Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Política i compromís de qualitat

Escola Politècnica Superior

Qualitat a nivell de centre

Des de l’Escola Politècnica Superior s’està fent un esforç important en la millora continuada de la qualitat dels estudis que s’hi imparteixen. Actualment, s’està treballant en la certificació d’un nou SIGQ del centre que substitueixi l’actual i que s’ajusti millor als processos implementats a l’Escola. Aquesta millora es constata a través de la satisfacció de totes les persones que participen en els estudis de l’Escola, que es constata en els informes de Seguiment i d’Acreditació de les titulacions.

El processos d’acreditació han finalitzat amb èxit per totes les titulacions que s'han avaluat a l’Escola. Per a cada procés s’ha creat un Comitè d'Acreditació Interna (CAI) coordinat pel responsable de qualitat de centre. Les darreres acreditacions realitzades són:

2016. Procés d'acreditació de les titulacions:

 • Màster d’Enginyeria Industrial
 • Màster en Biotecnologia Alimentària
 • Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)

Autoinforme d'acreditació dels estudis (CAI2016)

La visita del Comitè Extern d'Acreditació es va realitzar 13 de desembre de 2016.

2017-2018. Procés d'acreditació de les titulacions:

 • Màster en Arquitectura
 • Màster en Enginyeria Informàtica
 • Master's in Business Innovation and Technology Management
 • Màster en Smart Healthcare

Autoinforme d'acreditació dels estudis (CAI2017)

2019-2020. Procés d'acreditació de les titulacions:

 • Grau d’Innovació i Seguretat Alimentària
 • Màster en Mecànica de Materials i Estructures

La visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) serà el dia 22 de gener de 2020 i l’audiència oberta serà de 15:15 a 15:40 a la Sala de Juntes de l’Edifici P-I. Convidem a tothom que vulgui a participar en aquesta audiència per tal de donar informació del funcionament d’aquests estudis.

Per a cada curs, també es realitza un Informe de Seguiment per tots els estudis que no estan en procés d’Acreditació. El darrer Informe elaborat fa referència al curs 2017-18:

Informe de Seguiment de l’Escola Politècnica Superior (curs 2017-18)

Òrgans de gestió de qualitat i reglament

L’òrgan més important en la gestió de la Qualitat a l’Escola Politècnica Superior és la Comissió de Qualitat de Centre. Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de l'Escola Politècnica Superior. Així, la CQC ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ (Sistema de Gestió Intern de la Qualitat) a nivell de centre docent.

La Comissió de Qualitat de la Politècnica té la composició següent:

 1. Director de l’Escola, que la presideix
 2. La persona responsable dels processos de qualitat del centre
 3. Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent
 4. Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent
 5. Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre
 6. 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora
 7. 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l'organització i la gestió de la docència del centre
 8. Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,
 9. L’administrador de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari
 10. Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) sense vot

Membres de la Comissió de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior