Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Matrícula per a estudiants matriculats anteriorment al mateix estudi de grau

Matrícula

1

Períodes de matrícula 2019 - 20

El programa de matrícula s’obrirà esglaonadament segons el rendiment acadèmic i el nombre de crèdits pendents de superar. El període és del 10 al 30 de juliol, data en què el programa de matrícula es tancarà a les 24h.

 • Estudiants amb tot superat en primera convocatòria (febrer i juny):  Del 10 de juliol a les 10h (**) fins el dia 30 de juliol.

 • Estudiants de la doble titulació GETI/ADE amb independència dels crèdits pendents: Del 10 de juliol a les 12h (**) fins el dia 30 de juliol

 • Estudiants amb ≤ 65 crèdits pendents per acabar els estudis (*).  Del 10 de juliol a les 12h (**) fins el dia 30 de juliol.(***)

 • Estudiants amb ≤ 120 crèdits pendents per acabar els estudis (*).  Del 15 de juliol a les 8h (**) fins el dia 30 de juliol.(***)

 • Estudiants amb ≤ 180 crèdits pendents per acabar els estudis (*).  Del 16 de juliol a les 8h (**) fins el dia 30 de juliol.

 • Resta d’estudiants. Del 16 de juliol a les 12h (*) fins el dia 30 de juliol.

 • Estudiants amb qualificacions a la convocatòria de setembre (amb TFG al setembre) Del 16 al 18 de setembre.

(*) Si teniu matriculada l'assignatura de pràctiques en empresa a la convocatòria de setembre, la programació de matricula la computa com a pendent de superar. Per tant  us podreu matricular el dia corresponent en funció dels crèdits pendents de superar computant com a pendents els corresponents a les pràctiques.

(**) El programa de matrícula estarà obert fins el dia 30 de juliol inclòs. Els caps de setmana i festius no es pot efectuar l’automatrícula.

(***) Els estudiants als que us faltin menys de 24 crèdits per finalitzar l’estudi de grau i teniu l’assignatura de pràctiques per qualificar a la convocatòria de setembre, si el programa no us deixa automatricular-vos heu d’enviar un correu electrònic a la secretaria acadèmica adjuntant la sol·licitud de matrícula omplerta per tal que us matriculin des d’allà.

2

Lloc de matrícula

Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (de dilluns a divendres de 8h del matí a 1h de la matinada). El programa de matrícula estarà obert fins el dia 30 de juliol inclòs. Els caps de setmana no es pot efectuar l'automatrícula.

3

Informació necessària per a la matrícula

És necessari que abans d’automatricular-vos llegiu atentament les Normes de matrícula per al curs 2019-20.

Tota la informació acadèmica necessària per a la vostra matrícula sobre horaris, calendaris d’exàmens... la podreu trobar al web de l’EPS a l’apartat d’Informació acadèmica.

4

Documentació que es requereix

Els estudiants que ja hagin estat matriculats en el mateix ensenyament a la Universitat de Girona no hauran de presentar cap documentació, tret de la requerida per justificar bonificacions i exempcions.

5

Com funciona el programa d'automatrícula?

Entreu al programa d'automatrícula des de La Meva UdG i seguiu les instruccions de les diferents pantalles. Guia automatrícula

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre dubtes freqüents de matrícula de l' EPS.

El programa d'automatrícula no assigna grups de pràctiques. Cal escollir-lo a posteriori seguint el procés que s'indica al punt 14 d'aquest mateix document.

6

Pagament

El sistema de pagament previst amb caràcter general en el procés d’automatrícula és la domiciliació bancària. A aquest efecte, el formulari de sol·licitud de matrícula dels estudiants requereix la identificació del compte bancari on es carregaran els rebuts i la declaració de ser-ne titular. En cas que els estudiants domiciliïn els rebuts en un compte del qual no són titulars, hauran d’haver aportat prèviament a la matrícula l’autorització del titular.

Podeu descarregar el model.

Els estudiants que ja han estat matriculats a la Universitat de Girona mantenen les seves dades bancàries.

Podeu consultar els preus del crèdits i els terminis de cobraments dels rebuts per part de la Universitat

7

Bonificacions i exempcions

Si teniu algun tipus d’exempció heu de tenir en compte que cal que sigui vigent el dia en què us matriculeu.  

Recordeu que si heu renovat la bonificació durant aquest curs, cal que ens feu arribar a la Secretaria Acadèmica original i fotocòpia  del document vigent abans de matricular-vos per tal de no tenir problemes el dia de la matrícula.  Podeu consultar les bonificacions i préstecs en el següent enllaç.

En el cas de família nombrosa necessitem que acrediteu el nombre de membres de la família. En cas que no aparegui en el carnet individual és necessari presentar el carnet familiar.

Malgrat que hàgiu estat becari el darrer curs, és IMPRESCINDIBLE que si teniu algun altre tipus d’exempció ens la justifiqueu. Si se us denega la beca, automàticament aplicarem l’altra exempció.

8

Beques

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web de la Secció de Beques de la UdG.

Un altre web molt important és el de la Generalitat de Catalunya en el que us informen del sistema de preus públics universitaris i de les beques d’equitat  www.matriculauniversitaria.cat.

Recordeu que la sol·licitud de beca es fa electrònicament a la pàgina del MEC. Hi podeu accedir des del web de la UdG

9

Matrícula de les pràctiques en empresa

La seva matrícula no segueix el procediment de la resta d’assignatures. No apareix a la llista d’assignatures matriculables.

L’assignatura de pràctiques en empresa és una assignatura optativa, habitualment de 15 crèdits, que es realitza prioritàriament els darrers cursos de grau. Per poder fer pràctiques us han de quedar pendents crèdits optatius o de reconeixement acadèmic. No cal que sigui el mateix nombre de crèdits de l’assignatura de pràctiques i es poden combinar optatius (OP) i reconeixement acadèmic (RA). Si a un estudiant per exemple només li queden 2 crèdits de RA podrà sol·licitar pràctiques, també aquell que tingui pendents només 6 crèdits OP, o un que tingui 6 OP i 4 RA... Qualsevol combinació és vàlida sempre que quedin crèdits OP i/o RA pendents però cal tenir en compte que l’assignatura la matricularem amb un valor acadèmic i econòmic majoritàriament de 15 crèdits.

Hi ha tres possibilitats de matricular les pràctiques:

 • Amb autorització prèvia. Els estudiants als que se’ls ha autoritzat explícitament la podran matricular amb la matrícula normal de juliol, a ells si els hi sortirà amb la matrícula.
 • A la resta d’estudiants se’ls matricularà automàticament des de la Secretaria Acadèmica quan hagin obtingut plaça i hagin signat el conveni de cooperació educativa.
 • Aquells estudiants que el que vulguin fer és demanar el reconeixement de l’activitat professional han de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida en l’article 11 del Reglament de pràctiques externes de l’EPS en el registre de l’edifici CIAE en un dels tres períodes següents: del 15 al 30 de setembre, del 15 al 31 de gener o de l’1 al 15 de maig.

Aquells estudiants que acabin l’estudi de grau i que necessitin matricular el minim de credits establert per la Normativa de permanència (24 credits) o be el mínim de crèdits per sol·licitar una beca, cal que matriculin al juliol tots els crèdits optatius necessaris i presentin una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica (model de document específic) per substituir les assignatures optatives en el cas que obtinguin plaça de pràctiques en empresa. El canvi no serà possible si les actes de qualificació de les assignatures optatives han estat generades.

El canvi de crèdits optatius per pràctiques en empresa es farà un cop finalitzat el període de selecció d’estudiants i s’hagi obtingut una plaça de pràctiques.

Si les Pràctiques en empresa es fan a l’estiu, els crèdits no computen en el màxim de 75 credits que es poden matricular segons les Normes de permanència. En aquest cas, un cop tinguin les pràctiques concedides, podrà demanar poder excedir aquest límit.

10

Matrícula del Treball Final de Grau

Aquesta assignatura la poden matricular tots els estudiants que matriculin totes les assignatures que tenen pendents per a finalitzar l’estudi.

Hi ha un sol grup de matrícula, el grup A amb convocatòria el mes de setembre. A mida que feu el dipòsit es modifica automàticament la convocatòria.

Si heu matriculat l’assignatura de Treball Final de Grau (TFG) consulteu el procediment i la normativa.

11

Com contactar amb la Secretaria Acadèmica

Atès que la major part de les qüestions que plantegeu sobre matrícula i tràmits administratius estan resoltes al web de la UdG/EPS, per agilitar els tràmits administratius relacionats amb la matrícula durant tot el mes de juliol no s’atendran consultes per telèfon.

Per evitar els temps d’espera i cues a la Secretaria acadèmica podeu adreçar les vostres consultes per correu electrònic a l’adreça infoacademica.eps@udg.edu. Intentarem resoldre-les en un màxim de 48 hores.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres:

 • de l’1 al 30 de juny: de 9’30h a 13’45h
 • de l'1 al 31 de juliol: de 9’30h a 13’15h
 • de l'1 al 30 de setembre: de 9’30h a 13’45h

L’agost la secretaria acadèmica estarà tancada.

12

A tenir en compte

Convocatòries

Els estudiants de grau teniu tres convocatòries per a superar cadascuna de les assignatures (una cada curs). El “no presentat” exhaureix convocatòria.

Per tal de no comptabilitzar convocatòria, podeu sol·licitar l’anul·lació fins a la data establerta en el calendari acadèmic i administratiu.

13

Data inici i final de classes

1r semestre: del 16 de setembre de 2019 al 20 de desembre de 2019

2n semestre: del 3 de febrer de 2020 al 15 de maig del 2020

14

Inscripció als grups de pràctiques

Un cop estigueu matriculats de les assignatures pel curs 2019-20, podreu apuntar-vos als grups de pràctiques a través del Moodle.

 1. Els grups estaran activats a partir del dia 10 de juliol que és el primer dia d’automatrícula.
 2. Us podreu inscriure el dia següent al que us hagueu automatriculat.
 3. No totes les assignatures gestionen els grups de pràctiques a través del Moodle.