Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Calendari marc dels estudis de màster

Curs 2019-2020

Calendari marc per a tota la universitat. Consulteu també el calendari de cada facultat o escola.

Inici i finalització de l'activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període (incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

  • Inici de curs: 1 d’octubre de 2019
  • Final de curs: 1 d’octubre de 2020.*

* A causa de la situació creada per l’emergència sanitària, per a l’avaluació de treballs finals de màster el final de curs es fixa en el 18 de desembre de 2020.

Accés i matrícula per a màsters propis i interuniversitaris coordinats per la UdG

Calendari general per a estudiants de nou accés

El calendari general de preinscripció, admissió i matrícula dels màsters universitaris per al curs 2019-2020 és el següent:

Convocatòria ordinària de preinscripció: de l'1 de febrer al 15 d'octubre de 2019.

Terminis Finalització de període Terminis d’admissió Períodes de matrícula
1r termini 1 d’abril de 2019 Fins al 5 d’abril de 2019 (*)

Del 22 de juliol al 20 de setembre de 2019. Presencial i automatrícula.

Durant el mes d’agost només automatrícula.

2n termini 27 de maig de 2019 Fins al 31 de maig de 2019 (*)
3r termini 5 de juliol de 2019 Fins al 19 de juliol de 2019
4t termini 20 de setembre de 2019 Fins al 25 de setembre de 2019

Del 27 al 30 de setembre de 2019

Presencial i automatrícula

5è termini 15 d’octubre de 2019 Fins al 21 d’octubre de 2019

Del 24 al 28 d’octubre de 2019

Presencial i automatrícula

(*) Pagament de la reserva de plaça: del 8 al 12 d’abril de 2019 (1r termini) i del 3 al 7 de juny (2n termini). S’efectuarà el pagament únicament quan la reserva de plaça sigui necessària per a l’obtenció del visat i en l’admissió al Màster en Dret de Danys i al Màster en Biologia Molecular i Biomedicina.

Convocatòria extraordinària per als màsters que admeten estudiants que iniciïn estudis al segon semestre: del 16 d’octubre de 2019 al 15 de gener de 2020.

Terminis Finalització de període Terminis d’admissió Períodes de matrícula
1r termini 15 de novembre de 2019 Fins al 22 de novembre de 2019

Del 25 al 29 de novembre de 2019

Presencial i automatrícula

2n termini 15 de gener de 2020 Fins al 22 de gener de 2020

Del 23 al 31 de gener de 2020

Presencial

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 8 h a 1 h)

Màster en Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

La preinscripció la du a terme l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya del 9 al 12 de setembre de 2019.

L’assignació de places es publicarà el 26 de setembre de 2019.

Matrícula:

  • Període ordinari: del 27 de setembre al 2 d’octubre de 2019.
  • Primera reassignació: 7 d’octubre de 2019.

Accés i matrícula per a màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG

Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG han de formalitzar la seva preinscripció i matrícula a la universitat coordinadora i s’ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi.

Matrícula per a estudiants de cursos anteriors

Del 8 al 19 de juliol de 2019 i del 16 al 20 de setembre de 2019.

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 8 h a 1 h)

Anul·lació i ampliació de matrícula

  • Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 19 de novembre de 2019.
  • Període de ampliació de matrícula per a assignatures de 2n semestre, prèvia autorització del tutor: del 20 de gener al 3 de febrer de 2020.
  • Termini d’anul·lació de convocatòria: per a assignatures de primer semestre, fins al 13 de desembre de 2019; per a assignatures de segon semestre i anuals, fins a l’11 de maig de 2020. En cap cas es podrà anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada.

No es podrà anul·lar la matrícula si s’ha efectuat en el segon termini de matrícula extraordinària.

Convocatòries extraordinàries d’exàmens

Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

  • Primer semestre: del 19 al 22 de novembre de 2019.
  • Segon semestre: del 4 al 8 de maig de 2020.

Convocatòria de gràcia

Els estudiants que hagin exhaurit totes les convocatòries de qualificació sense haver superat alguna assignatura o mòdul, de cursos anteriors, podran demanar, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la normativa de permanència, abans de matricular-se, una quarta i darrera convocatòria de gràcia. La sol·licitud s’haurà de presentar en el centre docent abans del 13 de setembre de 2019.

La matrícula del curs s’haurà d’efectuar una vegada resolta la sol·licitud de la convocatòria de gràcia i sempre dins els períodes establerts.

Vacances i dies no lectius

Es fixen les dates següents, subjectes als canvis que es puguin produir respecte a les festes estatals, autonòmiques i locals. En cas de modificació, s’estarà al que estableixin els calendaris oficials.

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens):

2019

  • 11 de setembre de 2019: Diada Nacional de Catalunya (festa autonòmica).
  • 12 d’octubre de 2019: El Pilar (festa estatal).
  • 18 d'octubre de 2019
  • 29 d’octubre de 2019: Sant Narcís (festa local).
  • 1 de novembre de 2019: Tots Sants (festa estatal).
  • 6 de desembre de 2019: Dia de la Constitució (festa estatal).
  • Del 24 al 31 de desembre de 2019 (ambdós inclosos): Nadal.

2020

  • De l’1 al 6 de gener de 2020 (ambdós inclosos): Cap d’any i Reis.
  • Del 6 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos): Setmana Santa i dilluns de Pasqua.
  • 24 d’abril de 2020: Festa Major de la UdG.
  • 1 de maig de 2020: Dia del Treball (festa estatal).
  • 1 de juny de 2020 (festa local)
  • 24 de juny de 2020: Sant Joan (festa autonòmica).
  • De l’1 al 31 de juliol de 2020: període hàbil sense activitats formatives (a excepció de la defensa del TFG).
  • De l’1 al 31 d’agost de 2020: període no lectiu.
  • 11 de setembre de 2020: Diada Nacional de Catalunya (festa autonòmica).

Nota: Els centres ubicats en municipis diferents de Girona i Salt consideraran dies no lectius per festa local aquells que es corresponen amb els dos dies que estableix el calendari de la seva població.

 

Font: Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de grau, màster universitari i doctorat per al curs 2019-20, aprovat per la Comissió delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern de 28 de febrer de 2019 i modificat pel Consell de Govern de 17 d’octubre de 2019 i per la Comissió delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern de 17 de juny de 2020.

Darrera actualització: 23 de juny de 2020