Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Curs 2018-2019

L’objectiu fonamental és formar fisioterapeutes capacitats per atendre persones en l’àmbit preventiu, el tractament de lesions i patologies associades als moviments, utilitzant metodologies àgils que apropin als alumnes a l’activitat laboral i el treball en equip.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
150
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.700 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Fisioteràpia - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

ANATOMO-FISIOLOGIA24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ANATOMIA (3159G01001)

BBàsica 14.00 AAnual No

FISIOLOGIA (3159G01002)

BBàsica 10.00 SSemestral

Anatomia 1 (3159G01046)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia 2 (3159G01047)

BBàsica 8.00 SSemestral

CIÈNCIES BÀSIQUES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BIOLOGIA (3159G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

FÍSICA (3159G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BIOQUÍMICA (3159G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

LLENGUA MODERNA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

LLENGUA MODERNA (3159G01030)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CIÈNCIES SOCIALS12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PSICOLOGIA (3159G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

ANTROPOLOGIA (3159G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

MASSOTERAPIA (3159G01008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS (3159G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BIOMECÀNICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BIOMECÀNICA (3159G01033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

CINESITERÀPIA (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

TERÀPIA MANUAL (3159G01011)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

CADENES MUSCULARS (3159G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA (3159G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA (3159G01018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES (3159G01035)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA (3159G01013)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR (3159G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR (3159G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA (3159G01036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

METODOLOGIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

METODOLOGIA (3159G01037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PATOLOGIA EN NEUROLOGIA (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA (3159G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRACTICUM I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PRACTICUM I (3159G01038)

PEPràctiques externes 18.00 AAnual

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIA (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIA (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESA (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURAL (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITAT (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral

ORTESIS I PRÒTESIS (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPM (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès II (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esport (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laborals (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAM (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

PRACTICUM II 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PRACTICUM II (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual

TREBALL FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

TREBALL FI DE GRAU (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIA (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIA (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESA (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURAL (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITAT (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral

ORTESIS I PRÒTESIS (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPM (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès II (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esport (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laborals (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAM (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els alumnes assignats reben un correu electrònic amb data i horari de matrícula específics i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula