Escola Politècnica Superior

Crèdits de reconeixement acadèmic en estudis de grau

Podeu obtenir crèdits de reconeixement per participació en activitats comunes de la UdG o bé pròpies de la Politècnica.

Activitats reconegudes per l'Escola Politècnica Superior

A continuació trobareu, dins de cada apartat, les activitats que s'ofereixen el curs actual.

 • Contacteu amb el responsable de l'activitat per apuntar-vos-hi
 • Un cop finalitzada la tasca, el(s) crèdit(s) s'afegiran al vostre expedient. Caldrà que ho valideu.

Tasques de suport als professors en la preparació de materials docents 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la  Sotsdirectora Acadèmica.

Preparació de material docent per a la divulgació de l'expressió gràfica en l'enginyeria
1 Plaça

Professor responsable: Josep Treserras Picas
Dates: Octubre 2017 a febrer 2018
Nombre de places: 1
Total crèdits: 3
Graus a qui va dirigit: GEM, GETI

PREPARACIÓ DE MATERIAL DOCENT PER A PRÀCTIQUES DE MOTORS TÉRMICS
1 plaça

Responsable: Martí Comamala
Crèdits: 1 per cada 25 hores
Tasques: Preparació de maquetes reals de motors de combustió interna, que permetin el moviment
total o parcial de les peces involucrades en l’estudi. Els motors o components es seccionaran
amb fresadora, serra cinta o tronçadora al taller mecànic. Caldrà fer també dibuixos
representatius amb Solid Works o similar.

Adreçada a estudiants de GEM o GETI ( aconsellable alumnes de 3er i endavant)

Suport activitats de promoció i difusió de l'escola i els estudis a l'ensenyament obligatori
Tasques de suport als professors en la preparació d'activitats 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Secretària d'Escola.

Col·laboració amb les tasques de promoció de la Politècnica
10 places

Professor responsable de l'activitat: Esther Barrabés, secretaria.escola@eps.udg.edu
Dates: d'octubre 2017 a maig de 2018
Inclou participar en activitats com:

 • acompanyament de visites de centres a l'Escola Politècnica
 • suport al Tecnorepte
 • suport a tallers de tecnologia per a estudiants pre-universitaris
 • suport als coordinadors en les Jornades de Portes Obertes (JPO)
Nombre de crèdits: 1  (poden ser més segons el nombre total d'hores dedicades)

Tasques de promoció dels estudis de l'àmbit agroalimentari
1 plaça

Professor responsable: comissió de promoció de l'àmbit agroalimentari (contactar amb Jesús Francés)
Dates: d'octubre de 2017 a juny de 2018
Tasques:

 • Tallers al professorat de secundària i/o per fer als alumnes de secundària:
  • Els flavors dels aliments
  • Sabem el que mengem
 • Xerrades DE TECNOLOGIA sobre agricultura, indústria agroalimentària i alimentació, per secundària
 • Xerrades informatives a instituts, explicació de l’àmbit agroalimentari a l’EPS-UdG.

Crèdits: 2 crèdits

Tasques de promoció de l’estudi Grau en Enginyeria Química
1

Professor responsable: José A. Méndez
Dates: d'octubre de 2017 a maig de 2018
Tasques:

 • Preparació de material per a la difusió de l’estudi a la secundària
 • Col·laboració en la preparació de tallers demostratius
 • Visita instituts de secundària

Crèdits: 2 crèdits

CODECLUB
Pendent d'actualització

Tallers per ensenyar a programar amb Scratch a nens i nenes de 10 a 12 anys.
2 edicions: a partir del 17 d’octubre de 2016 (inscripcions del 12 al 25 de setembre) i entre març i maig 2017.  
Més informació aquí o a http://codeclubcat.org/
Ompliu aquest formulari per realitzar la inscripció.  Per qualsevol dubte, contacteu amb Isabel Planas
Professor responsable de l'activitat: Àngels Merino  (Biblioteca) i Sotsdirectora d'Estudiants.

Tasques de suport a la direcció en temes de gestió del web, organització d’actes, preparació de documentació, etc.   
Nombre de crèdits: 1 cr / 25 hores
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Secretària d'Escola
Dates: tot el curs
Activitats obertes:

Acolliment i orientació acadèmica a estudiants de primer curs de l'EPS. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
Dates: tot el curs

Participació en totes les activitats programades durant la setmana del Fòrum Industrial, que inclou una avaluació final d'aquestes activitats per part de la Direcció del Fòrum Industrial. 
Nombre de crèdits: 0,5 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Preparació del material per a la realització del taller. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí.

Tasques relacionades amb el desenvolupament de la FLL; assistència a reunions de formació i coordinació, muntatge de materials i adequació d'espais per a la FLL, resoldre dubtes d'estudiants participants, arbitratge de la competició. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí
Dates: gener/febrer 2015

Representació de la Politècnica i la UdG en competicions relacionades amb els àmbits tecnològics, enginyeria i edificació.
Nombre de crèdits: acumulatiu per hores
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Sotsdirecció acadèmicaDates: curs 2016-2017 Dates: curs 2016-2017
Activitats del curs actual:

UdG Racing Team
Pendent d'actualització

Participació en els equips de competició UdG Racing Team, Formula Student UdG i Smart Moto Challenge.
Nombre de crèdits: 1 (màx. 6)
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Lino Montoro

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS

Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirector Acadèmic
Activitats del curs actual:

 

Col·laboració en l'organització de les Olimpíades de Física
Pendent d'actualització

Professor responsable: Joan Josep Suñol
Hores: 13
Crèdits: 0.5
Places: 8

Participació en el cicle conferències organitzades juntament amb el Col·legi d'Enginyers Industrials
Pendent d'actualització de les dates del cicle

1)   Presenta amb èxit el teu TFG o TFM

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/1890/presenta-amb-exit-el-teu-tfg

2)   L’autoocupació és viable

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/activitat.html?ID=2201

3)   Taller pràctic de LinkedIn


Nombre de crèdits: 1

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS

 

IAESTE

Intercanvi d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris en empreses estrangeres, relacionades amb els seus estudis. L'alumne s'ha de posar en contacte amb l'IAESTE Girona per obtenir una plaça.
Nombre de crèdits: 1,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Participació en un Erasmus Intensive Program prèvia autorització de la direcció de l'EPS.
Nombre de crèdits: El que indiqui la memòria. 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Sotsdirector Acadèmic.

Participació en les juntes generals ordinàries de l'Associació Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació, i la comunicació a la resta de representants dels estudiants del GAT del debatut a les juntes i dels acords presos.
Nombre de crèdits: 1.
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Participació activa en el viatge que anualment organitza el grau associat als estudis d’Arquitectura. 
Nombre de crèdits: 1.5. 
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat
Dates: mentre es programi l'activitat.

Estudis de 1r/2n cicle

Curs 2011-2012

 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2011/2012
 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2011/2012
  Cursos estiu - 2012

Curs 2012-2013

 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2012/2013
 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2012/2013
 • Cursos estiu - 2013