Grau en Arts Escèniques

Grau en Arts Escèniques

Curs 2018-2019

L'únic estudi universitari oficial de Catalunya en el camp de les arts escèniques, basat en un pla d'estudis innovador ideat pel director d'escena Xavier Albertí, i amb l'estreta col·laboració del Festival Temporada Alta (Festival de Tardor de Catalunya – Girona Salt). 

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arts Escèniques
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Arts Escèniques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

4.940 euros. Vegeu informació de preus

Web:
Grau en Arts Escèniques
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La planificació dels continguts del Grau en Arts Escèniques té com a objectiu formar intèrprets amb capacitat de generar escena, o bé creadors escènics amb habilitats interpretatives.

Els nostres estudiants parteixen de la formació integral de l'intèrpret –text, gest, moviment, dansa– i adquireixen competències en el camp de la direcció, la dramatúrgia, la creació d'espais o la tecnologia d'escena. L'estratègia pedagògica es fonamenta en la pràctica escènica continuada.  

Els estudiants realitzen des del començament dels seus itineraris un seguit de posades en escena que culminen, en el quart any i darrer, en una posada en escena que serà presentada en una plataforma de nivell professional. A cadascun dels quatre cursos les escenificacions són les assignatures fonamentals i es nodreixen de la resta de les matèries. Els estudis contemplen també la formació en el camp audiovisual per al professional de les arts escèniques: la interpretació davant càmera i el coneixement dels processos de realització audiovisual, a partir de la docència de directors de cinema de llarga trajectòria.

La docència recau en una acurada selecció de professionals de les arts escèniques i l'audiovisual que orienten els estudiants, a través d'una metodologia eminentment pràctica, envers el descobriment del seu propi potencial i obren, així, un ventall molt ampli de sortides laborals.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Interpretació: Actor de teatre, actor de cinema i televisió, actor de publicitat, actor de teatre musical – cantant escènic, ballarí (dansa moderna, contemporània i commercial dance), doblador, intèrpret de circ contemporani i arts parateatrals, intèrpret de teatre d’objectes, performer.
 • Direcció: Director d’escena, coreògraf, director d’intèrprets, director d’art, director d’escena musical (lírica / comercial), escenògraf, creador d’arts escèniques en espais alternatius (site specifics, arts escèniques de carrer), creador d’espectacles per a grans públics (macroescena), creador d’esdeveniments (institucionals, comercials, publicitaris).
 • Dramatúrgia: Dramaturg, guionista de cinema i televisió, guionista de nous formats en les noves tecnologies de la comunicació.
 • Gestió i producció: Productor teatral, productor audiovisual, productor d’esdeveniments, management de companyies d’arts escèniques, gestió d’equipaments escènics, emprenedoria en el camp de les arts escèniques, professional de les arts escèniques aplicades al tercer sector (marginació social, cooperació internacional), creador d’espectacles.
 • Direcció i tècnica: Director tècnic d’escena (coordinador de les àrees de llum, so i maquinària), tècnic en tecnologies emergents aplicades a l’escena.
 • Oci i turisme: Crític d’arts escèniques, guiatge turístic escenificat / Creació d’escena aplicada al patrimoni, gestor cultural.
 • Docència: Professor en arts dramàtiques, interpretació i direcció d’escena, professor en direcció d’art (escenografia), professor en escoles de dansa o en conservatoris, ballarins, coreògrafs, monitor cultural.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Literatura Dramàtica16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Literatura dramàtica I: Dels inicis a l'Edat Mitjana (3157G03001)

BBàsica 8.00 SSemestral

Literatura dramàtica II: De l'Edat Moderna als nostres dies (3157G03002)

BBàsica 8.00 SSemestral

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories dramàtiques I: Del greco-romà al Renaixement (3157G03003)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Reproducció del comportament humà (3157G03004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Tècniques d'interpretació de la veu i el cant (3157G03005)

BBàsica 9.00 SSemestral

Àmbit de Creació20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Àmbit de creació I: Teatre fins el segle XVIII (3157G03006)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Àmbit de creació II: Teatre des del segle XIX fins els nostres dies (3157G03007)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres dies (3157G03008)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques d'interpretació dels llenguatges corporals (3157G03009)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Tècniques d'interpretació de la dansa (3157G03010)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Àmbit de creació III: Teatre musical (3157G03011)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Dramatúrgia8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dramatúrgia teatral (3157G03012)

BBàsica 8.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de l'escenotècnia (3157G03013)

BBàsica 6.00 AAnual

Expressions de la Cultura Contemporània7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressions de la cultura contemporània (3157G03014)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Àmbit de creació IV: Creació audiovisual (3157G03015)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Dramatúrgia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dramatúrgia audiovisual (3157G03016)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia (3157G03017)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció d'actors (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Redacció i desenvolupament de textos dramàtics (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansa (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: llenguatge corporal (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humà (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Producció sonora (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisuals (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènica (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de branding (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públics (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa II (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu II (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisuals (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió i Producció Teatrals9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió i productes teatrals (3157G03028)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Seminaris Complementaris20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seminaris complementaris (3157G03036)

OBObligatòria 20.00 SSemestral

Pràctiques10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques (3157G03037)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball Final del Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final del grau (3157G03031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció d'actors (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Redacció i desenvolupament de textos dramàtics (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansa (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: llenguatge corporal (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humà (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Producció sonora (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisuals (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènica (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de branding (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públics (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa II (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu II (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisuals (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10 h i a les 12 h, a l'ERAM
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, a les 10.30 h, a l'ERAM
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, a les 10 h i a les 12 h, a l'ERAM
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, a les 12 h, a l'ERAM
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, a les 10.30 h, a l'ERAM
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
7 de setembre, a les 12 h, a l'ERAM
De segona reassignació de juny
14 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
De tercera reassignació de juny
21 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 12 h, a l'ERAM
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, a les 10 h, a l'ERAM
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 22 58
Correu electrònic
eram@eram.cat

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula