Grau en Química

Grau en Química

Curs 2018-2019

El Grau en Química proporciona les competències necessàries tant per analitzar i estudiar la composició i les propietats de les substàncies i els materials com per entendre els seus canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Química
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Química per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de crèdits de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori. És recomanable igualment tenir bones nocions d'informàtica i anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals que pretén aconseguir el grau de Química són els següents:

 • Infondre als estudiants l'interès per l'aprenentatge de la química que els permeti valorar les seves aplicacions en diferents contextos i involucrar-los en l'experiència intel·lectualment estimulant i satisfactòria d'aprenentatge i estudi.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat per aplicar els seus coneixements químics, tant teòrics com pràctics, a la solució de problemes en química.
 • Desenvolupar en l'estudiant, mitjançant l'educació en química, un rang d'habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.
 • Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats amb les quals pugui continuar els seus estudis en àrees especialitzades de la química, en àrees afins o multidisciplinàries.
 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.

Organització del grau

El Grau en Química s’organitza en 4 anys, al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com per a entendre els canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

A primer, cursaràs les següents matèries bàsiques d’un estudi científic: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Estadística, així com un mòdul de caràcter pràctic anomenat Tècniques científiques integrades. Les matèries bàsiques et proporcionaran les eines necessàries per entendre la química, mentre que les tècniques científiques integrades et permetran adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, principalment de laboratori però també de camp.

A segon i tercer, estudiaràs les matèries centrals de la Química: Química física, Química analítica, Química orgànica i Química inorgànica. A més, t’introduiràs en matèries afins com ara Bioquímica i Enginyeria química.

A quart aprendràs a crear, dissenyar i gestionar projectes i prendràs contacte amb la Ciència dels materials. A més, començaràs la teva especialització triant dos mòduls optatius entre els següents: ‘Síntesi i Reactivitat’, ‘Biomolècules’, ‘Anàlisi i Determinació Estructural’ i ‘Qualitat i Indústria’. També podràs decidir sobre la professionalització dels teus estudis escollint entre una major especialització si curses altres matèries optatives del mòdul "Complements Específics en Ciències Químiques" o la realització de pràctiques en empreses. Finalitzaràs els estudis amb un treball final de grau, en el qual podràs aplicar totes les competències adquirides.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Bàsicament es poden distingir quatre grans camps d'actuació:

 • Indústria: En molts àmbits diferents, des d’indústries pesades (de química bàsica, intermèdia, petroquímica, etc.) fins a aquelles d’alta tecnologia (de química fina, farmacèutica, d’additius, genòmica i proteòmica, etc.), passant per indústries de productes de gran consum (detergents, pintures, higiene, cosmètica, tints, fotografia, etc.) i també les que tracten i produeixen tota mena de productes alimentaris. En general, en qualsevol indústria que processi productes o materials.
 • Docència: En educació secundària (una vegada superat el corresponent màster), com a professor de química, de ciències o de tecnologia, o també en cicles formatius de grau superior.
 • Recerca pública i privada: En acabar els estudis, bona part dels graduats poden mantenir una relació amb el centre on han estudiat o altres de relacionats, desenvolupant algun estudi de postgrau o màster (que pot continuar amb el desenvolupament d’una Tesi doctoral), amb una relació individualitzada amb professors i investigadors. Aquestes activitats en molts casos estan lligades a la investigació i al desenvolupament de nous productes o processos.
 • Sector serveis: Com a analista per realitzar anàlisis químiques en la sanitat pública o privada, com a tècnic en empreses de tractament d’aigües o de residus sòlids, amb l’execució de diverses funcions tècniques similars a les realitzades en les indústries de processos com a tècnic de medi ambient o de seguretat en ajuntaments o en empreses d’enginyeria i disseny de processos, com a tècnics de peritatge del sector d’assegurances, etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Química Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de química (3103G00078)

BBàsica 6.00 AAnual

Complements de química (3103G04071)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia fonamental (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques (3103G00085)

BBàsica 9.00 AAnual

Física Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Física (3103G04072)

BBàsica 9.00 AAnual

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

BBàsica 6.00 AAnual

Estadística aplicada (3103G00084)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G04073)

BBàsica 6.00 AAnual

Termodinàmica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Termodinàmica (3103G04074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química quàntica i espectroscòpia (3103G04075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Inorgànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química dels elements (3103G04076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Orgànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a l'Experimentació en Síntesi Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'experimentació en síntesi química (3103G04077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria Química12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria química (3103G04078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Experimentació en enginyeria química (3103G04079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mètodes numèrics (3103G04080)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioquímica (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Analítica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Principis de química analítica (3103G04081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a l'experimentació en química analítica (3103G04082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Física Avançada6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G04083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Electroquímica i química macromolecular (3103G04084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Química Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació en química física (3103G04085)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Inorgànica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Compostos de coordinació (3103G04086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química inorgànica avançada (3103G04087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Orgànica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes sintètics orgànics (3103G04088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Elucidació estructural de compostos orgànics (3103G04089)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Síntesi Química12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació en síntesi química (3103G04090)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Química Analítica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi instrumental (3103G04091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analítica avançada (3103G04092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Química Analítica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació en química analítica (3103G04093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes (3103G04094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estudi de casos (3103G04095)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència de Materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciència de materials (3103G04096)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3103G04097)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optatives24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química organometàl·lica (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat química (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioinorgànica (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes naturals (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecular (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioanàlisi (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançada (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productes (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verda (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresa (3103G04107)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bioinorgànica (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioorgànica (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturals (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecular (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioanàlisi (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productes (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nanotecnologia (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verda (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química organometàl·lica (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat química (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançada (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química quàntica avançada (3103G04108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de separació (3103G04109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Reactors químics (3103G04110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi d'aliments (3103G04111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Catàlisi (3103G04112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + Reconeixement Acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresa (3103G04107)

OPOptativa 6.00 AAnual

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bioinorgànica (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioorgànica (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturals (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecular (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioanàlisi (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productes (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nanotecnologia (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verda (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química organometàl·lica (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat química (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançada (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química quàntica avançada (3103G04108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de separació (3103G04109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Reactors químics (3103G04110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi d'aliments (3103G04111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Catàlisi (3103G04112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula