Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Curs 2019-2020

L'objectiu principal del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració és donar-te una formació sòlida que et capaciti per a la gestió pública i l'anàlisi política.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
65
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros (curs 2018-2019). Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)

Em convé saber

Si decideixes estudiar el grau de Ciències Polítiques i de l'Administració has de saber que rebràs una formació interdisciplinària, atès que no solament estudiaràs un camp concret del coneixement, sinó que analitzaràs el món públic des d'una perspectiva àmplia, amb nocions bàsiques de dret, gestió pública, sociologia, economia i dels mètodes d'investigació socials.

És imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessàries per comprendre el món públic i per gestionar-lo de la millor manera possible.

Veuràs que el Grau t'ajudarà a comprendre la nostra organització política i social, els seus conflictes i les formes de resoldre'ls. 

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències imprescindibles en el món laboral com ara planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques; comprendre la planificació i la gestió administratives; comunicar-se oralment i per escrit; dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d’actuació per a la implementació de polítiques públiques; comprendre el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques, etc.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració combina les dimensions politològica i jurídica, necessàries per formar especialistes en l’anàlisi, la gestió i la innovació, tant en l’àmbit públic com en el privat. Amb la formació que s’ofereix, adquiriràs coneixements multidisciplinaris que et permetran adaptar-te a una multitud de tipologies laborals, incloses les noves demandes professionals.

Sortides professionals, entre altres:

 • Empreses d'assessoria, consultoria, recerca, gestió i realització d'estudis demoscòpics.
 • Tècnic i assessor en comportaments polítics i en transformacions internacionals en empreses, partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, col·legis professionals, etc.
 • Organitzacions no governamentals.
 • Tècnic responsable de relacions internacionals en organismes o empreses privades.
 • Mitjans de comunicació: expert en anàlisi política, gestió pública i relacions internacionals.
 • Organismes internacionals i d’acció exterior.
 • Recerca i ensenyament: universitats i centres de recerca; ensenyament secundari; espais de formació contínua.

Sortides professionals en l'àmbit de l'Administració pública, entre altres:

 • Cos superior d'administradors civils de l'estat.
 • Tècnic d'administració general d'ajuntaments, diputacions, consells comarcals i Administració de justícia.
 • Tècnic d'administració a la Unió Europea.
 • Inspectors i interventors de l'estat.
 • Cossos superiors facultatius de les comunitats autònomes.
 • Tècnic en organismes institucionals: Sindicatura de Comptes, Sindicatura de Greuges, consells consultius, Secretaria del Parlament, etc.
 • Carrera diplomàtica.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Introducció a la sociologia (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

BBàsica 6.00 SSemestral

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Teoria del dret (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

DRET PÚBLIC12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret Administratiu (3104G04023)

BBàsica 6.00 SSemestral

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Economia política (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures socials i institucions (3104G04002)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Filosofia Política (3104G04004)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

DRET PÚBLIC6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Hisenda Pública (3104G02102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política catalana i espanyola (3104G04008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CIÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència de l'Administració (3104G04015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

RELACIONS INTERNACIONALS6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dret internacional públic (3104G04019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Teoria Política (3104G02101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

COMPORTAMENT I PROCÉS POLÍTIC6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Comportament polític i electoral (3104G04011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

GOVERN I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Govern local (3104G04016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Models d'organització territorial de l'estat (3104G04018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

RELACIONS INTERNACIONALS9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Unió Europea: Institucions i polítiques (3104G04020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVITAT 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques externes (3104G02096)

OPOptativa 3.00 AAnual

Problemes de la teoria política contemporània (3104G02097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi quantitativa en Ciències Polítiques (3104G02099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes actuals de la Ciència Política (3104G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i tècnica legislativa (3104G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Eines de recerca politològica (3104G02108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estat i règims de benestar (3104G04010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

COMPORTAMENT I PROCÉS POLÍTIC12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió (3104G04013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

GOVERN I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Gestió pública (3104G04017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

RELACIONS INTERNACIONALS6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

TREBALL FINAL DE GRAU9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball Final de Grau (3104G04024)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

OPTATIVITAT 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques externes (3104G02096)

OPOptativa 3.00 AAnual

Problemes de la teoria política contemporània (3104G02097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi quantitativa en Ciències Polítiques (3104G02099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes actuals de la Ciència Política (3104G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i tècnica legislativa (3104G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OPTATIVITAT + RECONEIXEMENT ACADÈMIC24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques externes (3104G02096)

OPOptativa 3.00 AAnual

Problemes de la teoria política contemporània (3104G02097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi quantitativa en Ciències Polítiques (3104G02099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes actuals de la Ciència Política (3104G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i tècnica legislativa (3104G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
18 de juliol, a les 9 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9 h, a la Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
18 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
16 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula