Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Arts Escèniques

Grau en Arts Escèniques

Curs 2020-2021

L'únic estudi universitari oficial de Catalunya en el camp de les arts escèniques, basat en un pla d'estudis innovador ideat pel director d'escena Xavier Albertí, i amb l'estreta col·laboració del Festival Temporada Alta (Festival de Tardor de Catalunya – Girona Salt). 

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arts Escèniques
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Arts Escèniques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

5.640 euros. Vegeu informació de preus

Web:
Grau en Arts Escèniques
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La planificació dels continguts del Grau en Arts Escèniques té com a objectiu formar intèrprets amb capacitat de generar escena, o bé creadors escènics amb habilitats interpretatives.

Els nostres estudiants parteixen de la formació integral de l'intèrpret –text, gest, moviment, dansa– i adquireixen competències en el camp de la direcció, la dramatúrgia, la creació d'espais o la tecnologia d'escena. L'estratègia pedagògica es fonamenta en la pràctica escènica continuada.  

Els estudiants realitzen des del començament dels seus itineraris un seguit de posades en escena que culminen, en el quart any i darrer, en una posada en escena que serà presentada en una plataforma de nivell professional. A cadascun dels quatre cursos les escenificacions són les assignatures fonamentals i es nodreixen de la resta de les matèries. Els estudis contemplen també la formació en el camp audiovisual per al professional de les arts escèniques: la interpretació davant càmera i el coneixement dels processos de realització audiovisual, a partir de la docència de directors de cinema de llarga trajectòria.

La docència recau en una acurada selecció de professionals de les arts escèniques i l'audiovisual que orienten els estudiants, a través d'una metodologia eminentment pràctica, envers el descobriment del seu propi potencial i obren, així, un ventall molt ampli de sortides laborals.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Interpretació: Actor de teatre, actor de cinema i televisió, actor de publicitat, actor de teatre musical – cantant escènic, ballarí (dansa moderna, contemporània i commercial dance), doblador, intèrpret de circ contemporani i arts parateatrals, intèrpret de teatre d’objectes, performer.
 • Direcció: Director d’escena, coreògraf, director d’intèrprets, director d’art, director d’escena musical (lírica / comercial), escenògraf, creador d’arts escèniques en espais alternatius (site specifics, arts escèniques de carrer), creador d’espectacles per a grans públics (macroescena), creador d’esdeveniments (institucionals, comercials, publicitaris).
 • Dramatúrgia: Dramaturg, guionista de cinema i televisió, guionista de nous formats en les noves tecnologies de la comunicació.
 • Gestió i producció: Productor teatral, productor audiovisual, productor d’esdeveniments, management de companyies d’arts escèniques, gestió d’equipaments escènics, emprenedoria en el camp de les arts escèniques, professional de les arts escèniques aplicades al tercer sector (marginació social, cooperació internacional), creador d’espectacles.
 • Direcció i tècnica: Director tècnic d’escena (coordinador de les àrees de llum, so i maquinària), tècnic en tecnologies emergents aplicades a l’escena.
 • Oci i turisme: Crític d’arts escèniques, guiatge turístic escenificat / Creació d’escena aplicada al patrimoni, gestor cultural.
 • Docència: Professor en arts dramàtiques, interpretació i direcció d’escena, professor en direcció d’art (escenografia), professor en escoles de dansa o en conservatoris, ballarins, coreògrafs, monitor cultural.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Literatura Dramàtica16.00 crèdits
Teories Dramàtiques6.00 crèdits
Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits
Àmbit de Creació20.00 crèdits
Teories Dramàtiques6.00 crèdits
Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits
Àmbit de Creació15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Àmbit de creació III: Teatre musical   Ámbito de creación III: Teatro musical   Field’s project III: Musical theatre (3157G03011) OBObligatòria 15.00 AAnual
Dramatúrgia8.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Dramatúrgia teatral   Dramaturgia teatral   Theatre dramaturgy (3157G03012) BBàsica 8.00 AAnual
Escenotècnia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Bases de l'escenotècnia   Bases de la escenotecnia   Stagecraft basics (3157G03013) BBàsica 6.00 AAnual
Expressions de la Cultura Contemporània7.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Expressions de la cultura contemporània   Expresiones de la cultura contemporánea   Expressions of contemporary culture (3157G03014) OBObligatòria 7.00 AAnual
Àmbit de Creació15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Àmbit de creació IV: Creació audiovisual   Ámbito de creación IV: Creación audiovisual   Field’s project IV: Audiovisual creation (3157G03015) OBObligatòria 15.00 AAnual
Dramatúrgia9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Dramatúrgia audiovisual   Dramaturgia audiovisual   Audiovisual dramaturgy (3157G03016) OBObligatòria 9.00 AAnual
Escenotècnia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia   Tecnologías emergentes aplicadas a la escenotecnia   Emerging technologies applied to stagecraft (3157G03017) OBObligatòria 6.00 AAnual
Optatives30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Direcció d'actors   Dirección de actores   Actor direction (3157G03018) OPOptativa 6.00 AAnual
Redacció i desenvolupament de textos dramàtics   Redacción y desarrollo de textos dramáticos   Drafting and development of dramatic texts (3157G03019) OPOptativa 6.00 AAnual No
Interpretació escènica: cant i dansa   Interpretación escénica: canto y danza   Scenic Interpretation: singing and dance (3157G03020) OPOptativa 6.00 AAnual No
Interpretació escènica: llenguatge corporal   Interpretación escénica: lenguaje corporal   Scenic Interpretation: body language (3157G03021) OPOptativa 6.00 AAnual
Interpretació escènica: comportament humà   Interpretación escénica: comportamiento humano   Scenic Interpretation: human behaviour (3157G03022) OPOptativa 6.00 AAnual
Producció sonora   Producción sonora   Sound production (3157G03023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Tecnologies multimèdia i audiovisuals   Tecnologías multimedia y audiovisuales   Multimedia and audiovisual technologies (3157G03024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Tècniques d'il·luminació escènica   Técnicas de iluminación escénica   Stage lighting techniques (3157G03025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Direcció d'art: disseny de branding   Dirección de arte: diseño de branding   Art direction: branding (3157G03026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte   Dirección escénica: metodología y desarrollo del proyecto   Stage direction: methodology and project development (3157G03027) OPOptativa 6.00 AAnual
Escena en espais públics   Escena en espacios públicos   Public Spaces Performance (3157G03032) OPOptativa 6.00 AAnual
Interpretació escènica : Dansa II   Interpretación escénica: Danza II   Acting: Dance Techniques II (3157G03033) OPOptativa 6.00 AAnual
Interpretació escènica : Veu II   Interpretación escénica: Voz II   Acting: Voice Techniques II (3157G03034) OPOptativa 6.00 AAnual
Tecnologies audiovisuals   Tecnologías audiovisuales   Audio-visual technologies (3157G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Interpretació escènica : Llenguatges corporals II   Interpretación escénica: Lenguajes corporales II   Scenic interpretation: Corporal languages II (3157G03038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Pràctica escènica   Práctica escénica   Stage practice (3157G03039) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió i Producció Teatrals9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Gestió i Producció Teatrals   Gestión y Producción Teatrales   Management and theatre productions (3157G03028) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Seminaris Complementaris20.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Seminaris complementaris   Seminarios complementarios   Extra seminar (3157G03036) OBObligatòria 20.00 SSemestral
Pràctiques10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques   Prácticas   Practices (3157G03037) OBObligatòria 10.00 SSemestral
Treball Final del Grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball final del grau   Trabajo final del grado   Final project (3157G03031) OBObligatòria 15.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Direcció d'actors   Dirección de actores   Actor direction (3157G03018) OPOptativa 6.00 AAnual
Redacció i desenvolupament de textos dramàtics   Redacción y desarrollo de textos dramáticos   Drafting and development of dramatic texts (3157G03019) OPOptativa 6.00 AAnual No
Interpretació escènica: cant i dansa   Interpretación escénica: canto y danza   Scenic Interpretation: singing and dance (3157G03020) OPOptativa 6.00 AAnual No
Interpretació escènica: llenguatge corporal   Interpretación escénica: lenguaje corporal   Scenic Interpretation: body language (3157G03021) OPOptativa 6.00 AAnual
Interpretació escènica: comportament humà   Interpretación escénica: comportamiento humano   Scenic Interpretation: human behaviour (3157G03022) OPOptativa 6.00 AAnual
Producció sonora   Producción sonora   Sound production (3157G03023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Tecnologies multimèdia i audiovisuals   Tecnologías multimedia y audiovisuales   Multimedia and audiovisual technologies (3157G03024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Tècniques d'il·luminació escènica   Técnicas de iluminación escénica   Stage lighting techniques (3157G03025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Direcció d'art: disseny de branding   Dirección de arte: diseño de branding   Art direction: branding (3157G03026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte   Dirección escénica: metodología y desarrollo del proyecto   Stage direction: methodology and project development (3157G03027) OPOptativa 6.00 AAnual
Escena en espais públics   Escena en espacios públicos   Public Spaces Performance (3157G03032) OPOptativa 6.00 AAnual
Interpretació escènica : Dansa II   Interpretación escénica: Danza II   Acting: Dance Techniques II (3157G03033) OPOptativa 6.00 AAnual
Interpretació escènica : Veu II   Interpretación escénica: Voz II   Acting: Voice Techniques II (3157G03034) OPOptativa 6.00 AAnual
Tecnologies audiovisuals   Tecnologías audiovisuales   Audio-visual technologies (3157G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Interpretació escènica : Llenguatges corporals II   Interpretación escénica: Lenguajes corporales II   Scenic interpretation: Corporal languages II (3157G03038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Pràctica escènica   Práctica escénica   Stage practice (3157G03039) OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar prèviament a la matrícula els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb les claus de la teva primera identitat digital (codi d'usuari i contrasenya) com a estudiant de la UdG, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a un tutorial explicatiu sobre com formalitzar la matricula en línia.
 3. Visualitza el tutorial i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 4. Revisa els apartats de beques bonificacions. Si tens dret a bonificacions o exempcions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció de sol·licitar-ne l'acreditació adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte corresponent en la matrícula.
 5. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions del tutorial.

 • Preus. Consulta els Preus de matrícula i les Bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Properament disponible

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona. Es realitza a través d'Internet i està disponible per a la major part dels estudis.