Calendari marc 2016-2017

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UdG per a tota la universitat. Consulteu també el calendari de cada facultat o escola

Accés

Períodes per sol·licitar plaça a la UdG per preinscripció

 • La preinscripció per accedir a estudis de grau de la UdG es formalitza per internet, a l'adreça http://accesnet.gencat.cat, del 6 de juny a l’1 de juliol.
 • Consulteu el calendari de preinscripció per saber els dies de les assignacions de places o reassignacions posteriors. Aquesta és la primera convocatòria, la de juny de 2016, i l’11 de juliol es farà pública la primera assignació de places per a qui hagi fet la preinscripció dins el termini establert.
 • Més informació a www.udg.edu/acces

Períodes per sol·licitar plaça a la UdG per trasllat

 • Entre estudis de grau: del 15 (dv.) al 29 (dv.) d’abril de 2016
 • Entre estudis de grau de la UdG que comparteixen a primer curs un mínim de 30 crèdits: del dia 15 (dc.) al 30 (dj.) de juny de 2016

Període per presentar sol·licituds per superar a la UdG requisits formatius complementaris previs a l’homologació de títols estrangers

 • De l’1 (dv.) al 15 (dv.) de juliol de 2016

Accés per a estudiants visitants

 • Presentació de sol·licituds: del 5 (dl.) al 16 (dv.) de setembre de 2016
 • Excepcionalment s’admetran sol·licituds de matrícula d’estudiants visitants per cursar assignatures o mòduls del segon semestre fins a 1 setmana després d’acabar el període de modificació de matrícula del segon semestre

Matrícula

Períodes de matrícula d’estudiants de grau nous assignats per preinscripció universitària

 • En primera preferència: del 13/07/2016 (dc.) al 18/07/2016 (dl.)
 • Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva: 18/07/2016 (dl.)
 • De segona assignació (en qualsevol preferència): del 26/07/2016 (dt.) al 27/07/2016 (dc.)
 • Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació: 7/09/2016 (dc.) i 8/09/2016 (dj.)
 • De segona reassignació de juny: 15/09/2016 (dj.)
 • De tercera reassignació de juny: 22/09/2016 (dj.)
 • En convocatòria de setembre: 27/09/2016 (dt.)
 • En matrícula d’octubre: 11/10/2016 (dt.)

Períodes de matrícula d’estudiants de cursos anteriors

 • Estudiants amb totes les actes de qualificació tancades (llevat de les corresponents a pràctiques externes) a la convocatòria de juny: de l’11/7/2016 (dl.) al 27/7/2016 (dc.)
 • Estudiants amb qualificacions a la convocatòria de setembre: del 19/9/2016 (dl.), sempre que les actes estiguin tancades, al 22/9/2016(dj.)
 • Estudiants que han de modificar la matrícula perquè s’han anul·lat assignatures optatives: de l’1/09/2016 (dj.) al 8/09/2016(dj.)
 • Període especial, per qualsevol mena de problema (actes no tancades, problemes personals dels estudiants, etc.): del 3 (dl.) al 4 (dt.)d’octubre de 2016
 • Els centres docents podran establir calendaris específics de matrícula dels TFG i de les assignatures de pràctiques externes.

Anul·lació i modificació de matrícula

Períodes d’anul·lació i modificació de matrícula en estudis de grau

 • Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 18/11/2016 (dv.)
 • Període d’anul·lació de convocatòria: per a assignatures de primer semestre, fins al 12/12/2016 (dl.); per a assignatures de segon semestre i anuals, fins al 28/04/2017 (dv.). En cap cas es podrà anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada.
 • Període de modificació de matrícula (ampliacions d’assignatures) per a assignatures de 2n semestre: del 23 (dl.) de gener fins al 3 (dv.)de febrer de 2017.
 • Els crèdits de reconeixement acadèmic s’acrediten electrònicament i en conseqüència els estudiants podran sol·licitar-ne la incorporació a l’expedient durant tot l’any.
 • L’acreditació de la superació d’una llengua que emeti el Servei de Llengües Modernes de la UdG es farà electrònicament sense haver de sotmetre’s a cap període. Els estudiants podran aportar les acreditacions d’una llengua d’acord amb el que s’indica a continuació:
   1. a) Els que disposin de qualsevol acreditació identificada a la normativa abans d’iniciar els seus estudis podran presentar-la conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula.
    b) La resta s’haurà d’ajustar al calendari següent:
   • Del 23/1/2017 (dl.) fins al 03/2/2017 (dv.)
   • De l’1/6/2017 (dj.) fins al 30/6/2017 (dv.)

Inici i finalització de l'activitat acadèmica (s'hi inclouen exàmens si escau)

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període (incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin).

 • Inici de curs: 12 de setembre de 2016 (dl.).
 • Final de curs: 12 de setembre de 2017 (dt.).

Convocatòries extraordinàries d'exàmens

Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

 • Primer semestre: del 21 (dl.) al 25 (dv.) de novembre de 2016
 • Segon semestre: del 2 (dt.) al 8 (dl.) de maig de 2017

Sol·licitud de convocatòria de gràcia

 • S’estableixen dos períodes:
  • el primer, des del darrer dia de tancament d’actes de juny fins al dia abans del primer dia de matrícula: del 30/06/2016 (dj.) al 12/7/2016 (dt.);
  • o el segon, del 10/02/2017 (dv.) al 17/02/2017 (dv.)
 • En aplicació del que estableix la normativa de permanència, abans de matricular- se, els estudiants que han consumit totes les convocatòries de qualificació sense haver superat alguna assignatura o mòdul hauran d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia. La matrícula haurà d’efectuar-se en els períodes establerts.

Vacances i dies no lectius

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens):

 • 12 d’octubre de 2016 (dc.): El Pilar (festa estatal)
 • 29 d’octubre de 2016 (ds.): Sant Narcís (festa local a Girona)
 • 31 d’octubre de 2016 (dl.): Dia de tancament
 • 1 de novembre de 2016 (dt.): Tots Sants (festa estatal)
 • 6 de desembre de 2016 (dt.): Dia de la Constitució Espanyola (festa estatal)
 • 8 de desembre de 2016 (dj.): Dia de la Immaculada (festa estatal) 9 de desembre de 2016 (dv.) Pont
 • Nadal: del 23 (dv.) de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 10 (dl.) al 17 (dl.) d’abril de 2017 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG (dv.): 21 (dv.) d’abril de 2017
 • 1 de maig de 2017 (dl.): Dia del Treball (festa estatal)
 • 5 de juny de 2017 (dl.): Pasqua Granada (festa autonòmica)
 • 24 de juny de 2017 (ds.): Sant Joan (festa autonòmica)