Calendaris de facultats i escoles

Curs 2017-2018

Atenció! Per acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, adoptat en la sessió 7/2017, de 5 de desembre, el 21 de desembre de 2017 passa a ser dia no lectiu, a causa de la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya.