Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Projecte / Treball final

Procediment de grau i màster

1

Tens una idea de projecte?

La pots proposar tu o buscar alguna proposta d'un professor o grup de recerca.

Busca't un tutor.

2

Redacció del full de projecte

En el full de projecte hauràs d'explicar què faràs durant la realització del Projecte/Treball Final. Consulta els diferents períodes en els que pots lliurar el full.

Pots trobar el full de P/TFG i de P/TFM en els documents específics per a cada titulació dins l'apartat d'Informació i documentació per als alumnes.

Tingues en compte que:

  • Cal que presentis el full en el moment en què inicies el P/TF i, com a molt tard, en el període anterior al que el vulguis defensar.
  • El full s'ha de presentar amb totes les signatures originals.
  • Hauràs d'indicar unes dates orientatives de temporalització d'inici i de presentació del P/TF. Si finalment, no pots defensar el P/TF en els dates previstes, no cal que tornis a presentar una nova proposta.
  • Si hi ha una demanda expressa d'una empresa o de tercers implicats en el P/TF que requereixi la protecció del contingut del projecte, aquest podrà ser considerat com a confidencial. En aquests casos, cal que ho sol·licitis marcant amb una creu l'apartat corresponent del full del projecte i que adjuntis un full justificatiu dels motius pels quals cal que el teu P/TF sigui confidencial.
3

Comissió de P/TF

La Comissió de P/TF de cada estudi revisarà la teva proposta. Comprovarà si s'adequa als continguts de l'estudi i mirarà si està ben explicat el que penses fer. Si veu alguna cosa que no està bé potser et faran fer alguna modificació al full de projecte, per a la qual disposaràs de 3 dies. La Comissió també decideix si s'accepten les peticions de confidencialitat del P/TF.

Una vegada acceptada la proposta per la Comissió, aquesta té una validesa de 2 anys. Passat aquest temps, consulta al Coordinador si pots continuar amb el mateix P/TF o si et cal presentar una nova proposta.

4

Ja pots començar a fer el teu projecte

Un cop tens el vist-i-plau de la Comissió de P/TF, ja pots començar a fer el teu projecte. Recorda de fer signar al full del projecte els seguiments efectuats pel teu tutor, altres professors i l'oficina tècnica del teu estudi.

Vinga! Espavila i no t'encantis!

5

Dipòsit del P/TF

Quan tinguis el P/TF enllestit i el teu tutor hagi autoritzat que el puguis presentar, podràs dipositar el P/TF si compleixes els requisits fixats en la normativa.

Hi ha 3 convocatòries (febrer, juny i setembre) per al dipòsit del P/TF, cadascuna de les quals amb una data límit de lliurament. Qualsevol projecte presentat fora d'aquest termini, passarà a la convocatòria següent.

Tingues present la documentació que cal lliurar en el moment de fer el dipòsit:

  • 1 còpia completa del P/TF en paper
  • 1 còpia completa del P/TF en CD (únicament els treballs confidencials)
  • 1 resum de 2 a 5 pàgines
  • El full de P/TF amb l'autorització signada pel tutor per a fer el dipòsit.
  • Autorització signada per publicar el teu P/TF al DUGI (*) (Repositori Digital de Documents de la UdG)

Si el teu P/TF no és confidencial, abans de fer el dipòsit en paper, cal que incorporis una còpia electrònica de tot el P/TF a https://eps.udg.edu/entrega-tf

(*) Només els P/TF qualificats amb una nota igual o superior a Notable 8 seran de pública consulta al DUGI. La resta no seran accessibles públicament.

6

Defensa del P/TF

La Comissió de P/TF del teu estudi nomenarà el tribunal que avaluarà el teu projecte. L'hora i el lloc de la defensa, així com els membres dels tribunals, es publicaran a l'apartat de tribunals.

La defensa és un acte públic, en el que hauràs d'exposar el P/TF, els membres del tribunal et plantejaran qüestions i, després d'una deliberació, et comunicaran la qualificació que has obtingut.

Vídeos orientatius

Abans de començar et recomanem que visualitzis un seguit de vídeos curts: En Pau, un estudiant d’Enginyeria Informàtica ha de fer el treball i no sap com posar-s’hi...

Normativa

Trobareu la normativa vigent respecte els projectes/treballs de grau i màster en l'apartat de Reglaments i normatives .