On us podeu adreçar

Dades de contacte per a tràmits academicoadministratius

Secretaries de facultats i escoles

Les secretaries acadèmiques dels centres docents proporcionen informació i gestionen la majoria dels tràmits acadèmics i administratius relacionats amb els expedients acadèmics dels estudiants: adaptació, convalidació i reconeixement de crèdits, avaluació curricular, convocatòries extraordinàries, matrícula, trasllat d’expedient, sol·licitud de títols, emissió de certificats...

Consulteu les dades de contacte de les secretaries dels centres docents al web corresponent:

Centres propis

Centres adscrits

Centre de Postgraus

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants