Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Informació

El procediment d'assignació de places de les EEL segueix els següents passos:

 • L'empresa (o entitat acollidora) fa la seva oferta de places.
 • Els estudiants s'inscriuen com a candidats.
 • L'empresa (o entitat acollidora) selecciona els candidats.
 • Es tanquen les places i s'inicien les estades.

Les principals característiques d'aquest model de pràctiques són les següents:

 • El marc legal és un conveni de cooperació educativa (regulat pel Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol).
 • No hi ha cap mena de vinculació laboral amb l'estudiant.
 • L’estudiant està cobert per l’assegurança escolar.
 • En el cas de pràctiques no retribuïdes no hi ha despeses de Seguretat Social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre).
 • Les pràctiques retribuïdes han de cotitzar a la Seguretat Social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre).
 • L'empresa pot definir, d'acord amb la universitat, el pla de treball i el perfil de cada plaça.
 • Permet conèixer, en profunditat i condicions reals de treball, candidats a incorporar a l'empresa.

Els principals avantatges que incorpora aquest model de pràctiques són:

 • Major seguiment i control acadèmic des de la Politècnica.
 • Supervisió d'un professor tutor que tindrà un mínim de 3 contactes amb l'empresa: presentació de l'estudiant, seguiment i finalització.
 • Reconeixement i avantatges (accés a serveis i recursos de la UdG) per al tutor de l'estudiant a l'empresa.
 • Control d'assoliment d'objectius: el professor tutor recull un informe de l'empresa, l'estudiant elabora una memòria de pràctiques i s'omplen enquestes, entre d’altres.
 • Oferta més atractiva en crèdits per als estudiants.
 • Integració en el calendari acadèmic.

És important que l’estudiant tingui en compte els criteris de matriculació de pràctiques externes curriculars en els Graus de l'EPS .

Resum de característiques

Durada

Entre les 330 i les 600 hores en els estudis de grau.

L'equivalència mínima en hores/crèdit és de 22 hores/crèdit, és a dir 22 hores efectives de pràctiques per crèdit de l'assignatura de practiques corresponent.


Convocatòries de places

Hi ha 3 convocatòries durant el curs: 1r semestre, 2n semestre i estiu
Dedicació
Màxim orientatiu de 20 hores/setmanals durant el curs i 40 hores/setmanals durant l'estiu.
Supervisió / Tutoria

Cada estudiant amb plaça EEL té assignat un tutor a l'empresa i un professor tutor de l'EPS que pertany a l'àmbit d'estudis adequat a la plaça.
Crèdits
Els estudiants amb plaça assignada que es matriculin i superin l'assignatura de les Estades en l'Entorn Laboral obtindran els crèdits corresponents (per a qualsevol durada de l'estada entre el marges indicats abans).

Calendari orientatiu

Convocatòria de places Oferta i selecció de candidats Realització (termini màxim)
1. Primer semestre Setembre i octubre Octubre - Setembre
2. Semestre Gener i febrer Març - Setembre
3. Estiu Maig i juny  Juliol - Setembre