Escola Politècnica Superior

Crèdits de reconeixement acadèmic

en estudis de grau

Podeu obtenir crèdits de reconeixement per participació en activitats comunes de la UdG o bé pròpies de la Politècnica.

Activitats reconegudes per l'Escola Politècnica Superior

A continuació trobareu, dins de cada apartat, les activitats que s'ofereixen el curs actual.

 • Contacteu amb el responsable de l'activitat per apuntar-vos-hi
 • Un cop finalitzada la tasca, el(s) crèdit(s) s'afegiran al vostre expedient. Caldrà que ho valideu.

Títol: Formació d'habilitació professional

Durada: 20 hores

Crèdits de reconeixement: 2 crèdits

Inscripcions: cetig@cetig.cat

Places: 50

Dates:  28 de març / 4, 11 i 25 d’abril / 2, 9, 16 i 23 de maig

Horari: 17h30 a 20h

Lloc: aulari EPS o aulari Collegi d’Enginyers Graduats i enginyers Tècnics Industrials de Girona (a concretar)

Objectius

Proporcionar a l'alumne coneixements específics relacionats amb les activitats professionals del Graduat en Enginyeria de la Branca Industrial: Mecànica, Electricitat, Electrònica Industrial, Química, Tecnologies Industrials, Biomèdica..., entre d’altres , saber quines són les competències, atribucions i responsabilitats en el desenvolupament de la professió d’Enginyer.

Conèixer els principals camps d’activitat d’un Graduat en Enginyeria de la Branca Industrial i els aspectes genèrics de la legislació aplicables al desenvolupament de la professió en qualsevol de les seves formes, com a professional lliberal, com empresa, com treballant per comte d’altri, com en l’administració pública (tant en ens locals, provincials, autonòmics, estatals, docència...)

Situar a l’estudiant d’Enginyeria en la societat tan des de la vessant professional com social, fer-lo coneixedor de la importància de les seves accions vers la societat, donar a conèixer rels elements que l’afectes a l’hora d’exercir la seva professió, en definitiva aproximar a l’estudiant a la realitat professional, laboral i de mercat.

Programa
1- Com exercir la professió d'enginyer

L'exercici de l'activitat professional
• Persona física
Compte propi
Compte aliè
• Persona Jurídica
Societats professionals
Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional
Col·legiació

2-   Legislació i normativa. Atribucions 

3.-  Àmbits professionals

Professors:  Jordi Fabrellas i M. Àngels Pita

Avaluació: assistència i participació així com un treball resumint els coneixements adquirits (màxim 3 folis)

Adreçat a: als alumnes de Grau en enginyeries de l’àmbit industrial (mecànica, química, electrònica industrial, elèctrica, biomèdica, tecnologies industrials, ...)

Descripció: L'objectiu del curs és aprendre a gestionar un projecte arquitectònic complert en BIM (Building Information Modeling)

Consta de Nivell I, II i pràctiques

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

Places: 20 places cada nivell

Durada: 28 hores cada nivell

Crèdits de reconeixement: 2 crèdits cada nivell

Inscripcions: ester.gifra@udg.edu

Responsable: Esther Gifra Bassó

Curs AUTODESK REVIT Nivell I
Febrer - Març, 20 places (2 crèdits - 28 h)

Responsable: Esther Gifra Bassó
Crèdits: 2 crèdits 
Hores: 28
Places: 20 places
Dates:13,20 i 27 de febrer i 6,13, 20 i 27 de març
Horari: 16 a 20 h
Sol·licitud: enviar correu electrònic als professors responsables:
Adreçat a: alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Descripció activitat:
Introduir a l'alumne en el disseny BIM (Building Information Modeling). Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture.  

Curs AUTODESK REVIT Nivell II
Abril - Maig 20 places (2 crèdits - 28 h)

Responsable: Esther Gifra Bassó
Crèdits: 2 crèdits
Hores: 28
Places: 20 places
Dates: 3,10,17 i 24 d'abril i 8,15, 22 de maig
Horari: 16 a 20 h
Sol·licitud: enviar correu electrònic als professors responsables:
Adreçat a: alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Descripció activitat:
L'objectiu del curs és aprendre a gestionar un projecte arquitectònic complert en BIM (Building Information Modeling), mitjançant l'ús del programari Autodesk Revit Architecture. 

Curs AUTODESK REVIT Pràctic
Abril - Maig - Juliol, 20 places (2 crèdits - 28 h)

Responsable: Esther Gifra Bassó
Crèdits: 2 crèdits 
Hores:28
Places: 20 places
Dates: 29 abril, 2,12,19 i 26 de maig i 3 i 10 de juliol
Horari: 16 a 20 h
Sol·licitud: enviar correu electrònic als professors responsables:
Adreçat a: alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Descripció activitat:
L'objectiu del curs és aprendre a gestionar un projecte arquitectònic complert en BIM (Building Information Modeling), mitjançant l'ús del programari Autodesk Revit Architecture, realitzant un exercici pràctic. Cal que els alumnes hagin realitzat com a mínim el curs de AUTODESK REVIT Nivell I.

Tasques de suport als professors en la preparació de materials docents 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Sotsdirectora d'estudiants, Mei Calm.

Suport docent a l'àrea de projectes del Grau en estudis d'Arquitectura
Març - abril 2019; 5 places; 1 crèdit cada 25 hores

Responsable: Josep Fuses i Maria Pia Fontana 
Crèdits: 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació 
Places: 5 
Horari: matins, adaptable segons l'horari de classe
Sol·licitud: enviar correu electrònic als professors responsables: josep.fuses@udg.edu mariapia.fontana@udg.edu
Adreçat a: alumnes matriculats al Grau en estudis d'arquitectura 

Tasques: 
Catalogació del material dels cursos de projectes dels últims 5 anys, per elaborar un recull teòric de les propostes a fi de fer-ne difusió entre els alumnes de l'estudi. Disseny gràfic del material i de les fitxes. 

Suport al professorat en la preparació de materials docents de l'àrea d'EPF
Primer semestre curs 2018-2019; 3 places; 1 crèdit; 25 hores

Responsable: M. Luisa Garcia-Romeu 
Crèdits: 1 per 25 hores

Sol·licitud: enviar correu electrònica a mluisa.gromeu@udg.edu
Tasques:

 • Recopilació de Problemes de les assignatures de tecnologies de fabricació
 • Repàs metodològic i comprovació 

 • Traspàs a format digital d’algunes resolucions, complementant amb dibuixos i 
plànols en els casos que calgui. 

 • Elaboració dels dossiers de problemes en format digital
 • Traducció anglès-català per elaborar material per pràctiques

Adreçat a estudiants de GETI

Dates: Primer semestre del curs 2018-2019

Horari: de 9 a 13:30 - 15 a 16.30


Preparació de material per l’assignatura de disseny conceptual de videojocs
Primer semestre curs 2018-2019; 5 places; 1 crèdit; 25 hores

Responsable: Imma boada i Oliveras 

Crèdits: 1 per 25 hores

Sol·licitar: enviar correu electrònica a imma.boada@udg.edu

Tasques: Preparació d’exemples de documents de disseny d’un videojoc a partir d’un joc determinat.

Adreçat a estudiants del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
Dates: Primer semestre del curs 2018-2019
Horari: a convenir per l'alumne

Tasques de suport a la docència de MTP1
2 places; 2 crèdits; 50 hores;

Responsable: Marta Fort i Masdevall
Sol·licitar @: marta.fort@udg.edu
Crèdits: 2 crèdits per 50 hores
Tasques: Donar suport a les classes de laboratori d'MTP1 ajudant a resoldre els dubtes dels alumnes

Període: de l'1 d'octubre al 21 de desembre 
Horari: 40 hores durant les hores de laboratori de l'assignatura d'MTP1 i 10 a convenir

Adreçat a estudiants de 4t o 3r del Grau en Enginyeria Informàtica o del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs amb un bon domini de les assignatures de programació. 

Tasques de suport a la docència de MTP2
1 plaça; 1 crèdit; 25 hores;

Responsable: Miquel Feixas i Feixas
Sol·licitar @: miquel.feixas@udg.edu
Crèdits: 1 crèdit 
Tasques: Donar suport als alumnes de metodologia i tecnologia de la programació 2 resolent dubtes de programació 

Període: de l'11 de febrer al 14 de juny 
Horari: 2 hores a la setmana per determinar 

Adreçat a: Estudiants preferiblement de 4t (o 3r) del Grau en Enginyeria Informàtica o del Grau en Disseny i Desenvolupament de videojocs amb un bon domini de les assignatures de programació 

Millora de continguts i estructura de l'assignatura: Enginyeria Fluidomecànica
1 plaça, 2 crèdits, 50 hores

Responsable: Josep Ramon González Castro
Sol·licitar a: joseramon.gonzalez@udg.edu 
Crèdits: 2 total 50 hores
Nombre de places: 1 alumne

Tasques: Preparació de material docent: apunts i presentacions en entorn Latex i/o LYX de l'assignatura d'Enginyeria Fluidomecànica. Preparació d'alguns experiments/simulacions del Laboratori de Mecànica de Fluids Computacional relacionats amb aquest curs.

Requeriments: Coneixements mitjans de Latex i/o LYX per desenvolupar aquestes tasques. Ganes de treballar en temes d'hidràulica

Adreçada a qualsevol estudiant de l'EPS.


Millora de continguts i estructura de l'assignatura: Sistemes Fluidomecànics
1 plaça, 2 crèdits, 50 hores

Responsable: Josep Ramon González Castro
Sol·licitar a: joseramon.gonzalez@udg.edu
Crèdits: 2 total 50 hores
Nombre de places: 1 alumne

Tasques: Preparació de material docent: apunts i presentacions en entorn Latex i/o LYX de l'assignatura de Sistemes Fluidomecànics. Preparació d'alguns experiments de laboratori de Mecànica de Fluids relacionats amb aquest curs.

Requeriments: Coneixements mitjans de Latex i/o LYX per desenvolupar aquestes tasques. Ganes de treballar en temes d'hidràulica.

Adreçada a qualsevol estudiant de l'EPS.Preparació de material docent per a la divulgació de l'expressió gràfica en l'enginyeria
1 Plaça ; 3 crèdits;

Professor responsable: Josep Treserras Picas
Dates: d'octubre a febrer de l'any en curs
Nombre de places: 1
Total crèdits: 3
Graus a qui va dirigit: GEM, GETI

Preparació de material docent per a pràctiques de motors tèrmics
1 plaça; 1 crèdit;

Responsable: Martí Comamala
Crèdits: 1 per cada 25 hores
Tasques: Preparació de maquetes reals de motors de combustió interna, que permetin el moviment
total o parcial de les peces involucrades en l’estudi. Els motors o components es seccionaran
amb fresadora, serra cinta o tronçadora al taller mecànic. Caldrà fer també dibuixos
representatius amb Solid Works o similar.

Adreçada a estudiants de GEM o GETI (aconsellable alumnes de 3er i endavant)

Suport activitats de promoció i difusió de l'escola i els estudis a l'ensenyament obligatori
Tasques de suport als professors en la preparació d'activitats 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Sotsdirectora d'Estudiants i Relacions amb secundària.

Col·laboració amb les tasques de promoció de la Politècnica a secundària
10 places

Professor responsable de l'activitat: Sotsdirectora d'estudiants i promoció, Mei Calm 
Dates: d'octubre a maig de l'any en curs
Inclou participar en activitats com:

 • acompanyament de visites de centres a l'Escola Politècnica
 • suport al Tecnorepte
 • suport a tallers de tecnologia per a estudiants pre-universitaris
 • suport als coordinadors en les Jornades de Portes Obertes (JPO)
Nombre de crèdits: 1  (poden ser més segons el nombre total d'hores dedicades)

Tasques de promoció dels estudis de l'àmbit agroalimentari
1 plaça

Professor responsable: comissió de promoció de l'àmbit agroalimentari (contactar amb Jesús Francés)
Dates: d'octubre a juny de l'any en curs
Tasques:

 • Tallers al professorat de secundària i/o per fer als alumnes de secundària:
  • Els flavors dels aliments
  • Sabem el que mengem
 • Xerrades DE TECNOLOGIA sobre agricultura, indústria agroalimentària i alimentació, per secundària
 • Xerrades informatives a instituts, explicació de l’àmbit agroalimentari a l’EPS-UdG.

Crèdits: 2 crèdits

Tasques de promoció de l’estudi Grau en Enginyeria Química
1 plaça

Professor responsable: José A. Méndez
Dates: d'octubre a maig de l'any en curs
Tasques:

 • Preparació de material per a la difusió de l’estudi a la secundària
 • Col·laboració en la preparació de tallers demostratius
 • Visita instituts de secundària
Crèdits: 2 crèdits

Disseny i implementació d'activitats d'innovació docent i lúdiques per a la divulgació de l'enginyeria mecànica
2 places

Professor responsable: Joan Andreu Mayugo
Dates: d'octubre  a maig de l'any en curs
Tasques:

 • Preparació de material per a la difusió de l’estudi a la secundària
Crèdits: entre 1-5 crèdits  (depenent de les hores)

CODECLUB
anual

Tallers per ensenyar a programar amb Scratch a nens i nenes de 10 a 12 anys.
2 edicions: d’octubre a març i de març a maig  de l'any en curs
Més informació aquí o a http://codeclubcat.org/
Ompliu aquest formulari per realitzar la inscripció. Per qualsevol dubte, contacteu amb Isabel Planas
Professor responsable de l'activitat: Àngels Merino  (Biblioteca) i Sotsdirectora d'Estudiants.

Tasques de suport a la direcció en temes de gestió, base de dades, ...
Nombre de crèdits: 1 cr / 25 hores
Graus a qui va adreçat: a tots 

Els estudiants que vulguin realitzar aquestes tasques de suport, han d'adreçar les propostes a la Secretari d'Escola
Dates: tot el curs
Activitats obertes:

 • realització d'una base de dades ACCES 

Direcció

Organització 

Participació 

Direcció del Fòrum Industrial (mínim 2 anys)

Nombre de crèdits: 5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants  

Organització del Fòrum Industrial (mínim 2 anys)

Formar part de l'equip que organitza el Fòrum Industrial.
Nombre de crèdits: 2,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Relacions amb secundària

Participació en les activitats del Fòrum industrial

Participació en totes les activitats programades durant la setmana del Fòrum Industrial, que inclou una avaluació final d'aquestes activitats per part de la Direcció del Fòrum Industrial.
Nombre de crèdits: 0,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants 

Preparació del material per a la realització del taller. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí.

Tasques relacionades amb el desenvolupament de la FLL; assistència a reunions de formació i coordinació, muntatge de materials i adequació d'espais per a la FLL, resoldre dubtes d'estudiants participants, arbitratge de la competició. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí
Sol·licituds: Novembre / Desembre 

Activitat: Gener  

 

Representació de la Politècnica i la UdG en competicions relacionades amb els àmbits tecnològics, enginyeria i edificació.
Nombre de crèdits: acumulatiu per hores
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Sotsdirectora d'Estudiants  

 

UdG Racing Team

Participació en els equips de competició UdG Racing Team, Formula Student UdG i Smart Moto Challenge.
Nombre de crèdits: 1 (màx. 6)
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Lino Montoro

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS

Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirector Acadèmic
Activitats del curs actual:

 

Curs Horta Ecològica: fonaments per a l'horticultura ecològica (9ena edició)
Curs 2018-2019; 25 places;68 hores; 3 crèdits

Professor responsable: Montse Casalprim Busquets 
Estudis dirigits: Grau en Enginyeria Agroalimentària
Hores curs: 68h
Horari: dissabtes matí de 9 a 13h
Dates: 19 de gener al 19 d'octubre del 2019 (Total 16 sessions)
Places: 25
Lloc: Can Moragues, seu de la Fundació Emys (Ctra. Sta. Coloma, Km. 21, 17421 - Riudarenes)

Participació en el cicle conferències organitzades juntament amb el Col·legi d'Enginyers Industrials
Pendent d'actualització de les dates del cicle

1)   Presenta amb èxit el teu TFG o TFM

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/1890/presenta-amb-exit-el-teu-tfg

2)   L’autoocupació és viable

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/activitat.html?ID=2201

3)   Taller pràctic de LinkedIn

Nombre de crèdits: 1

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS

IAESTE

Intercanvi d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris en empreses estrangeres, relacionades amb els seus estudis. L'alumne s'ha de posar en contacte amb l'IAESTE Girona per obtenir una plaça.
Nombre de crèdits: 1,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Promoció .

Participació en un Erasmus Intensive Program prèvia autorització de la direcció de l'EPS.
Nombre de crèdits: El que indiqui la memòria. 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Sotsdirector Acadèmic.

Participació en les juntes generals ordinàries de l'Associació Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació, i la comunicació a la resta de representants dels estudiants del GAT del debatut a les juntes i dels acords presos.
Nombre de crèdits: 1.
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Participació activa en el viatge que anualment organitza el grau associat als estudis d’Arquitectura. 
Nombre de crèdits: 1.5. 
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat
Dates: mentre es programi l'activitat.

Estudis de 1r/2n cicle

Curs 2011-2012

 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2011/2012
 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2011/2012
  Cursos estiu - 2012

Curs 2012-2013

 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2012/2013
 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2012/2013
 • Cursos estiu - 2013