Convalidacions de cicles formatius de grau superior segons menció en graus de mestre/a

En els graus de mestre/a, la convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior depén en part de la menció vinculada al pla d'estudis. Algunes assignatures es convalidaran a tots els estudiants, mentre que d'altres dependran de la menció escollida per cada estudiant.

En els documents següents s'especifiquen les convalidacions previstes d'acord amb aquest criteri. Les assignatures on s’indica menció es podran convalidar a partir de la segona matrícula, segons la menció triada per l’estudiant. La resta es podran convalidar automàticament des de la primera matrícula.