Escola Politècnica Superior

Crèdits de reconeixement acadèmic

en estudis de grau

Podeu obtenir crèdits de reconeixement per participació en activitats comunes de la UdG o bé pròpies de la Politècnica.

Activitats reconegudes per l'Escola Politècnica Superior

A continuació trobareu, dins de cada apartat, les activitats que s'ofereixen el curs actual.

 • Contacteu amb el responsable de l'activitat per apuntar-vos-hi
 • Un cop finalitzada la tasca, el(s) crèdit(s) s'afegiran al vostre expedient. Caldrà que ho valideu.

Tasques de suport als professors en la preparació de materials docents 
Nombre de crèdits: 1 cada 25 h
Graus a qui va dirigit: tots.
Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Sotsdirectora d'estudiants, Mei Calm.

Suport docent a l'àrea de projectes del Grau en estudis d'Arquitectura

  
Març - abril; 5 places; 1 crèdit cada 25 hores

Adreçat a alumnes del Grau en estudis d'Arquitectura

Nombre de places: 5

Nombre de crèdits: 1

Període: durant el curs

Horari: matins, adaptable segons l'horari de classe

Responsable: Josep Fuses i Maria Pia Fontana

Sol·licitud: enviar correu electrònic als professors responsables: josep.fuses@udg.edu o mariapia.fontana@udg.edu 

Tasques:
Catalogació del material dels cursos de projectes dels últims 5 anys, per elaborar un recull teòric de les propostes a fi de fer-ne difusió entre els alumnes de l'estudi. Disseny gràfic del material i de les fitxes.

Suport al professorat en la preparació de materials docents de l'àrea d'EPF

  
Primer semestre curs; 3 places; 1 crèdit; 25 hores

Adreçat a estudiants de GETI

Nombre de places: 3

Nombre de crèdits: 1

Període: Primer semestre curs 2019-20;

Horari: de 9 a 13:30 - 15 a 16:30

Responsable: M. Luisa Garcia-Romeu

 

Sol·licitud: enviar correu electrònica a mluisa.gromeu@udg.edu

 

Tasques:

·       Recopilació de Problemes de les assignatures de tecnologies de fabricació

·       Repàs metodològic i comprovació

·       Traspàs a format digital d’algunes resolucions, complementant amb dibuixos i plànols en els casos que calgui.

·       Elaboració dels dossiers de problemes en format digital

·       Traducció anglès-català per elaborar material per practiques

Tasques de suport a la docència de MTP1

  
2 places; 2 crèdits; 50 hores;

Adreçat a estudiants de 4t o 3r del Grau en Enginyeria Informàtica o del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs amb un bon domini de les assignatures de programació.

Nombre de places: 2

Nombre de crèdits: 2 crèdits per 50h

Període: de l'1 d'octubre al 21 de desembre

Horari: 40 hores durant les hores de laboratori de l'assignatura d'MTP1 i 10 a convenir

Responsable: Marta Fort i Masdevall

Sol·licitud: enviar correu electrònic a marta.fort@udg.edu

Tasques:

Donar suport a les classes de laboratori d'MTP1 ajudant a resoldre els dubtes dels alumnes


Tasques de suport a la docència de MTP2

  
1 plaça; 1 crèdit; 25 hores;

Adreçat a Estudiants preferiblement de 4t (o 3r) del Grau en Enginyeria Informàtica o del Grau en Disseny i Desenvolupament de videojocs amb un bon domini de les assignatures de programació

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 1 crèdit per 25h

Període: de l'11 de febrer al 14 de juny

Horari: 2 hores a la setmana per determinar

Responsable: Miquel Feixas i Feixas

Sol·licitud: enviar correu electrònic a miquel.feixas@udg.edu

Tasques:

Donar suport als alumnes de metodologia i tecnologia de la programació 2 resolent dubtes de programació

Millora de continguts i estructura de l'assignatura: Enginyeria Fluidomecànica

  
1 plaça; 2 crèdits per 50 hores

Adreçat a qualsevol estudiant de l'EPS

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 2 crèdits per 50h

Període: tot el curs acadèmic

Horari: a convenir per l'estudiant

Responsable: Josep Ramon González Castro

Sol·licitud: enviar correu electrònic a joseramon.gonzalez@udg.edu

Tasques:

Preparació de material docent: apunts i presentacions en entorn Latex i/o LYX de l'assignatura d'Enginyeria Fluidomecànica. Preparació d'alguns experiments/simulacions del Laboratori de Mecànica de Fluids Computacional relacionats amb aquest curs.

 

Requeriments: Coneixements mitjans de Latex i/o LYX per desenvolupar aquestes tasques. Ganes de treballar en temes d'hidràulica

Millora de continguts i estructura de l'assignatura: Sistemes Fluidomecànics

  
1 plaça; 2 crèdits per 50h

Adreçat a qualsevol estudiant de l'EPS

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 2 crèdits per 50h

Període: tot el curs acadèmic

Horari: a convenir per l’estudiant

Responsable: Josep Ramon González Castro

Sol·licitud: enviar correu electrònic a joseramon.gonzalez@udg.edu

Tasques:

Preparació de material docent: apunts i presentacions en entorn Latex i/o LYX de l'assignatura de Sistemes Fluidomecànics. Preparació d'alguns experiments de laboratori de Mecànica de Fluids relacionats amb aquest curs.

 

Requeriments: Coneixements mitjans de Latex i/o LYX per desenvolupar aquestes tasques. Ganes de treballar en temes d'hidràulica.

Preparació de material docent per a la divulgació de l'expressió gràfica en l'enginyeria

  
1 plaça; 2 crèdits per 50h

Adreçat a estudiants de GEM i GETI

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 2 crèdits per 50h

Període: d'octubre a febrer de l'any en curs

Horari: a convenir per l’estudiant

Responsable: Josep Treserras Picas

 

Sol·licitud: enviar correu electrònic a jose.tresserras@udg.edu

 

Tasques:

Preparació de material docent per a la divulgació de l’expressió gràfica en l’Enginyeria


Preparació de material docent per a pràctiques de motors tèrmics

  
1 plaça; 1 crèdit per 25h

Adreçat a estudiants de GEM o GETI (aconsellable alumnes de 3er i endavant) Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 1 crèdits per 25h

Període: durant tot l’any acadèmic

Horari: a convenir per l’estudiant

Responsable: Martí Comamala

 

Sol·licitud: enviar correu electrònic a marti.comamala@udg.edu

 

Tasques:

Preparació de maquetes reals de motors de combustió interna, que permetin el moviment total o parcial de les peces involucrades en l’estudi. Els motors o components es seccionaran amb fresadora, serra cinta o tronçadora al taller mecànic. Caldrà fer també dibuixos representatius amb Solid Works o similar

Suport activitats de promoció i difusió de l'escola i els estudis a l'ensenyament obligatori
Tasques de suport als professors en la preparació d'activitats 

Nombre de crèdits: 1 cada 25 h

Els professors que vulguin oferir una activitat dins aquest apartat, han d'adreçar les propostes a la Sotsdirectora d'Estudiants i Relacions amb secundària.

 

Col·laboració amb les tasques de promoció de la Politècnica a secundària

  
10 places

Adreçat a tots els estudiants de l’EPS

Nombre de places: 10

Nombre de crèdits: 1

Període: d'octubre a maig de l'any en curs

Horari: d’acord amb el dia en que es realitza l’activitat

Responsable: Mei Calm, Sotsdirectora d’estudiants i relacions amb secundària

 

Sol·licitud: enviar correu electrònic a sotsdirectora.estudiants@eps.udg.edu

 

Tasques:

Inclou participar en activitats com:

·       acompanyament de visites de centres a l'Escola Politècnica

·       suport al Tecnorepte

·       suport a tallers de tecnologia per a estudiants pre-universitaris

·       suport als coordinadors en les Jornades de Portes Obertes (JPO)


Tasques de promoció dels estudis de l'àmbit agroalimentari

  
1 plaça; 2 crèdits

Adreçat als estudiants de GEA i GINSA

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 2

            Període: d'octubre a juny de l'any en curs

Horari: d’acord amb el dia en que es realitza l’activitat

            Responsable: comissió de promoció de l'àmbit agroalimentari (Jesús Francés)

 

Sol licitud: enviar correu electrònic a jesus.frances@udg.edu

Tasques:


 • Tallers al professorat de secundària i/o per fer als alumnes de secundària:
o   Els flavors dels aliments
 •  Xerrades DE TECNOLOGIA sobre agricultura, indústria agroalimentària i alimentació, per secundària
 • Xerrades informatives a instituts, explicació de l’àmbit agroalimentari a l’EPS-UdG.


Tasques de promoció de l’estudi Grau en Enginyeria Química

  
1 plaça; 2 crèdits;

Adreçat als estudiants de GEQ

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 2

            Període: d'octubre a maig de l'any en curs

Horari: d’acord amb el dia en que es realitza l’activitat

            Responsable: José A. Méndez

 

Sol·licitud: enviar correu electrònic a jalberto.mendez@udg.edu

Tasques:

·       Preparació de material per a la difusió de l’estudi a la secundària

·       Col·laboració en la preparació de tallers demostratius

·       Visita instituts de secundària


Disseny i implementació d'activitats d'innovació docent i lúdiques per a la divulgació de l'enginyeria mecànica

  
2 places; entre 1 i 5 crèdits;

Adreçat als estudiants de GEM

Nombre de places: 2

Nombre de crèdits: entre 1 i 5 depenent de les hores

            Període: d'octubre a maig de l'any en curs

Horari: a convenir per l’estudiant

            Responsable: Joan Andreu Mayugo

 

Sol·licitud: enviar correu electrònic a ja.mayugo@udg.edu

Tasques:

            Preparació de material per a la difusió de l’estudi a la secundària


Taller de construcció de robots submarins teleoperats per a estudiants de secundària

  
1 plaça; 1 crèdit

Adreçat a tots els estudiants de l’EPS

Nombre de places: 1

Nombre de crèdits: 1

            Període: d'octubre a maig de l'any en curs

Horari: a convenir per l’estudiant

            Responsable: Xevi Cufí

 

Sol·licitud: enviar correu electrònic a xavier.cufi@udg.edu

Tasques:

            Preparació del material per a la realització del taller

Tasques de suport a la direcció en temes de gestió, base de dades, ...
Nombre de crèdits: 1 cr / 25 hores
Graus a qui va adreçat: a tots 

Els estudiants que vulguin realitzar aquestes tasques de suport, han d'adreçar les propostes a la Secretari d'Escola
Dates: tot el curs
Activitats obertes:

 • realització d'una base de dades ACCES 

Direcció

Organització 

Participació 

Direcció del Fòrum Industrial (mínim 2 anys)

  
5 crèdits; 2 cursos;

Nombre de crèdits: 5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants  

Organització del Fòrum Industrial (mínim 2 anys)

  
2,5 crèdits; 2 cursos

Formar part de l'equip que organitza el Fòrum Industrial.
Nombre de crèdits: 2,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Relacions amb secundària

Participació en les activitats del Fòrum industrial

  
0,5 crèdits;

Participació en totes les activitats programades durant la setmana del Fòrum Industrial, que inclou una avaluació final d'aquestes activitats per part de la Direcció del Fòrum Industrial.
Nombre de crèdits: 0,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants 

Tasques relacionades amb el desenvolupament de la FLL; assistència a reunions de formació i coordinació, muntatge de materials i adequació d'espais per a la FLL, resoldre dubtes d'estudiants participants, arbitratge de la competició. 
Nombre de crèdits: 1 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: Xevi Cufí
Sol·licituds: Novembre / Desembre 

Activitat: Gener  

Organitzats per departaments, instituts o unitats de recerca de l'EPS, o col.legis professionals dels àmbits de l'enginyeria o arquitectura. 

Formació d’habilitació professional en el marc dels Enginyers Industrials

  
50 places; 2 crèdits; 20h; activitat CETIG

Adreçat als estudiants de Grau en enginyeries de l’àmbit industrial (mecànica, química, electrònica industrial, elèctrica, biomèdica, tecnologies industrials, ...)

Nombre de places: 50

Nombre de crèdits: 2

Durada: 20h

Període: 11, 18, 25 de febrer i 3, 10, 17, 24 i 31 de març de 2020

Horari: 17:30h a 20h

Lloc: aulari EPS o aulari Collegi d’Enginyers Graduats i enginyers Tècnics             Industrials de Girona (a concretar)

 Inscripcions: cetig@cetig.cat

Objectius

Proporcionar a l'alumne coneixements específics relacionats amb les activitats professionals del Graduat en Enginyeria de la Branca Industrial: Mecànica, Electricitat, Electrònica Industrial, Química, Tecnologies Industrials, Biomèdica..., entre d’altres , saber quines són les competències, atribucions i responsabilitats en el desenvolupament de la professió d’Enginyer.

Conèixer els principals camps d’activitat d’un Graduat en Enginyeria de la Branca Industrial i els aspectes genèrics de la legislació aplicables al desenvolupament de la professió en qualsevol de les seves formes, com a professional lliberal, com empresa, com treballant per comte d’altri, com en l’administració pública (tant en ens locals, provincials, autonòmics, estatals, docència...)

Situar a l’estudiant d’Enginyeria en la societat tan des de la vessant professional com social, fer-lo coneixedor de la importància de les seves accions vers la societat, donar a conèixer rels elements que l’afectes a l’hora d’exercir la seva professió, en definitiva aproximar a l’estudiant a la realitat professional, laboral i de mercat.

Programa
1.- Com exercir la professió d'enginyer

L'exercici de l'activitat professional
• Persona física
Compte propi
Compte aliè
• Persona Jurídica
Societats professionals
Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional
Col·legiació

2.- Legislació i normativa. Atribucions

3.- Àmbits professionals

Professors:  Jordi Fabrellas i M. Àngels Pita

Avaluació: assistència i participació així com un treball resumint els coneixements adquirits (màxim 3 folis)


Curs pràctic d’interpretació de la fertilitat d’un sòl agrícola mitjançant análisis

  
1 crèdit; 10 hores; CETAFC (demarcació Girona) ; curs gratuït; Novembre 2019

Adreçat gratuïtament als estudiants de Grau en Enginyeria Agroalimentària

Nombre de places:

Nombre de crèdits: 1

Durada: 10h

Període i horari:  14 de novembre’19 de 11h30 a 13h i 15h a 19h i 15 de novembre’19 d’11h30 a 13h

Lloc: Escola Politècnica Superior – pendent concretar aula

Inscripcions: girona@agrifor.org  o bé per telèfon al 972 24 00 47 (Glòria Guanter)

Programa i més informacions: http://www.agrifor.org/ca/formacio/curs-practic-de-interpretacio-de-la-fertilitat-de-un-sol-agricola-mitjancant-analisis

Organitza: Col.legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Programa

DIA 14 DE NOVEMBRE:

De 11,30 a 13,00h: "INDICADORS BIOLÒGICS DE LA QUALITAT AMBIENTAL DELS SÒLS", per la Dra. Pilar Andrés

De 15,00 a 19,00h: "FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS EXTENSIUS" pel Dr. Pere Villar

1. Presa de mostra de sòl

 1. Definició de unitats de control
 2. Representativitat de la mostra
 3. Mostra de fertilitat

2. Anàlisi i interpretació. Principals paràmetres d’una anàlisi de sòl, interpretació i recomanació de fertilitzants

 1. La classe textural
 2. La reacció del sòl (pH)
 3. Els carbonats
 4. Conductivitat elèctrica
 5. La matèria orgànica
 6. El nitrogen en el sòl
 7. El fòsfor
 8. El potassi
 9. El magnesi
 10. El calci
 11. El sodi

3. Extraccions i exportacions dels cultius extensius com eina de càlcul dels programes de fertilització

4. Presa de decisions

 1. Adaptació de les necessitats individuals a les necessitats de finca o zona
 2. Elaboració de programes de fertilització
 3. Selecció de fertilitzants
 4. Moment d’aplicació

5. Exercicis pràctics de fertilització de cultius extensius

DIA 15 DE NOVEMBRE:

De 9,00 a 13,00h: "FERTILITZACIÓ DELS FRUITERS" pel Dr. Pere Villar

1. Presa de mostra de sòl

 1. Definició de unitats de control
 2. Representativitat de la mostra
 3. Mostra de fertilitat

2. Anàlisi i interpretació. Principals paràmetres d’una anàlisi de sòl, interpretació i recomanació de fertilitzants

 1. La classe textural
 2. La reacció del sòl (pH)
 3. Els carbonats
 4. Conductivitat elèctrica
 5. La matèria orgànica
 6. El nitrogen en el sòl
 7. El fòsfor
 8. El potassi
 9. El magnesi
 10. El calci
 11. El sodi

3. Extraccions i exportacions dels cultius fruiters

4. Presa de decisions en el programa de fertilització

 1. Adaptació de les necessitats individuals a les necessitats de finca o zona
 2. Elaboració de programes de fertilització
 3. Selecció de fertilitzants
 4. Moment d’aplicació

5. Seguimernt del cultiu

 1. Les anàlisi de fulla (funcions dels principals nutrients)
  1.  Taules d’interpretació
 2. L’anàlisi del fruit
  1. Càlcul d’exportacions
  2. Taules d’interpretació
  3. Problemàtica del calci en fruit
  4. Relació entre fisiopaties i continguts de nutrients

6. Exercicis pràctics de fertilització en fruiters


 

 


Curs CÀLCUL D'ESTRUCTURA

  
30 places; 1 crèdit; 21h; activitat CAATEEGi

2019 / 11 – CÀLCUL D’ESTRUCTURES

Adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descripció: Assolir els coneixements necessaris i suficients per poder calcular unes estructures bàsiques.

Nombre de places: 30 places

Nombre de crèdits de reconeixement: 21 crèdit

Durada: 21 hores

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

Dies: 15 i 24 de setembre i 1, 8, 15,22,29 d’octubre

 Horari: De 16 h a 19 h


Responsable: Esther Gifra Bassó

Inscripcions: ester.gifra@udg.edu


Curs AUTODESK REVIT disciplina ESTRUCTURA

  
15 places; 1 crèdit; 28h; activitat CAATEEGi

2019 / 22 – AUTODESK REVIT disciplina ESTRUCTURA

Adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descripció: L’objectiu del curs és aprendre a gestionar un projecte arquitectònic complet en BIM (Building Information Modeling), mitjançant l’ús del programari Autodesk Revit Architecture en fase d’estructura

Nombre de places: 15 places

Nombre de crèdits de reconeixement: 1 crèdit

Durada: 28 hores

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

 

Dies: 18,25 de setembre de 2019

2,9,16,23,30 de setembre

Horari:    

de 16h a 20h  


Responsable: Esther Gifra Bassó

Inscripcions: ester.gifra@udg.edu


Curs: Certificació Energètica CE3X (edificis existents)

  
24 places; 0,5 crèdit; 15h; activitat CAATEEGi

2019 / 23 – Certificació Energètica CE3X (edificis existents)

Adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descripció: Curs dirigit a professionals que vulguin introduir-se en el coneixement de les eines oficials per al compliment de la limitació de la demanda energètica i la realització de la qualificació i la certificació energètica d’edificis existents. El curs es realitzarà de forma eminentment pràctica

Nombre de places: 24 places

Nombre de crèdits de reconeixement: 0,5 crèdit

Durada: 15 hores

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

 Dies: 12,19,26 de setembre  3 i 10 d’octubre

 Horari: De 16 h a 19 h

 

Responsable: Esther Gifra Bassó

Inscripcions: ester.gifra@udg.eduCurs: Certificació Energètica CE3X (edificis nous)

  
24 places; 0,5 crèdit; 9h; activitat CAATEEGi

2019 / 24 – Certificació Energètica CE3X (edificis nous)

Adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descripció: Curs dirigit a professionals que vulguin introduir-se en el coneixement de les eines oficials per al compliment de la limitació de la demanda energètica i la realització de la qualificació i la certificació energètica d’edificis existents. El curs es realitzarà de forma eminentment pràctica.

Nombre de places: 24 places

Nombre de crèdits de reconeixement: 0,5 crèdit

Durada: 9 hores

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

 Dies: 12,19,26 de setembre  3 i 10 d’octubre

Horari: De 16 h a 19 h


Responsable: Esther Gifra Bassó

Inscripcions: ester.gifra@udg.eduCurs: HULC unificats (edificis nous)

  
24 places; 0,5 crèdit; 15h; activitat CAATEEGi

2019 / 25 – Curs HULC unificat (edificis nous)

Adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descripció: Curs dirigit a professionals que vulguin introduir-se en el coneixement de les eines oficials per al compliment de la limitació de la demanda energètica i la realització de la qualificació i la certificació energètica d’edificis en projecte i construcció. El curs es realitzarà seguint un cas pràctic que haurem de desenvolupar entre tots. Se’n proposarà un altre per resoldre individualment. 

Nombre de places: 24 places

Nombre de crèdits de reconeixement: 0,5 crèdit

Durada: 15 hores

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

 Dies: Dies: 5,12,19,26 de novembre i 3 de desembre

 Horari: De 16 h a 19 h


Responsable: Esther Gifra Bassó

Inscripcions: ester.gifra@udg.eduCurs REVIT disciplina MEP (instal·lacions)

  
20 places; 1 crèdit; 28h; activitat CAATEEGi

 2019 / 26 – Curs REVIT disciplina MEP (instal·lacions)

Adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descripció: L’objectiu del curs és aprendre a gestionar un projecte arquitectònic complet en BIM (Building Information Modeling), mitjançant l’ús del programari Autodesk Revit Architecture. Fase instal·lacions.

Nombre de places: 20 places

Nombre de crèdits de reconeixement: 1 crèdit

Durada: 28 hores

Lloc: CECAM Celrà - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEEGI)

 

Dies: 6,13, 20, 27 de setembre 4,11,18 d’octubre

Horari: De 16 h a 20h

 

Responsable: Esther Gifra Bassó

Inscripcions: ester.gifra@udg.edu


Participació en el cicle conferències organitzades juntament amb el Col·legi d'Enginyers Industrials

  
1 crèdit

 

1)   Presenta amb èxit el teu TFG o TFM

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/1890/presenta-amb-exit-el-teu-tfg

2)   L’autoocupació és viable

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/activitat.html?ID=2201

3)   Taller pràctic de LinkedIn

Nombre de crèdits: 1


Intercanvi d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris en empreses estrangeres, relacionades amb els seus estudis. L'alumne s'ha de posar en contacte amb l'IAESTE Girona per obtenir una plaça.
Nombre de crèdits: 1,5
Graus a qui va dirigit: tots.
Professora responsable: M. Luisa García-Romeu (sotsdirectora de relacions…..)

 

Participació en un Erasmus Intensive Program prèvia autorització de la direcció de l'EPS.
Nombre de crèdits: El que indiqui la memòria. 
Graus a qui va dirigit: tots.
Professor responsable: M. Luisa García-Romeu (sotsdirectora de relacions…..)

Participació activa en el viatge que anualment organitza el grau associat als estudis d’Arquitectura. 
Nombre de crèdits: 1.5. 
Graus a qui va dirigit: GAT.
Professora responsable: Sotsdirectora d'Estudiants i Qualitat
Dates: mentre es programi l'activitat.

Estudis de 1r/2n cicle

Curs 2011-2012

 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2011/2012
 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2011/2012
  Cursos estiu - 2012

Curs 2012-2013

 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (1) - curs 2012/2013
 • Activitats amb reconeixement de crèdits per estudis de 1r i 2n cicle (2) - curs 2012/2013
 • Cursos estiu - 2013