization strategies (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials Estructura y desigualdades sociales Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa Ética y responsabilidad social en la empresa Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivatsInstrumentos derivadosDerivate instruments (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural Marketing cultural Cultural marketing (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital Marketing digital Digital marketing (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'auditoria Normas internacionales de auditoria International auditing standards (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera Normas Internacionales de Información Financiera International Financial Reporting Standards (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat de les operacions financeres Fiscalidad de las operaciones financieras (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització comptable i instruments avançats d'AuditoriaOrganización contable e instrumentos avanzados de Auditoría (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració d'empreses i plans de viabilitat Valoración de empresas y planes de viabilidad Valuation of companies and viability plans (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Planificació financera Planificación financiera Financial planning (3107G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Consolidació comptable Consolidación contable Accounting consolidation (3107G00068)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització i administració d’empresesOrganización y administración de empresasBusiness organization and administration (3107G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a l'economiaInglés para la economíaEnglish for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarialsFiscalidad de las operaciones empresarialesTaxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiarEmpresa familiarFamily business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

AuditoriaAuditoriaAuditing (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitatAspectos teóricos de la contabilidadTheoretical aspects of accountancy (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat públicaContabilidad públicaPublic accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normativa comptable internacionalNormativa contable internacionalInternational accounting standards (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitatContabilidad i fiscalidadAccounting and taxation (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisionsMétodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisionesQuantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestesMetodología de encuestasSurvey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comerç exteriorComercio exteriorInternational business (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIMEGestión de PYMESME Management (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresaAnálisis estratégico aplicado a la empresaBusiness Strategical Analysis (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la poblacióDemografía y economía de la poblaciónDemography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'EspanyaHistoria económica de EspañaEconomic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrialHistoria industrialIndustrial History (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laboralsSociología de las relaciones laboralesSociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consumSociología del consumoSociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacionsDerecho de los contratos y de las obligacionesLaw of contract and obligations (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets realsDerecho de propiedad y derechos realesProperty law (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successionsDerecho de sucesionesSuccession's law (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançamentGasto público y recursos para su financiaciónPublic expenditure and its financing (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió EuropeaDerecho de la Unión EuropeaEuropean Union Law (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestióControl de gestiónManagement control (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancàriaGestión bancaria Financial institucions management (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Instruments derivats: futurs i opcionsInstrumentos derivados: futuros y opcionesDerivatives: futures and options (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmic financerAnálisis económico financieroEconomic and financial analysis (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat socialSeguridad socialSocial security (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financeraComunicación financieraFinancial communication (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliacióEmpresa y conciliaciónEnterprise and conciliation (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interiorEl funcionamiento del mercado interiorManagement of the internal market (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economiaMétodos matemáticos para la economíaMathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercatsDecisiones estratégicas y mercadosStrategies and markets (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financerEntorno macroeconómico del sistema financieroThe macroeconomic context of financial system (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes Gestión de proyectosProject management (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directivesHabilidades directivasManagement Skills (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques de comerç electrònicTécnicas de comercio electrónicoElectronic commerce (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresaPrácticas en la empresaExternal internship (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmicaTemas de actualidad económicaCurrent economic topics (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarialMatemática actuarialActuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicadaAnálisis sectorial aplicadoApplied sectoral analysis (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancariDerecho bancarioBanking law (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa IPrácticas en la empresa IExternal internship I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa IIPrácticas en la empresa IIExternal internship II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digitalEstrategias de negocio digitalDigital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovacióEstrategias de innovaciónInnovation Strategies (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empresesCreación de empresasBusiness creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarialTécnicas de previsión empresarialTechniques of business forecasting (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestióContabilidad de gestiónManagement Accounting (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzatLos sistemas fiscales en un mundo globalizado.Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeresMatemática de las operaciones financierasMathematics of the financial transactions (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives Finanzas corporativas Corporate finance (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimitzacióTécnicas y programas de optimización Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Optimització dinàmicaOptimización dinámicaDynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financersAnálisis de productos financierosAnalysing financial products (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat Mujer, empresa y sociedad Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal Derecho concursal Bankruptcy Law (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports Economia y Gestión en los Deportes Economy and Management in Sports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalitzacióEstrategias de internacionalizaciónInternationalization strategies (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials Estructura y desigualdades sociales Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa Ética y responsabilidad social en la empresa Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivatsInstrumentos derivadosDerivate instruments (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural Marketing cultural Cultural marketing (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital Marketing digital Digital marketing (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'auditoria Normas internacionales de auditoria International auditing standards (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera Normas Internacionales de Información Financiera International Financial Reporting Standards (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat de les operacions financeres Fiscalidad de las operaciones financieras (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització comptable i instruments avançats d'AuditoriaOrganización contable e instrumentos avanzados de Auditoría (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració d'empreses i plans de viabilitat Valoración de empresas y planes de viabilidad Valuation of companies and viability plans (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Avaluació global de competències de la titutació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de GrauTrabajo final de GradoBachelor's degree project (3107G02076)

TFGTreball final de grau 6.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a l'economiaInglés para la economíaEnglish for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarialsFiscalidad de las operaciones empresarialesTaxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiarEmpresa familiarFamily business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

AuditoriaAuditoriaAuditing (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitatAspectos teóricos de la contabilidadTheoretical aspects of accountancy (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat públicaContabilidad públicaPublic accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normativa comptable internacionalNormativa contable internacionalInternational accounting standards (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitatContabilidad i fiscalidadAccounting and taxation (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisionsMétodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisionesQuantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestesMetodología de encuestasSurvey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comerç exteriorComercio exteriorInternational business (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIMEGestión de PYMESME Management (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresaAnálisis estratégico aplicado a la empresaBusiness Strategical Analysis (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la poblacióDemografía y economía de la poblaciónDemography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'EspanyaHistoria económica de EspañaEconomic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrialHistoria industrialIndustrial History (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laboralsSociología de las relaciones laboralesSociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consumSociología del consumoSociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacionsDerecho de los contratos y de las obligacionesLaw of contract and obligations (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets realsDerecho de propiedad y derechos realesProperty law (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successionsDerecho de sucesionesSuccession's law (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançamentGasto público y recursos para su financiaciónPublic expenditure and its financing (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió EuropeaDerecho de la Unión EuropeaEuropean Union Law (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestióControl de gestiónManagement control (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancàriaGestión bancaria Financial institucions management (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Instruments derivats: futurs i opcionsInstrumentos derivados: futuros y opcionesDerivatives: futures and options (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmic financerAnálisis económico financieroEconomic and financial analysis (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat socialSeguridad socialSocial security (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financeraComunicación financieraFinancial communication (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliacióEmpresa y conciliaciónEnterprise and conciliation (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interiorEl funcionamiento del mercado interiorManagement of the internal market (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economiaMétodos matemáticos para la economíaMathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercatsDecisiones estratégicas y mercadosStrategies and markets (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financerEntorno macroeconómico del sistema financieroThe macroeconomic context of financial system (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes Gestión de proyectosProject management (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directivesHabilidades directivasManagement Skills (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques de comerç electrònicTécnicas de comercio electrónicoElectronic commerce (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresaPrácticas en la empresaExternal internship (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmicaTemas de actualidad económicaCurrent economic topics (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarialMatemática actuarialActuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicadaAnálisis sectorial aplicadoApplied sectoral analysis (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancariDerecho bancarioBanking law (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa IPrácticas en la empresa IExternal internship I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa IIPrácticas en la empresa IIExternal internship II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digitalEstrategias de negocio digitalDigital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovacióEstrategias de innovaciónInnovation Strategies (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empresesCreación de empresasBusiness creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarialTécnicas de previsión empresarialTechniques of business forecasting (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestióContabilidad de gestiónManagement Accounting (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzatLos sistemas fiscales en un mundo globalizado.Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeresMatemática de las operaciones financierasMathematics of the financial transactions (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives Finanzas corporativas Corporate finance (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimitzacióTécnicas y programas de optimización Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Optimització dinàmicaOptimización dinámicaDynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financersAnálisis de productos financierosAnalysing financial products (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat Mujer, empresa y sociedad Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal Derecho concursal Bankruptcy Law (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports Economia y Gestión en los Deportes Economy and Management in Sports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalitzacióEstrategias de internacionalizaciónInternationalization strategies (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials Estructura y desigualdades sociales Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa Ética y responsabilidad social en la empresa Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivatsInstrumentos derivadosDerivate instruments (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural Marketing cultural Cultural marketing (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital Marketing digital Digital marketing (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'auditoria Normas internacionales de auditoria International auditing standards (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera Normas Internacionales de Información Financiera International Financial Reporting Standards (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat de les operacions financeres Fiscalidad de las operaciones financieras (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització comptable i instruments avançats d'AuditoriaOrganización contable e instrumentos avanzados de Auditoría (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Valoració d'empreses i plans de viabilitat Valoración de empresas y planes de viabilidad Valuation of companies and viability plans (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció

Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
18 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula