Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Matrícula per a estudiants matriculats anteriorment al mateix estudi de màster

Matrícula

1

Períodes de matrícula 2019 - 20

Heu de tenir en compte que hi ha un calendari de matrícula en funció del vostre expedient.

  • Estudiants amb totes les assignatures avaluades a febrer i juny  del 8 al 19 de juliol de 2019
  • Estudiants amb alguna assignatura amb avaluació al setembre (TFM)  del 16 al 20 de setembre de 2019
  • Estudiants que han de modificar la matrícula perquè s'han anul·lat assignatures optatives  del 8 a l'11 d'octubre de 2019
2

Lloc de matrícula

Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (de dilluns a divendres de 8h del matí a 1h de la matinada)

3

Informació necessària per a la matrícula

És necessari que abans d’automatricular-vos llegiu atentament les Normes de matrícula per al curs 2019-20, sobretot les següents:

Tota la informació acadèmica necessària per a la vostra matrícula la podreu trobar al web de l’EPS (horaris, calendaris acadèmics i administratius, calendari d’exàmens...)

4

Documentació que es requereix

Els estudiants que ja hagin estat matriculats en el mateix ensenyament a la Universitat de Girona no hauran de presentar cap documentació, tret de la requerida per justificar bonificacions i exempcions.

5

Com funciona el programa d'automatrícula?

Entreu al programa d'automatrícula des de La Meva UdG i seguiu les instruccions de les diferents pantalles. Guia automatrícula

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre dubtes de la matrícula de l'EPS.

6

Pagament

El sistema de pagament previst amb caràcter general en el procés d’automatrícula és la domiciliació bancària. A aquest efecte, el formulari de sol·licitud de matrícula dels estudiants requereix la identificació del compte bancari on es carregaran els rebuts i la declaració de ser-ne titular. En cas que els estudiants domiciliïn els rebuts en un compte del qual no són titulars, hauran d’haver aportat prèviament a la matrícula l’autorització del titular.

Podeu descarregar el model.

Els estudiants que ja han estat matriculats a la Universitat de Girona mantenen les seves dades bancàries.

Els estudiants que no puguin domiciliar els pagaments de la matrícula, especialment els que tinguin problemes amb la domiciliació per residir fora del territori espanyol, podran abonar-la mitjançant targeta de crèdit.

Podeu consultar els preus del crèdits i els terminis de cobraments dels rebuts per part de la Universitat

7

Bonificacions i exempcions

Si teniu algun tipus d’exempció heu de tenir en compte que cal que sigui vigent el dia en què us matriculeu.  Podeu consultar les bonificacions i exempcions en el següent enllaç.

Recordeu que si heu renovat la bonificació durant aquest curs, cal que ens feu arribar a la Secretaria Acadèmica original i còpia del document vigent abans de matricular-vos per tal de no tenir problemes el dia de la matrícula. 

En el cas de família nombrosa necessitem que acrediteu el nombre de membres de la família. En cas que no aparegui en el carnet individual és necessari presentar el carnet familiar.

Malgrat que hàgiu estat becari el darrer curs, és IMPRESCINDIBLE que si teniu algun altre tipus d’exempció ens la justifiqueu. Si se us denega la beca, automàticament aplicarem l’altra exempció.

8

Matrícula de les pràctiques en empresa

La seva matrícula no segueix el procediment de la resta d’assignatures. No apareix a la llista d’assignatures matriculables.

L’assignatura de pràctiques en empresa és una assignatura optativa, habitualment de 15 crèdits, que es realitza prioritàriament els darrers cursos de grau. Per poder fer pràctiques us han de quedar pendents crèdits optatius o de reconeixement acadèmic. No cal que sigui el mateix nombre de crèdits de l’assignatura de pràctiques i es poden combinar optatius (OP) i reconeixement acadèmic (RA). Si a un estudiant per exemple només li queden 2 crèdits de RA podrà sol·licitar pràctiques, també aquell que tingui pendents només 6 crèdits OP, o un que tingui 6 OP i 4 RA... Qualsevol combinació és vàlida sempre que quedin crèdits OP i/o RA pendents però cal tenir en compte que l’assignatura la matricularem amb un valor acadèmic i econòmic majoritàriament de 15 crèdits.

Hi ha tres possibilitats de matricular les pràctiques:

  • Amb autorització prèvia. Els estudiants als que se’ls ha autoritzat explícitament la podran matricular amb la matrícula normal d’ara el juliol, a ells si els hi sortirà amb la matrícula.
  • A la resta d’estudiants se’ls matricularà automàticament des de la Secretaria Acadèmica quan hagin obtingut plaça i hagin signat el conveni de cooperació educativa.
  • Aquells estudiants que el que vulguin fer és demanar el reconeixement de l’activitat professional han de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida en l’article 11 del Reglament de pràctiques externes de l’EPS en el registre de l’edifici CIAE en un dels tres períodes següents: del 15 al 30 de setembre, del 15 al 31 de gener o de l’1 al 15 de maig.

Aquells estudiant que acabin l’estudi de grau i que necessitin matricular tots els crèdits per poder matricular l’assignatura de Treball Final de Grau i/o el mínim de crèdits per sol·licitar una beca, cal que matriculin al juliol tots els crèdits optatius necessaris i presentin una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica (model de document específic) per substituir les assignatures optatives quan s’obtingui plaça de pràctiques en empresa. El canvi no serà possible si les actes de qualificació de les assignatures optatives han estat generades.

El canvi de crèdits optatius per pràctiques en empresa es farà un cop finalitzat el període de selecció d’estudiants i s’hagi obtingut una plaça de pràctiques.

9

Com contactar amb la Secretaria Acadèmica

Atès que la major part de les qüestions que plantegeu sobre matrícula i tràmits administratius estan resoltes a la web de la UdG/EPS, per agilitar els tràmits administratius relacionats amb la matrícula durant tot el mes de juliol no s’atendran consultes per telèfon.

Per evitar els temps d’espera i cues a la Secretaria acadèmica podeu adreçar les vostres consultes per correu electrònic a l’adreça infoacademica.eps@udg.edu. Intentarem resoldre-les en un màxim de 48 hores.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres:

  • el mes de juny: de 9’30h a 13’45h
  • el mes de juliol: de 9’30 a 13’15h
  • el mes de setembre: de 9’30h a 13’45h

L’agost la secretaria acadèmica estarà tancada.

10

A tenir en compte

Convocatòries

Els estudiants de màster teniu dues convocatòries per a superar cadascuna de les assignatures (una cada curs). El “no presentat” exhaureix convocatòria.

Per tal de no comptabilitzar convocatòria, podeu sol·licitar l’anul·lació fins a la data establerta en el calendari acadèmic i administratiu.

11

Data inici i final de classes

MÀSTERS PROFESSIONALITZADORS

Màster en Arquitectura: dia 20 de setembre de 2019

Màster en Enginyeria Industrial: dia 16 de setembre de 2019