Doble titulació Turisme / Màrqueting

Doble titulació Turisme / Màrqueting

Curs 2018-2019

Una de les noves titulacions universitàries amb millors oportunitats professionals gràcies a la combinació de competències adquirides per l’alumne en dues de les professions amb major inserció laboral

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Turisme / Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.305 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Web:
Doble Grau de Turisme i Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Turisme, com a primer sector de l’economia de Barcelona, unit als profunds coneixements del Màrqueting que ofereix aquesta doble titulació, permet als estudiants explorar nous horitzons en un àmbit tan transversal com apassionant, ja que el Doble Grau en Turisme i Màrqueting integra en el seu pla d’estudis continguts i competències de les dues disciplines: els idiomes, el management, l’economia, la investigació comercial, la comunicació, les noves tecnologies de la informació, el dret, la internacionalització o la informàtica, entre d’altres.

A més introdueix aspectes innovadors en l’àmbit acadèmic relatius a la programació, execució i avaluació de la docència, i fomenta entre els estudiants la mobilitat, l’adquisició d’actituds com la iniciativa emprenedora, el lideratge o l’esperit crític. En aquest context, Mediterrani disposa d’un Pla Intern de Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 que té com a objectiu impulsar una cultura de la qualitat i la millora contínua que ens permeti seguir sent, a Barcelona, un centre universitari de referència en excel·lència acadèmica.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

L’alumne serà capaç de treballar en departaments de màrqueting i departaments comercials. Tindrà la capacitat de fer auditories i consultories de màrqueting. També podrà treballar en investigació i distribució de departaments de màrqueting. El gran avantatge d’estudiar la doble titulació de turisme i màrqueting és que tindràs la capacitat per treballar en qualsevol sector del turisme, com ara estacions d’esquí, parcs naturals, hotels, creuers, agències de viatge, consultories turístiques, etc. Gràcies a les competències professionals que ofereix el doble grau de turisme i màrqueting, sortiràs preparat per obtenir un lloc de responsabilitat en institucions privades o publiques vinculades al sector turístic i del màrqueting.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 60,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi comercial (3152G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting (3152G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió econòmica del mercat turístic (3152G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió jurídica del turisme (3152G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió socio-cultural del turisme (3152G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió territorial del turisme (3152G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'estadística (3152G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al màrqueting (3152G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al turisme (3152G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques informàtiques i comunicatives (3152G01009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 9,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3152G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès I (3152G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 18,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística I (3152G02011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadistica II (3152G02012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments (3152G01029)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany I (3152G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II (3152G01011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra de les organitzacions (3152G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra del consumidor (3152G02008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès II (3152G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Geografia turística mundial (3152G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió economicofinancera a les empreses turístiques (3152G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ordenació i planificació del territori (3152G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització d'empreses turístiques (3152G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3152G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dimensió jurídica del màrqueting (3152G02005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gestió i processos operatius de les empreses d'intermediació turística (3152G01030)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 51,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany II (3152G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III (3152G01012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Desenvolupament de productes i marques (3152G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny d'estratègies i programes sobre preus (3152G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estratègies sobre distribució i logística de la distribució (3152G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès III (3152G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Màrqueting Internacional (3152G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat, promoció i relacions públiques (3152G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Venda personal i màrqueting directe (3152G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Xinès mandarí III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 12,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3152G01016)

PEPràctiques externes 12.00 AAnual

Cal superar 69,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany III (3152G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV (3152G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Creació i e-comercialització de productes (3152G01031)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Desenvolupament del pla de màrqueting (3152G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègica d'empreses turístiques (3152G01035)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Direcció estratègica hotelera (3152G01037)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Direcció i gestió RRHH (3152G01036)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Disseny d'itineraris i productes (3152G01023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió de productes i recursos turístics (3152G01033)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Innovació en els productes i recursos turístics (3152G01034)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Innovació en la gestió cultural (3152G01032)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Màrqueting Industrial i de Serveis (3152G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting social i de les institucions no lucratives (3152G02030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial (3152G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Xinès mandarí IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Cal superar 30,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació i xarxes socials (3152G02032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny i desenvolupament de websites (3152G02034)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Estudis de mercat per Internet (3152G02033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

La conducta de compra online (3152G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3152G02035)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Cal superar 30,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Final de Grau (3152G02036)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual No

Treball final de grau (3152G01017)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual No

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula