Convocatòria del procés d’admissió per a més grans de 45 anys

Curs 2019-2020

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal només té validesa l'any en què es fa i per accedir a un únic estudi.

  1. Matrícula: Del 14 al 28 de febrer
  2. Últim dia de pagament i lliurament de documentació: 1 de març
  3. Dates d'examen: 27 d'abril
  4. Tribunal especial: 10 de maig
  5. Publicació dels resultats: 22 de maig
  6. Sol·licitud de revisió de les proves: 22, 23 i 24 de maig
  7. Publicació dels resultats de revisió: 3 de juny
  8. Sol·licitud preinscripció: Del 4 al 6 de juny
  9. Entrevistes: 18, 19 i 20 de juny
  10. Resultat de les entrevistes: 27 de juny