Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Projecte / Treball final

Procediment de grau i màster

Procediment excepcional en compliment de l'estat d'alarma i de les mesures aprovades per a la prevenció i control de la COVID-19

1

Tens una idea de projecte?

La pots proposar tu o buscar alguna proposta d'un professor o grup de recerca.

Busca't un tutor o una tutora.

2

Redacció del full de projecte

En el full de projecte hauràs d'explicar què faràs durant la realització del Projecte/Treball Final. Consulta els diferents períodes en els que pots lliurar el full.

Pots trobar el full de P/TFG i de P/TFM en els documents específics per a cada titulació dins l'apartat d'Informació i documentació per als alumnes.

Tingues en compte que:

 • Les propostes de P/TF (el full) s’hauran d’enviar per correu electrònic en format pdf en el moment en què inicies el P/TF i, com a molt tard, en el període anterior al que el vulguis defensar. Aquests fulls de propostes poden anar signades digitalment, o bé es pot escanejar la signatura. En cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail on s’indiqui l’autoria del full de projecte per part de l’estudiant, i l’acceptació de la tutorització per part del professor/a tutor/a.  El full de projecte, degudament signat, tal com s’ha indicat, s’haurà de lliurar per correu electrònic a (tf@eps.udg.edu).
 • Hauràs d'indicar unes dates orientatives de temporalització d'inici i de presentació del P/TF. Si finalment no pots defensar el P/TF en els dates previstes, no cal que tornis a presentar una nova proposta.
 • Si hi ha una demanda expressa d'una empresa o de tercers implicats en el P/TF que requereixi la protecció del contingut del projecte, aquest podrà ser considerat com a confidencial. En aquests casos, cal que ho sol·licitis marcant amb una creu l'apartat corresponent del full del projecte i que adjuntis un full justificatiu dels motius pels quals cal que el teu P/TF sigui confidencial.
3

Comissió de P/TF

Si la Comissió de P/TF de cada estudi, que haurà revisat les propostes presentades, considera que cal una modificació, aquesta se’t comunicarà per correu electrònic. Disposaràs de 3 dies per tornar-la a fer arribar, degudament modificada i signada, per correu electrònic a la mateixa direcció. La Comissió també decideix si s'accepten les peticions de confidencialitat del P/TF, que per aquest període seran més estrictes.

Una vegada acceptada la proposta per la Comissió, aquesta té una validesa de 2 anys. Passat aquest temps, consulta al Coordinador si pots continuar amb el mateix P/TF o si et cal presentar una nova proposta.

4

Ja pots començar a fer el teu projecte

Un cop tens el vistiplau de la Comissió de P/TF, ja pots començar a fer el teu projecte. Recorda de fer signar al full del projecte els seguiments efectuats pel teu tutor, altres professors i l'oficina tècnica del teu estudi.

Mentre aquest procediment sigui vigent, aquestes signatures hauran de ser signatura digital, o la signatura escanejada, i en cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail d’aquests professors que realitzen el seguiment del projecte, de la mateixa forma que s’ha indicat anteriorment.

5

Dipòsit del P/TF

Quan tinguis el P/TF enllestit i el teu tutor hagi autoritzat que el puguis presentar, podràs dipositar el P/TF si compleixes els requisits fixats en la normativa.

Hi ha 3 convocatòries (febrer, juny i setembre) per al dipòsit del P/TF, cadascuna de les quals amb una data límit de lliurament. Qualsevol projecte presentat fora d'aquest termini, passarà a la convocatòria següent.

Important:

 1. Els estudiants sou responsables de la informació que esteu enviant. Si no es rep tota la documentació que se sol·licita (veure més avall) no es podrà defensar el P/TF.
 2. Cal respectar el dia de dipòsit establert en el web. No s'acceptaran P/TF fora d'aquest calendari:

 

Tingues present la documentació que cal lliurar en format PDF en el moment de fer el dipòsit:

Treballs CONFIDENCIALS (el material que l'estudiant hagi dipositat serà destruït una vegada acabada la defensa del P/TF):

 • 1 còpia completa del P/TF que ha d’estar desada en la plataforma cloud de l’estudiant (google drive, dropbox o similars...) i compartida amb el coordinador del teu estudi.
 • El full de P/TF amb l'autorització signada pel tutor per a fer el dipòsit, pàgina 3 del full (signatura digital, o la signatura escanejada, i en cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail del tutor) que cal enviar per correu electrònic a tf@eps.udg.edu.
 • Si el teu estudi ho requereix, prèviament has d'haver passat pel "Seguiment per altres professors" i/o "Seguiment documentació (Oficina tècnica)", pàgina 2 del full (signatura digital, o la signatura escanejada, i en cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail dels signants responsables), que has d'enviar per correu electrònic a tf@eps.udg.edu.
 • El full de confidencialitat degudament signat pel coordinador / empresa o institució, que cal enviar per correu electrònic a tf@eps.udg.edu.
 • Ompliu el Registre de P/TF obligatori que trobareu en el Moodle de l'assignatura.

 

Treballs NO confidencials:

 • 1 còpia completa del P/TF (recordeu incloure el resum de 2 a 5 pàgines) que ha d'estar desada a https://eps.udg.edu/entrega-tf
 • El full de P/TF amb l'autorització signada pel tutor per a fer el dipòsit, pàgina 3 del full (signatura digital, o la signatura escanejada, i en cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail del tutor), que cal enviar per correu electrònic a tf@eps.udg.edu.
 • Si el teu estudi ho requereix, prèviament has d'haver passat pel "Seguiment per altres professors" i/o "Seguiment documentació (Oficina tècnica)", pàgina 2 del full (signatura digital, o la signatura escanejada, i en cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail dels signants responsables), que has d'enviar per correu electrònic a tf@eps.udg.edu.
 • Autorització signada per publicar el teu P/TF al DUGI (*) (Repositori Digital de Documents de la UdG) (signatura digital, o la signatura escanejada, i en cas que cap d’aquestes possibilitats sigui viable, s’acceptarà un e-mail de l’estudiant), que cal enviar per correu electrònic a tf@eps.udg.edu.
 • Ompliu el Registre de P/TF obligatori que trobareu en el Moodle de l'assignatura.

(*) Només els P/TF qualificats amb una nota igual o superior a Notable 8 seran de pública consulta al DUGI. La resta no seran accessibles públicament.

6

Defensa i avaluació del TFG i del TFM en línia

Quan no sigui possible fer la defensa dels TFG/TFM de forma presencial, a l’EPS aquesta s’articularà de forma síncrona.

En el dia i l’hora assignats, el tribunal escollit per la comissió de projectes coincidirà amb l’estudiant per fer la presentació i defensa del TFG/TFM. Els dies i horaris de les defenses de TFG/TFM es publiquen prèviament en el web de l’Escola, apartat de tribunals. La defensa és pública. Qualsevol membre de la comunitat podrà conèixer els treballs que s’hi defensen, l’autor, els membres del tribunal, la data i l’hora. Es podrà demanar assistir-hi com a públic tret d’aquells projectes que tinguin l’etiqueta de confidencials.

Els membres del Tribunal de cada TFG/TFM tindran accés a la memòria, prèviament a la sessió de presentació i defensa per part de l’estudiant. La presentació i la defensa es realitzaran síncronament mitjançant videoconferència. Consulta el procediment excepcional.

El tribunal podrà formular les preguntes en directe i l’estudiant les respondrà en directe. El debat es podrà gravar en vídeo i guardar-lo com a evidència.

Finalitzats la defensa i el debat, els membres del Tribunal deliberaran sobre la qualificació i s’emetrà la nota final. Aquesta deliberació es farà de forma síncrona però amb la presència únicament dels membres del tribunal. Les notes dels treballs es faran públiques en la seva acta corresponent, guardant com evidències l’acta de la defensa i la gravació en vídeo.

Vídeos orientatius

Abans de començar et recomanem que visualitzis un seguit de vídeos curts: En Pau, un estudiant d’Enginyeria Informàtica ha de fer el treball i no sap com posar-s’hi...

Normativa

Trobareu la normativa vigent respecte els projectes/treballs de grau i màster en l'apartat de Reglaments i normatives .