Escola Politècnica Superior

Programes d'assignatures

Estudis de màster

Arquitectura

-

-

-

2015

2016

2017

2018

Biotecnologia alimentària

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Erasmus Mundus in Medical Imaging and Application (MAIA)

-

-

-

-

2016

2017

2018

Enginyeria Industrial

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enginyeria Informàtica

-

-

2014

2015

2016

2017

2018

Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia

-

-

-

-

2016

2017

2018

Mecànica de Materials i Estructures

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Protecció integrada de cultius (PIC)

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tecnologies Intel·ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healthcare)

-

-

-

-

2016

2017

2018

Visió per Computador i Robòtica

-

-

-

-

2016

2017

2018