Escola Politècnica Superior

Crèdits de reconeixement acadèmic en estudis de grau

Tasques de suport als professors en la preparació de materials docents 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirectora Acadèmica.

Edició de llibre de problema resolts d'examen de Fonaments de Mecànica
Adjudicada

Professor responsable: Narcís Gascons i Emili Gonzàlez
Dates: Octubre 2016 a gener 2017
Nombre de places: 1
Total hores: 25
Graus a qui va dirigit: GEM, GETI

Urbanística I i Forma de la Ciutat
Adjudicada

Professor responsable: Nadia Fava
Dates: octubre 2016 - maig 2017
Nombre de places: 1 (adjudicada)
Crèdits: 6
Graus a qui va dirigit: GARQ

Creació de material docent i per a la divulgació de l'Enginyeria Mecànica
Adjudicada

Professor responsable: Joan Andreu Mayugo 
Total d'hores: 100
Dates: curs 2016-2017
Graus/màsters a qui va dirigit:GEM, GETI i MEI

Material complementari per l'assignatura de FM I i AM I, GETI
Adjudicades

Professor responsable: Esther Barrabés
Dates: 1r quadrimestre 16/17
Nombre de places: 2 (adjudicades)
Total d'hores: a convenir
Graus a qui va dirigit: GETI/ GETI+ADE

Suport activitats de promoció i difusió de l'escola i els estudis a l'ensenyament obligatori
Tasques de suport als professors en la preparació d'activitats 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Secretària d'Escola.

Col·laboració amb els coordinadors en les JPO.

Professor responsable de l'activitat: Núria Mancebo.
Dates: de febrer a maig de 2017

Col·laboració amb el responsable de relacions amb batxillerat i educació obligatòria.

Professor responsable de l'activitat: Esther Barrabés.
Dates: tot el curs
Places: 2

Formació, preparació i realització de suport a les Olimpíades nacionals de Física

Professor responsable: J.J. Suñol
Places: 8
Crèdits: 0.5

CODECLUB

Tallers per ensenyar a programar amb Scratch a nens i nenes de 10 a 12 anys.
2 edicions: a partir del 17 d’octubre de 2016 (inscripcions del 12 al 25 de setembre) i entre març i maig 2017.  
Més informació aquí o a http://codeclubcat.org/
Ompliu aquest formulari per realitzar la inscripció.  Per qualsevol dubte, contacteu amb Isabel Planas
Professor responsable de l'activitat: Àngels Merino  (Biblioteca) i Sotsdirectora d'Estudiants.

Tasques de suport a la direcció en temes de gestió del web, organització d’actes, preparació de documentació, etc.   
Nombre de crèdits: 1 cr / 25 hores
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Secretària d'Escola
Dates: tot el curs
Activitats obertes:

Suport a la direcció de l'EPS

Professor responsable de l'activitat: Secretària d'Escola
Nombre de places: 2 places a repartir durant tot el curs
Dates: tot el curs

Acolliment i orientació acadèmica a estudiants de primer curs de l'EPS. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.
Dates: tot el curs

Participació en totes les activitats programades durant la setmana del Fòrum Industrial, que inclou una avaluació final d'aquestes activitats per part de la Direcció del Fòrum Industrial. 
Nombre de crèdits: 0,5 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Preparació del material per a la realització del taller. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí.

Tasques relacionades amb el desenvolupament de la FLL; assistència a reunions de formació i coordinació, muntatge de materials i adequació d'espais per a la FLL, resoldre dubtes d'estudiants participants, arbitratge de la competició. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí
Dates: gener/febrer 2015

Representació de la Politècnica i la UdG en competicions relacionades amb els àmbits tecnològics, enginyeria i edificació.
Nombre de crèdits: acumulatiu per hores
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Sotsdirecció acadèmicaDates: curs 2016-2017 Dates: curs 2016-2017
Activitats del curs actual:

UdG Racing Team

Participació en els equips de competició UdG Racing Team, Formula Student UgG i Smart Moto Challenge.
Nombre de crèdits: 1 (màx. 6)
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Narcís Gascons

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS

Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes al Sotsdirector Acadèmic
Activitats del curs actual:
Col.laboració en l'organització de les Olimpíades de Física
Professor responsable: Joan Josep Suñol
Hores: 13 
Crèdits: 0.5
Places: 8

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS

 

IAESTE

Intercanvi d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris en empreses estrangeres, relacionades amb els seus estudis. L'alumne s'ha de posar en contacte amb l'IAESTE Girona per obtenir una plaça.
Nombre de crèdits: 1,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Participació en un Erasmus Intensive Program prèvia autorització de la direcció de l'EPS.
Nombre de crèdits: El que indiqui la memòria. 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Sotsdirector Acadèmic.

Participació en les juntes generals ordinàries de l'Associació Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació, i la comunicació a la resta de representants dels estudiants del GAT del debtut a les juntes i dels acords presos.
Nombre de crèdits: 1.
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat.

Participació activa en el viatge que anualment organitza el grau associat als estudis d’Arquitectura. 
Nombre de crèdits: 1.5. 
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat
Dates: mentre es programi l'activitat.

Estudis de 1r/2n cicle

Curs 2011-2012

  • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2011/2012
  • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2011/2012
    Cursos estiu - 2012

Curs 2012-2013

  • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2012/2013
  • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2012/2013
  • Cursos estiu - 2013