Beques de graus

L’acreditació de caràcter econòmic NOMÉS té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o te l'han denegat.

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

BECA EQUITAT

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 10% a un 80% de descompte. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2017-2018 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 5 de juliol de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

Convocatòria
TANCADA

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de juliol de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018

RESOLUCIÓ EMC/1879/2018, de 23 de juliol, per la qual s'estableix el procediment per a la minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2018-2019.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de setembre al 22 d’octubre del 2018 a les 13:00h hora local.

En aquesta convocatòria es poden presentar les persones que compleixin els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas d'estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social. En el cas d'estudiants que no tenen la nacionalitat espanyola, es requereix que l'estudiant o les persones que el o la sustenten hagin treballat a Espanya l'any 2017.

b) Haver-se matriculat de primer curs del doble grau en educació infantil i primària impartit el curs 2018-2019 en un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.

c) Tenir una nota d’accés a la universitat igual o superior a 8 a la fase general en les proves de les PAU per a estudiants de les vies 0 i 7 de les PAU, o tenir qualificacions mitjanes dels seus estudis de cicles formatius de grau superior iguals o superiors a 9 per als procedents de les vies d'accés 4 i 8 de CFGS.

d) Matricular-se dels crèdits per primera vegada.

TANCADA

El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de setembre al 22 d’octubre del 2018 a les 13:00h

Procediment per matricular-se com a becari/becària

Gràfic sobre el procediment per matricular-se com a becari/becària. Clic per ampliar