Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Curs 2018-2019

El títol oficial de Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (GCAM) de la Universitat de Girona té l'objectiu de formar professionals de perfil polivalent que reclamen determinats segments estratègics de la indústria audiovisual en el marc de les noves exigències.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Comunicació Audiovisual i Multimèdia per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.440 euros. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Em convé saber

Dins l'àmbit de les ciències socials i jurídiques es desenvolupa l'Escola Universitària ERAM d'audiovisuals, disseny i nous mitjans, com a centre d'estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació audiovisual i multimèdia.

L'Escola aposta pel gran potencial de la comunicació audiovisual en la creació de nous perfils professionals, i ofereix així una resposta a les noves professions emergents.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan produint nous productes en el camp audiovisual i multimèdia. Futurs professionals s'hauran de dotar de continguts específics amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

Els graduats en Comunicació Audiovisual i Multimèdia seran professionals amb coneixements de comunicació, tècnics i creatius, capaços d'actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat d'actuacions que necessita l'ús de la tecnologia, els coneixements dels mitjans d'expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Audiovisuals, cinema i TV: Direcció, producció, realització, direcció de fotografia, guió, càmera, edició, colorisme, disseny audiovisual o motion graphics.
 • Videojocs: Enginyeria de programari, programació, disseny musical, disseny d’àudio, postproducció, guionatge, disseny d’interfície d’usuari, modelatge 3D o animació.
 • Publicitat: Direcció creativa, direcció d’art, disseny gràfic, il·lustrador, art final, redacció publicitària, direcció de comptes o planificació de mitjans.
 • Comunicació digital: Project management, community management, màrqueting en línia, SEO, SEM, estratègia digital, direcció de continguts o redactor.
 • Transmèdia: CEO technology, direcció de tecnologia, apps, web design, motion manager, crossmedia management, programmer, database development, story design o concept art.
 • Fotografia: Fotògraf professional, editorial, publicitari, industrial o de moda, retrat, retoc digital, laboratori, direcció de fotografia, comissariat o artista.
 • So: Disseny d’àudio, disseny musical, tècnic de so, producció musical, creació d’aplicacions musicals o postproducció de projectes multimèdia.
 • Disseny: Disseny gràfic, branding, disseny editorial, disseny publicitari, packaging, disseny d’entorn, disseny tipogràfic, management design.
 • 3D: Animació, modelatge, disseny d’efectes especials, disseny i animació de personatges, grafisme, texturació, il·luminació, postproducció o motion grapher.
 • Art: Art visual, crítica d’art, comissariat d’exposicions, documentalisme, storyboard artist o gestió cultural.

Continuar estudiant

Amb el grau de Comunicació Audiovisual i Multimèdia hauràs assolit les competències necessàries per dedicar-te al món professional de la comunicació audiovisual des del punt de vista de la realització. També podràs continuar els teus estudis accedint a màsters oficials per especialitzar-te en un camp concret.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estètica i teoria de l'art (3157G04001)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria i anàlisi de la imatge (3157G04002)

BBàsica 10.00 AAnual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llenguatge cinematogràfic (3157G04005)

BBàsica 9.00 SSemestral

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria i tècnica del muntatge (3157G04009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologia audiovisual i del so (3157G04010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Operativa de càmera i il·luminació (3157G04011)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Disseny i creació del so digtal (3157G04012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments de la multimèdia (3157G04013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ÀMBIT DE CREACIÓ7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte audiovisual I (3157G04016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fotografia (3157G04017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

DISSENY GRÀFIC9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments del disseny gràfic (3157G04023)

BBàsica 9.00 AAnual

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cultura i pensament (3157G04003)

BBàsica 8.00 SSemestral

Sociologia i teoria de la comunicació (3157G04004)

OBObligatòria 4.00 AAnual

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia (3157G04014)

OBObligatòria 9.00 AAnual

3D I (3157G04015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

ÀMBIT DE CREACIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte creatiu (3157G04018)

BBàsica 6.00 AAnual

DISSENY GRÀFIC9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes de disseny gràfic (3157G04024)

OBObligatòria 9.00 AAnual

CREATIVITAT9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologies i tècniques creatives (3157G04025)

BBàsica 9.00 SSemestral

GESTIÓ I PRODUCCIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Producció audiovisual i multimedia (3157G04027)

BBàsica 6.00 AAnual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llenguatges contemporanis (3157G04008)

BBàsica 3.00 SSemestral

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures i dispositius narratius (3157G04006)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Guió videogràfic (3157G04007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

ÀMBIT DE CREACIÓ9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció de projectes transmèdia (3157G04019)

OBObligatòria 9.00 AAnual

CREATIVITAT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Taller de generació d'idees (3157G04026)

OBObligatòria 6.00 AAnual

GESTIÓ I PRODUCCIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting (3157G04028)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Creació d'empreses (3157G04029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVES24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II (3157G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual (3157G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny interactiu (3157G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual (3157G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III (3157G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa (3157G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so (3157G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva (3157G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo (3157G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte audiovisual II (3157G04042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris (3157G04043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

ÀMBIT DE CREACIÓ20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte transmèdia: idea (3157G04020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Projecte transmèdia: Eines (3157G04021)

OBObligatòria 10.00 SSemestral No

Projecte transmèdia: Expressió (3157G04022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II (3157G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual (3157G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny interactiu (3157G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual (3157G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III (3157G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa (3157G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so (3157G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva (3157G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo (3157G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte audiovisual II (3157G04042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris (3157G04043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

PRÀCTIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques (3157G04044)

PEPràctiques externes 10.00 SSemestral No

TREBALL FINAL DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de Grau (3157G04045)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Optativita t+ reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II (3157G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual (3157G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny interactiu (3157G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual (3157G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III (3157G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa (3157G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so (3157G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva (3157G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo (3157G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte audiovisual II (3157G04042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris (3157G04043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, les 12 h i les 15 h, a l'ERAM
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a l'ERAM
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, a les 10 h, les 12 h i les 15 h, a l'ERAM
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, a les 12 h, a l'ERAM
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, a les 10.30 h, a l'ERAM
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
7 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
De segona reassignació de juny
14 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
De tercera reassignació de juny
21 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, a les 10 h, a l'ERAM
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 22 58
Correu electrònic
eram@eram.cat

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula