Calendari marc 2016-2017

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UdG per a tota la universitat. Consulteu també el calendari de cada facultat o escola

Accés

El calendari general de preinscripció i admissió als màsters universitaris és el següent:

 • 1a convocatòria
  • Període de preinscripció: del 9 de desembre de 2015 al 27 de març de 2016
  • Resolució d’admissió: fins al 8 d’abril de 2016
  • Pagament de la reserva de plaça: de l’11 al 24 d’abril de 2016
 • 2a convocatòria
  • Període de preinscripció: del 28 de març al 15 de maig de 2016
  • Resolució d’admissió: fins al 27 de maig de 2016
  • Pagament de la reserva de plaça: del 30 de maig al 12 de juny de 2016
 • 3a convocatòria
  • Període de preinscripció: del 16 de maig al 13 de juliol de 2016
  • Resolució d’admissió: fins al 19 de juliol de 2016
 • 4a convocatòria
  • Període de preinscripció: del 16 de juliol al 18 de setembre de 2016
  • Resolució d’admissió: fins al 23 de setembre de 2016
 • La preinscripció al Màster en Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes la du a terme l'OOAU del 12(dl) al 15(dj) de setembre de 2016
 • Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG que hagin de formalitzar la seva preinscripció en una o més universitats s'ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi

Matrícula

Períodes de matrícula d’estudiants nous

 • Primer període: del 20 (dc.) al 28 (dj.) de juliol (presencial i automatrícula) i de l’1 (dl.) al 31 (dc.) d’agost de 2016 (només automatrícula)
 • Segon període: del 26 (dl.) al 30 (dv.) de setembre (presencial i automatrícula)
 • Estudiants que han de modificar la matrícula perquè s’han anul·lat assignatures optatives: del 10 (dl.) al 14 (dv.) d’octubre de 2016
 • Matrícula extraordinària:
  • S’establirà un primer termini de matrícula extraordinària en cas que quedin places vacants. Una vegada resolta la quarta convocatòria d’assignació i matrícula, serà possible la matrícula fins a 15 dies després de l’inici de les activitats acadèmiques. En conseqüència, aquests estudiants perdran el dret a l’anul·lació de matrícula si no entren dins del termini establert en aquest calendari.
  • S’estableix un segon termini de matrícula extraordinària, del 23 (dl.) de gener fins al 3 (dv.) de febrer de 2017, per a estudiants de nou accés que no hagin pogut matricular-se en els períodes establerts. La matrícula, en aquest període, s’ha de referir necessàriament a assignatures de 2n semestre
 • Matrícula del Màster en Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes:
  • Matrícula de setembre: del 29 (dj.) de setembre al 3 (dl.) d’octubre de 2016
  • Matrícula de primera reassignació: 10 (dl.) d’octubre de 2016
  • Matrícula d’octubre: 11 (dt.) d’octubre de 2016Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG han de formalitzar la seva preinscripció i matrícula a la universitat coordinadora i s’ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi.
 • Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG han de formalitzar la seva preinscripció i matrícula a la universitat coordinadora i s’ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi.

Anul·lació i modificació de matrícula

 • Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 18/11/2016 (dv.)
 • Període d’anul·lació de convocatòria: per a assignatures de primer semestre, fins al 12 (dl.) de desembre de 2016; per a assignatures de segon semestre i anuals, fins al 28 (dv.) d’abril de 2017 (dv.)
 • Període de ampliació de matrícula per a assignatures de 2n semestre, prèvia autorització del tutor: 23 (dl.) de gener fins al 3 (dv.) de febrer de 2017

Inici i finalització de l'activitat acadèmica (s'hi inclouen exàmens si escau)

 • Inici de curs: 3 d’octubre de 2016 (dl.)
 • Final de curs: 2 d’octubre de 2017 (dl.)

Convocatòries extraordinàries d'exàmens

Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

 • Primer semestre: del 21 (dl.) al 25 (dv.) de novembre de 2016
 • Segon semestre: del 2 (dt.) al 8 (dl.) de maig de 2017

Sol·licitud de convocatòria de gràcia

 • S’estableixen dos períodes:
  • o el primer, des del darrer dia de tancament d’actes de juny fins al dia abans del primer dia de matrícula: del 30/06/2016 (dj.) al 12/7/2016 (dt.);
  • o el segon, del 10/02/2017 (dv.) al 17/02/2017 (dv.).
 • En aplicació del que estableix la normativa de permanència, abans de matricular- se, els estudiants que han consumit totes les convocatòries de qualificació sense haver superat alguna assignatura o mòdul hauran d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia. La matrícula haurà d’efectuar-se en els períodes establerts.

Vacances i dies no lectius

Es fixen les dates següents subjectes als canvis que es puguin produir respecte les festes estatals, autonòmiques i locals. En cas de modificació, s’estarà al que estableixin els calendaris oficials.

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens):

 • 12 d’octubre de 2016 (dc.): El Pilar (festa estatal)
 • 29 d’octubre de 2016 (ds.): Sant Narcís (festa local a Girona)
 • 31 d’octubre de 2016 (dl.): Dia de tancament
 • 1 de novembre de 2016 (dt.): Tots Sants (festa estatal)
 • 6 de desembre de 2016 (dt.): Dia de la Constitució Espanyola (festa estatal)
 • 8 de desembre de 2016 (dj.): Dia de la Immaculada (festa estatal)
 • 9 de desembre de 2016 (dv.) Pont
 • Nadal: del 23 (dv.) de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 10 (dl.) al 17 (dl.) d’abril de 2017 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG (dv.): 21 (dv.) d’abril de 2017
 • 1 de maig de 2017 (dl.): Dia del Treball (festa estatal)
 • 5 de juny de 2017 (dl.): Pasqua Granada (festa autonòmica)
 • 24 de juny de 2017 (ds.): Sant Joan (festa autonòmica)