Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Convocatòria del procés d’admissió per a més grans de 45 anys

Curs 2020-2021

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal només té validesa l'any en què es fa i per accedir a un únic estudi.

CONVOCATÒRIA

La prova d'accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Una vegada superada la prova d'accés, si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un únic centre-estudi.

Convocatòria 2020: La prova per a més grans de 45 anys serà el dissabte 18 de juliol.
Dates de l’entrevista: Ajornades. Pendent d’actualització.

REQUISITS

Pots presentar-se a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys si reuneixes els requisits següents:

  • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

MATRÍCULA PER A LES PROVES

Termini per formalitzar la matrícula: del 4 al 13 de febrer al Portal d'accés a la universitat

Preu: 95,25 euros (quota fixa per drets d'examen: 35,75 euros + quota de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 59,50 euros).

(Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.)

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de caràcter general.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes per a la inscripció a la universitat els col·lectius següents:

  • Els membres de famílies nombroses de caràcter especial.
  • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Els estudiants de 65 anys o més.
  • Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
  • Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

Consulta les Preguntes freqüents

  • Matrícula: del 4 al 13 de febrer
  • Últim dia de pagament i lliurament de documentació: 14 de febrer
  • Dates d'examen: 18 de juliol (nova data)
  • Tribunal especial: Ajornat. Pendent d’actualització
  • Publicació dels resultats: Ajornat. Pendent d’actualització
  • Sol·licitud de revisió de les proves: Ajornat. Pendent d’actualització
  • Publicació dels resultats de revisió: Ajornat. Pendent d’actualització
  • Sol·licitud de preinscripció: Ajornat. Pendent d’actualització
  • Entrevistes: Ajornat. Pendent d’actualització
  • Resultat de les entrevistes: Ajornat. Pendent d’actualització

Darrera actualització: 19 de maig de 2020